Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury tel. (12) 63 03 402 fax. (12) 63 03 413 Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury tel. (12) 63 03 402 fax. (12) 63 03 413 Kraków."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury E-mail: ZPORR-stypendia@malopolska.mw.gov.pl tel. (12) 63 03 402 fax. (12) 63 03 413 Kraków 9 listopada 2005 r. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach ZPORR

2 Realizacja działania w III kwartale roku 2005: 1.Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach alokacji roku 2005/2006 – ocena i wybór. 2.Złożenie wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej. 3.Szkolenie dla beneficjentów. 4.Bieżąca obsługa projektów realizowanych w ramach alokacji roku 2004/2005. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach ZPORR

3 1.Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach alokacji roku 2005/2006 – ocena i wybór. Konkurs: 6 czerwca – 15 lipca Posiedzenie KOP: 11 sierpnia Posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego: 18 sierpnia

4 Projekty składane w odpowiedzi na konkurs: TYP I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Europejski Fundusz Społeczny11 073 024 PLN Budżet Państwa5 198 937 PLN TYP II Wsparcie rozwoju edukacyjnego studentów Europejski Fundusz Społeczny2 005 600 PLN Budżet Państwa668 834 PLN RAZEM na rok szkolny/akademicki 2005/2006: 18 946 395 PLN* w tym: TYP I16 271 961 PLN* TYP II2 674 434 PLN* * w tym 48 531 PLN z roku 2004 Wdrażanie Działania 2.2 w roku szkolnym 2005/2006 Środki finansowe

5 W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło: 28 projektów stypendialnych dla uczniów (w tym projekt złożony przez Ministra Kultury obejmujący uczniów szkół artystycznych), 1 projekt stypendialny dla studentów (projekt złożony w wyniku porozumienia wszystkich powiatów w Małopolsce). Wszystkie zgłoszone projekty zostały pozytywnie ocenione przez KOP i zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego Konkurs: 6 czerwca – 15 lipca

6 Łączna liczba zgłoszonych projektów: 28 Ogółem kwota dofinansowania: 16.051.988 zł Ogółem liczba stypendiów: 11.439 Stypendia dla uczniów

7 * wnioski złożone na podstawie porozumienia z Województwem Małopolskim wymagające dodatkowej akceptacji instytucji Zarządzającej

8 Wszyscy studenci objęci są jednym projektem opracowanym w ramach porozumienia powiatów Małopolski – koordynatorem realizacji projektu jest Powiat Krakowski. Projekt pomocy stypendialnej dla studentów: ma wartość 2.674.434 zł, przewiduje objęcie pomocą materialną 996 stypendystów. Stypendia dla studentów

9 2.Złożenie wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej. Złożenie wniosku: 13 września Wartość wniosku: 4.044 tys. PLN Wysokość zwrotu :2.851 tys. PLN Wielkość wniosku:~22 tys. stron

10 3.Szkolenie dla beneficjentów. Termin szkolenia: 20 września Tematyka szkolenia: Zasady weryfikacji dochodów osób ubiegających się o stypendia w ramach działania 2.2 ZPORR w kontekście nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych Liczba uczestników :230 osób

11 4.Bieżąca obsługa projektów realizowanych w ramach alokacji roku 2004/2005. Uruchamianie środków: ponad 4 mln. zł Sprawozdawczość, Monitoring, kontrola, Promocja działania,


Pobierz ppt "Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury tel. (12) 63 03 402 fax. (12) 63 03 413 Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google