Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 13

2 Zakładam firmę – co dalej…? Często chcemy założyć własną działalność, ale niestety nie mamy na to środków lub są one niewystarczające. Na szczęście obecnie jest kilka możliwości wsparcia finansowego dla nowych przedsiębiorców, a możemy wśród nich wymienić: dofinansowanie z Urzędu Pracy, środki z POKL, działalność w inkubatorach przedsiębiorczości, pomoc dla niepełnosprawnych, wsparcie Anioła Biznesu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Dofinansowanie z Urzędu Pracy Aby uzyskać wsparcie finansowe z Urzędu Pracy należy złożyć wniosek do starosty, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub ze względu na miejsce prowadzenia działalności o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy. Decyzję o przyznaniu środków z Urzędu Pracy wnioskodawca otrzymuje w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Obecnie bezrobotny może uzyskać dotację nie większą niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (6 × 3.510,22 zł czyli 21.061,32 zł). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Dofinansowanie z Urzędu Pracy – c.d. Dodatkowo trzeba złożyć oświadczenie o: korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnej pomocy finansowej na założenie działalności, nieposiadaniu działalności w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, byciu bezrobotnym przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o niekaralności przez ostatnie 2 lata za przestępstwa przeciwko obrotowi gosp. o rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności przez 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności, niezłożeniu wniosku u innego starosty w celu uzyskania środków na rozpoczęcie działalności - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Środki z POKL Dotacje na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł oferowane są w ramach projektach realizowanych z działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie nie mogą się ubiegać osoby, które prowadziły działalność w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Natomiast najwyższy priorytet mają osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Szczególnie wspierane są kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz osoby do 25. roku życia, niepełnosprawni i osoby po 45. roku życia. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Działalność w inkubatorach przedsiębiorczości Nowo powstające firmy mogą również skorzystać z pomocy inkubatorów przedsiębiorczości. Zapewniają one biuro wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy oraz udzielają wsparcia w zakresie marketingu oraz obsługi prawnej lub księgowej. Pobierane opłaty są stosunkowo niskie, a dodatkowo w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z ponoszenia tych opłat. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), których celem jest wsparcie przez wszystkim młodych Polaków, działają przy najlepszych polskich uczelniach umożliwiając młodym osobom, innowacyjny na skalę europejską start poprzez prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP, bez konieczności zakładania własnej działalności. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Pomoc dla niepełnosprawnych Ze wsparcia mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu. Mogą one uzyskać jednorazowo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na: podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej po raz pierwszy, wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej po raz pierwszy, ponowne prowadzenie działalności gospodarczej lub rolniczej bądź ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zakończenia prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Pomoc dla niepełnosprawnych – c.d. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna lub poszukująca pracy. Wzór wniosku znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2007 r. nr 194, poz. 1403 ze zm.). Wsparcie wypłacane jest w kwocie nie wyższej niż wysokość 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba bezrobotna wcześniej nie otrzymała środków publicznych na ten cel. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Anioły Biznesu Anioły Biznesu to podmioty, które swoje nadwyżki finansowe przeznaczają na rozwój i zaistnienie na rynku nowo powstających bądź młodych firm. Aby skorzystać z tej pomocy, trzeba mieć innowacyjny pomysł na biznes, który wyróżni się na tle branży, w której będzie funkcjonować. W ramach tej współpracy zysk osiąga nie tylko przedsiębiorca, ale również jego Anioł. Ma on również wpływ na strategiczne decyzje dotyczące rozwoju i funkcjonowania powstającej firmy. Bazę sieci Aniołów Biznesu można znaleźć w Internecie, na stronie Portalu Innowacji: www.pi.gov.pl. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

10 … ciąg dalszy nastąpi ;) W kolejnych odcinkach odpowiemy na szereg kolejnych nurtujących Was pytań dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

11 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste czyli… z czym mamy najwięcej kłopotu rozpoczynając działalność? - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google