Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w środowisku (12). Główne źródła energii elektrycznej Węgiel Węgiel Gaz Gaz Energia jądrowa Energia jądrowa Energia wodna Energia wodna Ropa naftowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w środowisku (12). Główne źródła energii elektrycznej Węgiel Węgiel Gaz Gaz Energia jądrowa Energia jądrowa Energia wodna Energia wodna Ropa naftowa."— Zapis prezentacji:

1 Energia w środowisku (12)

2 Główne źródła energii elektrycznej Węgiel Węgiel Gaz Gaz Energia jądrowa Energia jądrowa Energia wodna Energia wodna Ropa naftowa Ropa naftowa Inne - odnawialne źródła energii wnoszą dzisiaj bardzo mały udział do produkcji energii elektrycznej

3 Źródła gazu Gaz ziemny Gaz ziemny Gaz łupkowy Gaz łupkowy Gazy wytwarzane technologicznie Gazy wytwarzane technologicznie - Gaz koksowniczy – wytwarzany z - Gaz koksowniczy – wytwarzany z węgla kamiennego węgla kamiennego - Gaz wytwarzany z innyc h - Gaz wytwarzany z innyc h substancji organicznych substancji organicznych

4 Naturalne źródła gazu Złoża łupków gazowych w porównaniu do innych typów złóż gazu ziemnego. A i F – gaz konwencjonalny (niezwiązany), B – warstwa nieprzepuszczalna, C – łupki bogate w gaz, D – gaz związany z piaskowcem, E – ropa naftowa, G – gaz w złożach węgla (metan)

5 Skład gazu ziemnego Jest gazem bezwonnym, nie posiada barwy, jest lżejszy od powietrza. Często dodaje się do niego środki zapachowe, nadające mu charakterystyczną woń, przez co jest wyczuwalny dla człowieka. Skład gazu ziemnego i jego zawartość zmieniają się w zależności od miejsca wydobywania gazu, jednak najważniejszym elementem stanowiącym ponad 90% gazu ziemnego jest zawsze metan. Obok metanu mogą także występować niewielkie ilości etanu C 2 H 6, propanu C 3 H 7, butanu C 4 H 9 i innych związków organicznych i mineralnych. Jest gazem bezwonnym, nie posiada barwy, jest lżejszy od powietrza. Często dodaje się do niego środki zapachowe, nadające mu charakterystyczną woń, przez co jest wyczuwalny dla człowieka. Skład gazu ziemnego i jego zawartość zmieniają się w zależności od miejsca wydobywania gazu, jednak najważniejszym elementem stanowiącym ponad 90% gazu ziemnego jest zawsze metan. Obok metanu mogą także występować niewielkie ilości etanu C 2 H 6, propanu C 3 H 7, butanu C 4 H 9 i innych związków organicznych i mineralnych. Gaz otrzymywany głównie przez zagazowanie węgla, oraz na bazie węglowodorów ciekłych - stanowi mieszaninę głównie CO i H 2 w różnych stosunkach. Gaz otrzymywany głównie przez zagazowanie węgla, oraz na bazie węglowodorów ciekłych - stanowi mieszaninę głównie CO i H 2 w różnych stosunkach.

6 Elektrownie gazowe Ograniczenie emisji szkodliwych związków chemicznych Ograniczenie emisji szkodliwych związków chemicznych W wyniku spalania gazu ziemnego nie powstają szkodliwe tlenki siarki, natomiast zawartość tlenków azotu oraz dwutlenku węgla (w porównaniu z procesem spalania węgla) zmniejszona jest o połowę. W wyniku spalania gazu ziemnego nie powstają szkodliwe tlenki siarki, natomiast zawartość tlenków azotu oraz dwutlenku węgla (w porównaniu z procesem spalania węgla) zmniejszona jest o połowę.tlenki siarkitlenków azotudwutlenku węgla tlenki siarkitlenków azotudwutlenku węgla Większa czystość ekologiczna Większa czystość ekologiczna Elektrownia gazowa, bazując na czystym paliwie oraz nowoczesnej technologii, nie emituje uciążliwego zapachu, chmury dymu, sadzy ani popiołu. Elektrownia gazowa, bazując na czystym paliwie oraz nowoczesnej technologii, nie emituje uciążliwego zapachu, chmury dymu, sadzy ani popiołu.sadzypopiołusadzypopiołu Szybsza i tańsza budowa w porównaniu do elektrowni konwencjonalnej Szybsza i tańsza budowa w porównaniu do elektrowni konwencjonalnej N ie zachodzi potrzeba budowania zbiorników gazowych. N ie ma konieczności tworzenia miejsca na skład opału oraz przechowywanie odpadów. B udową elektrowni gazowej trwa dwa razy krócej niż elektrowni węglowej. N ie zachodzi potrzeba budowania zbiorników gazowych. N ie ma konieczności tworzenia miejsca na skład opału oraz przechowywanie odpadów. B udową elektrowni gazowej trwa dwa razy krócej niż elektrowni węglowej. Wyższa (o ok. 20%) sprawność układu przetwarzania energii Wyższa (o ok. 20%) sprawność układu przetwarzania energii Wyższa sprawność wiąże się z mniejszymi wymaganiami układu chłodzenia, a w związku z tym z mniejszym zużyciem wody. Wyższa sprawność wiąże się z mniejszymi wymaganiami układu chłodzenia, a w związku z tym z mniejszym zużyciem wody.

7 Elektrownie gazowe W Stalowej Woli rozpoczęła W Stalowej Woli rozpoczęła się budowa największej się budowa największej w kraju elektrociepłowni w kraju elektrociepłowni gazowej. Budowa kosztować gazowej. Budowa kosztować będzie 1,6 mld zł; ciepłownia będzie 1,6 mld zł; ciepłownia ruszy w połowie 2015 r ruszy w połowie 2015 r Elektrociepłownia w Stalowej Woli będzie produkować prawie 450 MW energii elektrycznej i 240 MW energii cieplnej - w tzw. kogeneracji, czyli przy jednoczesnym wytwarzaniu obu rodzajów energii. Elektrociepłownia w Stalowej Woli będzie produkować prawie 450 MW energii elektrycznej i 240 MW energii cieplnej - w tzw. kogeneracji, czyli przy jednoczesnym wytwarzaniu obu rodzajów energii. budow a podobnych inwestycji we Włocławku, w Blachowni i Puławach. Zaczyna się nowa era w polskiej polityce energetycznej" W planach jest budow a podobnych inwestycji we Włocławku, w Blachowni i Puławach. Zaczyna się nowa era w polskiej polityce energetycznej"

8 Elektrownie gazowe Elektrociepłownia gazowa z zastosowaniem silników gazowych wraz z układem odzysku ciepła Widok elektrownii gazowej o mocy 760 MW we włoskim Sparanise Obecne zapotrzebowanie sektora elektroenergetycznego na gaz ziemny wynosi około 900 mln m3/rok. Ze względu na planowane inwestycje (np.w Stalowej Woli, Skawinie, Tarnowie i Gdańsku), to w perspektywie najbliższych pięciu lat wzrośnie około 3 mld m3/rok

9 Zasoby i wydobycie gazu ziemnego w Polsce Zasoby gazu ziemnego (nie łupkowego) w Polsce pozostają na tym samym poziomie -150 mld m 3. Wydobycie roczne około 5 mld m 3 Własne wydobycie pokrywa około 1/3 zapotrzebowania. Reszta (2/3 zapotrzebowania) pochodzi z importu, bezpośrednio z Rosji lub poprzez inne kraje

10 Kraje zasobne w gaz ziemny - 2002 Wydobycie - 2002 1 Rosja 23. 2 % Rosja 2 USA 21. 1 % USA 3 Kanada 6. 5 % Kanada 4 Algieria 3. 4 % Algieria 5 Iran 2. 3 % Iran 6 Holandia 2. 2 % Holandia 7 Norwegia 2. 2 % Norwegia 8 Uzbekistan 2. 1 % Uzbekistan 9 Meksyk 2. 0 % Meksyk Zasoby w mld m 3 1 Rosja 47 544 Rosja 2 Iran 22 988 Iran 3 Katar 14 392 Katar 4 Arabia Saudyjska 6 198 Arabia Saudyjska 5 Zjednoczone Emiraty 6 002 6 USA 5 021 USA 7Algieria 4 520Algieria 8Wenezuela 4 177Wenezuela 9Nigeria 3 509Nigeria 10Irak 3 107Irak

11 Zużycie gazu w Polsce Udział gazu ziemnego w krajowej strukturze zużycia energii pierwotnej w 2008 roku wyniósł 12,8% i był około dwukrotnie niższy niż w UE czy też na świecie – 21%. Udział gazu w tej strukturze w poszczególnych państwach UE jest bardzo zróżnicowany (np. Grecja – 8%, Węgry – 46%, Włochy – 38%, Wielka Brytania – 36%) Struktura sprzedaży gazu ziemnego w Polsce w latach 2005 – 2009 [%] 2005 2006 2007 2008 2009 około Przemysł 60,2 60,6 62,3 62,0 59,2 60% Handel i Usługi 10,8 10,0 9,6 9,7 10,3 10% Gospodarstwa domowe 28,0 28,5 26,7 26,5 28,4 30%

12 Skład gazu w sieci gazowej Skład gazu typu E Skład gazu typu E (po wyeliminowaniu z jego składu cząstek stałych, pary wodnej, związków siarki i innych substancji niepożądanych). (po wyeliminowaniu z jego składu cząstek stałych, pary wodnej, związków siarki i innych substancji niepożądanych). Ciepło spalania - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3 Ciepło spalania - nie mniejsze niż 34,0 MJ/m3 Wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3 Wartość opałowa - nie mniejsza niż 31,0 MJ/m3 Przykładowy skład: - metan (CH 4 ) - około 97,8% - etan, propan, butan - około 1% - azot (N 2 ) - około 1% - dwutlenek węgla (CO 2 ) i reszta Przykładowy skład: - metan (CH 4 ) - około 97,8% - etan, propan, butan - około 1% - azot (N 2 ) - około 1% - dwutlenek węgla (CO 2 ) i reszta składników - 0,2% składników - 0,2% Gaz ziemny zaazotowany typu Ls (również po przeróbce technologicznej) * Ciepło spalania - nie mniejsze niż 26,0 MJ/m3 * Wartość opałowa - nie mniejsza niż 24,0 MJ/m3 * Przykładowy skład: - metan (CH 4 ) - około 71% - etan, propan, butan – około 1% - azot (N 2 ) - około 27% - dwutlenek węgla (CO 2 ) i reszta składników - 1%

13 Gaz łupkowy Taki sam skład chemiczny jak gaz ziemny Taki sam skład chemiczny jak gaz ziemny Takie samo zastosowanie Takie samo zastosowanie Podobny sposób wydobycia Podobny sposób wydobycia Różnica – znajduje się pod ziemią w innych formacjach geologicznych niż gaz ziemny Różnica – znajduje się pod ziemią w innych formacjach geologicznych niż gaz ziemny Znajduje się w łupkach ilastych i jest tam uwięziony. Wymagana jest specjalna technologia, aby go z łupków uwolnić Znajduje się w łupkach ilastych i jest tam uwięziony. Wymagana jest specjalna technologia, aby go z łupków uwolnić

14 Gaz łupkowy Dwie technologie - odwierty horyzontalne i szczelinowanie hydrauliczne - służą do wydobywania gazu ziemnego z łupków. W ramach pierwszego etapu poszukiwań szczelinowanie wykonuje się na niewielkich obszarach testowych w odwiertach pionowych. Jeśli istnieją przesłanki uzasadniające wydobycie, wykonuje się odwierty poziome poprzez warstwy skał, w których znajduje się gaz, a następnie szczelinuje się łupki wzdłuż całego odwiertu poziomego. Proces ten polega na wtłoczeniu wody pod ciśnieniem 600 atmosfer a następnie drobnoziarnistego piasku wciskającego się w powstałe w skale pęknięcia, który uniemożliwia ich ponowne zamknięcie.

15 Skąd zainteresowanie gazem łupkowym 1. Wysokie ceny gazu ziemnego w ostatnich latach 1. Wysokie ceny gazu ziemnego w ostatnich latach 2. Postęp technologii kruszenia oraz wiercenia horyzontalnego zwiększyły opłacalność wydobycia gazu łupkowego. 2. Postęp technologii kruszenia oraz wiercenia horyzontalnego zwiększyły opłacalność wydobycia gazu łupkowego. 3. Opłacalne wydobycie chociaż cena produkcji jest zazwyczaj znacznie wyższa od tego z szybów konwencjonalnych z powodu ogromnych koniecznych wydatków na kruszenie hydrauliczne 3. Opłacalne wydobycie chociaż cena produkcji jest zazwyczaj znacznie wyższa od tego z szybów konwencjonalnych z powodu ogromnych koniecznych wydatków na kruszenie hydrauliczne 4. Szyby łupkowe obarczone są niższym ryzykiem błędu oceny wielkości złoża 4. Szyby łupkowe obarczone są niższym ryzykiem błędu oceny wielkości złoża

16 Technologia wydobycia gazu łupkowego 1.Szyb pionowy 1.Szyb pionowy 2.Szyby poziome – technologia wierceń w poziomie 2.Szyby poziome – technologia wierceń w poziomie rozwineła się na przełomie XX i XXI wieku rozwineła się na przełomie XX i XXI wieku 3.Szczelinowacenie 3.Szczelinowacenie 4.Ługowanie skały – technologia jest tylko w posiadaniu firm amarykańskich i kanadyjskich 4.Ługowanie skały – technologia jest tylko w posiadaniu firm amarykańskich i kanadyjskich

17 Gaz łupkowy na świecie

18 Gaz łupkowy w Europie Jak dotąd w Europie nie eksploatuje się złóż gazu łupkowego na skalę przemysłową Na świecie wydobywa się gaz łupkowy w 7 krajach: Algierii, Argentynie, Chinach, Niemczech, Omanie Stanach Zjednoczonych i Wenezueli

19 Gaz łupkowy w Polsce

20 Gaz łupkowy – zagrożenia dla środowiska Wieże wiertnicze – zagrożenie estetyczne (?) Wieże wiertnicze – zagrożenie estetyczne (?) Chemia związana z wypłukiwaniem łupków – zagrożenie dla wód gruntowych Chemia związana z wypłukiwaniem łupków – zagrożenie dla wód gruntowych Czy krytyka i próby administracyjnego zakazu wydobycia gazu łupkowego wynikają z walki o monopolistyczną pozycję dotychczasowych dostawców gazu ? Czy krytyka i próby administracyjnego zakazu wydobycia gazu łupkowego wynikają z walki o monopolistyczną pozycję dotychczasowych dostawców gazu ?

21 Gaz koksowniczy Surowy gaz koksowniczy powstaje w procesie wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym, bez dostępu tlenu. Surowy gaz koksowniczy powstaje w procesie wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 900–1100 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym, bez dostępu tlenu.węgla kamiennegopiecu koksowniczymtlenuwęgla kamiennegopiecu koksowniczymtlenu Surowy gaz koksowniczy zawiera amoniak i jego pochodne oraz siarkowodór, pochodzące z rozkładu organicznych resztek zawartych w węglu. Wszystkie te niepożądane domieszki są usuwane w serii procesów oczyszczania. Surowy gaz koksowniczy zawiera amoniak i jego pochodne oraz siarkowodór, pochodzące z rozkładu organicznych resztek zawartych w węglu. Wszystkie te niepożądane domieszki są usuwane w serii procesów oczyszczania. amoniak siarkowodóramoniak siarkowodór Typowy skład gazu koksowniczego oczyszczonego: Typowy skład gazu koksowniczego oczyszczonego: wodór – ok. 55% wodór – ok. 55% wodór metan – ok. 23–27% metan – ok. 23–27% metan tlenek węgla – ok. 9–10% tlenek węgla – ok. 9–10% tlenek węgla tlenek węgla azot – ok. 5% azot – ok. 5% azot węglowodory ciężkie – ok. 3% węglowodory ciężkie – ok. 3% węglowodory dwutlenek węgla – ok. 3% dwutlenek węgla – ok. 3% dwutlenek węgla dwutlenek węgla tlen – ok. 0,5% tlen – ok. 0,5% tlen siarkowodór – ok. 0,3% siarkowodór – ok. 0,3% siarkowodór Stosowany był powszechnie aż do lat 80 XX wieku. Służył do gotowania w kuchenkach, oświetlania ulic oraz jako paliwo w wielu procesach przemysłowych. Ze względu na jego dużą toksyczność, wynikającą z dużej zawartości tlenku węgla został wycofany z użycia i zastąpiony gazem ziemnym.tlenku węglagazem ziemnym

22 Przemysł koksowniczy Koks odlewniczy (duże ziarna) Wykorzystywany w produkcji żeliwa i materiałów izolacyjnych. Jest wytrzymały, twardy i odporny na ścieranie. Koks wielkopiecowy (z iarnistość 40 – 90 mm Wykorzystywany jako reduktor, materiał o pałowy w wielkich piecach. Koks opałowy (drobniejsze ziarna)

23 Przemysł koksowniczy Obecnie w Polsce jest czynnych 9 koksowni, a w nich 29 baterii koksowniczych o zdolności produkcyjnej rzędu 11 mln ton koksu/rok. Produkcja koksu w kraju wynosi około 10 mln ton, z czego ponad 6 mln ton koksu przeznaczona jest na eksport. Polska jest największym producentem koksu wśród krajów Unii Europejskiej i ósmym na świecie. Produkty beztlenowego wygrzewania węgla Koks – (75% wsadu węgla koksującego) Produkty uboczne: - gaz koksowniczy oczyszczony 16,5%, około 315 m3/Mg wsadu suchego - smoła koksownicza 3,5÷4,5%, - woda rozkładowa 3%, zawarta w smole i w benzolu, - benzol koksowniczy 1%, - amoniak 0,4%

24 Produkty koksochemiczne Gaz: N ajważniejszym z produktów ubocznych powstałych w wyniku przeróbki węgla. Po uwolnieniu się z węgla jest on stopniowo oczyszczany i frakcjonowany. Gaz: N ajważniejszym z produktów ubocznych powstałych w wyniku przeróbki węgla. Po uwolnieniu się z węgla jest on stopniowo oczyszczany i frakcjonowany. Gaz koksowniczy jest głównie używany do ogrzewania baterii koksowniczych. Nadwyżki gazu są wykorzystywane do zasilania ciepłowni. Gaz koksowniczy jest głównie używany do ogrzewania baterii koksowniczych. Nadwyżki gazu są wykorzystywane do zasilania ciepłowni. Smoła pogazowa i produkty ze smoły: Smoła pogazowa i produkty ze smoły: W wyniku kolejnych procesów destylacji ze smoły pogazowej otrzymuje się różne o leje.W wyniku kolejnych procesów destylacji ze smoły pogazowej otrzymuje się różne o leje. Sadza - wykorzystywana do produkcji opon.Sadza - wykorzystywana do produkcji opon. Benzen - jeden z głównych związków wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. Saletra amonowa - W trakcie oczyszczania surowego gazu koksowniczego uzyskuje się amoniak, który później, już jako saletra amonowa. Saletra służy do nawożenia w rolnictwie. Saletra amonowa - W trakcie oczyszczania surowego gazu koksowniczego uzyskuje się amoniak, który później, już jako saletra amonowa. Saletra służy do nawożenia w rolnictwie.

25 Przemysł koksowniczy a środowisko naturalne Możliwa e misja zanieczyszczeń do powietrza - Emisja s kładnik ów gazu koksowniczego - A moniak u z instalacji wydzielania amoniaku, - B enzen u i jego pochodne z instalacji destylacji smoły pogazowej - W mniejszych ilościach: występują: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, oraz fenol, siarkowodór i pirydyna - Emisja p rodukt ów spalania nadmiarowego gazu koksowniczego w pochodni gazowej. Możliwa e misja zanieczyszczeń do wody fenole, smoła, oleje, cyjanki, siarczki i sole amonowe oraz aniony, takie jak: chlorki, siarczany, siarczki, t r iosiarczany, rodanki.

26 Ropa naftowa Ropa to ciekła naturalna mieszanina węglowodorów (m.in. alkanów, cykloalkanów, arenów: 80-90%), kwasów karboksylowych, fenoli, tioalkoholi, pochodnych tiofenu, azotowych związków heterocyklicznych, żywic, związków metaloorganicznych. Własności - gęstość 0,73-0,99 g/cm3. Barwa brązowa lub czarna, rzadziej żółtobrunatna, czerwonawa i zielonkawa. Odznacza się silnym, specyficznym zapachem. Prawdopodobnie powstała wskutek beztlenowych procesów gnilnych ze szczątków roślin i zwierząt zachodzących pod wysokim ciśnieniem. J est to najważniejszy surowiec stosowany w szerokim zakresie na całym świecie. Zaczynając od paliwa kończąc na lekach i kosmetykach. Ropę wykorzystuje się do produkcji większości syntetycznych tworzyw; folii, kauczuku syntetycznego, włókien, tekstyliów czy olejów opałowych.

27 Ropa naftowa Podczas obróbki ropy naftowej stosuje się często destylację frakcyjną, polegającą na ogrzewaniu ropy do wysokiej temperatury Powstają następujące substancje: - benzyna (lekka i ciężka) - nafta - oleje mineralne - parafina - smary - mazut - wazelina - asfalt - inne substancje dalszej obróbki (benzen, toluen, ksyleny itd.)

28 Ropa naftowa -destylacja W czasie destylacji frakcjonowanej wykorzystuje się różnice wartości temperatur wrzenia cieczy znajdujących się ropie naftowej

29 Produkty z ropy naftowej – paliwa Gaz płynny, Benzyna samochodowa Benzyna lotnicza, Nafta, Olej napędowy, Oleje, Benzyna - lotna, łatwopalna ciecz o specyficznym zapachu. Z chemicznego punktu widzenia, głównymi składnikami benzyn są węglowodory alifatyczne o liczbie atomów węgla od 5 do 12. Występują również śladowe ilości węglowodorów nienasyconych, oraz aromatycznych. W celu poprawy własności benzyny jako paliwa do silników dodawało się niewielkie ilości (poniżej 1%) czteroetylenku ołowiu. W połowie lat 80. opracowano nowe rodzaje benzyn - tzw. benzyny bezołowiowe. Do benzyn tych dodaje się kilka procent węglowodorów aromatycznych oraz eterów z grupami aromatycznymi. Dodatek tych związków poprawia liczbę oktanową, ale związki te nie spalają się całkowicie w silniku dlatego muszą być "dopalane" na katalizatorach platynowych w układzie wydechowym.

30 Produkty z ropy naftowej – tworzywa sztuczne Polietylen: Używany jest do głównie wyrobu folii; Z polietylenu wytwarza się również rury kwasoodporne a także artykuły gospodarstwa domowego, butelki i zabawki. Polichlorek winylu: PCW zmiękczony stosuje się do produkcji np..obrusów, ubrań ochronnych, rękawiczek Polichlorek winylu twardy stosuje się do produkcji opakowań grubościennych Polistyren – służy do produkcji styropianu stosowanego w budownictwie jako warstwa izolująca. Różnego rodzaju włókna syntetyczne - podobne do nici włókna, zastępujące wełnę, bawełnę i jedwab. Tworzywa gumopodobne - kauczuki wykorzystywane do produkcji różnego rodzaju gum, w tym opon samochodowych. Z etylenu, propylenu, winylobenzen i innych składników ropy wytwarza się związki chemiczne zwane monomerami a z nich powstają polimery syntetyczne:

31 Zużycie ropy naftowej w Polsce W 2009 roku wydobyto w Polsce 662 tys. ton ropy naftowej. Zużycie wynosiło 20,61 mln ton, pozostała część surowca pochodziła z importu. Ropę sprowadzaliśmy głównie z Rosji (18,57 mln ton), Algierii (424 tys. ton), Białorusi (371 tys. ton) oraz Norwegii i Wielkiej Brytanii

32 Elektrociepłownia ogrzewana ropą Grupa Lotos SA i Energa SA podpisały umowę dotyczącą opracowania dokumentacji w sprawie budowy elektrociepłowni zasilanej pozostałością po przerobie ropy naftowej. Wartość potencjalnej inwestycji szacowna jest na 400 mln euro. Do uruchomienia elektrociepłowni może dojść pod koniec 2014 roku.

33 Produkcja ropy naftowej na świecie Średnie dzienne wydobycie ropy naftowej w latach 2006–2010 w tys. baryłek Kraj20062007200820092010 1Rosja967798769789993410146 2 Arabia Saudyjska Arabia Saudyjska (OPEC)OPEC 106651023410782976010521 3USA83318481851491419688 4 Iran Iran (OPEC) 41484043417441774252 5Chiny38453901397339964273 6Kanada32883358335032943483 7Meksyk37073501318530012983 8 ZEA ZEA (OPEC) 29452948304627952813 9Brazylia21662279240125772719 10 Kuwejt Kuwejt (OPEC) 26752613274224962450

34 Wpływ energetyki na środowisko Energetyka wywołuje zjawiska i procesy w środowisku naturalnym, które zakłócają zwykłe normy (pozyskiwanie kopalin, odpady) Energetyka wywołuje zjawiska i procesy w środowisku naturalnym, które zakłócają zwykłe normy (pozyskiwanie kopalin, odpady) Z różnymi sposobami wytwarzania energii elektrycznej związane jest wprowadzanie do środowiska różnych substancji (np..CO 2, SO 2 i NO x ) Z różnymi sposobami wytwarzania energii elektrycznej związane jest wprowadzanie do środowiska różnych substancji (np..CO 2, SO 2 i NO x ) Elektrownie przekształcają obszary „zielone” w obszary przemysłowe; wymagają transportu materiałów na olbrzymią skalę Elektrownie przekształcają obszary „zielone” w obszary przemysłowe; wymagają transportu materiałów na olbrzymią skalę Porównywanie stopnia szkodliwości poszczególnych źródeł energii wymaga ustalenia kryteriów, które zawsze będą subiektywne Porównywanie stopnia szkodliwości poszczególnych źródeł energii wymaga ustalenia kryteriów, które zawsze będą subiektywne

35 Wpływ energetyki na środowisko CO 2 SO 2,NO x Pyły,popiołyIzotopy Trans- port WęgielTak-dużo100%Tak100%TakTak 238 U, 232 Th Tak,Kolej,morze EnergiajądrowaNieNieNieTakf.p.(?)Minimalnie Gaz ziemny Tak50%Tak10%10%Tak 222 Rn (?)gazociągi Hydro-energiaNieNieNieNieNie RopanaftowaTak80%Tak70%TakTak Tak, morski, in.

36 Wpływ energetyki na środowisko Uszeregowanie (subiektywne) różnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej według rosnącej uciążliwości dla środowiska naturalnego: Uszeregowanie (subiektywne) różnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej według rosnącej uciążliwości dla środowiska naturalnego: Energetyka wodna Energetyka wodna Energetyka jądrowa Energetyka jądrowa Energetyka cieplna: Energetyka cieplna: gaz ziemny gaz ziemny ropa naftowa ropa naftowa węgiel węgiel


Pobierz ppt "Energia w środowisku (12). Główne źródła energii elektrycznej Węgiel Węgiel Gaz Gaz Energia jądrowa Energia jądrowa Energia wodna Energia wodna Ropa naftowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google