Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Ewa Wolska-Liśkiewicz Leszek Baran C2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Ewa Wolska-Liśkiewicz Leszek Baran C2."— Zapis prezentacji:

1 UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Ewa Wolska-Liśkiewicz Leszek Baran C2

2 R EFERATY NA KOLEJNE ZAJĘCIA 1. Czy terroryzm to główne zagrożenie bezpieczeństwa państwa w XXI w? Argumenty za i przeciw… 2. Współczesne konflikty zbrojne: otwarte i zakamuflowane, międzypaństwowe i domowe: przyczyny i konsekwencje… 3. NATO i OUBZ (Organizacja Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego) – sojusze militarne z USA i Rosją jako liderami: skład, cele, aktywność w ostatnich latach. 4. Systemy bezpieczeństwa w Europie i innych rejonach świata. 5. Stany nadzwyczajne a zarządzanie kryzysowe w Polsce. 6. Organizacje pozarządowe w tworzeniu bezpieczeństwa państwa

3 T EMATY PROJEKTÓW 1. Zbroić się czy nie zbroić – alternatywne koncepcje poprawy stanu bezpieczeństwa państwa – uzasadnienie 2. Scenariusze dla Ukrainy : bliżej Rosji, bliżej UE i NATO czy inne rozwiązanie? Argumenty… 3. Członkostwo w Unii Europejskiej jako determinanta bezpieczeństwa Polski. 4. Bezpieczeństwo Polski w 1939 r. – przyczyny klęski wrześniowej 5. Perspektywy niezawisłości Ukrainy pod koniec II wojny światowej (wojny „ojczyźnianej” ZSRS) – przyczyny niepowodzenia (ewentualnie po I wojnie światowej)

4 UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - ZADANIE ! W grupach kilkuosobowych proszę uzgodnić uwarunkowania współczesne oraz historyczne bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. Za uwarunkowania historyczne proszę przyjąć te, które spowodowały (przyczyniły się do tego), że siła, a przez to bezpieczeństwo państwa polskiego i ukraińskiego są takie, a nie inne. Podobnie proszę postąpić w przypadku uwarunkowań współczesnych, wskazując te istotne dla bezpieczeństwa Ukrainy i Polski. Spróbujcie nazwać te rodzaje uwarunkowań, a także nazwać rodzaje bezpieczeństwa, na które wpływają.

5 UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA : ZADANIE ! I NNYMI SŁOWY : - Co sprawiło i co sprawia, że kondycja Ukrainy, a co za tym idzie – bezpieczeństwo są takie, a nie inne i pod takim, a nie innym względem? - Co sprawiło i co sprawia, że kondycja Polski, a co za tym idzie – bezpieczeństwo są takie, a nie inne i pod taki, a nie innym względem? - Czas na przygotowanie odpowiedzi – 25 minut, dozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków komunikacji! - Ocena prezentacji musi być dokonana w zestawieniu z ocenami pozostałych prezentacji!

6 U WARUNKOWANIA B EZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 1. Geostrategiczne2. Geograficzne3. Historyczne

7 1. G EOSTRATEGICZNE szlak pomiędzy Europą a Azją, Europą Zachodnią a Wschodnią dwa mocarstwa – sąsiedzi małe i słabe państwo NATO Ukraina a wpływ Rosji Partnerstwo Wschodnie USA – gwarant?

8 2. G EOGRAFICZNE Kształt koła Granice naturalne Liczba ludności - jednolita narodowo Zagrożenia – powódź, demografia, drogi Rolnictwo Kryzys ekonomiczny - 240 lat węgiel, 60 gaz, 40 brunatny Las – 30 % naturalny obrońca - wielkość państwa - kształt granic - rodzaj granic (naturalne; rodzaj sił zbrojnych) - ukształtowanie terenu a partyzantka

9 3. H ISTORYCZNE 1. „poznaj dobrze wroga i poznaj dobrze siebie, a w 100 bitwach nie doznasz klęski” 2. „tylko głupi uczy się na błędach własnych, mądry na cudzych” 3. wojna to kontynuowanie polityki, ale innymi środkami

10 Z NACZENIE WYDARZEŃ, PROCESÓW HISTORYCZNYCH … Historia nie tylko jest wiadomością, ale i siłą nawet / C. K. Norwid/

11

12 Potop 1655 - 1659 - - Śmierć 33% ludności (w tym na Pomorzu 66%) - Spadek ilości mieszkańców miast: Kraków 3 krotne, Warszawa 2 krotne, Gdańsk o 1/3. - Utrata zabudowy np. w Wielkopolsce 62%. - Rolnictwo – powrót do dwupolówki czyli systemu z X-XII wieku (cofnięcie się o trzy wieki). - - Śmierć 33% ludności (w tym na Pomorzu 66%) - Spadek ilości mieszkańców miast: Kraków 3 krotne, Warszawa 2 krotne, Gdańsk o 1/3. - Utrata zabudowy np. w Wielkopolsce 62%. - Rolnictwo – powrót do dwupolówki czyli systemu z X-XII wieku (cofnięcie się o trzy wieki). 1569–1795

13 Upadek I RP 1772, 1793 1795 - III rozbiór Polski

14

15

16 U PADEK I RP - Stopniowa anarchizacja państwa, - Osłabienie władzy króla, - Odwrócenie się szlachty (magnaterii) od państwa i prywata. - Zanik karności i dyscypliny „bez której żaden rząd uczynić się nie może (P. Skarga)”. - Upadek gospodarczy, zniewolenie chłopstwa.

17 200 000 ofiar 50 000 zesłanych 6 000 uwięzionych Powstanie styczniowe

18 I WOJNA ŚWIATOWA 0,5 mln Polaków poległo w armiach zaborczych 0,9 mln rannych Straty ludności 4 mln = 13,4% populacji

19 II WOJNA 12 200 000 poległych i zamordowanych (30% populacji) 590 000 inwalidów, kalek Straty majątku narodowego 38% 10 200 przedszkoli 2677 szpitali 30% mieszkań 65% produkcyjnego wyposażenia

20 K LĘSKA 1939 - PRZYCZYNY Brak obrony terytorialnej. Brak przygotowania umocnień terytorium do obrony. Brak działań nieregularnych w skali masowej (wojny podjazdowej, szarpanej, partyzanckiej). Brak obrony miast. Brak przygotowania struktur państwa i walki zbrojnej na wypadek okupacji. Brak broni przeciwpancernej, stanowiącej przeciwwagę dla głównej broni niemieckiej – czołgów.

21 L ATA 1945-1989 300 000 zamordowanych lub wywiezionych do Rosji L ATA 1981-1989 - opuszcza Polskę około 1,2 mln obywateli

22 L ATA 1990 – 2007 wyjazd około 2-2,5 mln najbardziej wykształconych młodych Polaków Polska diaspora: ok. 20 milionów żyje obecnie poza granicami RP

23 „K ONIEC HISTORII ” – F. F UKUYAMA

24 O RGANIZACJE POZARZĄDOWE A BEZPIECZEŃSTWO 1. Związek Strzelecki „Strzelec” 2. Polska Akcja Humanitarna 3. Związek Harcerstwa Polskiego ZHP 4. Czerwony Krzyż 5. Helsińska Fundacja Praw Człowieka 6. Human Rights Watch 7. Amnesty International


Pobierz ppt "UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Ewa Wolska-Liśkiewicz Leszek Baran C2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google