Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W w w. s t y p e n d i a j p 2. p l. Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W w w. s t y p e n d i a j p 2. p l. Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,"— Zapis prezentacji:

1 w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

2 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad- gimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

3 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku Rozpoczynamy 6. edycję stypendiów W roku 2009 przyznano 693 stypendia… …o łącznej wartości 3 398 697 zł w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

4 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Obsługę Komisji Stypendialnej zapewnia Centrum Myśli Jana Pawła II Program stypendialny skierowany do uczniów: –Szkoła Podstawowa, comiesięczne warsztaty tematyczne „Papolandia” –Gimnazjum i Liceum, comiesięczne warsztaty tematyczne „Kuźnia” –Gimnazjum i Liceum, warsztaty z wolontariatu „Otwórz się na dobre” –Konkursy „Volo Papale”, „JP2 - wiem i znam” –Papieska Szkoła Letnia w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

5 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Od ukończenia 3 klasy szkoły podstawowej 80 stypendiów W kwocie od 200 do 400 zł miesięcznie Wnioski należy złożyć do 31 lipca na I semestr, do 30 listopada na II semestr w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

6 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. 130 stypendiów W kwocie od 200 do 400 zł miesięcznie Wnioski należy złożyć do 31 lipca na I semestr, do 30 listopada na II semestr w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

7 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. 160 stypendiów W kwocie od 300 do 500 zł miesięcznie Wnioski należy złożyć do 31 lipca na I semestr, do 30 listopada na II semestr w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

8 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. 270 stypendiów W kwocie od 500 do 1500 zł miesięcznie Wnioski należy złożyć do 30 września na I semestr, do 30 listopada na II semestr w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

9 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Decyduje miejsce pobierania nauki Nie trzeba być zameldowanym, ani nie trzeba mieszkać na terenie Warszawy w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

10 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Dochód netto na jednego członka rodziny nieprzekraczający 950 zł Prawie dwukrotność kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych (504 zł) Nie jest to stypendium socjalne, lecz konkurs stypendialny, z kryterium dochodowym w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

11 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Uwzględniana jest indywidualna sytuacja rodzinna oraz zdrowotna kandydata w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

12 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy ≥ 4,0 Zachowani dobre, bardzo dobre lub wzorowe w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

13 Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy. Brane jest pod uwagę zaangażowanie: –Społeczne – wolontariat, organizacje pozarządowe, harcerstwo –Artystyczne – muzyczne, plastyczne –Naukowe – koła naukowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe –Sportowe – szkolne kluby sportowe, zawody sportowe, systematyczne zaangażowanie w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

14 Wnioski stypendialne

15 Wypełniane elektronicznie na stronie www.stypendiajp2.pl Wypełniane przez rodzica, opiekuna Wydrukowane wnioski, wraz z załącznikami, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 31 lipca na I semestr, do 30 listopada na II semestr w w w. s t y p e n d i a j p 2. p l

16 Pola współpracy Wyznaczenie jednej osoby ze szkoły odpowiedzialnej za stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II Dbanie o przepływ informacji między CMJP2 a szkołą i uczniami Z początkiem czerwca początek promocji Opinia dyrektora, wychowawcy, jako ważny element potwierdzający zaangażowanie ucznia

17 Dziękuję!


Pobierz ppt "W w w. s t y p e n d i a j p 2. p l. Idea stypendiów Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google