Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma edukacji Zmiana programowa Informacje dla rodziców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma edukacji Zmiana programowa Informacje dla rodziców."— Zapis prezentacji:

1 Reforma edukacji Zmiana programowa Informacje dla rodziców

2 Dlaczego zmiany programowe są potrzebne? Pierwsze lata życia dziecka to najlepszy okres w jego rozwoju, kształtują się bowiem podstawowe umiejętności i postawy. Dlatego tak ważne jest, aby podjęte na etapie przedszkola działania edukacyjne gwarantowały właściwy rozwój intelektualny, a przede wszystkim społeczny. Okres przedszkolny to również czas wyrównywania ewentualnych zaniedbań środowiskowych.

3 Dlaczego warto realizować wczesną edukację przedszkolną wg MEN Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach jego życia, Wczesna edukacja najefektywniej pomaga wyrównać szanse edukacyjne dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Umiejętności, które dzieci wyniosą z przedszkola zaowocują w szkole. Uczestnictwo w grupie przedszkolnej stwarza szczególna okazję do rozwijania dojrzałości emocjonalnej oraz rozwoju umiejętności językowych

4 Wychowanie przedszkolne jest niezwykle cenną okazją do nabywania doświadczeń w trakcie zabawy, która jest dla dzieci intensywnym procesem uczenia się. W przedszkolu można skutecznie kształtować gotowość dziecka do nauki szkolnej. Wychowanie przedszkolne pozwala wzbogacić wartości i doświadczenia wyniesione z domu. Inwestycja w edukację przedszkolną to inwestycja w przyszłość społeczeństwa.

5 Istota nowej podstawy programowej Podstawa programowa wychowania przedszkolnego to opis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnione dziecko. Nowa podstawa programowa zakłada łagodne przejście między edukacja przedszkolną a wczesnoszkolną. Nowa podstawa zobowiązuje nauczycieli do przeprowadzania diagnozy gotowości szkolnej dziecka.

6 Nowa podstawa programowa PRECYZJA SPÓJNOŚĆ CIĄGŁOŚĆ INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO DZIECKA

7

8 Zagospodarowanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu Zabawa Zajęcia na świeżym powietrzu Zajęcia dydaktyczne Czynności opiekuńcze, samoobsłu- gowe, organiza- cyjne i inne.

9 Co z wychowaniem? Edukacja przez wiele lat szła w kierunku oczekiwań, żeby dzieci dużo umiały, dużo wiedziały. Po raz pierwszy do podstawy zostały wpisane treści wychowawcze. Dziecko ma rozróżniać dobro od zła, nie kłamać, wierzyć, że prawda zawsze zwycięży. Ma nie kraść, dbać o przyrodę, opiekować się zwierzętami. Ma być dobrym dzieckiem. Dzieci maja dawać sobie rade w szkole i w życiu.

10 W nowej podstawie odchodzimy od dydaktyki na rzecz wychowania. Według prof. Gruszczyk- Kolczyńskiej dziecko w przedszkolu powinno uczyć się przez działanie, zabawę, czytanie książeczek. 1/5 czasu powinna być przeznaczona na zabawę. Za tym czasem stoją badania naukowe. Wynika z nich, że najbardziej impulsywny proces uczenia dzieci organizują sobie właśnie w zabawie. W zabawie ujawnia się aktualny poziom rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego dziecka.

11 Jeżeli dziecko nie podejmuje zabaw określonego rodzaju albo wręcz ich unika, możemy przypuszczać, ze ma problem ze sprawnościami, które są potrzebne w tych zabawach

12 Obniżenie wieku obowiązku szkolnego Warunki przyjęcia do szkoły dziecka sześcioletniego w okresie przejściowym (2009 – 2012): wniosek rodziców, wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym pozytywna opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej, warunki organizacyjne szkoły, decyzja dyrektora szkoły.

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Reforma edukacji Zmiana programowa Informacje dla rodziców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google