Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostępność Internetu a wyniki egzaminów próbnych Dr Jacek Stańdo Politechnika Łódzka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostępność Internetu a wyniki egzaminów próbnych Dr Jacek Stańdo Politechnika Łódzka."— Zapis prezentacji:

1 Dostępność Internetu a wyniki egzaminów próbnych Dr Jacek Stańdo Politechnika Łódzka

2 Internet zmienia sposób komunikowania się, pozyskiwania informacji. Od wielu lat widoczne są w szkołach zmiany w procesach nauczania. Od trzech lat Główny Urzędu Statystyczny prowadzi badania wykorzystania technologii informatyczno- telekomunikacyjnej. Badania te realizowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej w celu ich porównywalności. Badania prowadzone prze GUS nie uwzględniały wpływu posiadania Internetu lub komputera na osiągnięcia edukacyjnych uczniów. Moim celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jak wpływa dostępność Internetu, posiadanie komputera na wyniki egzaminów i postawy uczniów.

3 W Łodzi od sześciu lat odbywają się próbne egzaminy. Łącznie wzięło w nich udział ponad 15 tysięcy uczniów. Wyniki próbnych egzaminów służą do badań edukacyjnych a także stanowią istotny element w przygotowywaniu się uczniów do egzaminów. W 2007 roku w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi pod patronatem Kuratora Oświaty i Dyrektora Wydziału Edukacji realizowane były dwa projekty edukacyjne: ”Rozgrzewka dla gimnazjalistów” i „Rozgrzewka dla maturzystów”. Celem projektów było uzupełnienie informacji przez uczniów na temat własnej wiedzy i umiejętności z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

4 Podczas próbnych egzaminów uczniowie wypełniali ankietę, zawierającą kilkanaście pytań, mającą na celu zebranie informacji o egzaminowanych, aby poznać jakie czynniki mogą mieć wpływ na wynik ucznia. Badania przedstawione w tej pracy oparte są łącznie na około pięciu tysiącach ankiet.

5 Dane GUS podają, że w dużych miastach w 2006 roku z Internet u korzystało około 50% mieszkańców, a komputery posiadło 68%.

6 Pierwsze pytanie jakie nasuwa się w tym badaniu to, czy uczniowie, którzy mają dostęp do Internetu osiągają wyższe wyniki na egzaminie?

7 Dostęp do Internetu uczniów, którzy poszukują najczęściej informacji edukacyjnych jest zbliżony do średniej. Jednak czas spędzany w Internecie przez tą grupę znacznie się różni od średniej,

8 Dostęp do Internetu uczniów, którzy poszukują najczęściej informacji edukacyjnych jest zbliżony do średniej. Jednak czas spędzany w Internecie przez tą grupę znacznie się różni od średniej,

9 W wielu szkołach mówi się o problemie spóźnia się do szkoły. Ankieta zawierała pytanie dotyczące tego problemu. Okazało się, że uczniowie, którzy spędzają dużo czasu w Internecie częściej niż inni spóźniają się na lekcje.

10

11 Wnioski. Uczniowie, którzy dużo czasu spędzają w Internecie spóźniają się częściej na lekcje i czytają mniej książek. Ze względu na czas spędzany w Internecie nie zaobserwowałem zróżnicowania wyników egzaminu. Uczniowie, którzy mają dostęp do Internetu osiągają wyższe wyniki. Jednak należy podkreślić, że status materialny ich rodzin jest dużo wyższy niż pozostałych i on może mieć wpływ na wynik egzaminu. W pracy [15] były badane postawy polskich uczniów w świetle badań PISA. W przeprowadzonym badaniu stwierdziłem, że czas spędzony w Internecie ani do niego dostęp nie ma wpływu na takie postawy uczniów jak np. poczucie przynależności do szkoły. Na podstawie przedstawionych badań trudno jednoznacznie określić wpływ posiadania komputera i korzystania z Internetu na wyniki egzaminów. Ważne zagadnienia zostały w tej pracy przedstawione i omówione, jednak wydaje mi się, że ten obszar wymaga dalszych badań.

12 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Dostępność Internetu a wyniki egzaminów próbnych Dr Jacek Stańdo Politechnika Łódzka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google