Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPROWADZENIE Sprawy organizacyjne Problematyka przedmiotu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPROWADZENIE Sprawy organizacyjne Problematyka przedmiotu."— Zapis prezentacji:

1 WPROWADZENIE Sprawy organizacyjne Problematyka przedmiotu

2 Prowadzącydr Zofia Sawicka, ZSawicka@gmail.com Dyżurypiątki, godz. 10.30 – 11.15, pokój B 407. Można też kontaktować się mailowo.

3 Warunki zaliczenia 1.Obecność na zajęciach. Dopuszczalne 2 nieobecności. Każda nieobecność powyżej dwóch obniża ocenę o pół stopnia; 2. Aktywność na zajęciach. Maksymalnie 1 punkt na każdych zajęciach. Dwa plusy podnoszą ocenę o pół stopnia; 3. Kolokwium – test jednokrotnego wyboru Warunkiem zaliczenia jest ocena dostateczna z kolokwium.

4 GENEZA NAUKI O ORGANIZACJI Niewolnictwo – oficjalna forma funkcjonowania organizacji; Oddzielenie kapitału od zarządzania; Rewolucja przemysłowa;  Standaryzacja  Specjalizacja Wzrost skali, koncentracja kapitału;  Praktyka przed teorią.

5 PRZEDMIOT organizacje – wyodrębnione z otoczenia różnorodne formy zorganizowanego działania ludzi.  Ludzie i rzeczy;  Zespół i struktura;  Wnętrze organizacji, stosunki z otoczeniem;  Całość i podsystemy.

6 CECHY Nauka stosowana – praktyka; Nauka behawioralna – zachowania; Nie jest potoczna; Interdyspcyplinarna; Podział gałęziowy lub funkcjonalny.

7 METODY BADAWCZE Pluralizm metodologiczny; Częściej studia przypadków (z sądownictwa) niż reprezentatywne badania (ekonomia); Metody empiryczne z nauk społecznych; Metody z nauk ścisłych – programowanie, modelowanie, symulacja, taksonomia, analiza czynnikowa.

8 FUNKCJE Diagnostyczna; Wyjaśniająca; Prognostyczna. Często te funkcje występują łącznie.

9 PRZYCZYNY TWORZENIA ORGANIZACJI Konieczna jest synchronizacja, koordynacja i integracja – harmonizacja w czasie i przestrzeni. Powstaje jednostka, która musi być zarządzana. Lepsze osiąganie celów; Organizacje przechowują wiedzę; Organizacje tworzą kariery. Nie każdy musi być jednoosobowym przedsiębiorstwem; Organizacje gospodarcze są nośnikami postępu.

10 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI Gdy interesy danej org. naruszają interesy innych (zanieczyszczenie środowiska, nowe technologie, traktowanie pracowników). Według Carrolla - funkcja zasad ekonomicznych, prawnych i etycznych. Ich zestawienie tworzy „umowę społeczną” między biznesem a społeczeństwem.

11 HISTORIA Andrew Karnegie (U.S. Steel Corporation, przełom XVIII I XIX w). Zasada miłosierdzia i włodarstwa.  Miłosierdzie to głównie działalność filantropijna wobec biedaków;  Włodarstwo – przedsiębiorcy są jedynie włodarzami – opiekunami powierzonego im majątku. Inne przedsiębiorstwa podjęły w wyzwanie w okresie Wielkiego Kryzysu lat XX. Lata 50 i 60 powszechna dobroczynność.

12 HISTORIA c.d. Lata 70 i 80 (Friedman) - główna odpowiedzialność przedsiębiorstw - robienie pieniędzy. Działania charytatywne obciążają głównie akcjonariuszy i klientów. Wywołane coraz bardziej rygorystycznymi przepisami prawnymi związanymi z bhp i kodeksem pracy. Odpowiedzialność coraz bardziej sformalizowana. Pozostaje PR.

13 RÓŻNE PODEJŚCIA DO ODPOWIEDZIALNOŚĆI 1. wystarczy unikać kryminału; 2. przestrzegać norm kulturowych; 3. filantropja w bliskim otoczeniu; 4. szerokie spojrzenie.

14 Do dyskusji Czy biurokracja jest etyczna? Czy etyka się opłaca? Uczciwe zarobki w krajach rozwijających się – jakie?

15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIŚ Zasada zrównoważonego rozwoju – Społecznie; Ekonomicznie; Ekologicznie.


Pobierz ppt "WPROWADZENIE Sprawy organizacyjne Problematyka przedmiotu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google