Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RADA NACZELNA ZHP Prawo Harcerskie zostało ustanowione jako kanon cech moralnych, które powinny być wpajane przez organizację. Mało kto uświadamia sobie,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RADA NACZELNA ZHP Prawo Harcerskie zostało ustanowione jako kanon cech moralnych, które powinny być wpajane przez organizację. Mało kto uświadamia sobie,"— Zapis prezentacji:

1

2 RADA NACZELNA ZHP

3 Prawo Harcerskie zostało ustanowione jako kanon cech moralnych, które powinny być wpajane przez organizację. Mało kto uświadamia sobie, że Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, które są istotnym elementem harcerskiej metody wychowawczej, były wielokrotnie zmieniane. A zdawałoby się, że one powinny być właśnie najbardziej stabilne i nienaruszalne.

4 RADA NACZELNA ZHP Ostatni zjazd ZHP jako jedno z ważnych zadań postawił przed nami dyskusję o kształcie i sensie zapisów Prawa Harcerskiego. I dobrze się stało – bo być może dzięki temu będzie to dla nas pretekst do rozmowy, o wartościach, do jakich chcemy wychowywać w naszej organizacji. Dopóki nie odpowiemy sobie na to najważniejsze pytanie, dywagacje na temat Prawa Harcerskiego będą miały raczej charakter dyskusji o tym, jakich słów użyć, a nie to winno być naszym celem. Dyskusja o wartościach powinna nas zainspirować i zmusić do jednoznacznego opowiedzenia się, co dla nas jest najważniejsze, a co stanowi granicę, której przekraczać nie chcemy ….

5 RADA NACZELNA ZHP Budowanie własnego ideału wychowawczego musi zakładać, że będzie spora grupa osób, która uzna nas za staroświeckich, zacofanych, nietolerancyjnych lub mało postępowych. Przy takim podejściu do budowy ideału wychowawczego musimy sobie odpowiedzieć, do jakich postaw chcemy kształtować naszych harcerzy, do jakich ról społecznych będziemy wychowywać chłopców dziewczęta, czy np. rodzina jest dla nas ważna, czy – jak twierdzą niektóre środowiska – jest przeżytkiem. Jak dziś powinniśmy budować postawę patriotyczną i poczucie naszej tożsamości narodowej, by nie być posądzonym o megalomanię, szowinizm narodowy i brak zrozumienia naszego miejsca w Unii Europejskiej. A co z naszym wychowaniem duchowym? Jak odnieść się do pełnienia całym życiem służby Bogu w obliczu coraz bardziej zlaicyzowanego społeczeństwa. Czy automatycznie ma to oznaczać, że włączamy się w ten sam nurt, czy też będziemy mieć odwagę zdecydowanie pójść pod prąd..

6 RADA NACZELNA ZHP To wiele pytań i zagadnień, które powinny znaleźć się w naszej dyskusji i co ważniejsze – powinniśmy mieć odwagę na nie odpowiedzieć. Dopiero wtedy warto podyskutować, jak sformułować lub przeformułować punkty Prawa Harcerskiego, które przecież mają być zestawem drogowskazów wychowawczych wspierających na co dzień nasze działania. Dyskusja ta odbywa się w ramach serii konferencji organizowanych przez Radę Naczelną ZHP … dotychczas odbyły się trzy takie konferencje

7 RADA NACZELNA ZHP

8

9

10 Teraz pora na nasz … śląski głos w dyskusji ! Dlatego też Druhno – Druhu weź koniecznie udział w konferencji współorganizowanej przez Radę Naczelną ZHP, Komendę Śląskiej Chorągwi ZHP oraz Radę Chorągwi Śląskiej ZHP …

11 RADA NACZELNA ZHP Termin konferencji: 7 marca 2015 r.

12 RADA NACZELNA ZHP Miejsce konferencji: Ośrodek Harcerski – Hotel SKAUT w Chorzowie

13 RADA NACZELNA ZHP Uczestnicy: Kadra instruktorska

14 RADA NACZELNA ZHP Zgłoszenia: wejdź na stronęstronę i zgłoś swój udział …

15 RADA NACZELNA ZHP … twój głos jest ważny w tej dyskusji …

16 RADA NACZELNA ZHP


Pobierz ppt "RADA NACZELNA ZHP Prawo Harcerskie zostało ustanowione jako kanon cech moralnych, które powinny być wpajane przez organizację. Mało kto uświadamia sobie,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google