Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury tel. (12) 63 03 402 fax. (12) 63 03 413 Kraków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury tel. (12) 63 03 402 fax. (12) 63 03 413 Kraków."— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury tel. (12) fax. (12) Kraków 9 listopada 2005 r. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach ZPORR

2 Realizacja działania w III kwartale roku 2005: 1.Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach alokacji roku 2005/2006 – ocena i wybór. 2.Złożenie wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej. 3.Szkolenie dla beneficjentów. 4.Bieżąca obsługa projektów realizowanych w ramach alokacji roku 2004/2005. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach ZPORR

3 1.Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach alokacji roku 2005/2006 – ocena i wybór. Konkurs: 6 czerwca – 15 lipca Posiedzenie KOP: 11 sierpnia Posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego: 18 sierpnia

4 Projekty składane w odpowiedzi na konkurs: TYP I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Europejski Fundusz Społeczny PLN Budżet Państwa PLN TYP II Wsparcie rozwoju edukacyjnego studentów Europejski Fundusz Społeczny PLN Budżet Państwa PLN RAZEM na rok szkolny/akademicki 2005/2006: PLN* w tym: TYP I PLN* TYP II PLN* * w tym PLN z roku 2004 Wdrażanie Działania 2.2 w roku szkolnym 2005/2006 Środki finansowe

5 W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło: 28 projektów stypendialnych dla uczniów (w tym projekt złożony przez Ministra Kultury obejmujący uczniów szkół artystycznych), 1 projekt stypendialny dla studentów (projekt złożony w wyniku porozumienia wszystkich powiatów w Małopolsce). Wszystkie zgłoszone projekty zostały pozytywnie ocenione przez KOP i zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego Konkurs: 6 czerwca – 15 lipca

6 Łączna liczba zgłoszonych projektów: 28 Ogółem kwota dofinansowania: zł Ogółem liczba stypendiów: Stypendia dla uczniów

7 * wnioski złożone na podstawie porozumienia z Województwem Małopolskim wymagające dodatkowej akceptacji instytucji Zarządzającej

8 Wszyscy studenci objęci są jednym projektem opracowanym w ramach porozumienia powiatów Małopolski – koordynatorem realizacji projektu jest Powiat Krakowski. Projekt pomocy stypendialnej dla studentów: ma wartość zł, przewiduje objęcie pomocą materialną 996 stypendystów. Stypendia dla studentów

9 2.Złożenie wniosku o płatność od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej. Złożenie wniosku: 13 września Wartość wniosku: tys. PLN Wysokość zwrotu :2.851 tys. PLN Wielkość wniosku:~22 tys. stron

10 3.Szkolenie dla beneficjentów. Termin szkolenia: 20 września Tematyka szkolenia: Zasady weryfikacji dochodów osób ubiegających się o stypendia w ramach działania 2.2 ZPORR w kontekście nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych Liczba uczestników :230 osób

11 4.Bieżąca obsługa projektów realizowanych w ramach alokacji roku 2004/2005. Uruchamianie środków: ponad 4 mln. zł Sprawozdawczość, Monitoring, kontrola, Promocja działania,


Pobierz ppt "Małgorzata Madej Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kultury tel. (12) 63 03 402 fax. (12) 63 03 413 Kraków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google