Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość w Polsce"— Zapis prezentacji:

1

2 Przedsiębiorczość w Polsce
W kraju zarejestrowanych jest łącznie 1,8 mln firm, z czego: ok. 1,6 mln zatrudnia do 9 pracowników (tzw. mikrofirmy) ok. 160 tys. zatrudnia od 10 do 49 pracowników (tzw. małe przedsiębiorstwa) ok. 30 tys. zatrudnia od 50 do 250 pracowników (tzw. średnie przedsiębiorstwa) ok. 5 tys. zatrudnia powyżej 250 pracowników Dane: „Polityka” nr 13, 27 marca 2010 r.

3 Branże mikrofirm 43 proc. – usługi 36 proc. – handel
21 proc. – produkcja Dane: „Polityka” nr 13, 27 marca 2010 r.

4 Mikro – największy pracodawca
2/3 zatrudnionych Polaków pracuje w mikroprzedsiębiorstwach, czyli… aż 6,2 mln z 9 mln ogółem zatrudnionych! Dane: „Polityka” nr 13, 27 marca 2010 r.

5 Silne strony mikrofirm
Duża elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na sygnały z rynku Wyższa rentowność mniejszych przedsięwzięć biznesowych (efekt skali nie dotyczy mikrofirm) W przeciwieństwie do gigantów (wielkie ciało i mała głowa) – bliski kontakt z pracownikami

6 Słabe strony mikrofirm
Indywidualna działalność gospodarcza jako brak alternatywy wobec braku zatrudnienia Brak kapitału „na rozruch” Koszty psychologiczne prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej (cały czas jestem w pracy)

7 Wsparcie mikrobiznesu
Przykłady z Europy: Business Link in London (www.businesslink.gov.uk)

8 Wsparcie mikrobiznesu
Przykłady z kraju: Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Krakowie (w ramach Programu Wspierania Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Krakowie )

9 Gdynia Miasto nowych możliwości, a także harmonijnego połączenia cywilizacji i sił natury. Tutaj oddycha się pełną piersią – nie tylko z powodu lasów, krajobrazu i nadmorskiego położenia. Inwestorzy, przedsiębiorcy i profesjonaliści stawiają na Gdynię. Ty też postaw na Gdynię. Gdynia to miasto ludzi przedsiębiorczych.

10 Gdynia

11 Gdynia w rankingach Gdynia zwyciężyła 2007 roku w Konkursie „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” w kategorii Gmina Miejska, organizowanym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych oraz Stowarzyszenie Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich.

12 Gdynia w rankingach Gdynia w rankingach najlepszych miast biznesu miesięcznika „Forbes” w latach 2007, i 2009 zajęła najwyższą pozycję w kategorii miast do 300 tysięcy mieszkańców (oceniana pod względem ilości nowych spółek w stosunku do liczby ludności). Gdynia to najlepsze miasto do życia spośród wszystkich polskich miast – według PBS DGA w zestawieniu „Szczęśliwe Miasta”, ogłoszonym w „Gazecie Wyborczej” (14 stycznia 2010).

13 Dynamika mikrofirm Na terenie Gdyni funkcjonuje obecnie zarejestrowanych indywidualnych działalności gospodarczych. W roku 2009 zarejestrowano łącznie indywidualnych działalności gospodarczych, natomiast 259 wykreślono z ewidencji. Podczas dwóch pierwszych miesięcy roku 2010 założono 513 indywidualnych działalności gospodarczych, a 20 wykreślono.

14 Rynek pracy Na koniec lutego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni zarejestrowanych było ogółem 6455 osób bezrobotnych (w tym 3015 kobiet). Bezrobotnych osób niepełnosprawnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, było łącznie 454. W lutym pracę podjęło 12 osób niepełnosprawnych, z których 9 to kobiety. Ponad połowa osób bezrobotnych to mężczyźni – niezależnie od wieku, kwalifikacji zawodowych i wykształcenia!

15 Przedsiębiorcza Gdynia
Gdynia, miasto zrodzone z ducha przedsiębiorczości przed 84 laty, wspiera inicjatywy i działania ukierunkowane na rozwój lokalnego biznesu. Jedną z takich inicjatyw jest powołanie w roku 2001 programu „Przedsiębiorcza Gdynia”, którego częścią jest Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. Nadrzędnym celem GCWP jest promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gdyni poprzez zakładanie własnej działalności gospodarczej.

16 Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości rozpoczęło działalność dnia 5 lutego 2007 r i mieści się obecnie w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 141. Wciąż rosnące jednak zainteresowanie tematyką przedsiębiorczości, a także zapotrzebowanie na rzetelne informacje i doradztwo sprawia, że planowane jest w 2010 roku przeniesienie Centrum do nowej siedziby.

17 Zadania GCWP Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
Propagowanie idei zakładania własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza wśród młodych osób Informacja i doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

18 Zadania GCWP Informacja na temat różnych form wsparcia dla osób zakładających własny biznes Organizacja wydarzeń gospodarczych wspierających aktywność gospodarczą lokalnego biznesu Współorganizacja i uczestnictwo w prelekcjach, wykładach i konferencjach promujących rozwój przedsiębiorczości w Gdyni Współpraca z trójmiejskimi uczelniami poprzez wykłady, prelekcje dla studentów ostatnich lat zachęcające do otwierania własnych firm

19 Zadania GCWP Organizacja bezpłatnych szkoleń, głównie dla osób pragnących założyć własną firmę Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu Wydawanie materiałów informacyjnych, broszur, ulotek oraz innych wydawnictw zachęcających do prowadzenia biznesu Koordynacja działań Pomorskiego Miasteczka Zawodów

20 Synergia na rzecz przedsiębiorczości
GCWP w ramach realizacji programu „Przedsiębiorcza Gdynia” współpracuje z wieloma instytucjami wsparcia biznesu: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni Fundacja Gospodarcza Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

21 Synergia na rzecz przedsiębiorczości
Wszystkie usługi oferowane przez GCWP są realizowane bezpłatnie i skierowane są do mieszkańców Gdyni, zwłaszcza tych, którzy marzą o własnym biznesie.

22 Łowimy przedsiębiorczych
Wyławiamy talenty przedsiębiorczości, nagradzając autorów najciekawszych pomysłów na biznes w Konkursie „Gdyński Biznesplan”, organizowanym nieprzerwanie od 2003 r. W zmaganiach konkursowych udział wzięło dotychczas uczestników – zgłoszono łącznie pomysły na biznes!

23 Znajdziesz w GCWP Ewidencja Działalności Gospodarczej
Punkt informacyjno-doradczy Zespół ds. osób niepełnosprawnych Dyżurujący specjaliści w zakresie programów i funduszy Unii Europejskiej Zespół promocji przedsiębiorczości Stanowiska planowane: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Urząd Skarbowy Urząd Statystyczny

24 Podstawy prawne Ewidencja działalności realizuje swoje działania w oparciu o przepisy między innymi: Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U nr 173 poz. 1807), stanowiącą podstawę prawną prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie gospodarczej z 2 lipca 2004 r. (Dz.U nr 173 poz. 1808) Ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U nr 18 poz. 97)

25 Podstawy prawne Ustawa z 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz.U nr 101 poz. 1178) Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U nr 50 poz. 399)

26 Misja GCWP Propagowanie idei zakładania działalności gospodarczej na terenie Gdyni – wszystkie formalności w jednym miejscu Promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców Gdyni Doradztwo i informacja na temat możliwości pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczej z różnych źródeł Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu

27 Jeden kierunek – GCWP To tutaj…
Uzyskasz szereg niezbędnych i zarazem szczegółowych informacji na temat zasad rejestrowania działalności gospodarczej Dowiesz się o dotacjach dla osób zakładających własną firmę oraz już prowadzących działalność gospodarczą Otrzymasz pomoc podczas wypełniania formularzy

28 Jedno miejsce – GCWP To tutaj…
Dokonasz wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Złożysz wniosek o wpisanie do rejestru podmiotów gospodarczych Regon oraz o nadanie numeru NIP Zgłosisz swoją firmę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Formalności w jednym miejscu!

29 Jedna droga – GCWP To tutaj…
Zarejestrujesz indywidualną działalność gospodarczą – procedura rejestracji rozpoczyna się od złożenia w GCWP wniosku o dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Pamiętaj! Procedura rejestracji jest obowiązkowa!

30 Jeden papier – wniosek Wniosek rejestracyjny EDG-1 stanowi zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a także Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz naczelnika Urzędu Skarbowego. Wniosku EDG-1 nie składasz, jeśli powołujesz do życia spółkę prawa handlowego lub spółkę kapitałową.

31 Jeden papier – wniosek Do wniosku EDG-1 są dołączane formularze:
EDG-MW, jeśli zamierzasz wyznaczyć dodatkowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej EDG-RB, jeśli podajesz numer rachunku bankowego (organ ewidencyjny przekazuje numer Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oraz terenowej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) EDG-RD, jeśli podlegasz wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej

32 Wypełniam wniosek Do wypełnienia wniosku potrzebne są następujące dane: imię i nazwisko (dowód osobisty) adres zamieszkania kody PKD właściwe dla planowanego przedsięwzięcia termin rozpoczęcia działalności numer NIP (jeśli wcześniej został nadany) nazwa firmy (oznaczenie przeds.)

33 Firmowe „numery” Wnioski o nadanie NIP i przyznanie numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (Regon), który nie jest wymagany od 31 marca 2009 r., są częścią formularza zgłoszeniowego EDG-1

34 Firmowe „numery” Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym zdarzenia, jakim jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (składane na formularzu NIP-1) powinno zawierać dołączone potwierdzenia lub ich notarialne kopie: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej otwarcia rachunku bankowego prawa do użytkowania lokalów, w których firma będzie mieć swoją siedzibę.

35 Firmowe „numery” Formularz PIT-1 składamy w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności wraz z formularzem zgłoszeniowym do EDG lub samodzielnie w siedzibie urzędu skarbowego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania (zameldowania) Jeśli działalność będzie prowadzona na terenie kilku urzędów, formularz składamy w miejscu składania dotychczasowych rozliczeń Decyzję o nadaniu NIP otrzymujemy pocztą

36 Firmowe „numery” Regon
Skrótowca używa się do oznaczenia krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej, który jest prowadzony przez delegatury Głównego Urzędu Statystycznego. Rejestr zapobiega powtarzaniu się nazw podmiotów gospodarczych. Urząd Statystyczny ma obowiązek przesłać w ciągu 14 dni numer Regon na adres wskazany we wniosku przez przedsiębiorcę. Od 31 marca 2009 r. numer Regon nie jest już wymagany podczas zawierania umów, a także podczas załatwiania spraw w urzędach – dlatego nie trzeba umieszczać numeru na pieczątkach i drukach firmowych.

37 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
EDG oraz NIP przedkładamy w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności w ZUS łącznie z jednym z formularzy: ZUS ZFA – zgłoszenie lub zmiana danych płatnika, będącego osobą fizyczną ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub zgłoszenie zmiany danych

38 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Formularze dla ZUS powinny pochodzić z programu Płatnik (lub pobrane w siedzibie ZUS) Aktualne (wiążące) kwoty składek można sprawdzić na stronach internetowych:

39 Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Przez okres 2 lat możliwe jest płacenie niższej składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawa wynosi tylko 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ze składek tych mogą korzystać osoby, które rozpoczynają działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

40 Pieczątka firmowa Co zawiera:
Pełna nazwa (zawierająca imię i nazwisko lub formę prawną) Adres, pod którym będzie prowadzona działalność, oraz numer telefonu (faks, ) Numer identyfikacji NIP (jeśli spółka handlowa – konieczne podanie numeru KRS) Uwaga! Od 2009 r. pieczątka firmowa nie jest niezbędnym elementem prowadzenia działalności.

41 Dane rejestrowe na drukach
Dane rejestrowe należy umieszczać w korespondencji służbowej oraz na papierze firmowym Dane powinny znaleźć się także na wszelkich fakturach i umowach Dane należy aktualizować!

42 Koszty zakładania biznesu
Osoba zakładająca działalność gospodarczą na terenie Gdyni nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat administracyjnych. Koszty związane z rozpoczęciem działalności mogą pojawić się podczas dokonywania zakupu sprzętu lub materiałów niezbędnych do wykonywania działalności. Są to koszty inwestycyjne, a ich wysokość jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności.

43 Formy prowadzenia działalności

44 Spółki prawa cywilnego
Spółka cywilna Cechy: Określa jej właściwości kodeks cywilny Nie posiada majątku Nie posiada obowiązków

45 Spółki prawa handlowego
Spółki osobowe: Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna Spółki kapitałowe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna (publiczna)

46 Oznaczenie indywidualnej działalności gospodarczej
Składniki: Imię i nazwisko Unikalna nazwa Określenie profilu działalności Jan Kowalski „Księgarnia Silva Rerum” Barbara Majewska „Jarzynka”

47 Zakres działalności

48 Polska Klasyfikacja Działalności
Rozporządzenie Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Schemat klasyfikacji PKD Wyjaśnienia dotyczące PKD Główny Urząd Statystyczny: (Zakładka „Klasyfikacje”)

49 Polska Klasyfikacja Działalności
Zapis dotyczący działalności jednoosobowych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz jednego podmiotu (tzw. samozatrudnienie), został zlikwidowany w PKD 2007 Każdy rodzaj działalności wiąże się z innymi obciążeniami podatkowymi (warto sprawdzić!)

50 Polska Klasyfikacja Działalności
Ewidencja osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Ewidencja jest całkowicie jawna i prowadza ją urzędy gmin (prezydent, burmistrz, wójt) – odpowiednie dla miejsca zameldowania Działalność prowadzona w oparciu o koncesje oraz zezwolenia również podlega Ewidencji Działalności Gospodarczej

51 Polska Klasyfikacja Działalności
Ewidencji podlega najniższy poziom PKD Symbolem „Z” zostały oznaczone podklasy, które nie zostały dodatkowo podzielone w stosunku do kategorii międzynarodowych Kody PKD są nadawane zgodnie z nową – międzynarodową klasyfikacją (tzw. PKD 2007) od 1 stycznia 2008 r.

52 Nadzór nad działalnością

53 Nadzór nad działalnością
Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Handlowa Państwowa Inspekcja Weterynaryjna Państwowa Straż Pożarna

54 Finansowanie działalności

55 Sposoby finansowania działalności
Środki własne Bezzwrotne dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni Dotacje ze środków Zadania „Kapitał Ludzki” – Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia” Dotacje ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego – Działanie „Mikroprzedsiębiorstwa – inwestycje” w zakresie refundacji poniesionych kosztów przez firmy już działające

56 Sposoby finansowania działalności
Kredyt Leasing Pożyczka Fundusze pożyczkowe Fundusze powiernicze

57 Faktoring Wykup wierzytelności przed terminem wskazanym na fakturze lub w tym terminie W operacji faktoringu uczestniczą trzy podmioty gospodarcze – faktorant (dostawca), faktor (bank), odbiorca produktu lub usługi (dłużnik) Inicjatorem transakcji jest faktorant

58 Zalety faktoringu Szybki dostęp do gotówki
Zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłacalności odbiorcy produktu lub usługi Brak konieczności zaciągania kredytu Regularny przychód dla firmy Umowa z bankiem obejmuje wszystkie szczegóły realizacji faktoringu

59 Zobowiązania wobec państwa (podatki, ZUS itp.)
Piramida płatności Zobowiązania wobec innych kontrahentów Opłaty związane z bieżącą działalnością (telefon, gaz, energia elektryczna, woda) Zobowiązania wobec kluczowych dostawców Świadczenia pracownicze (pensje itp.) Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec państwa (podatki, ZUS itp.)

60 Aktywizacja zawodowa

61 Aktywizacja zawodowa Aktywizacja zawodowa to nie tylko pomoc w znalezieniu pracy Poprzez aktywizację zawodową należy rozumieć także działania związane z kreowaniem nowych miejsc pracy, wdrażaniem programów pomocowych i ułatwianiem zdobycia środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej

62 Kogo aktywizujemy Realizowane w GCWP działania na rzecz aktywizacji zawodowej są ukierunkowane na pomoc merytoryczną: dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą i uzyskać dofinansowanie na jej prowadzenie z różnych źródeł

63 Kogo aktywizujemy Wśród interesantów GCWP szczególne miejsce zajmują osoby niepełnosprawne, ponieważ tu mogą znaleźć szereg instrumentów wsparcia – od pomocy merytorycznej w załatwianiu spraw formalnych po doradztwo i informację na temat programów aktywizujących zawodowo lub umożliwiających podjęcie działalności gospodarczej.

64 Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości uczestniczy w procesie przyznawania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

65 Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych obejmują: inicjowanie zatrudnienia w jednostkach samorządowych planowanie programów i funduszy rządowych na rzecz aktywizacji udzielanie informacji o warunkach aktywizacji zawodowej informowanie o możliwych do uzyskania dotacjach na założenie własnej firmy

66 Aktywizacja osób niepełnosprawnych
obsługę osób niepełnosprawnych i pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w zakresie przewidzianym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – wiąże się to z planowaniem środków PFRON (na zwrot kosztów m.in. wyposażenia stanowiska pracy, szkoleń organizowanych przez pracodawcę dla osoby niepełnosprawnej)

67 Gdynia aktywizuje niepełnosprawnych
W roku 2009 Miasto Gdynia przeznaczyło kwotę 840 000 zł na zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Z tej kwoty wykorzystano łącznie 99,6 proc. otrzymanych środków, co daje kwotę 839 699 zł.

68 Kontakt www.przedsiebiorczagdynia.pl Gdyńskie Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości Gdynia, ul. Świętojańska 141 tel do 16 fax


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google