Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie jako istotny element w pracy Lidera Kraków, dnia 26.11.2012r. Tomasz Sitek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie jako istotny element w pracy Lidera Kraków, dnia 26.11.2012r. Tomasz Sitek."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie jako istotny element w pracy Lidera Kraków, dnia 26.11.2012r. Tomasz Sitek

2 Planowanie Planowanie daje odpowiedź: –Dokąd zmierzasz?Dokąd zmierzasz? –W jaki sposób tam dotrzeć?W jaki sposób tam dotrzeć? –Jak dowiedzieć się, że dochodzisz do celu?Jak dowiedzieć się, że dochodzisz do celu? Podejmowanie decyzji wymaga planowania Nie ma dwóch organizacji, które planują w ten sam sposób. 2

3 Cele planowania Plan sprzedaży – np. osiągnięcie 10 mln zł sprzedaży w roku bieżącym Plan marketingu – np. stworzenie programu lojalnościowego Plan zatrudnienia – np. wzrost zatrudnienia o 5% Plan rentowności – np. polepszenie wskaźnika EBITDA o 2 pkt. Procentowe Plan zakupów i dostaw surowców – np. dywersyfikacja dostawców, 40% wzrost udziału dostawców lokalnych) Biznes plan – np. rozpoczęcie nowej działalności, start nowej linii pakującej 3

4 Brian Tracy o planowaniu 1 minuta dobrego planowania = 10 minut mniej pracy 4

5 Proces planowania Planowanie jest wsparciem podejmowania decyzji Postępuje sekwencyjnie, w kolejności: –Prognozowanie (PKB, długość życia, itp.) –Programowanie (uaktualnienie oferty, lepsze wytypowanie grup docelowych, itp.) –Tworzenie planu (planowane działania w kierunku realizacji celu głównego) 5

6 Trudna sztuka planowania Główne barieryNiechęć do ustalania celów Niewłaściwie zdefiniowane cele Niewłaściwy system wynagradzania Dynamiczne i złożone otoczenie Opór wobec zmian Przezwyciężanie barierZrozumienie roli celów i planowania Komunikowanie się i współuczestnictwo Spójność, rewizja i aktualizacja Skuteczne systemy nagradzania 6

7 Metody planowania Rodzaj metody Odmiana 1Odmiana 2Odmiana 3 Planowanie sieciowe Metoda ścieżki krytycznej (CPM) Metoda PERT – czas jest zmienną losową, metody statystyczne do oceny ryzyk Diagramy Gantta Służą do planowania i mierzenia wykonania planu za pomocą rozpisania wydarzeń w formie ilościowej i graficznej ScenariuszeStanów otoczeniaProcesów otoczeniaMożliwych wydarzeń SymulacjeModele matematyczne, zbudowane i przetestowane na prawidłowość symulacji – realizowane w 7 krokach Analiza portfelowa Przedstawia możliwości wyboru sposobu działania za pomocą kombinacji rynek-produkt i podejmowania decyzji o wyborze najlepszego rozwiązania oraz zaplanowania drogi jego osiągnięcia Horyzont czasowy Długoterminowe (np. 5-cioletnie) Średnioterminowe (np. od 1 roku do 5 lat) Krótkoterminowe (np. 1 rok i krócej) 7

8 Planowanie sprzedaży to Odpowiedzialne zadanie Lidera sprzedaży, Wyznaczanie celów, np. SMART Motywowanie pracowników do działania Kontrola, monitoring i ocena pracy Zespołu, Delegowanie zadań do wykonania przez sprzedawców Wsparcie przy budowaniu dobrych nawyków sprzedawców, ich samokontroli i samooceny. 8

9 Lider w zespole Lider jest: –Komunikatywny i rzeczowy, –Obdarzony autorytetem i charyzmą, –„Motorem” zespołu, –Odpowiedzialny, –Przełamującym bariery, –Przekonywujący 9

10 Planowanie w pracy Lidera WYNIKI Plany Analiza Lider bazuje na  doświadczeniu  informacjach z rynku  kompetencjach ludzi i planuje realizację  postawionych celów  dzięki organizacji pracy ludzi  kontroli i nadzoru działań Analiza wyników, zmian na rynku i stanu zasobów usprawnia planowanie i jego dokładność. 10

11 Planowanie pracy sprzedawców Doświadczeni pracownicy muszą znać nowe wymagania niezbędne do realizacji nowych celów Nowe osoby muszą wiedzieć o: –celach i zadaniach, –są dobrze wpasowane –powierzone zadania wykonują jak najlepiej 11

12 Planowanie Lidera to też Budowanie relacji menadżerskich w firmie Określanie środków dla realizacji celów Coaching pracowników (nowe metody sprzedaży, nowi pracownicy, itp.) i korygowanie złych postaw Korekty założeń i planów 12

13 Generał Eisenhower o planowaniu 13

14 Planowanie wg macierzy Eisenhower’a Ważne Pilne 14

15 Ogólne zasady planowania Wiedza o możliwościach i aspiracjach pracowników Umiejętne wprowadzanie zmian i nowych wymagań Priorytety dla zadań (A, B, C, D), a dla każdego typu dodatkowe ważności, np.; I, II, III … Ustalanie, nadzór i kontrola nad realizacją celów pracowników, na przykład: ilość spotkań z klientami, nowe nazwiska rekomendowane przez naszych klientów, udział spotkań z nowymi klientami w stosunku do wszystkich spotkań [%] Skupienie nad realizacją celów zespołu, jedynie chwilowe skupianie uwagi na wybranych problemach 15

16 Harmonogramy Lidera Dla miesiąca – postawione cele zawodowe i osobiste – plan obejmuje nowe i już wcześniej planowane działania Dla tygodnia – przegląd zadań tygodnia wstecz, plan na najbliższy i wpisanie kluczowych działań do wykonania Dla dnia – przegląd realizacji zadań, planowanie czasu pomiędzy zadaniami 16

17 Rutynowe działania Lidera Planowanie kolejnych wpisów w kalendarz Lidera –Zadania/spotkania do odbycia– wpis –Czas na przygotowanie do spotkań – wpis –Czas na wykonanie zadań – wpis –Zadania skojarzone z powyższymi czynnościami Przyjazdy, Odjazdy– wpis Umawianie telefoniczne spotkań – wpis Inne, dochodowe działania– wpis Rutynowe spotkania Zespołu lub wideokonferencje Raporty zbiorcze Zespołu (statystyki, zestawienia) 17

18 „Złote reguły planowania” Zawsze zabierać ze sobą Kalendarz Korzystanie tylko z jednego kalendarza Zobowiązanie do codziennego planowania Korzystanie z dobrego systemu odsyłaczy Korzystanie z listy głównych zadań Korzystanie z miesięcznego indeksu 18

19 Cele odgórne np. Kwartalna Ocena Pracy Cele odgórne (strategia) są podstawą budowy planu operacyjnego dla Lidera – ilości, intensywność działań Lider zamienia cele odgórne na cele operacyjne Kwartalna Ocena Pracy jest niezbędna do oceny wyników i planowania zmian w działaniu Zespołu, który się zmienia i rozwija 19

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Planowanie jako istotny element w pracy Lidera Kraków, dnia 26.11.2012r. Tomasz Sitek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google