Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 LAT WSPÓLNIE” – Ochotnica Górna Piosenkę „Szczytkówka” wyk. Zespół „El Bayo” z Gimnazjum nr 3 Ochotnicy Górnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 LAT WSPÓLNIE” – Ochotnica Górna Piosenkę „Szczytkówka” wyk. Zespół „El Bayo” z Gimnazjum nr 3 Ochotnicy Górnej."— Zapis prezentacji:

1 Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 LAT WSPÓLNIE” – Ochotnica Górna Piosenkę „Szczytkówka” wyk. Zespół „El Bayo” z Gimnazjum nr 3 Ochotnicy Górnej.

2 Przemiany jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku stworzyły możliwość dla działalności samorządu terytorialnego w demokratycznej Polsce. W poprzednim okresie aktywność obywateli była kontrolowana przez organy partyjne i władze PRL. Tymczasem ta społeczność danej miejscowości, danego terenu zna najlepiej potrzeby i zadania jakie powinny być realizowane. Wszyscy mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową. Dorośli mieszkańcy mają prawo decydować o sprawach ważnych dla nich poprzez uczestniczenie w wyborach. Czynne uczestniczenie w życiu publicznym prowadzi do kształtowania się rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Aktywna postawa mieszkańców, rozwiązywanie problemów gminy, problemów regionu, jest dowodem, że społeczność lokalna chce mieć wpływ na swoje sprawy. Przemiany jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku stworzyły możliwość dla działalności samorządu terytorialnego w demokratycznej Polsce. W poprzednim okresie aktywność obywateli była kontrolowana przez organy partyjne i władze PRL. Tymczasem ta społeczność danej miejscowości, danego terenu zna najlepiej potrzeby i zadania jakie powinny być realizowane. Wszyscy mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową. Dorośli mieszkańcy mają prawo decydować o sprawach ważnych dla nich poprzez uczestniczenie w wyborach. Czynne uczestniczenie w życiu publicznym prowadzi do kształtowania się rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Aktywna postawa mieszkańców, rozwiązywanie problemów gminy, problemów regionu, jest dowodem, że społeczność lokalna chce mieć wpływ na swoje sprawy.

3 Obecnie mija 20 lat od pierwszych wyborów samorządowych w demokratycznej Polsce. Do jakiego stopnia w tym okresie zmienił się obraz polskich gmin. Czy zauważalne są zmiany w skuteczności rozwiązywania problemów społecznych, w stylu sprawowania władzy i sposobach komunikacji ze społecznością lokalną ? Obecnie mija 20 lat od pierwszych wyborów samorządowych w demokratycznej Polsce. Do jakiego stopnia w tym okresie zmienił się obraz polskich gmin. Czy zauważalne są zmiany w skuteczności rozwiązywania problemów społecznych, w stylu sprawowania władzy i sposobach komunikacji ze społecznością lokalną ?

4

5 Krótka historia Ochotnicy

6 . Początki Ochotnicy, jednej z najdłuższych wsi w Polsce, sięgają XV w. Została ona lokowana na mocy przywileju nadanego Dawidowi Wołochowi przez króla Władysława Jagiełłę. Historia mieszkańców Ochotnicy była ściśle związana z historią Polski. Historia mieszkańców Ochotnicy była ściśle związana z historią Polski. Po pierwszym rozbiorze Ochotnica została włączona do Austrii. Mieszkańcy brali udział w powstaniach narodowowyzwoleńczych, jak również w pierwszej wojnie światowej, a podczas drugiej wojny tereny te były schronieniem i punktem oporu oddziałów partyzanckich PSP AK.

7 Dlatego też Ochotnica była nazwana przez ludność okolicznych miejscowości Polską Republiką Partyzancką, a przez władze niemieckie w Nowym Targu Republiką Bandycką. Właśnie z tego powodu mieszkańców Ochotnicy Dolnej dotknęła 23 grudnia 1944r. pacyfikacja niemiecka, nazwana Krwawą Wigilią, w wyniku której esesmani zamordowali 56 ochotniczan. Po wojnie duża grupa mieszkańców Ochotnicy przeniosła się na Ziemie Zachodnie.

8 Rozmowa uczennicy klasy I gim. Lidii Chrobak z radnym Gminy Ochotnica Dolna Panem mgr Stanisławem Urbaniakiem dotycząca działalności samorządu. Rozmowa uczennicy klasy I gim. Lidii Chrobak z radnym Gminy Ochotnica Dolna Panem mgr Stanisławem Urbaniakiem dotycząca działalności samorządu.

9 Jakie inwestycje poczyniono na terenie gminy w celu poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz poprawy stanu poszczególnych budynków szkolnych? Jednym z licznych sukcesów Gminy była komputeryzacja szkół w roku 1998, gdzie do wszystkich szkół udało się zakupić po 10 zestawów komputerowych i tym samym wprowadzenie pierwszych zajęć informatycznych. Przeprowadzono również prace remontowe w szkołach Naszej Gminy. Przebudowano jezdnie, położono asfalt oraz zrobiono drogi do wszystkich przysiółków. W ostatnich latach udało się pozyskać środki i zrealizować kanalizację gminy prawie w 70 % (wraz z podłączeniem do oczyszczalni, która została wybudowana w Tylmanowej). Kanalizacja sukcesywnie jest budowana.

10 Również w tym czasie zaczęto budowę 3 sal gimnastycznych na terenie gminy, co korzystnie wpłynęło na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży Również w tym czasie zaczęto budowę 3 sal gimnastycznych na terenie gminy, co korzystnie wpłynęło na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży

11 Niewątpliwym sukcesem jest zrobienie w ostatnim czasie drogi do osiedla Studzionki w Ochotnicy Górnej gdzie obecnie budowany jest most do tego osiedla. Niewątpliwym sukcesem jest zrobienie w ostatnim czasie drogi do osiedla Studzionki w Ochotnicy Górnej gdzie obecnie budowany jest most do tego osiedla.

12

13 Jak również piękne boisko sportowe „Orlik” w Ochotnicy Górnej – Ustrzyk, które służy nie tylko młodzieży z Ochotnicy Górnej, ale wszystkim, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Jak również piękne boisko sportowe „Orlik” w Ochotnicy Górnej – Ustrzyk, które służy nie tylko młodzieży z Ochotnicy Górnej, ale wszystkim, którzy lubią aktywnie spędzać czas.

14 Obecnie rozbudowywane jest schronisko młodzieżowe w Ochotnicy Górnej – Ustrzyk, co powinno korzystnie wpłynąć na rozwój turystyki na naszym terenie. Obecnie rozbudowywane jest schronisko młodzieżowe w Ochotnicy Górnej – Ustrzyk, co powinno korzystnie wpłynąć na rozwój turystyki na naszym terenie.

15 W Ochotnicy Górnej została też rozbudowana remiza OSP z Wiejskim Ośrodkiem Kultury. W Ochotnicy Górnej została też rozbudowana remiza OSP z Wiejskim Ośrodkiem Kultury. Wiele środków na w/w. cele udało się pozyskać dzięki zaradności Gminy z Unii Europejskiej. Wiele środków na w/w. cele udało się pozyskać dzięki zaradności Gminy z Unii Europejskiej.

16 Wójt Gminy – Kazimierz Konopka

17

18 Sondaż Wypowiedź Wypowiedź p. Józefa Królczyka- p. Józefa Królczyka- Prezesa Związku Prezesa Związku Podhalan Podhalan

19

20

21

22

23

24 Fragmenty rozmów z uczennicami Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej. Fragmenty rozmów z uczennicami Gimnazjum nr 3 w Ochotnicy Górnej.

25 Wypowiedź Wypowiedź Katarzyny Faltyn Katarzyny Faltyn

26

27

28 Wypowiedź Wypowiedź Katarzyny Katarzyny Kopiec Kopiec

29

30

31 Wypowiedź Wypowiedź Katarzyny Katarzyny Niewiadomej Niewiadomej

32

33

34

35 Nie byłoby prawdopodobnie w Ochotnicy takich zmian samorządowych, gdyby nie kontakty mieszkańców z działaczami Solidarności i opozycjonistami. Mieszkańcy naszej wsi cechują się otwartością, chęcią samodzielnego podejmowania decyzji o swoim regionie i rozumieli ideę wolności prezentowaną przez Solidarność. Dlatego po stanie wojennym mieszkańcy Ochotnicy udzielali gościny internowanym działaczom Solidarności, którzy przyjeżdżali (na okres wakacji) w połowie lat 80 – do osiedli takich jak m. in. Studzionki i Holina. Nie byłoby prawdopodobnie w Ochotnicy takich zmian samorządowych, gdyby nie kontakty mieszkańców z działaczami Solidarności i opozycjonistami. Mieszkańcy naszej wsi cechują się otwartością, chęcią samodzielnego podejmowania decyzji o swoim regionie i rozumieli ideę wolności prezentowaną przez Solidarność. Dlatego po stanie wojennym mieszkańcy Ochotnicy udzielali gościny internowanym działaczom Solidarności, którzy przyjeżdżali (na okres wakacji) w połowie lat 80 – do osiedli takich jak m. in. Studzionki i Holina.

36

37 Przez kilka kolejnych lat, z inicjatywy duszpasterza Solidarności z okręgu Łodzi, o. SJ Stefana Miecznikowskiego internowani wraz z rodzinami przyjeżdżali, aby odpocząć i nabrać sił na łonie ochotnickiej przyrody. Jednym z nich był późniejszy prezydent Łodzi – Grzegorz Palka. Wszyscy najmilej wspominają słynne msze św. pod krzyżem na szczycie Majcherka. Przez kilka kolejnych lat, z inicjatywy duszpasterza Solidarności z okręgu Łodzi, o. SJ Stefana Miecznikowskiego internowani wraz z rodzinami przyjeżdżali, aby odpocząć i nabrać sił na łonie ochotnickiej przyrody. Jednym z nich był późniejszy prezydent Łodzi – Grzegorz Palka. Wszyscy najmilej wspominają słynne msze św. pod krzyżem na szczycie Majcherka.

38

39 O zmianach, które zaszły w naszej miejscowości świadczą słowa usłyszane przez naszego rozmówcę od gościa, który odwiedził naszą miejscowość po 20 – tu latach. Stwierdził on, że w Ochotnicy wszystko się zmieniło i jest to już inna Ochotnica. O zmianach, które zaszły w naszej miejscowości świadczą słowa usłyszane przez naszego rozmówcę od gościa, który odwiedził naszą miejscowość po 20 – tu latach. Stwierdził on, że w Ochotnicy wszystko się zmieniło i jest to już inna Ochotnica.


Pobierz ppt "Młodzieżowa Akcja Obywatelska „20 LAT WSPÓLNIE” – Ochotnica Górna Piosenkę „Szczytkówka” wyk. Zespół „El Bayo” z Gimnazjum nr 3 Ochotnicy Górnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google