Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serdecznie witamy:  Pana Jerzego Soskę burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, byłego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie  Pana Józefa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serdecznie witamy:  Pana Jerzego Soskę burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, byłego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie  Pana Józefa."— Zapis prezentacji:

1

2 Serdecznie witamy:  Pana Jerzego Soskę burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, byłego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie  Pana Józefa Wojtasa przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Zakliczyn, absolwenta naszego Gimnazjum, jak i również byłego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w latach 2001-2002  Pana Kazimierza Rybę przewodniczącego Miasta Zakliczyn  Panią Renatę Dyngosz przewodniczącą Rady Rodziców Gimnazjum w Zakliczynie  Panią Jadwigę Wojtas skarbnika Rady Rodziców Gimnazjum w Zakliczynie

3  Panią Ewę Jednorowską radną Gminy Zakliczyn, emerytowaną nauczycielkę historii, byłą opiekunkę Samorządu Uczniowskiego  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Paleśnicy z panią opiekun Joanną Soską  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie z panią opiekun Małgorzatą Nowicką  Pana Dyrektora Józefa Gwiżdża Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie  Panią Pedagog Stanisławę Musiał pedagoga szkolnego Gimnazjum w Zakliczynie  Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Zakliczynie z panią opiekun Joanną Bator  Przedstawicieli naszego Gimnazjum - przewodniczącą Darię Mazgaj i zastępcę Tomasza Klocka

4 Organizatorzy: Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej(CEO) oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (program „Młodzież w działaniu”) oraz Kancelarii Sejmu RP.

5 1. Moderator udziela głosu zainteresowanym. 2. Nie przerywamy wypowiedzi drugiej osoby. 3. Szanujemy stanowisko każdego uczestnika debaty. 4. Swoje poglądy przedstawiamy w sposób rzeczowy i konkretny. 5. Debata toczy się wokół tematu demokracji. 6.Każdy jest zobowiązany do przestrzegania wyznaczonego czasu. 7.Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych. ZASADY DEBATY „MOJA SZKOŁA = SZKOŁA DEMOKRACJI”

6 Demokracja- to ustrój, w którym władza zwierzchnia należy do obywateli. Jest ona przez nich sprawowana bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli, którzy są mianowani lub wybierani. Nazwa wywodzi się od greckich słów: demos- lud, kratos- władza. -Wiedza o społeczeństwie; wydaw. OPERON-

7 Zalety(+) i wady(-) demokracji: + Ustrój taki gwarantuje poszanowanie podstawowych praw i wolności jednostki, których strzegą: prawo i instytucje, media i opinia publiczna; + Zapewnia większe bezpieczeństwo, dbając o interes obywateli; + Jednostka w państwie demokratycznym ma duży zakres wolności, może się samorealizować i wpływać na życie publiczne; + Władza w mniejszym stopniu stosuje wobec obywateli przymus i przemoc. - O ważnych sprawach często decydują ludzie nie przygotowani do podejmowania takich decyzji, źle wykształceni, a ich głos (np. w czasie wyborów czy referendów) ma taką samą wagę, jak przedstawicieli elit społecznych; - W momentach kryzysowych władzę może przejąć ugrupowanie populistyczne, radykalne, które prowadzi do likwidacji demokracji; - Proces decyzyjny jest wydłużony, gdyż wymaga szerokich konsultacji z różnymi środowiskami i organizacjami; - Wolność słowa i swoboda wyrażania opinii połączone z prawem do demonstracji mogą stanowić zagrożenie dla porządku publicznego.

8 Ankieta przeprowadzona w dniach 19 – 20 marca 2012 roku wśród 180 uczniów Gimnazjum im. Bł. Krystyna Gondka w Zakliczynie. Dla potrzeb organizowanej debaty „ Moja Szkoła = Szkoła Demokracji”. Pytanie 1. Jak myślisz, co to jest demokracja? Najczęściej udzielane odpowiedzi: - ustrój panujący w danym państwie; - równe traktowanie innych; - wolność wyboru, słowa; - prawo głosu; - rządy ludu; - równouprawnienie; -jest to słaby system, niestety nic lepszego dotychczas nie wymyślono. Pytanie 2.

9 Pytanie 3. Uzasadnij swój wybór. Moim zdaniem, moja szkoła jest szkołą demokratyczną, ponieważ ….. - każdy ma wpływ na wybór Samorządu Uczniowskiego; - uczniowie decydują o różnych sprawach związanych ze szkolnymi uroczystościami, czy imprezami, np. dyskotekami, kiermaszami. ; Pytanie 4.

10 Pytanie 5. Co chciałbyś, aby Samorząd Uczniowski zmienił w naszej szkole? Najczęstsze odpowiedzi: - zorganizowanie bezpłatnych wycieczek, dyskotek; -organizowanie debat na tematy związane z problemami uczniów; - organizowanie spotkań integracyjnych, mających na celu zintegrowanie się uczniów; -rozgrywki na przerwach na hali sportowej; - szafki indywidualne dla uczniów w szkole. Pytanie 6.

11 Pytanie 7.

12


Pobierz ppt "Serdecznie witamy:  Pana Jerzego Soskę burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, byłego dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie  Pana Józefa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google