Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zagro ż enia bioró ż norodno ś ci w krajobrazie rolniczym: intensyfikacja rolnictwa, zmiany klimatyczne i gatunki inwazyjne prof. dr hab. Piotr Tryjanowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zagro ż enia bioró ż norodno ś ci w krajobrazie rolniczym: intensyfikacja rolnictwa, zmiany klimatyczne i gatunki inwazyjne prof. dr hab. Piotr Tryjanowski."— Zapis prezentacji:

1 Zagro ż enia bioró ż norodno ś ci w krajobrazie rolniczym: intensyfikacja rolnictwa, zmiany klimatyczne i gatunki inwazyjne prof. dr hab. Piotr Tryjanowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr Zygmunt Dajdok - Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu doc. dr hab. Krzysztof Kujawa - Instytut Badan Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu dr Tomasz Kałuski - Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu

2

3 W czym problem?

4 Człowiek zmienił Europę - 5000 lat temu. - Tempo: 0.6-1.1 km / rok - Deforestracja / osuszania For est Pastures Arable land Time Land erosion (mm/year) Bork et al. (1998) Landschaftsentwicklung in Mitteleuropa. Wirkungen des Menschen auf Landschaften, Gotha (KlettPerthes) by the PAGES (Past Global Changes) International Project Office

5 Krajobraz rolniczy – silna presja ludzka: mechanizacja, chemizacja, zmiany w strukturze roślinności, fragmentacja, pogarszanie się jakości środowiska itp. Wspólna Polityka Rolna: intensyfikacja rolnictwa w Europie W Wielkiej Brytanii – spadek liczebności gatunków krajobrazu rolniczego o ok. 60% od lat 1970. Ptaki krajobrazu rolniczego wśród najbardziej zagrożonych Rozmieszczenie terenów rolniczych lepszym predyktorem ubożenia przyrody niż np. rozmieszczenie ludności

6 Efekty intensyfikacji rolnictwa Dla terenów uprawnych (w obrębie gospodarstwa): wzrost dominacji 1-3 upraw nowe, wydajne odmiany chemizacja mechanizacja inne Dla środowisk nie-rolniczych (poza gospodarstwem) spadek udziału w krajobrazie fragmentacja inne

7 Na terenach uprawnychW środowiskach nie-rolniczych czas brak/słabe ? Liczebność/ różnorodność ptaków w krajobrazie silne Skutki intensyfikacji rolnictwa

8 Różnice regionalne

9 Złe czasy dla bioróżnorodności na terenach rolniczych? Chemizacja Homogenizacja Wzrastająca intensywność uprawy Zanikanie siedlisk Łąki zastępowane przez zboża Odłogi Infrastruktura, tereny zabudowane (Donald et al. (2002) – Agriculture, Ecosystems and Environment).

10 The cultural landscape is an important element of the European identity (R.H.G. Jongman, 2002, Landscape Research). - połowa gatunków ptaków - zróżnicowanie owadów - różne krajobrazy - zróżnicowanie kulturowe - etc.

11 Farmland Bird Index 23

12

13 Zagęszczenie ptaków w zadrzewieniach śródpolnych k. wsi Turew w latach 1991-2006 test Friedmanna: Leśne : chi-kwadrat ANOVA=10,0, p>0,1 Polne : chi-kwadrat ANOVA=19,2, p<0,01

14 Liczba gatunków grzybów w fitocenozach Querco-Ulmetum w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego (PKCH) w porównaniu do fitocenoz o charakterze naturalnym (ciemnozielone) W 1975 – Wojewoda 1975, B 2001 – Bujakiewicz 2001, F 1994 – Friedrich 1994 N&B 2005 – Nita i Bujakiewicz 2005, B 1992 – Bujakiewicz 1992

15 Różnorodność owadów epigeicznych (liczba rodzin) w dwóch typach krajobrazu w latach 1984-2008 Jerzy Karg, niepubl. R 2 =0.80, p<0,01 R 2 =0.31, p<0,05

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Arion lusitanicus

28 Ambrosia artemisifolia

29 Ostrinia nubilalis

30 Diabrotica virgifera

31 Działania w obrębie gospodarstwa: np. mniej pestycydów, dłuższe płodozmiany (duża różnorodność upraw), dostosowanie zabiegów do fenologii organizmów Działania poza gospodarstwami: np. ochrona i urozmaicanie struktury krajobrazu: tworzenie zadrzewień, zbiorników wodnych itp. DWIE STRATEGIE OCHRONY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA TERENACH ROLNICZYCH:

32 Agri - environmental schemes – rozwiązanie bolączek?

33 Farmland Biodiversity Intensity of Agriculture

34

35 Czy znajdziemy dla tego typu badań rozwiązania rynkowe?

36


Pobierz ppt "Zagro ż enia bioró ż norodno ś ci w krajobrazie rolniczym: intensyfikacja rolnictwa, zmiany klimatyczne i gatunki inwazyjne prof. dr hab. Piotr Tryjanowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google