Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cała prawda o nas - KLASA 1B Wszystko o nas - KLASA 1B.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cała prawda o nas - KLASA 1B Wszystko o nas - KLASA 1B."— Zapis prezentacji:

1 Cała prawda o nas - KLASA 1B Wszystko o nas - KLASA 1B

2 ANKIETA Niedawno przeprowadzili ś my klasow ą ankiet ę w której odpowiadali ś my na poni ż sze pytania : Co lubimy, czego nie lubimy, Co lubimy, czego nie lubimy, Czego si ę boimy, Czego si ę boimy, Czego by ś my najbardziej chcieli, Czego by ś my najbardziej chcieli, Co robimy kiedy jeste ś my szcz ęś liwi, Co robimy kiedy jeste ś my szcz ęś liwi, Co robimy kiedy jeste ś my smutni, Co robimy kiedy jeste ś my smutni, Z kim rozmawiamy o problemach, Z kim rozmawiamy o problemach, Co robimy kiedy jeste ś my ź li, Co robimy kiedy jeste ś my ź li, Kiedy jeste ś my szcz ęś liwi, Kiedy jeste ś my szcz ęś liwi, Z kim lubimy przebywa ć, rozmawia ć Z kim lubimy przebywa ć, rozmawia ć Co b ę dziemy robi ć kiedy uko ń czymy gimnazjum i w ż yciu dorosłym. Co b ę dziemy robi ć kiedy uko ń czymy gimnazjum i w ż yciu dorosłym.

3 Co lubimy ??? Przyrz ą dza ć potrawy, robi ć bezy Przyrz ą dza ć potrawy, robi ć bezy Wyszywa ć, robi ć na drutach Wyszywa ć, robi ć na drutach Ta ń czy ć i ś piewa ć Ta ń czy ć i ś piewa ć Pisa ć ksi ąż k ę Pisa ć ksi ąż k ę Domki na drzewie Domki na drzewie Modele fantastyczne Modele fantastyczne Gra ć na komputerze Gra ć na komputerze Je ź dzi ć konno Je ź dzi ć konno Je ź dzi ć na rowerze Je ź dzi ć na rowerze Gra ć w piłk ę no ż n ą, piłk ę siatkow ą, badmintona Gra ć w piłk ę no ż n ą, piłk ę siatkow ą, badmintona Chodzi ć na spacery Chodzi ć na spacery Spa ć Spa ć Słucha ć muzyki, nawet przez cały dzie ń Słucha ć muzyki, nawet przez cały dzie ń Fotografowa ć Fotografowa ć Rysowa ć Rysowa ć Ogl ą da ć filmy Ogl ą da ć filmy Chodzi ć po lesie z detektorem metalu Chodzi ć po lesie z detektorem metalu

4 Czego nie lubimy ??? Chodzi ć do szkoły Chodzi ć do szkoły Gdy kto ś przerywa nam w grze komputerowej Gdy kto ś przerywa nam w grze komputerowej Dostajemy złe oceny Dostajemy złe oceny Kto ś nas krytykuje nie znaj ą c nas w ogóle Kto ś nas krytykuje nie znaj ą c nas w ogóle Dokucza nam rodze ń stwo Dokucza nam rodze ń stwo Kto ś nas denerwuje Kto ś nas denerwuje Ludzie nas oceniaj ą Ludzie nas oceniaj ą Ludzie nas niesłusznie oskar ż aj ą Ludzie nas niesłusznie oskar ż aj ą Kto ś si ę smuci Kto ś si ę smuci Kto ś si ę bije Kto ś si ę bije Kto ś nas przezywa, obgaduje Kto ś nas przezywa, obgaduje Ś miej ą si ę z nas Ś miej ą si ę z nas Druga osoba jest arogancka i wredna dla innych Druga osoba jest arogancka i wredna dla innych Ludzie kłami ą Ludzie kłami ą Ko ń cz ą si ę wakacje Ko ń cz ą si ę wakacje

5 Czego si ę boimy ??? Jak przegrywamy w gr ę komputerow ą Jak przegrywamy w gr ę komputerow ą Sprawdzianów i kartkówek Sprawdzianów i kartkówek Kobiet w czerni Kobiet w czerni Debuj ą cych koni Debuj ą cych koni Paj ą ków Paj ą ków W ęż y W ęż y Rekinów Rekinów Te ś ciowej Te ś ciowej Duchów Duchów Kombajnu Kombajnu Ciemno ś ci Ciemno ś ci Klaunów Klaunów Urazi ć drug ą osob ę Urazi ć drug ą osob ę Straty kogo ś bliskiego Straty kogo ś bliskiego Ś mierci Ś mierci Ż e wybuchnie III wojna ś wiatowa Ż e wybuchnie III wojna ś wiatowa Niczego si ę nie boimy Niczego si ę nie boimy

6 Czego by ś my najbardziej chcieli ??? Spełniły si ę nasze marzenia Spełniły si ę nasze marzenia Zosta ć dobrymi graczami gier komputerowych Zosta ć dobrymi graczami gier komputerowych By ć bardzo dobrymi sportowcami By ć bardzo dobrymi sportowcami Mie ć dobr ą przyszło ść Mie ć dobr ą przyszło ść Było fajnie  Było fajnie  Ś wiat był bezpieczny Ś wiat był bezpieczny Nie było ż adnych wojen na ś wiecie Nie było ż adnych wojen na ś wiecie Wszyscy byli szcz ęś liwi, mili dla siebie Wszyscy byli szcz ęś liwi, mili dla siebie Wszystko na ś wiecie było ta ń sze Wszystko na ś wiecie było ta ń sze Mama wygrała 750mln Mama wygrała 750mln W Polsce tolerowano inno ść W Polsce tolerowano inno ść W toalecie dziewcz ą t były lustra W toalecie dziewcz ą t były lustra

7 Co robimy kiedy jeste ś my szcz ęś liwi ??? Cały czas si ę ś miejemy, jeste ś my rado ś ni Cały czas si ę ś miejemy, jeste ś my rado ś ni Skaczemy i biegamy po pokoju Skaczemy i biegamy po pokoju Jeste ś my zadowoleni Jeste ś my zadowoleni

8 Co robimy kiedy jeste ś my smutni ??? Lubimy si ę komu ś wy ż ali ć, porozmawia ć z kim ś Lubimy si ę komu ś wy ż ali ć, porozmawia ć z kim ś Gramy w gr ę komputerow ą Gramy w gr ę komputerow ą Rysujemy Rysujemy Słuchamy muzyki Słuchamy muzyki Nie chcemy ż eby tak było Nie chcemy ż eby tak było Le ż ymy w łó ż ku, ś pimy Le ż ymy w łó ż ku, ś pimy Zamykamy si ę w sobie Zamykamy si ę w sobie Płaczemy Płaczemy Jeste ś my spokojni Jeste ś my spokojni Rozmy ś lamy Rozmy ś lamy Jest nam ź le Jest nam ź le Du ż o jemy Du ż o jemy

9 Z kim rozmawiamy o problemach ??? Rodzicami Rodzicami Rodze ń stwem Rodze ń stwem Dziadkami Dziadkami Przyjaciółmi Przyjaciółmi Samym sob ą Samym sob ą Komputerem Komputerem Piszemy o swoich problemach w pami ę tniku Piszemy o swoich problemach w pami ę tniku Nie rozmawiamy z nikim o swoich problemach Nie rozmawiamy z nikim o swoich problemach

10 Co robimy kiedy jeste ś my ź li ??? Rzucamy słuchawkami od komputera, Rzucamy słuchawkami od komputera, Na kim ś si ę wy ż ywamy, krzyczymy, Na kim ś si ę wy ż ywamy, krzyczymy, Chcemy co ś rozwali ć, Chcemy co ś rozwali ć, Nie mamy ochoty z nikim rozmawia ć, Nie mamy ochoty z nikim rozmawia ć, Przykrywamy si ę kołdr ą i piszemy w pami ę tniku, Przykrywamy si ę kołdr ą i piszemy w pami ę tniku, Gramy w piłk ę, Gramy w piłk ę, Przeklinamy, Przeklinamy, Idziemy poje ź dzi ć na rowerze, Idziemy poje ź dzi ć na rowerze,

11 Kiedy jeste ś my szcz ęś liwi ??? Kiedy wygrywamy w grze komputerowej, Kiedy wygrywamy w grze komputerowej, Kiedy nie jeste ś my smutni, Kiedy nie jeste ś my smutni, Kiedy dostaniemy dobr ą ocen ę z przedmiotu którego nie lubimy, Kiedy dostaniemy dobr ą ocen ę z przedmiotu którego nie lubimy, Kiedy osi ą gniemy jaki ś sukces, Kiedy osi ą gniemy jaki ś sukces, Kiedy mo ż emy si ę spotka ć ze znajomymi, Kiedy mo ż emy si ę spotka ć ze znajomymi, Kiedy inni s ą szcz ęś liwi, Kiedy inni s ą szcz ęś liwi, Kiedy dostajemy jaki ś prezent. Kiedy dostajemy jaki ś prezent.

12 Z kim lubimy przebywa ć ??? Rodzin ą, Rodzin ą, Tat ą na rybach, Tat ą na rybach, Przyjaciółmi, Przyjaciółmi, Harcerzami, Harcerzami, Z samym sob ą, Z samym sob ą, Ko ń mi, Ko ń mi, Komputerem Komputerem

13 Z kim lubimy rozmawia ć ??? Rodzin ą, Rodzin ą, Rodze ń stwem, Rodze ń stwem, Kolegami, Kolegami, Nauczycielami, Nauczycielami, Samym sob ą, Samym sob ą, Koniem. Koniem.

14 Co b ę dziemy robi ć kiedy uko ń czymy gimnazjum ??? B ę dziemy skaka ć z rado ś ci, B ę dziemy skaka ć z rado ś ci, Pójdziemy do liceum, Pójdziemy do liceum, Pójdziemy do szkoły sportowej, Pójdziemy do szkoły sportowej, Pójdziemy do szkoły zawodowej, Pójdziemy do szkoły zawodowej, Pójdziemy do szkoły aktorskiej, Pójdziemy do szkoły aktorskiej, Pójdziemy do szkoły o profilu je ź dzieckim. Pójdziemy do szkoły o profilu je ź dzieckim.

15 Co b ę dziemy robi ć w dorosłym ż yciu ??? Zało ż ymy fajne rodziny, Zało ż ymy fajne rodziny, Wyjdziemy bogato za m ąż i b ę dziemy mie ć własn ą wille, Wyjdziemy bogato za m ąż i b ę dziemy mie ć własn ą wille, Zostaniemy ż ołnierzami, Zostaniemy ż ołnierzami, Zostaniemy pisarzami, Zostaniemy pisarzami, Pójdziemy do wojska, Pójdziemy do wojska, B ę dziemy najlepszymi graczami w LOLA – gra komputerowa, B ę dziemy najlepszymi graczami w LOLA – gra komputerowa, Zostaniemy zawodowymi piłkarzami, Zostaniemy zawodowymi piłkarzami, Zostaniemy archeologami, architektami wn ę trz, fryzjerami, kosmetologami, kucharzami, piosenkarzami Zostaniemy archeologami, architektami wn ę trz, fryzjerami, kosmetologami, kucharzami, piosenkarzami B ę dziemy prowadzi ć warsztat stolarski dziadka, B ę dziemy prowadzi ć warsztat stolarski dziadka, B ę dziemy du ż o zarabia ć, B ę dziemy du ż o zarabia ć, Zało ż ymy własn ą stadnin ę koni, Zało ż ymy własn ą stadnin ę koni, B ę dziemy woluntariuszami w schroniskach dla zwierz ą t, B ę dziemy woluntariuszami w schroniskach dla zwierz ą t, Wyjedziemy do Włoch. Wyjedziemy do Włoch.

16 KONIEC !   To były nasze odpowiedzi, które udzieliliśmy podczas ankiety o nas. Dziękuję za uwagę  ! Prezentacj ę przygotowała Karolina Gwó ź d ź


Pobierz ppt "Cała prawda o nas - KLASA 1B Wszystko o nas - KLASA 1B."

Podobne prezentacje


Reklamy Google