Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Redagowanie tekstów jednolitych rozporządzeń

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Redagowanie tekstów jednolitych rozporządzeń"— Zapis prezentacji:

1 Redagowanie tekstów jednolitych rozporządzeń
Joanna Knapińska Rządowe Centrum Legislacji Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Procedura przygotowania tekstu jednolitego ustawy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Tekst jednolity ustawy wydaje Marszałek Sejmu, jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego.

4 Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
Organem legitymowanym do ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego innego niż ustawa jest, w przypadku: aktu normatywnego Rady Ministrów - Prezes Rady Ministrów; rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i rozporządzenia ministra - organ właściwy do wydania rozporządzenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Akt normatywny może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Termin 12 miesięcy na ogłoszenie tekstu jednolitego rozporządzenia biegnie od wejścia w życie jego nowelizacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Teksty jednolite: rozporządzeń Rady Ministrów i rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów – Regulamin pracy RM Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu aktu normatywnego Rady Ministrów i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, obejmujący tekst jednolity takiego aktu, opracowuje właściwy członek Rady Ministrów, który był organem wnioskującym w zakresie ostatnio dokonanej zmiany danego aktu normatywnego. Przed skierowaniem do podpisu Prezesa Rady Ministrów właściwy członek Rady Ministrów uzgadnia projekt obwieszczenia z Rządowym Centrum Legislacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Teksty jednolite rozporządzeń ministrów – Regulamin pracy RM
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra, obejmujące tekst jednolity rozporządzenia, opracowuje minister właściwy do jego wydania i kieruje je do ogłoszenia. Jeżeli rozporządzenie jest wydawane wspólnie przez więcej niż jednego ministra, ministrowie ci uzgadniają treść obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia, w tym tekst jednolity rozporządzenia, i podpisują obwieszczenie przed skierowaniem go do ogłoszenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 W przypadku współstanowienia sensu stricto, m. in
W przypadku współstanowienia sensu stricto, m.in. na skutek osiągniętego porozumienia, organem legitymowanym do ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego, a tym samym podpisania obwieszczenia w sprawie jego ogłoszenia, będzie „organ stanowiący prawo”, natomiast nie będzie nim organ „jedynie” upoważniony do współstanowienia. Rządowe Centrum Legislacji

9 Forma tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono tekst jednolity jest załącznikiem do tego obwieszczenia technikę (szczegółową) redagowania tekstu jednolitego określają Zasady Techniki Prawodawczej tekst jednolity należy przygotować w szablonie ROLA PRAKTYKI

10 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Redagowanie tekstów jednolitych rozporządzeń"

Podobne prezentacje


Reklamy Google