Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła w ruchu - I etap edukacyjny Klasowy Klub Turysty Przyrodnika Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła w ruchu - I etap edukacyjny Klasowy Klub Turysty Przyrodnika Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła w ruchu - I etap edukacyjny Klasowy Klub Turysty Przyrodnika Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach

2 Ruch warunkiem prawidłowego rozwoju Wychowanie fizyczne ma ogromny wpływ na kształtowanie i usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie pamięci ruchowej, wyrabianie poczucia równowagi. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w młodszym wieku szkolnym rozwój fizyczny idzie w parze z rozwojem psychicznym, umysłowym i emocjonalnym.

3 Ruch warunkiem prawidłowego rozwoju Nauka poruszania się w terenie, zabawy i gry na powietrzu – nie tylko latem uodporniają organizm dziecka na zmieniające się warunki atmosferyczne i środowiskowe, wdrażają do czynnego wypoczynku. Dają możliwość bezpośredniego poznawania świata.

4 Ruch warunkiem prawidłowego rozwoju Lekcje w terenie, odpowiednio dobrane trasy dla młodych piechurów, różnorodne gry i zabawy ruchowe na „świeżym powietrzu” ze względu na duże wartości wychowawcze i kształcące spełniają doniosłą rolę w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Przyczyniają się do podniesienia sprawności fizycznej, a jednocześnie są dla nich okazją do spontanicznej ekspresji ruchowej i emocjonalnej. Uczą spostrzegawczości,obserwacji, systematyczności, samodzielności, odpowiedzialności oraz zaradności.

5 Cele wycieczek WYCHOWAWCZE umiejętność bycia w zespole uczniowskim, kulturalne obcowanie z ludźmi, czerpanie pozytywnych wzorców zachowania, wyrabianie nawyków dobrego zachowania, wyrabianie nawyków higienicznych i estetycznych, samoobsługa, wdrażanie do utrzymania porządku i czystości, zdyscyplinowanie, nauka zaradności życiowej, aktywizacja dzieci biernych kształtowanie zainteresowań wyciszanie uczniów nadpobudliwych umiejętność poruszania się po ulicy i różnymi środkami lokomocji

6 Zdobywamy odznakę Turystyki Pieszej „Siedmiomilowe Buty” Jestem nauczycielem z długoletnim stażem pracy. Zaobserwowałam, jak z biegiem lat zmienia się sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci. Zniknęły gdzieś z podwórek grupy grające w piłkę pod blokiem, trudno spotkać dziewczynki bawiące się w „klasy”. Za to coraz większa grupa dzieci w wieku szkolnym ma problem z utrzymaniem prawidłowej postawy podczas siedzenia, chodzenia i biegania. Duża grupa uczniów szybko się męczy. Postanowiłam pokazać dzieciom, że świat zwiedzany na piechotę jest piękny i ciekawy oraz zainteresować je rodzinnym miastem i piękną okolicą, w której mieszkają. Tak zrodził się pomysł na założenie Klasowego Klubu Turysty Przyrodnika i zdobycie Odznaki Turystyki Pieszej „Siedmiomilowe Buty”.

7 Zdobywamy odznakę Turystyki Pieszej „Siedmiomilowe Buty” Do realizacji projektu włączyli się również rodzice, którym przedstawiłam propozycję podczas spotkania. Na każdą z imprez wyrażali pisemna zgodę na udział dziecka. Chętnie pełnili role aktywnych opiekunów podczas wycieczek. Nawiązałam współpracę z Zespołem Nadnidziańskich i Kieleckich Parków Krajobrazowych oraz LOP Kielce.

8 Zdobywamy odznakę Turystyki Pieszej „Siedmiomilowe Buty” Punkty potrzebne do zdobycia odznaki klasa zdobywała systematycznie przez okres roku kalendarzowego podczas wycieczek pieszych i tematycznych związanych z realizacją podstawy programowej. Każde wyjście było dokumentowane w indywidualnych zeszytach wycieczek. Znajdował się w nich opis trasy, liczba przebytych na pieszo kilometrów, potwierdzenie odbytej wycieczki – bilet autobusowy, bilet wstępu lub pieczątka z miejsca pobytu oraz rysunek.

9 Nasze wyciecz ki Odbyły się następujące wyjścia: Teren wokół szkoły – osiedle – ruch na skrzyżowaniu (obserwacja) – zasady bezpiecznego i kulturalnego poruszania się chodnikiem – zasady bezpiecznego przejścia przez jezdnię. Udział w akcji „Pierwszaki 2012” „Ptasi Azyl” – Ostrów k. Chęcin – 2 km Ul. Wrzosowa pętla 34- chodnikiem i drogą gruntową pod wiadukt – szlak nieb. na Telegraf, cmentarz Jeńców Radzieckich – pętla aut. Bukówka - 4 km Rezerwat przyrody nieożywonej „Kadzielnia” – Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego Ślichowice – Rezerwat przyrodniczy „Karczówka”335 m n.p.m. – Góra Brusznia 310 m n.p.m. – ul. Kolonia -7 km Huta Szklana – niebieska ścieżka dydaktyczna – Gołoborze- widok na Drogę Królewską – szlakiem czerwonym do Trzcianki PKS -6 km Wędrówka szlakiem niebieskim na trasie Gałęzice - Chęciny (Jaskinia Piekło, granice Rezerwatów Góra Żakowa i Góra Zelejowa)- 6 km Dworzec PKP Kielce – Pomnik Niepodległości – Tablica poświęcona Józefowi Piłsudskiemu –ul. Sienkiewicza – siedziba LOP – Plac Artystów – popiersie Fryderyka Chopina – Plac Szarych Szeregów – ul. Bp. Kaczmarka – 3 km

10 Najważniejsze – bezpieczeństwo. Dlatego zaczęliśmy od spotkania z policją, ratownikami medycznymi, strażą miejską biorąc udział w akcji „Pierwszaki 2012”

11 Telegraf Opis trasy: ul. Wrzosowa pętla 34- chodnikiem i drogą gruntową pod wiadukt – szlakiem niebieskim na Telegraf, cmentarz Jeńców Radzieckich – pętla autobusowa Bukówka (4 km)

12 Telegraf

13 Rezerwaty Kielc Opis trasy: – Rezerwat przyrody nieożywonej „Kadzielnia” – Rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego Ślichowice – Rezerwat przyrodniczy „Karczówka” 335 m n.p.m. – Góra Brusznia 310 m n.p.m. – ul. Kolonia –(7 km)

14 Rezerwaty Kielc Z góry... I pod górę!

15 Zawody sportowe Sprawność zdobyta na trasach pieszych wycieczek oraz połączenie sił uczniów klas pierwszych pomogły w zdobyciu przez szkołę I - go miejsca w Mistrzostwach Kielc Szkół Podstawowych w Turnieju Gier i Zabaw.

16 Święty Krzyż Opis trasy: Huta Szklana – niebieska ścieżka dydaktyczna – Gołoborze- widok na Drogę Królewską szlakiem czerwonym do Trzcianki PKS (6 km)

17 Święty Krzyż Warto umieć się cieszyć każdą pogodą.

18 Gałęzice - Chęciny Opis szlaku: wędrówka szlakiem niebieskim na trasie Gałęzice - Chęciny (Jaskinia Piekło, granice Rezerwatów Góra Żakowa i Góra Zelejowa)- 6 km

19 Gałęzice - Chęciny Mogliśmy podziwiać i porównać na tej wycieczce las, pole, łąkę i jaskinię.

20 Gałęzice - Chęciny

21

22 Polisensorycznie Uczniowie zdobyli Odznakę Turystyki Pieszej „Siedmiomilowe Buty” w stopniu srebrnym. Przy okazji podnieśli własną sprawność fizyczną, uwierzyli we własne siły, mieli szansę na wielozmysłowe poznawanie tego, co ich otacza: słuchali szumu, śpiewu, szelestu, szemrania – nazywali odgłosy oglądali – wszystko( nauczyciel może kierować obserwacją)

23 dotykali kory, liści, podłoża, igieł suchych i żywych, mchu rozpoznawali z zakrytymi oczami eksponaty przyrodnicze Polisensorycznie

24 stąpali po twardym i miękkim podłożu poznawali zwierzęta i ich problemy związane z ekspansją terytorialną człowieka. Polisensorycznie

25 badali smak – jagody, zajęczego szczawika i wody po długim marszu posadzili na polu znalezionego przy drodze ziemniaka, by w przyszłym roku wrócić w to samo miejsce i go odnaleźć. Polisensorycznie

26 W wakacje Niektórzy uczniowie dokumentowali własne wycieczki.

27 REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAKI „SIEDMIOMILOWE BUTY” Odznakę zdobywa się na terenie Polski. Mogą ją zdobywać osoby w wieku poniżej 10 lat. Odznaka ustanowiona jest w dwóch stopniach, które należy zdobywać kolejno i tylko jeden stopień w roku kalendarzowym: I stopień (Srebrne Buty) - za zdobycie 30 punktów z tym, że dzienna wędrówka nie może przekraczać 8 km, II stopień (Złote Buty) - dla posiadaczy odznaki I stopnia za zdobycie 50 punktów z tym, że dzienna wędrówka nie może przekraczać 12 km. Odznakę można zdobywać pod opieką dorosłych na wycieczkach rodzinnych, szkolnych, harcerskich itp.

28 Podsumowanie Każde wyjście poza szkołę jest dla dzieci przeżyciem, przyjemnością i przygodą. Turystyka pozwala poznać nowe, interesujące rzeczy, pozwala być bardziej swobodnym, mniej skrępowanym niż w szkole, wyzwala dodatkową energię, daje szansę na sprawdzenie się i zdobycie uznania w oczach kolegów i własnych. Często podczas wycieczek uzewnętrzniają się te właściwości umysłu i charakteru, które w szkole się nie ujawniają. Te spostrzeżenia umożliwiają pełniej spojrzeć na dziecko. Dzięki nim wychowawca może wpłynąć na ucznia w pożądanym kierunku i wykorzystać uzdolnienia oraz zainteresowania dla dalszego rozwoju. Wycieczki stwarzają uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z życiem. Ułatwiają szeroko rozumianą integrację i adaptację w społeczeństwie. Zaznajamiają z pracą ludzką, pokazują różnorodność wykonywanych zawodów oraz pełnienia różnych ról społecznych. Wycieczki są bardzo atrakcyjną formą pracy, pozwalającą na rozwijanie zdolności poznawczych, umiejętności obserwacji, dokonywania analizy i syntezy, porównywania i tworzenia adekwatnych wyobrażeń. Uczniowie mogą rozwijać również swoje zainteresowania przyrodnicze, uczyć się poszanowania przyrody.

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! „Ruch jako lek nie ma substancji ani opakowania. Substancją tego leku jest pomysł zrodzony z nauki i doświadczenia. Jego podanie wymaga prawdziwego mistrzostwa”. W marcu rozpoczynamy zdobywanie kolejnego stopnia OTP Siedmiomilowe Buty.


Pobierz ppt "Szkoła w ruchu - I etap edukacyjny Klasowy Klub Turysty Przyrodnika Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google