Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO/ZBwTM (II stopień)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO/ZBwTM (II stopień)"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO/ZBwTM (II stopień)
dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO/ZBwTM (II stopień)

2 ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 04.
Transport morski i żegluga śródlądowa w Polsce. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

3 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Linia brzegowa Polski ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

4 Podział strefowy morza Bałtyckiego
Morskie wody wewnętrzne - wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą (linią podstawową) morza terytorialnego. Morze terytorialne - pas wód przybrzeżnych, na którym obowiązuje prawodawstwo i władza państwa, do którego należy dany odcinek wybrzeża. Polska i wszystkie państwa nadbałtyckie utrzymują jako zasadę 12-milowe (jedna mila morska to 1852 m) morze terytorialne. Wyłączna strefa ekonomiczna jest obszarem rozciągającym się poza morzem terytorialnym, na którym państwo nadbrzeżne posiada suwerenne prawa do celu poszukiwania, eksploatacji, ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi, zarówno żywymi, jak i minerałami, wód morskich, jak również dna morskiego i jego podziemia. Morze pełne, morze otwarte – zgodnie z konwencją o morzu pełnym, są to wszelkie części morza, które nie są morzem terytorialnym, ani wodami wewnętrznymi żadnego państwa. Strefa, gdzie żadne państwo nie sprawuje zwierzchności. Obowiązują na nim następujące uprawnienia (wolności morza pełnego): wolność żeglugi; wolność rybołówstwa; wolność przelotu; wolność układania kabli podmorskich i rurociągów; wolność badań naukowych; wolność budowania wysp i innych instalacji. ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

5 Organy administracji morskiej
Na terytorium Rzeczypospolitej działają trzy urzędy morskie: Urząd Morski w Gdyni; Urząd Morski w Słupsku; Urząd Morski w Szczecinie. ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

6 Obowiązki organów administracji morskiej
nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi i życia na morzu oraz nad porządkiem portowo-żeglugowym; ochrona środowiska morskiego wraz z działalnością inspekcyjną w tym zakresie; budowa i utrzymanie umocnień brzegowych, wydm i zalesień wraz z ochroną pasa nadbrzeżnego; budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich; utrzymanie oznakowania nawigacyjnego na drogach morskich. ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

7 Polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Administracja linią brzegową, wodami i portami Morza Bałtyckiego podzielona jest na trzy rejony administracyjne. ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

8 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Porty morskie handlowe Uniwersalne port Szczecin port Gdynia port Gdański port Świnoujście Port Elbląg Specjalizowane port Police rybackie Port Władysławowo port Dziwnów port Ustka port Łeba port Jastarnia wojenne Port Marynarki Wojennej w Helu Wojennej w Gdyni Świnoujściu ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

9 Morska flota transportowa w 2013 roku. Stan w dniu 31 XII
ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

10 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Rozkład nośności (DWT) statków morskiej floty transportowej w 2013 roku. Stan w dniu 31 XII ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

11 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Rozkład wieku statków morskiej floty transportowej w 2013 roku. Stan w dniu 31 XII ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

12 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Struktura przewozów ładunków morską flotą transportową według grup ładunkowych w 2013 roku ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

13 Struktura obrotów ładunkowych według portów morskich w 2013 roku
ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

14 Struktura obrotów ładunkowych według grup ładunkowych w 2013 roku
ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

15 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Struktura obrotu ładunków tranzytowych według portów morskich w 2013 roku ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

16 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich według miejsca rozpoczęcia lub zakończenia podróży w 2013 roku ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

17 Kontenery w międzynarodowym obrocie morskim w 2013 roku
ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

18 Struktura obrotu ładunków tranzytowych
ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

19 Struktura obrotów ładunkowych
ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

20 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Armatorzy Najwięksi armatorzy morscy w Polsce Polska Żegluga Morska Siedziba: Szczecin Flota: 75 statków Euroafrica Linie Żeglugowe Flota: 15 statków POL-LEVANT Linie Żeglugowe Siedziba: Gdynia Flota: 3 statki Pol-Euro Linie Flota: 2 statki Bałtycka Siedziba: Kołobrzeg Flota: 4 statki armator - osoba prawna lub fizyczna eksploatująca własny lub powierzony statek. Armator zatrudnia kapitana i załogę oraz odpowiada cywilnie za zobowiązania wynikające z wykorzystania statku. W znaczeniu historycznym armatorem był przedsiębiorca, który na własny koszt uzbrajał statek i wynajmował go państwu lub osobom prywatnym (także właściciel i dowódca statku korsarskiego). ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

21 Podstawowe informacje statystyczne o transporcie morskim
Morska i przybrzeżna flota transportowa Polski w 2008 r. liczyła 149 statków, o łącznej nośności 2,61 megaton. Statki polskiej morskiej i przybrzeżnej floty transportowej przewiozły łącznie 15,768 milionów pasażerów. Do polskich portów morskich w 2008 r. zawinęło przeszło 22 tys. statków transportowych. Średni wiek statku wyniósł 21,2 lata (dla statków pływających pod rodzimą banderą – 32,6 lat, natomiast dla statków pływających pod banderą obcą – 19,3 lat). ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

22 Najważniejsze rodzaje statków transportowych
Drobnicowiec - statek przeznaczony do przewozu drobnicy, zapakowanych w skrzynie, beczki, bele, worki i inne rodzaje opakowań, lub bez opakowania. Rorowiec (ro-ro) – typ statku towarowego, pasażersko-towarowego lub barki przystosowanego do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów (samochodów osobowych, ciężarówek lub wagonów kolejowych). Kontenerowiec – statek specjalnie wyposażony w prowadnice i przeznaczony do przewozu kontenerów, przy założeniu ich pionowego załadunku i wyładunku. Masowiec – statek, zazwyczaj z pojedynczym pokładem i dnem podwójnym, przeznaczony głównie do przewozu suchych ładunków masowych luzem, tj. bez opakowania, wsypywanych bezpośrednio do ładowni, jak np. węgiel, ruda, nawozy mineralne, zboża. ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

23 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Amerykański wojskowy drobnicowiec USNS Richard E. Byrd ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

24 Holowanie statku RORO (samochodowiec). Widoczna rampa i furta rufowa.
ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

25 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Kontenerowiec BCL Joanna w Zatoce Gdańskiej ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

26 Masowiec Maciej Rataj podczas remontu w stoczni.
ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

27 Liczba poszczególnych statków wg ich rodzaju
ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

28 Transport towarowo-pasażerski
Promy morskie stanowią typ statków, który wykształcił się ze statków pasażerskich. Promy obsługują regularne połączenia między portami (tzw. żegluga wahadłowa). Bywają promy wyłącznie pasażerskie, ale obecnie wśród średnich i większych promów zdecydowanie dominują jednostki pasażersko-towarowe, czyli promy pasażersko-samochodowe. ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

29 Trasy połączeń promowych z/do Gdyni i Gdańska
z/do Świnoujścia Trasy połączeń promowych z/do Gdyni i Gdańska ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

30 dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)
Prom morski MF Scandinavia wyruszający w podróż do Szwecji. ZST dr Adam Salomon (Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni)

31 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Metodyka PESTEL Dla celów związanych z opisem przesłanek rozwoju śródlądowego transportu wodnego w Polsce wykorzystano metodykę PESTEL, uwzględniającą specyfikację czynników: politycznych (P – political); ekonomicznych (E – economic); społecznych (S – social); technicznych (T – technological); środowiskowych (E – environmental) i prawnych (L – legal). Wyselekcjonowano wyłącznie czynniki, które mają największe znaczenie dla analizowanego zjawiska. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

32 Czynniki polityczne (ŻŚ)
Kluczowym bieżącym czynnikiem politycznym jest bezwzględna preferencja władz krajowych dla modernizacji i rozwoju infrastruktury dróg kołowych. Występuje zjawisko „kanibalizmu transportowego”, w którym transport lądowy rozwijany jest się przy równoczesnej dewastacji dróg wodnych. W dłuższej perspektywie czasowej należy liczyć się z wyczerpywaniem się pozytywnej oceny takiej polityki, m.in. w związku z nasilającymi się sygnałami płynącymi z polityk europejskich, a w przyszłości zapewne z bezpośredniej presji politycznej i regulacji o charakterze obligatoryjnym. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

33 Czynniki ekonomiczne (ŻŚ) (1/2)
Nakłady na infrastrukturę drogową, a po części i kolejową, czynione są w skali powodującej chroniczny niedobór środków na cele związane z transportem wodnym – wspomniane powyżej zjawisko „kanibalizmu transportowego” uwidacznia się np. w strukturze wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, z którego wyeliminowano możliwość finansowania dróg wodnych, w tym większych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak również wspierania przedsięwzięć prywatnych. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

34 Czynniki ekonomiczne (ŻŚ) (2/2)
W dłuższej perspektywie należy oczekiwać spadku wartości ogółem środków publicznych przeznaczonych na infrastrukturę. Pozytywnie oddziaływać na rozwój żeglugi śródlądowej będzie rosnący poziom i znaczenie kosztów transportu dla konkurencyjności dostawców, skutkiem czego może być pojawienie się lobbingu i inicjatyw biznesowych na rzecz transportu wodnego. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

35 Czynniki społeczne (ŻŚ)
Negatywnym czynnikiem jest aktywność grup interesu dążących do rozwoju transportu drogowego i eliminacji transportu wodnego (w tym środowiska „ekstremistycznych ekologów”). Czynnikami pozytywnymi o rosnącym znaczeniu są inicjatywy samorządowe związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz rozwojem żeglugi. Temu ostatniemu celowi służą projekty rewitalizacji drogi wodnej E70 (Odra-Warta-Noteć-Wisła) oraz budowy Kanału Śląskiego (Odra-Wisła). ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

36 Czynniki technologiczne (ŻŚ)
Rozwój i implementacja w Polsce technik i technologii związanych z zagospodarowaniem rzek pozwoli w przyszłości na realizację przedsięwzięć w sposób minimalizujący koszty (w tym środowiskowe). Negatywnym czynnikiem jest postępująca degradacja stanu technicznego infrastruktury istniejącej, co spowoduje wzrost skali nakładów niezbędnych w przyszłości. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

37 Czynniki środowiskowe (ŻŚ)
Ponawiające się zjawisko powodzi, a w przyszłości oczekiwana dalsza destabilizacja klimatu, stanowić będzie nabierający znaczenia czynnik sprzyjający podejmowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą rzek. Jednocześnie należy oczekiwać wciąż rosnącej presji na wykorzystywanie transportu energooszczędnego, o niskiej uciążliwości środowiskowej. Obecnie jednak szereg krajowych ośrodków opinii przywiązana jest do poglądu o kolizji zagadnień transportu wodnego z kwestiami zachowania krajobrazu i walorów środowiska. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

38 Czynniki prawne (ŻŚ) (1/2)
Stan obecny determinowany jest daleko posuniętym chaosem organizacyjnym związanym z zarządzaniem infrastrukturą i jej rozwojem, jak również z nieprzejrzystym modelem zarządzania gospodarką wodną i infrastrukturą przeciwpowodziową. Przykładem chaosu jest podporządkowanie spraw infrastruktury transportowej jednostkom wyspecjalizowanym w sprawach środowiska naturalnego. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

39 Czynniki prawne (ŻŚ) (2/2)
Rządy polskie unikają przy tym przyjęcia regulacji międzynarodowych (np. Porozumienia AGN). W przyszłości należy oczekiwać porządkowania struktur administracyjnych i włączenia Polski w międzynarodowy system prawny, zarówno w sferze regulacji dotyczących transportu wodnego, jak i związanych z energooszczędnym transportem. środowiska. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

40 Żegluga śródlądowa w Polsce – przewóz ładunków
W 1980 r. przewozy ładunków ogółem (tj. wszystkimi rodzajami transportu) wynosiły 2.753,3 mln ton, a w 2012 r. – 1.854,2 mln ton. W 1980 r. wodnym transportem śródlądowym przewieziono 22,2 mln ton ładunków, co stanowiło 0,80% ogółu ładunków przewiezionych wszystkimi rodzajami transportu. W 2000 r. przewieziono tym transportem już tylko 10,4 mln ton, co stanowiło 0,77% ogółu przewiezionych ładunków, w 2005 r. – 9,6 mln ton (0,67%), w 2010 r. – 5,1 mln ton (0,28%), w 2011 r. – 5,1 mln ton (0,27%), a w 2012 r. – 4,6 mln ton (0,25%). ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

41 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (1/10)
Na tle tendencji europejskich, w tym rozwiniętych krajów Unii Europejskiej (UE), polska żegluga śródlądowa nie ma większego znaczenia w przewozach towarów, natomiast w przewozach osób ogranicza się ona do turystyki, a lokalnie – do uzupełnienia infrastruktury transportu samochodowego (promy rzeczne). ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

42 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (2/10)
Od wielu lat zmniejszają się w Polsce zarówno przewozy towarowe żeglugą śródlądową, jak i ich udział w przewozach wszystkimi rodzajami transportu. Ma to miejsce w sytuacji, gdy UE promuje rozwój śródlądowego transportu i wodnego, głównie z powodu konieczności zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko przewozów w ruchu drogowym. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

43 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (3/10)
Spadek znaczenia żeglugi śródlądowej w Polsce następował pomimo, że we wszystkich programach rządowych, określających politykę transportową po 2000 roku, zakładano jej rozwój. Rozwój tej gałęzi transportu założono także w przyjętej w dniu 22 stycznia 2013 r. przez Radę Ministrów „Strategii rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku”. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

44 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (4/10)
Na regres żeglugi śródlądowej główny wpływ ma zły stan techniczny dróg wodnych. Zaledwie 10% łącznej długości sieci tych dróg spełnia parametry eksploatacyjne określone w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych. Pozostała długość sieci dróg wodnych (ok. 90%) nie spełnia obowiązujących parametrów eksploatacyjnych. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

45 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (5/10)
Ponadto sieć ta nie tworzy jednolitego systemu komunikacyjnego, lecz zbiór odrębnych, różnych jakościowo szlaków. Do najistotniejszych utrudnień w tym zakresie należą zbyt małe głębokości torów wodnych, niewłaściwe parametry obiektów mostowych (drogowych i kolejowych), awarie jazów i śluz oraz długie przerwy nawigacyjne (z powodu zalodzenia a następnie wysokiej wody). Pomimo niespełniania przez większość śródlądowych dróg wodnych obowiązujących parametrów eksploatacyjnych, MTBiGM oraz KZGW nie podejmowały działań mających na celu doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym danych, wyszczególnionych w załączniku nr 2 do przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

46 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (6/10)
Degradacja techniczna śródlądowych dróg wodnych oznacza dla armatorów nieopłacalność inwestowania w budowę nowej floty, m.in. ze względu na brak możliwości wykorzystania jej ładowności i ograniczenia żeglugowe. W rezultacie nie następowała odnowa floty dla przewozów towarowych tym transportem. Większość taboru żeglugi śródlądowej jest zdekapitalizowana, a jego wiek znacznie przekracza normatywny okres eksploatacji. Użytkowanie zdekapitalizowanej floty przyczynia się z kolei do wzrostu kosztów eksploatacyjnych, co dodatkowo zmniejsza konkurencyjność tej gałęzi transportu. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

47 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (7/10)
Nieterminowo realizowane były inwestycje infrastrukturalne o podstawowym znaczeniu dla żeglugi śródlądowej (dotyczyło to przede wszystkim inwestycji w ramach Programu dla Odry – 2006). W programie zakładano modernizację tej drogi wodnej w latach 2002–2016. Do 2013 r., mimo upływu ok. 80% czasu, zaawansowanie finansowe całego programu wynosiło 52,6%. Szczególnie duże opóźnienia (11 lat) wystąpiły w przypadku budowy stopnia wodnego Malczyce. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

48 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (8/10)
Niewielkie zaawansowanie realizacji zadań objętych Programem dla Odry – 2006 wynikało m.in. z długotrwałych procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji i pozyskaniem decyzji administracyjnych, co skutkowało koniecznością przesunięcia terminów rozpoczęcia realizacji zadań, a w konsekwencji często wzrostem kosztów projektu i dalszym przesuwaniem terminu rozpoczęcia, bądź zakończenia ich realizacji. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

49 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (9/10)
Żegluga śródlądowa jest najbardziej energooszczędnym sposobem transportu. Na przykład, 1 litr paliwa pozwala przemieścić statkiem rzecznym na odległość 1 km aż 127 ton ładunku, podczas, gdy samochodem jedynie 50 ton, a koleją 97 ton. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

50 Sytuacja w żegludze śródlądowej w Polsce (10/10)
Niska energochłonność jest przyczyną znacznie mniejszej niż w transporcie samochodowym emisji zanieczyszczeń powietrza. Koszty zewnętrzne transportu rzecznego wynoszą (wg opracowań Komisji Europejskiej) ok. 5 € na 1000 tonokilometrów i są blisko pięciokrotnie mniejsze niż koszty zewnętrzne transportu drogowego (około 24€/1000 tonokilometrów). ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

51 Udział transportu śródlądowego w przewozach lądowych
Podczas gdy przeciętnie w krajach UE udział transportu śródlądowego w przewozach lądowych wszystkimi gałęziami transportu wzrasta, to w Polsce następuje systematyczny jego spadek. Stosowne dane i tendencje w tym zakresie przedstawiono na wykresie na kolejnym slajdzie. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

52 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Udział śródlądowego transportu wodnego w pracy przewozowej transportu lądowego mierzonej w tonokilometrach ogółem w wybranych krajach UE w latach (w %) ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

53 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Struktura przewozów towarowych wodnym transportem śródlądowym w Polsce w 2012 r. W 2012 r. struktura przewozów towarowych wodnym transportem śródlądowym (przewozy ogółem wyniosły tys. ton) była następująca: 44,4% (2.032 tys. ton) stanowiły rudy metali i pozostałe produkty kopalnictwa i górnictwa; 17,2% (787 tys. ton) - węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny; 10,2% (469 tys. ton) - surowce wtórne i odpady komunalne; 7,2% (330 tys. ton) - produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa; 7,0% (322 tys. ton) - wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych; 4.7% (216 tys. ton) - gotowe wyroby metalowe (z wyłączeniem maszyn); 3,3% (149 tys. ton) - chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych oraz paliwo jądrowe; 6,0% (274 tys. ton) - pozostałe. ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

54 Zmiany w długości śródlądowych dróg wodnych w Polsce (w km)
Od kilku dziesięcioleci maleje w Polsce łączna długość śródlądowych dróg wodnych (w latach 1960–2012 zmniejszyła się ona o ponad 23%). ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

55 Charakterystyka Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW)
ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

56 Zmiany potencjału przewozowego armatorów żeglugi śródlądowej
ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

57 Struktura wiekowa taboru do obsługi przewozów żeglugą śródlądową
ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

58 dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)
Wydatki na finansowanie wodnych dróg śródlądowych w latach 2007–2012 (w tys. zł) ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

59 Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych
ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

60 Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych w Polsce
ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)

61 Dziękuję za uwagę ... ... i zapraszam na kolejne wykłady …
ZST koniec wykładu 04. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wykłady … ZST - wykłady dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki (WN AM w Gdyni)


Pobierz ppt "Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 04 TO/ZBwTM (II stopień)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google