Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 „Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE” ?

3 Cel debaty: znalezienie pomysłów na konkretne działania mające wpływ na rozwinięcie współpracy między nauczycielami, rodzicami i uczniami.

4 Uczestnicy debaty: wszyscy nauczyciele

5 Miejsce debaty: Szkoła Podstawowa w Przygodzicach

6 Wprowadzenie: - prezentacja dotycząca projektu „Szkoła Współpracy” – przedstawienie celów projektu.

7 Rozważania wokół pytań: Jaka jest nasza szkoła- co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy? Jak wygląda współpraca w szkole (relacje trzech grup: uczniów, rodziców, nauczycieli)? W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę (jej wygląd zewnętrzny, wyniki nauczania, zajęcia dodatkowe, bezpieczeństwo, imprezy i działania okazjonalne, stronę internetową, wizerunek, aktywność w środowisku lokalnym, itp.)? Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?

8 Rozważania wokół pytań:

9 Losowe wyznaczenie grup – działanie integracyjne. Szukanie odpowiedzi na pytania: Co możemy zrobić, by rozwijać współpracę? Jak możemy angażować rodziców do współpracy? Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole- działając wspólnie? W jakiej szkole chcielibyśmy się uczyć, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni?

10 Losowe wyznaczenie grup – działanie integracyjne.

11 Zebranie wszystkich propozycji

12 Dyskusja na temat propozycji - analiza pod względem wykonalności.

13 Podsumowanie - zebranie wyników. Podsumowanie - podział wybranych propozycji.

14 Współpraca z rodzicami - propozycje  zachęcać do dzielenia się swoimi pasjami, zainteresowaniami (cykl spotkań z ciekawymi ludźmi);  udostępnić adresy mailowe nauczycieli na stronie szkoły- usprawnienie przepływu informacji;  zwracać się do wybranych rodziców z konkretnymi propozycjami współpracy (np. współuczestnik wycieczki, sponsor, pomoc przy organizacji imprez środowiskowych, zaprezentowanie miejsca pracy);  włączyć rodziców do aktywnego tworzenia dokumentacji szkolnej (np. nowelizacji regulaminu szkolnego, statutu szkoły);

15  organizować wspólne wyjazdy, wyjścia, pikniki itp.;  podejmować nowe działania integracyjne - np. Dzień Rodzica, Mikołajki dla wszystkich;  organizować spotkania z rodzicami (np. w formie debaty) w celu wspólnego rozwiązywania wybranych problemów dzieci (np. problem częstego nieprzygotowywania się uczniów do zajęć) - wspólne szukanie dobrego rozwiązania;  wprowadzić tradycję aktywnego udziału rodziców w turniejach sportowych (np. podczas Święta Szkoły, Święta Pieczonego Ziemniaka);

16 Współpraca z uczniami - propozycje  zachęcać zarząd SU do podejmowania prób samodzielnego rozwiązywania drobnych problemów (np. dotyczących spraw organizacyjnych, porządkowych);  uświadamiać uczniów, że mają prawo do współdecydowania w szkolnych sprawach - wyrabianie odpowiedzialności za to, co dzieje się w szkole (np. wybór dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych, organizacja Dnia Wiosny);  udzielać wsparcia uczniom z zarządu SU w organizacji podjętych działań (np. dotyczących poszerzenia oferty ciepłych napojów w szkole);

17  dawać możliwość wykazywania się inicjatywami, realizowania własnych pomysłów – wyrabianie samodzielności (np. wspólne podejmowanie dyskusji „Za i Przeciw” nad realizacją lub odrzuceniem danych inicjatyw);  zachęcać uczniów do angażowania rodziców jako wsparcie w realizacji ciekawych pomysłów, działań (np. zapraszanie osób przez uczniów w celu realizacji podjętych działań);

18 Współpraca z rodzicami i uczniami  konsultować z rodzicami i uczniami podejmowanie wybranych decyzji? (np. dotyczących udziału w projektach, akcjach w formie referendum, debaty, ankiety) - wzrost poczucia wpływu na działania podejmowane w szkole;  zorganizować „Drzwi otwarte”- możliwość bliższego poznania szkoły i jej oferty;  tworzyć miłą atmosferę podczas zebrań z rodzicami (zmiana ustawienia krzeseł, poczęstunek przy kawie);  zachęcać do dzielenia się propozycjami – Skrzynka Pomysłów;  zachęcać do aktywnego udziału w imprezach środowiskowych organizowanych przez instytucje samorządowe (np. „Majówka” organizowana przez sołectwo, „Turniej Wsi”, czy „Dożynki” organizowane przez gminę);  Wprowadzić iDziennik.

19 Współpraca: Uczniowie – Rodzice – Nauczyciele


Pobierz ppt "„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google