Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motto „Są znane wiadomości. Rzeczy, o których wiemy, że wiemy. Wiemy również, że istnieją znane niewiadome. Innymi słowy wiemy, że są pewne rzeczy, których.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motto „Są znane wiadomości. Rzeczy, o których wiemy, że wiemy. Wiemy również, że istnieją znane niewiadome. Innymi słowy wiemy, że są pewne rzeczy, których."— Zapis prezentacji:

1 Motto „Są znane wiadomości. Rzeczy, o których wiemy, że wiemy. Wiemy również, że istnieją znane niewiadome. Innymi słowy wiemy, że są pewne rzeczy, których nie wiemy. Ale są też nieznane niewiadome – takie, o których nie wiemy, że nie wiemy” Donald Rumsfeld, sekretarz obrony USA

2 Cele prognozowania finansowego Świadomość przyszłości finansowej gminy, Przyszłe tendencje i struktury, Wolne środki na rozwój gminy w przyszłości, Formułowanie polityki finansowej/kredytowej,

3 Cele prognozowania Wpływ decyzji własnej lub parlamentu na stan finansów gminy w przyszłości, Ostrzeganie o zagrożeniach, Tego nie da się dowiedzieć z systemu księgowego.

4 Broń skarbniczki/skarbnika 1.Przyszła dynamika dochodów. 2.Przyszła dynamika dochodów własnych. 3.Przyszła dynamika wydatków bieżących. 4.Obsługa zadłużenia do dochodów (tendencja). 5.Wskaźnik długu do dochodów (tendencja).

5 Wskaźniki płynności 1.Stan środków pieniężnych na koniec roku jako % dochodów (tendencja). 2.Stan środków pieniężnych na koniec roku jako % dochodów własnych (tendencja).

6 Wskaźniki dla rozwoju 1.Inwestycje z budżetu jako % dochodów własnych. 2.Udział inwestycji w wydatkach (inwestycje z budżetu jako % wydatków z budżetu ogółem). 3.Obsługa zadłużenia jako % inwestycji. 4.Obsługa zadłużenia jako % wolnych środków i wiele, wiele innych.

7 Cele ustawodawcy 1.Kontrola, 2.Ustanawianie nowych limitów dla gmin, 3.Prosty dopływ informacji ważnych dla MF, (ale czy ważnych dla gminy), 4.Przedpole wdrożenia „reguły wydatkowej”.

8 Prognoza, a rola RIO  RIO powołano do nadzoru legalności działań w zakresie administrowania finansami przez JST,  Zawłaszczane są prawa samorządu,  Narzucane są narzędzia.

9 Rola Rady  Żeby uchwała o prognozie poszła do RIO najpierw musi ją przyjąć Rada,  Kadencja upływa 12 listopada,  Wybory odbędą się 21 listopada,  Radni będą w środku kampanii.

10 Najnowsze europejskie trendy w zarządzaniu finansami publicznymi (7 zasad)

11 ZASADA I - Odejście od planowania rocznego Plany finansowe tylko wieloletnie oraz: Podejście stop-go, a analiza ciągła, Zmiana w całej prognozie, kiedy nadejdzie, a nie reakcja tylko w budżecie,

12 ZASADA I - Odejście od planowania rocznego Plany finansowe tylko wieloletnie oraz:  Wskaźniki finansowo – rozwojowe dla finansów.  Standardy, dopuszczalne poziomy wzrostu wydatków bieżących, spłat, deficytu…  Rozwój nowoczesnych technik prognostycznych.

13 ZASADA II - Efektywne zarządzanie zasobami.  Porządkowanie i systematyzacja zadań/procesów,  Budżetowanie zadaniowe/procesowe,  Zmiany limitów wydatków w prognozie transparentne, a powody i skutki zmiany wyraziste dla zainteresowanych.

14 ZASADA II - Efektywne zarządzanie zasobami. Dyrektor szkoły zapoznawany z wieloletnią prognozą finansową, Delegowanie w dół uprawnień finansowych, co przy dobrej kontroli uruchamia rezerwy,

15 ZASADA III - Pełne łączenie nakładów z wynikami (outputs) oraz rezultatami (outcomes). Wymaga to uzupełnienia cyklu budżetowego o dodatkowe działania, takie jak: Zestawy i hierarchia wskaźników dla rezultatów programów i projektów, Publikowanie budżetów wieloletnich z zestawami wskaźników.

16 Przykład budowy drogi KATEGORIA WSKAŹNIKA OPISWSKAŹNIKI Produkt (wynik) - Zbudowana droga - Finansowe: koszt - Fizyczne: stopień zaawansowania, liczba zbudowanych kilometrów Rezultat (co uzyskaliśmy) - Skrócony czas dojazdu - Niższe koszty transportu - Dostępność - Oszczędność czasu w minutach - Oszczędność pieniędzy (%) Oddziaływanie (co się zmieni) - Większe bezpieczeństwo - Większy przepływ osób, towarów - Wzrost aktywności społecznej - Nasilenie ruchu drogowego - Zróżnicowanie produkcji - Wzrost liczby miejsc pracy - Wyższy dochód w regionie na osobę i na pracownika

17 ZASADA III - Pełne łączenie nakładów z wynikami (outputs) oraz rezultatami (outcomes). Uzupełnienia cyklu budżetowego o dodatkowe działania, takie jak: Zmiana finansowa w budżecie = zmiany założonego wyniku i rezultatu (oraz wskaźników). Osoby odpowiedzialne (dyrektor szkoły) włączony w proces oceny, na ile przyznane nakłady są realistyczne dla założonych wyników i rezultatów. Bez tego odpowiedzialność tych osób będzie zminimalizowana.

18 ZASADA III - Pełne łączenie nakładów z wynikami (outputs) oraz rezultatami (outcomes). Wymaga to uzupełnienia cyklu budżetowego o dodatkowe działania, takie jak: Ustalanie gdzie się da systemów monitoringu wskaźników dla wyników i dla rezultatów.

19 ZASADA IV - Skupienie się na skali zarządzania dla poprawy jakości usług.  Praktyka budżetowania w skali roku pokazała, że budżet nie jest elastycznym narzędziem.  Decyzje o alokacji zasobów finansowych są podjęte i „nie ma ruchu”.  W skali wieloletniej to skrępowanie znika.

20 ZASADA IV - Skupienie się na skali zarządzania dla poprawy jakości usług. Wydatki budżetowe nie bieżące i majątkowe, a wydatki sztywne i projekty. Przyjmowanie wieloletniego budżetu uchwałą rady.

21 Przykłady wydatków sztywnych Wynagrodzenia Diety Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pochodne od wynagrodzeń Minimalne zaopatrzenie w materiałowe biurowe (na podstawie wyników z 3 ostatnich lat) Minimalne zaopatrzenie w materiałowe pozostałe (na podstawie wyników z 3 ostatnich lat) Minimalne koszty energii (na podstawie wyników z 3 ostatnich lat) Minimalne koszty ogrzewania (na podstawie wyników z 3 ostatnich lat) Minimalne koszty wody i ścieków (na podstawie wyników z 3 ostatnich lat) Minimalne koszty poczty (na podstawie wyników z 3 ostatnich lat) Ubezpieczenia obowiązkowe Świadczenia i fundusze socjalne Koszty najmów PFRON Badania pracownicze Ochrona Minimalne koszty usług obcych.

22 ZASADA V - Efektywna odpowiedzialność Odpowiedzialność i zasoby finansowe w miejscu, gdzie decyduje się dostawa usług i ich jakość – tak blisko, jak to możliwe. (75)

23 ZASADA V - Efektywna odpowiedzialność Stosowane w świecie narzędzia: Ujawnianie i publikowanie sposobu wydawania pieniędzy przez np. dyrektora szkoły i ukazywanie osiągniętych rezultatów (wskaźnik zdawalności). Modelowanie procesów finansowych dla ich większej prostoty i przejrzystości. (proces zmiany w budżecie, 552 PLN).

24 ZASADA V - Efektywna odpowiedzialność Stosowane w świecie narzędzia: Umacnianie wewnętrznych systemów audytu (CAF). Wykorzystywanie audytów zewnętrznych dla sprawdzania, co poprawić, Publikowanie rezultatów audytów.

25 ZASADA VI - „Evidence based management” Porzucanie dogmatycznej wizji roli sektora publicznego na rzecz: Rola równoległa „do” i złączona ze sferą rynkową. Podejmowania skalkulowanego ryzyka - „uczymy się przez działanie”. Eksperymentowanie we współpracy sektorów w dostarczaniu usług publicznych. (Habitat)

26 ZASADA VII - Rozwijanie systemów informacji i przepływu danych. Stosowanie systemów informatycznych łączących wymogi księgowości z wymogami zarządzania finansami Ze zdolnościami do sporządzania opisów i raportów, Gwarantujące prezentację wielu wskaźników, Zapewniający obsługę inwestycji, kredytów oraz budżetowania zadaniowego.


Pobierz ppt "Motto „Są znane wiadomości. Rzeczy, o których wiemy, że wiemy. Wiemy również, że istnieją znane niewiadome. Innymi słowy wiemy, że są pewne rzeczy, których."

Podobne prezentacje


Reklamy Google