Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury"— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury
Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach ZPORR Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury tel. (12) fax. (12) Kraków 9 listopada 2005 r.

2 Realizacja działania w III kwartale roku 2005:
Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach ZPORR Realizacja działania w III kwartale roku 2005: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach alokacji roku 2005/2006 – ocena i wybór. Złożenie wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej. Szkolenie dla beneficjentów. Bieżąca obsługa projektów realizowanych w ramach alokacji roku 2004/2005.

3 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach alokacji roku 2005/2006 – ocena i wybór.
Konkurs: czerwca – 15 lipca Posiedzenie KOP: 11 sierpnia Posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego: 18 sierpnia

4 Wdrażanie Działania 2.2 w roku szkolnym 2005/2006
Środki finansowe Projekty składane w odpowiedzi na konkurs: TYP I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Europejski Fundusz Społeczny PLN Budżet Państwa PLN TYP II Wsparcie rozwoju edukacyjnego studentów Europejski Fundusz Społeczny PLN Budżet Państwa PLN RAZEM na rok szkolny/akademicki 2005/2006: PLN* w tym: TYP I PLN* TYP II PLN* * w tym PLN z roku 2004

5 Konkurs: 6 czerwca – 15 lipca
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło: 28 projektów stypendialnych dla uczniów (w tym projekt złożony przez Ministra Kultury obejmujący uczniów szkół artystycznych), 1 projekt stypendialny dla studentów (projekt złożony w wyniku porozumienia wszystkich powiatów w Małopolsce). Wszystkie zgłoszone projekty zostały pozytywnie ocenione przez KOP i zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego

6 Stypendia dla uczniów Łączna liczba zgłoszonych projektów: 28
Ogółem kwota dofinansowania: Ogółem liczba stypendiów: 11.439

7 * wnioski złożone na podstawie porozumienia z Województwem Małopolskim
wymagające dodatkowej akceptacji instytucji Zarządzającej

8 Stypendia dla studentów
Wszyscy studenci objęci są jednym projektem opracowanym w ramach porozumienia powiatów Małopolski – koordynatorem realizacji projektu jest Powiat Krakowski. Projekt pomocy stypendialnej dla studentów: ma wartość zł, przewiduje objęcie pomocą materialną stypendystów.

9 Złożenie wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej.
Złożenie wniosku: 13 września Wartość wniosku: tys. PLN Wysokość zwrotu : tys. PLN Wielkość wniosku: ~22 tys. stron

10 Szkolenie dla beneficjentów.
Termin szkolenia: 20 września Tematyka szkolenia: „Zasady weryfikacji dochodów osób ubiegających się o stypendia w ramach działania 2.2 ZPORR w kontekście nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych” Liczba uczestników : 230 osób

11 Bieżąca obsługa projektów realizowanych w ramach alokacji roku 2004/2005.
Uruchamianie środków: ponad 4 mln. zł Sprawozdawczość, Monitoring, kontrola, Promocja działania,


Pobierz ppt "Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury"

Podobne prezentacje


Reklamy Google