Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIECHLICACH SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ROK SZKOLNY 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIECHLICACH SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ROK SZKOLNY 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIECHLICACH SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ROK SZKOLNY 2013/2014

2 Dnia 23.05.2007 r. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach otrzymała certyfikat i została wpisana na listę Zielonogórskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Dnia 01.09.2011r. placówka została wpisana na listę Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat został wydany pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

3 CEL PRIORYTETOWY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Promowanie aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania się. CELE PROGRAMU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 I. Działania zmierzające do zwiększenia ochrony dzieci przed uzależnieniami. II. Poprawa stanu zdrowia dzieci z wadami postawy. III. Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania. IV. Kształtowanie umiejętności komunikowania się i przeciwdziałania agresji.

4 Przystąpienie do projektu pozwalającego na realizację celu priorytetowego,,Dbam o to, co jem i aktywnie spędzam czas” Działania: Przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu,,Zdrowo jem, więcej wiem” Zorganizowanie konkursów dotyczących promocji zdrowia Zajęcia edukacyjne Gry i zabawy w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu Pedagogizacja rodziców Gazetki informacyjne, ulotki, strona internetowa szkoły

5 Realizacja konkursu,,Zdrowo jem, więcej wiem”

6 Konkursy i zajęcia edukacyjne

7

8 Gry i zabawy w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu

9 Gazetki tematyczne, prezentacje prac uczniów na korytarzu szkoły, spotkania z rodzicami na temat:,,Zdrowo jem, więcej wiem’’,,,Bez śniadania nie ma nauczania’’,,,Produkty najbardziej polecane oraz niepożądane w diecie dziecka’’,,,Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży”. Zamieszczanie referatów na stronie internetowej szkoły.

10 Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym: Festyn Rodzinny – turnieje sportowe z udziałem rodziców uczniów, sponsoring władz lokalnych, instytucji społecznych oraz Rady Rodziców, wycieczki szkolne – zaangażowanie rodziców w organizację, konkursy – nagrody sponsorowane przez Radę Rodziców i indywidualnych sponsorów, strona internetowa szkoły – ogólnodostępne informacje dla rodziców i środowiska lokalnego.

11 Szkolenia społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia w szkole. Praca szkolnego koordynatora i zespołu do spraw Promocji Zdrowia. Monitorowanie samopoczucia całej społeczności szkolnej: szkoleniowe Rady Pedagogiczne, wspólne organizowanie działań na terenie szkoły i w środowisku lokalnym we współpracy z Gminnym Oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w SP im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach, budowanie klimatu społecznego w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz w trakcie imprez, uroczystości, wycieczek szkolnych itp., Badanie ankietowe dotyczące klimatu społecznego przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.

12 Monitorowanie samopoczucia całej społeczności szkolnej

13 Współpraca z pielęgniarką szkolną: fluoryzacja, pogadanki i programy profilaktyczne z uczniami klas I-III, IV-VI, akcje ogólnopolskie dotyczące promocji zdrowia, opieka nad uczniami od poniedziałku do piątku w szczególności nad dziećmi z problemami zdrowotnymi.


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W WIECHLICACH SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE ROK SZKOLNY 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google