Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kobiety na rynku pracy. 2 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 w Polsce i w UE w 2013 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kobiety na rynku pracy. 2 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 w Polsce i w UE w 2013 roku."— Zapis prezentacji:

1 1 Kobiety na rynku pracy

2 2 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 w Polsce i w UE w 2013 roku

3 3 Źródło: Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010.

4

5

6

7

8 8 Międzypłciowa luka płacowa dla osób w wieku 15–64 lata, kraje UE-27, Norwegia i Szwajcaria, 2008. Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2008, (red.) M. Bukowski, Warszawa 2010

9 9 Struktura zatrudnienia wg sekcji gospodarki narodowej (osoby w wieku 25–49 lat), UE-27, 2008.

10 10 Odsetek mężczyzn i kobiet z wykształceniem wyższym wśród osób w wieku 25–34 lata, Polska 1992–2008

11 11

12

13 13 Analiza statystyczna – problemy kobiet na rynku pracy (materiały) Aktywność zawodowa oraz zatrudnienie kobiet utrzymuje się znacznie poniżej poziomu obserwowanego dla mężczyzn. Luka w aktywności zawodowej w Polsce jest nieco wyższa niż w UE ogółem Luka płacowa w Polsce jest raczej niska niż w większości krajów UE i wynosi około 15 pp.

14 14 Stopa bezrobocia kobiet w Polsce jest nieco wyższa niż mężczyzn, choć różnica zmniejszyła się w wyniku kryzysu. Bezrobotne kobiety dłużej poszukują pracy. Bezrobocie dotyczy przede wszystkim kobiet do 34 roku życia. W najgorszej sytuacji są bezrobotne z niewielkim bądź bez stażu pracy. Kobiety częściej niż mężczyźni zdobywają wyższe wykształcenie, jednak przeważają na wielu kierunkach nadwyżkowych Analiza statystyczna – problemy kobiet na rynku pracy (materiały)

15 15 Podział na „zawody męskie i żeńskie” –Rodzaje działalności typowo męskie: … –Rodzaje działalności typowo kobiece: … Analiza statystyczna – problemy kobiet na rynku pracy (materiały)

16 Inne problemy kobiet na rynku pracy (materiały) Dokonywanie większej liczby przejść na rynku pracy (m.in. w wyniku wycofywania się z rynku pracy w czasie urlopów wychowawczych) Większe zagrożenie skutkami dualnego rynku pracy (np. trudności w uzyskaniu umowy o pracę) Segregacja pionowa – niższy dostęp do awansów, stanowisk kierowniczych i szkoleń (tzw. szklany sufit)

17 17 Przyczyny trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy Przyczyny związane z rodzicielstwem: –Mniejsze szanse na uzyskanie zatrudnienia, wynikające z: obawy pracodawców dot. korzystania przez kobiety z urlopów macierzyńskich, wychowawczych czy zwolnień zdrowotnych; obawy pracodawców dot. niższej dyspozycyjności kobiet posiadających dzieci; –Ograniczony dostęp do (tanich) instytucji opiekuńczych (żłobki, przedszkola), zwł. na wsi;

18 18 Przyczyny trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy (c.d.) Dłuższy okres kształcenia (kształcenie wyższe) Wybór kierunków kształcenia niesprzyjających uzyskaniu zatrudnienia (segregacja edukacyjna) Segregacja zawodowa (determinowana m.in. przez segregację edukacyjną) – dominacja mężczyzn w niektórych branżach; Niskie rozpowszechnienie umów na cześć etatu i wykorzystania elastycznej organizacji czasu pracy wśród kobiet w Polsce (dlaczego???) Niska aktywność starszych kobiet z powodu: –wcześniejszego nabywania uprawnień emerytalnych i rentowych (renta rodzinna), –sprawowania opieki (wnuki).

19 19 Źródło: Polska 2010. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, MPiPS 2010. Nauka Małe dzieci Odchowane dzieci Małe wnuki Emerytury

20 20 Korelacja pomiędzy współczynnikiem zatrudnienia kobiet w wieku 25–44 lata i współczynnikiem dzietności ogólnej w krajach UE-15, Islandii i Norwegii, 2007 Źródło: Zatrudnienie w Polsce 2008, (red.) M. Bukowski, Warszawa 2010

21 21 Polityka wobec kobiet na rynku pracy Rozwiązania istniejące - zapisy w kodeksie Pracy: –Wzmożona ochrona stosunku pracy w związku z macierzyństwem: … –Wprowadzenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (jaki skutek???) –Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć (egzekwowalność???)

22 Polityka wobec kobiet na rynku pracy Rozwiązania istniejące – ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: –… Zmiany w systemie emerytalnym (jakie???)

23 23 Polityka wobec kobiet na rynku pracy Niektóre postulowane rozwiązania: …


Pobierz ppt "1 Kobiety na rynku pracy. 2 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 25-64 w Polsce i w UE w 2013 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google