Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - podsumowanie roku 2014 - perspektywa na rok 2015 Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - podsumowanie roku 2014 - perspektywa na rok 2015 Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - podsumowanie roku 2014 - perspektywa na rok 2015 Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - podsumowanie roku 2014 - perspektywa na rok 2015 Danuta Paluch Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Kraków, 14 stycznia 2015

2 Rok 2014  Prace geodezyjne i prace kartograficzne, zrealizowane w roku 2014, poprawiające jakość danych w zasobie  Zmiana w 7 powiatach systemów informatycznych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego  Realizacja projektu ZSIN – Faza I  Zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych  Realizacja działań nadzorczych – prewencyjnych  Statystyka ”powiatowa” 2

3 Rok 2014 Stan wyjściowy – środki do wydatkowania : Rozdział 71013 - 4 806 000 zł ➡ 4 873 762 zł Rozdział 01005 - 150 000 zł Stan końcowy - środki wydatkowane : Rozdział 71013 w całości Rozdział 01005 zwrot środków : 7 000 zł / Brzeski/ 3

4 Zrealizowane prace geodezyjne i kartograficzne poprawiające jakość danych w zasobie Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 4 lppowiatobręb Kwota - dotacjiobręb Kwota - własne 1 BOCHEŃSKI Krzeczów / gm. Rzezawa/280 000Obręb 2 m. Bochnia145 140 2 BRZESKI Rudy Rysie / gm. Szczurowa/149 445 3 DĄBROWSKI Dąbrowa, Ruda, Bagienica /m. Dąbrowa Tarnowska/ 250 000 4 KRAKOWSKI Gmina Skawina /16 obr/899 130 5 LIMANOWSKI Jodłownik /gm. Słopnice/189 000 6 MYŚLENICKI Biertowice169 632 7 NOWOSĄDECKI obręb 1 i 2 - miasto Grybów 8 SUSKI Białka, Wieprzec, Kojszówka / gm.. Maków Podhalański/ 600 000Białka, Wieprzec, Kojszówka / gm.. Maków Podhalański/ 260 000 9 TARNOWSKI miasto Ciężkowice 10 WADOWICKI Panikiew, Jaroszowice562 444 11 m. KRAKÓW obr. 16 Śródmieście328 410 12 m. NOWY SĄCZ Obręby 2-12 miasto N. Sącz178 000

5 Zrealizowane prace geodezyjne i kartograficzne poprawiające jakość danych w pzgk Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 5 Ogółem z dotacji wojewody przeprowadzono modernizację: 6 wsi /Krzeczów, Jodłownik, Wieprzec, Białka, Kojszówka, Rudy Rysie/ 1 miasto /Ciężkowice/ 14 obrębów miejskich z miast / m. Dąbrowa Tarnowska, m. Grybów, m. Kraków, m. Nowy Sącz/ o łącznej ilości działek 40 562 za łączną kwotę 1 974 855 Ogółem ze środków własnych powiatów i gmin przeprowadzono modernizację: 19 wsi /gm. Skawina – 16 obrębów + Jaroszowice, Ponikiew, Biertowice 1 obręb miasta Bochnia o łącznej ilości działek 35 496 za łączną kwotę 2 036 346 zł /w tym około 900 tys. zł zainwestowała Gmina Skawina i Gmina Maków Podhalański 100 tys.zł/

6 Zrealizowane prace geodezyjne i kartograficzne poprawiające jakość danych w zasobie Bazy danych : BDOT500 GESUT 6 lppowiatLiczba obrębówKwota- dotacji Liczba obrębKwota – własne BDOTGESUTBDOTGESUT 1 DĄBROWSKI 33164 261 2 GORLICKI 22251 043 3 NOWOTARSKI 10 637 00044129 700 4 OŚWIĘCIMSKI 887 86931 000 5 PROSZOWICKI 189 700 6 SUSKI 2244 980 7 TARNOWSKI 22359 0801152 025 19281 633 933 55212 725 Łącznie 57 bazy danych

7 Zrealizowane prace geodezyjne i kartograficzne poprawiające jakość danych w zasobie Bazy danych SOG i cyfryzacja 7 lppowiatLiczba obrębówKwota- dotacji Liczba obrębKwota – własne SOGcyfryzacjaSOGcyfryzacja 1 MIECHOWSKI X300 000 2 MYŚLENICKI X105 000 3 OLKUSKI 262 0009 070 4 OŚWIĘCIMSKI X22 900X316 000 689 900325 070 Digitalizacja = ucyfrowienie, Wektoryzacja – zmiana grafiki rastrowej na wektorową

8 Rok 2014 / rozdział 71013/ prace geodezyjne i kartograficzne 8 lppowiatkwota 1 SUSKI 644 980 2 NOWOTARSKI 637 000 3 TARNOWSKI 492 850 4 DĄBROWSKI 414 261 POTENTACI FINANSOWI dotacji z budżetu wojewody Tytuł FAIR PLAY Nie mieli szczęścia ( dwa przetargi – nie wyłoniono wykonawcy prac) KRAKOWSKI 400 000 WADOWICKI, OLKUSKI

9 Rok 2014 / rozdział 71013/ prace geodezyjne i kartograficzne 9 lppowiatkwota 1 WADOWICKI 562 444 2 OŚWIĘCIMSKI Kęty / Gmina Kęty prowadzi zasób/ 347 000 136 000 Starostwa/ gmina- prowadząca zasób/, które zaangażowały najwięcej środków własnych na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych

10 Zmiana w 7. powiatach systemów informatycznych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego 10 lppowiatAutor - systemStan wdrożenia 1 CHRZANOWSKI GEOMATYKA - System EWIDWdrożony + konwersja danych 2 KRAKOWSKI GEOMATYKA - System EWIDWdrożony + konwersja danych 3 OŚWIĘCIMSKI GEOMATYKA - System EWIDWdrożony + konwersja danych 4 PROSZOWICKI GEOMATYKA - System EWIDWdrożony + konwersja danych 5 SUSKI GEOBID EW OPIS i Rej. CiWNKonwersja danych do 31 stycznia 2015 6 Miasto KRAKÓW ????Przetarg- składanie ofert : 23.12.2014- 02.02.2015r 7 TATRZAŃSKI GEOBID EW OPIS i Rej. CiWNUmowa na wdrożenie i konwersje – termin realizacji całości- 31 marca 2015 Starostwa, które zakupiły(ą) oprogramowanie z własnych środków finansowych. Uznanie za postawę i zrozumienie sytuacji

11 Realizacja projektu ZSIN – Faza I 11  Dane dotyczące produktu końcowego projektu w woj. małopolskim: Powstanie 32 baz danych EGIB + 78 inicjalnych baz danych BDOT500 + 78 inicjalnych baz danych GESUT = 188 baz danych / 1 baza - 1 obręb/  Firmy geodezyjne – Wykonawcy prac ZSIN – Faza I ; Konsorcjum : MGGP SA oraz MGGP Aero SP.z o.o. - Tarnów OPGK Sp. z o.o. - Kraków  Trudności - Zmiana oprogramowania „hamulcowym” w realizacji harmonogramu prac /powiaty: chrzanowski, tatrzański, suski /  W rezultacie nastąpiła weryfikacja wcześniej ustalonych w harmonogramie terminów poszczególnych etapów prac, akceptowana przez Zamawiającego - GGK  Nad realizacją projektu czuwa : Inspektor - Stanisław Zaremba i Weryfikator - OPGK Gdańsk oraz Zamawiający - GUGiK  Koszty kwalifikowane projektu około 15 mln / tylko prace geodezyjne, bez kosztu nadzoru i weryfikatora/ koszty niekwalifikowane około 1,6 mln/

12 Zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych 12 Ewidencja gruntów i budynków Rozporządzenie MAiC z dnia 29 listopada 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – wejście w życie 31 grudnia 2013 r. 1.Zmiana modelu pojęciowego bazy danych EGiB /powiaty muszą nabyć nową wersję oprogramowania bądź w ramach umowy asysty technicznej nową wersję otrzymać/ 2.Obowiązek prowadzenia szerszej bazy danych dot. budynków – łącznie 21 atrybutów dla budynków / dochodzą budynki projektowane, budynki w budowie itd./ 3.Rozszerzenie kręgu podmiotów zawiadamianych o zmianie danych egib w trybie czynności materialno-technicznych/uprzednio zawiadamiano tylko wnioskodawców/ 4.Rozszerzenia danych zawartych w RCiWN

13 Zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych 13 Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny Rozporządzenie MAiC z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik – wejście w życie 8 stycznia 2014r. 1.Nowy sposób ewidencjonowania materiałów zasobu, nowe zasady nadawania identyfikatorów, /przenumerowywanie wszystkich dotychczas nagromadzonych materiałów zasobu/ 2.Obowiązek cyfryzacji materiałów przyjmowanych do zasobu oraz już przyjętych /termin 31 grudnia 2020 / 3.Obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych 4.Obowiązek prowadzenia rejestru wniosków o udostępnienie materiałów zasobu 5.Obowiązek posiadania i prowadzenia zasobu w systemie teleinformatycznym spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu 6.Nowa treść klauzul : dla dokumentów udostępnianych, przyjmowanych, przeznaczonych dla zleceniodawcy

14 Zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych 14 Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz wydanie trzech rozporządzeń w związku ze zmianami w nowelizacji Pgik - wejście w życie 12 lipca 2014r. USTAWA dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z dnia 4 lipca 2014 r.) 1.Rozporządzenie MAiC z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów pzgik, wydawania licencji i wzoru DOO 2.Rozporządzenie MAiC z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy SGiK dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych 3. Rozporządzenie MAiC z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu prac oraz przekazywania ich wyników do pzgik.

15 Zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych 15 Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej 1.Przed udostępnieniem materiałów do zgłoszenia pracy obowiązek protokołu uzgodnień – w przypadku sporu wydanie decyzji, II instancja wingik 2.Sporządzenie Dokumentu Obliczenia Opłaty za materiały udostępniane do pracy geodezyjnej – w przypadku sporu co do wysokości opłaty wydanie decyzji, II instancja wingik 3.Wydanie licencji na udostępniane materiały 4.Obowiązek weryfikacji operatu technicznego przedłożonego przez wykonawcę i sporządzenie protokołu w weryfikacji - w przypadku sporu wydanie decyzji, II instancja wingik

16 Zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych 16 Zmiana procedury udostępniania oraz wysokości i zasad pobierania opłat 1.Naliczenie opłaty przed udostępnieniem materiałów - wydanie Dokumentu Obliczenia Opłaty, 2.Aktualizacja danych w rejestrze udostępnianych materiałów, 3.Wydanie licencji na udostępniane materiały 4.Wydanie materiałów wraz z licencją, w przypadku sporu co do wysokości opłaty wydanie decyzji – II instancja wingik

17 Zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych 17 Ewidencja gruntów i budynków 1. Rozszerzenie listy dokumentów, które sądy i urzędy mają obowiązek przekazywać do organu prowadzącego egib np. pozwolenie na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia budowy i zgłoszenie zakończenia budowy budynku, zawiadomienie o zmianie danych w bazie PESEL 2. Uszczegółowienie procedury aktualizacji ewidencji gruntów i budynków - zmiana na podstawie dokumentacji przyjętej do zasobu bez wniosku właściciela musi być poprzedzona postępowaniem zakończonym wydaniem decyzji 3. W przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia zmiany danych ewidencyjnych przez właściciela starosta w określonych rozporządzeniem przepadkach przeprowadza wykonanie zastępcze oraz rozliczenie kosztów za sporządzoną dokumentację Koordynowanie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 1. Zmiana procedur uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci oraz wysokości i sposobu pobierania opłat

18 Zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych 18 Postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej geodetów uprawnionych 1.Wstępnie sprawę skargową rozpoznaje wingik – w zakresie naruszenia przepisów prawa 2.W razie stwierdzenia uchybień przekazuje do RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO, którego powołuje wojewoda na 4 letnią kadencję 3.Rzecznik Dyscyplinarny rozpoznaje sprawę / wszechstronnie/ i umarza postępowanie bądź przekazuje do WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ, którą powołuje na 4 letnią kadencję wojewoda/zarządzeniem/. 4.Przed komisją toczy się postępowanie. Komisja działa w składzie orzekającym 3 osobowym, obwiniony to geodeta, oskarżyciel to rzecznik dyscyplinarny 5.Komisja wydaje decyzję I instancyjną 6.Od tej decyzji służy odwołanie do II instancji – Odwoławczej Komisji Dyscyplinarne powołanej na 4 letnią kadencję przez GGK / zarządzeniem/

19 Zmiana przepisów ustawowych i wykonawczych 19 MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA MAPY ZASADNICZEJ w postaci Mapy ANALOGOWEJ upłynęła z dniem 31 grudnia 2013 Do dnia 31 grudnia 2016 dopuszcza się MAPĘ ZASADNICZĄ w postaci WEKTOROWEJ lub RASTROWEJ uzupełnianej na bieżąco danymi wektorowymi Od 1 stycznia 2017 Mapa zasadnicza generowana jako MAPA OBIEKTOWA

20 Realizacja działań nadzorczych - prewencyjnych 20 Spotkania robocze z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w województwie 9 stycznia 2014 r. Zagadnienia dotyczące prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w związku z wejściem w życie z dniem 8.01.2014 r. rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Spotkanie z udziałem przedstawicieli GUGiK Zaproszeni: geodeci powiatowi i kierownicy odgik 10 lipca 2014 r. 30 lipca 2014r. Spotkanie w sprawie realizacji projektu ZSIN Faza I 23 lipca 2014 r. Zagadnienia dotyczące zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, w szczególności dotyczące zasad udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz naliczania opłat Zaproszeni: geodeci powiatowi i kierownicy odgik 6 listopada 2014 r. Zagadnienia dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie ewidencji gruntów i budynków Zaproszeni: osoby zajmujące się zagadnieniami związanymi z EGiB 25 sierpnia 2014 r. - Spotkanie Regionalne w Katowicach Zagadnienia związane z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

21 Rok 2015  Planowane prace geodezyjne i kartograficzne poprawiające jakość danych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym  Zakończenie zmiany systemu do prowadzenia zasobu i konwersja danych w dwóch jednostkach  Przygotowanie do RPO perspektywa 2014-2020  Zakończenie projektu ZSIN – Faza I

22 Rok 2015 Stan wyjściowy – środki do wydatkowania : Rozdział 71013 - 4 983 000 zł (4 806 000) Rozdział 01005 - 138 000 zł (150 000) Rozdysponowano wszystkie środki finansowe

23 Planowane prace geodezyjne i kartograficzne poprawiające jakość danych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym 23 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków: BOCHEŃSKI – 4 obręby, BRZESKI – 1 obręb, CHRZANOWSKI - 2 obręby, KRAKOWSKI – 1 obręb, LIMANOWSKI – 5 obrębów NOWOSĄDECKI – 1 obręb Muszyna miasto, NOWOTARSKI – Szczawnica miasto 4 obręby, OLKUSKI - 5 obrębów PROSZOWICKI - 10 obrębów, TARNOWSKI – 14 obrębów, WADOWICKI – 1 obręb miasto Wadowice, miasto Kraków – 1 obręb Ogółem modernizacją objętych będzie 49 obrębów finansowanych bądź współfinansowanych z dotacji wojewody

24 Planowane prace geodezyjne i kartograficzne poprawiające jakość danych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym 24 Utworzenie baz BDOT 500 i GESUT : WIELICKI – 7 obrębów, WADOWICKI – miasto Wadowice Miasto KRAKÓW - 1 obręb Ogółem utworzeniem baz BDOT 500 i GESUT objętych będzie 18 obrębów finansowanych bądź współfinansowanych z dotacji wojewody Inne prace planowane w 2015r. OŚWIĘCIMSKI – skanowanie materiałów z zasobu i podpięcie ich w systemie LIMANOWSKI - wektoryzacja mapy zasadniczej gminy Tymbark

25 Planowane prace geodezyjne i kartograficzne poprawiające jakość danych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym 25 Największe kwoty dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego w roku 2015 zaplanowano dla powiatów, które zaoferowały najwyższy wkład środków własnych na realizację zadań geodezyjnych i kartograficznych / nieinwestycyjnych/ STAROSTWO TARNOWSKIE /środki własne 860 000 zł/ - 600 000 zł STAROSTWO LIMANOWSKIE / środki własne 480 000 zł/- 570 000 zł STAROSTWO NOWOSĄDECKIE /środki własne 330 000 zł /-450 000 zł Rozdział 71013

26 Zakończenie zmiany systemu do prowadzenia zasobu i konwersja danych w dwóch jednostkach 26 Miasto KRAKÓW Powiat TATRZAŃSKI Przygotowanie do RPO perspektywa 2014-2020 Planowane spotkanie u Marszałka Województwa na 20 stycznia 2015 r. Należy przypuszczać, że zostaną ponowione spotkania z przedstawicielami powiatów to jedyna i niepowtarzalna szansa dla naszego województwa na: 1. poprawę jakości danych w zasobie, 2.ich informatyzację, 3.doposażenie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie w najkrótszym czasie. R P O

27 ZSIN Faza I 2007-2013

28 Zakończenie projektu ZSIN – Faza I 28 CHRZANOWSKI, GORLICKI, MYŚLENICKI, NOWOTARSKI, SUSKI, TATRZAŃSKI 9 11 2 3 1 6 / ilość obr./ Uwaga: tylko MYŚLENICKI ma 43,5 tys. działek, pozostałe powiaty około 27-28 tys. Logistyczne działanie w zakresie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego 1.Starosta informuje na co najmniej 14 dni przed wyłożenie /siedziba Starostwa i Gminy/ 2.Wyłożenie projektu do wglądu Zainteresowanych przez 15 dni roboczych 3.Wyłożenie projektu w siedzibie Starostwa 4.Obsługa: upoważniony pracownik Starostwa posiadający uprawnienia z zakresu 2 /art.43 pkt2/ przy udziale przedstawiciela wykonawcy Muszą być spełnione cztery warunki łącznie ! Przy współpracy proszę pamiętać, że koszty kwalifikowane projektu to 15 mln zł, a województwo małopolskie wyróżniono kwalifikując do objęcia projektem

29 Nasze oczekiwania 1.Zakończenie z wynikiem pozytywnym zamówienia publicznego na prace geodezyjne realizowane z dotacji Wojewody do końca lutego 2015r. 2.Dobra współpraca przy wyłożeniu projektów operatów opisowo- kartograficznych w związku z realizacją projektu ZSIN Faza I / 6 powiatów/ 3.Organizacja pracy odgik, pozwalająca na przyjmowanie zarówno geodetów wykonawców prac jak i innych petentów w godzinach pracy urzędu 4.Wzmocnienie aktualnej kadry w powiecie oświęcimskim, gwarantujące bieżącą aktualizację jednego z najlepiej zinformatyzowanych zasobów w województwie 5.Usunięcie zaległości w powiecie tatrzańskim i wzmocnienie kadry 6.Zakończenie prac związanych ze zmianą oprogramowania 7.Uwzględnienie wymogu nieobowiązywania mapy zasadniczej w wersji analogowej w pracach finansowanych z własnych środków

30 Dziękuję za uwagę Danuta Paluch Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego


Pobierz ppt "Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - podsumowanie roku 2014 - perspektywa na rok 2015 Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google