Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kobiety na rynku pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kobiety na rynku pracy."— Zapis prezentacji:

1 Kobiety na rynku pracy

2 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 w Polsce i w UE w 2013 roku

3 Źródło: Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010.

4

5

6

7

8 Międzypłciowa luka płacowa dla osób w wieku 15–64 lata, kraje UE-27, Norwegia i Szwajcaria, 2008.
Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2008, (red.) M. Bukowski, Warszawa 2010

9 Struktura zatrudnienia wg sekcji gospodarki narodowej (osoby w wieku 25–49 lat), UE-27, 2008.
Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2008, (red.) M. Bukowski, Warszawa 2010

10 Odsetek mężczyzn i kobiet z wykształceniem wyższym wśród osób w wieku 25–34 lata, Polska 1992–2008

11

12

13 Analiza statystyczna – problemy kobiet na rynku pracy (materiały)
Aktywność zawodowa oraz zatrudnienie kobiet utrzymuje się znacznie poniżej poziomu obserwowanego dla mężczyzn. Luka w aktywności zawodowej w Polsce jest nieco wyższa niż w UE ogółem Luka płacowa w Polsce jest raczej niska niż w większości krajów UE i wynosi około 15 pp.

14 Analiza statystyczna – problemy kobiet na rynku pracy (materiały)
Stopa bezrobocia kobiet w Polsce jest nieco wyższa niż mężczyzn, choć różnica zmniejszyła się w wyniku kryzysu. Bezrobotne kobiety dłużej poszukują pracy. Bezrobocie dotyczy przede wszystkim kobiet do 34 roku życia. W najgorszej sytuacji są bezrobotne z niewielkim bądź bez stażu pracy. Kobiety częściej niż mężczyźni zdobywają wyższe wykształcenie, jednak przeważają na wielu kierunkach nadwyżkowych

15 Analiza statystyczna – problemy kobiet na rynku pracy (materiały)
Podział na „zawody męskie i żeńskie” Rodzaje działalności typowo męskie: … Rodzaje działalności typowo kobiece: …

16 Inne problemy kobiet na rynku pracy (materiały)
Dokonywanie większej liczby przejść na rynku pracy (m.in. w wyniku wycofywania się z rynku pracy w czasie urlopów wychowawczych) Większe zagrożenie skutkami dualnego rynku pracy (np. trudności w uzyskaniu umowy o pracę) Segregacja pionowa – niższy dostęp do awansów, stanowisk kierowniczych i szkoleń (tzw. szklany sufit)

17 Przyczyny trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy
Przyczyny związane z rodzicielstwem: Mniejsze szanse na uzyskanie zatrudnienia, wynikające z: obawy pracodawców dot. korzystania przez kobiety z urlopów macierzyńskich, wychowawczych czy zwolnień zdrowotnych; obawy pracodawców dot. niższej dyspozycyjności kobiet posiadających dzieci; Ograniczony dostęp do (tanich) instytucji opiekuńczych (żłobki, przedszkola), zwł. na wsi;

18 Przyczyny trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy (c.d.)
Dłuższy okres kształcenia (kształcenie wyższe) Wybór kierunków kształcenia niesprzyjających uzyskaniu zatrudnienia (segregacja edukacyjna) Segregacja zawodowa (determinowana m.in. przez segregację edukacyjną) – dominacja mężczyzn w niektórych branżach; Niskie rozpowszechnienie umów na cześć etatu i wykorzystania elastycznej organizacji czasu pracy wśród kobiet w Polsce (dlaczego???) Niska aktywność starszych kobiet z powodu: wcześniejszego nabywania uprawnień emerytalnych i rentowych (renta rodzinna), sprawowania opieki (wnuki).

19 Małe dzieci Odchowane dzieci Nauka Małe wnuki Emerytury 19
Źródło: Polska Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010.

20 Korelacja pomiędzy współczynnikiem zatrudnienia kobiet w wieku 25–44 lata i współczynnikiem dzietności ogólnej w krajach UE-15, Islandii i Norwegii, 2007 20 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2008, (red.) M. Bukowski, Warszawa 2010

21 Polityka wobec kobiet na rynku pracy
Rozwiązania istniejące - zapisy w kodeksie Pracy: Wzmożona ochrona stosunku pracy w związku z macierzyństwem: Wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (jaki skutek???) Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć (egzekwowalność???)

22 Polityka wobec kobiet na rynku pracy
Rozwiązania istniejące – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Zmiany w systemie emerytalnym (jakie???)

23 Polityka wobec kobiet na rynku pracy
Niektóre postulowane rozwiązania:


Pobierz ppt "Kobiety na rynku pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google