Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 LAT WSPÓLNIE” – Ochotnica Górna Piosenkę „Szczytkówka” wyk. Zespół „El Bayo” z Gimnazjum nr 3 Ochotnicy Górnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 LAT WSPÓLNIE” – Ochotnica Górna Piosenkę „Szczytkówka” wyk. Zespół „El Bayo” z Gimnazjum nr 3 Ochotnicy Górnej."— Zapis prezentacji:

1 Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 LAT WSPÓLNIE” – Ochotnica Górna Piosenkę „Szczytkówka” wyk. Zespół „El Bayo” z Gimnazjum nr 3 Ochotnicy Górnej.

2 Przemiany jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku stworzyły możliwość dla działalności samorządu terytorialnego w demokratycznej Polsce. W poprzednim okresie aktywność obywateli była kontrolowana przez organy partyjne i władze PRL. Tymczasem ta społeczność danej miejscowości, danego terenu zna najlepiej potrzeby i zadania jakie powinny być realizowane. Wszyscy mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową. Dorośli mieszkańcy mają prawo decydować o sprawach ważnych dla nich poprzez uczestniczenie w wyborach. Czynne uczestniczenie w życiu publicznym prowadzi do kształtowania się rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Aktywna postawa mieszkańców, rozwiązywanie problemów gminy, problemów regionu, jest dowodem, że społeczność lokalna chce mieć wpływ na swoje sprawy.

3 Obecnie mija 20 lat od pierwszych wyborów samorządowych w demokratycznej Polsce. Do jakiego stopnia w tym okresie zmienił się obraz polskich gmin. Czy zauważalne są zmiany w skuteczności rozwiązywania problemów społecznych, w stylu sprawowania władzy i sposobach komunikacji ze społecznością lokalną ?

4

5 Krótka historia Ochotnicy

6 Krótka historia Ochotnicy
Początki Ochotnicy, jednej z najdłuższych wsi w Polsce, sięgają XV w. Została ona lokowana na mocy przywileju nadanego Dawidowi Wołochowi przez króla Władysława Jagiełłę. Historia mieszkańców Ochotnicy była ściśle związana z historią Polski. Po pierwszym rozbiorze Ochotnica została włączona do Austrii. Mieszkańcy brali udział w powstaniach narodowowyzwoleńczych, jak również w pierwszej wojnie światowej, a podczas drugiej wojny tereny te były schronieniem i punktem oporu oddziałów partyzanckich PSP AK. .

7 Dlatego też Ochotnica była nazwana przez ludność okolicznych miejscowości Polską Republiką Partyzancką, a przez władze niemieckie w Nowym Targu Republiką Bandycką. Właśnie z tego powodu mieszkańców Ochotnicy Dolnej dotknęła 23 grudnia 1944r. pacyfikacja niemiecka, nazwana Krwawą Wigilią, w wyniku której esesmani zamordowali 56 ochotniczan. Po wojnie duża grupa mieszkańców Ochotnicy przeniosła się na Ziemie Zachodnie.

8 Rozmowa uczennicy klasy I gim
Rozmowa uczennicy klasy I gim. Lidii Chrobak z radnym Gminy Ochotnica Dolna Panem mgr Stanisławem Urbaniakiem dotycząca działalności samorządu.

9 Jakie inwestycje poczyniono na terenie gminy w celu poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz poprawy stanu poszczególnych budynków szkolnych? Jednym z licznych sukcesów Gminy była komputeryzacja szkół w roku 1998, gdzie do wszystkich szkół udało się zakupić po 10 zestawów komputerowych i tym samym wprowadzenie pierwszych zajęć informatycznych. Przeprowadzono również prace remontowe w szkołach Naszej Gminy. Przebudowano jezdnie, położono asfalt oraz zrobiono drogi do wszystkich przysiółków. W ostatnich latach udało się pozyskać środki i zrealizować kanalizację gminy prawie w 70 % (wraz z podłączeniem do oczyszczalni, która została wybudowana w Tylmanowej). Kanalizacja sukcesywnie jest budowana.

10 Również w tym czasie zaczęto budowę 3 sal gimnastycznych na terenie gminy, co korzystnie wpłynęło na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży

11 Niewątpliwym sukcesem jest zrobienie w ostatnim czasie drogi do osiedla Studzionki w Ochotnicy Górnej gdzie obecnie budowany jest most do tego osiedla.

12

13 Jak również piękne boisko sportowe „Orlik” w Ochotnicy Górnej – Ustrzyk, które służy nie tylko młodzieży z Ochotnicy Górnej, ale wszystkim, którzy lubią aktywnie spędzać czas.

14 Obecnie rozbudowywane jest schronisko młodzieżowe w Ochotnicy Górnej – Ustrzyk, co powinno korzystnie wpłynąć na rozwój turystyki na naszym terenie.

15 W Ochotnicy Górnej została też rozbudowana remiza OSP z Wiejskim Ośrodkiem Kultury.
Wiele środków na w/w. cele udało się pozyskać dzięki zaradności Gminy z Unii Europejskiej.

16 Wójt Gminy – Kazimierz Konopka

17

18 Sondaż Wypowiedź p. Józefa Królczyka- Prezesa Związku Podhalan

19

20

21

22

23

24 Fragmenty rozmów z uczennicami Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej.

25 Wypowiedź Katarzyny Faltyn

26

27

28 Wypowiedź Katarzyny Kopiec

29

30

31 Wypowiedź Katarzyny Niewiadomej

32

33

34

35 Nie byłoby prawdopodobnie w Ochotnicy takich zmian samorządowych, gdyby nie kontakty mieszkańców z działaczami Solidarności i opozycjonistami. Mieszkańcy naszej wsi cechują się otwartością, chęcią samodzielnego podejmowania decyzji o swoim regionie i rozumieli ideę wolności prezentowaną przez Solidarność. Dlatego po stanie wojennym mieszkańcy Ochotnicy udzielali gościny internowanym działaczom Solidarności, którzy przyjeżdżali (na okres wakacji) w połowie lat 80 – do osiedli takich jak m. in. Studzionki i Holina.

36

37 Przez kilka kolejnych lat, z inicjatywy duszpasterza Solidarności z okręgu Łodzi, o. SJ Stefana Miecznikowskiego internowani wraz z rodzinami przyjeżdżali, aby odpocząć i nabrać sił na łonie ochotnickiej przyrody. Jednym z nich był późniejszy prezydent Łodzi – Grzegorz Palka. Wszyscy najmilej wspominają słynne msze św. pod krzyżem na szczycie Majcherka.

38

39 O zmianach, które zaszły w naszej miejscowości świadczą słowa usłyszane przez naszego rozmówcę od gościa, który odwiedził naszą miejscowość po 20 – tu latach. Stwierdził on, że w Ochotnicy wszystko się zmieniło i jest to już inna Ochotnica.


Pobierz ppt "Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 LAT WSPÓLNIE” – Ochotnica Górna Piosenkę „Szczytkówka” wyk. Zespół „El Bayo” z Gimnazjum nr 3 Ochotnicy Górnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google