Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABRAHAM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABRAHAM."— Zapis prezentacji:

1 ABRAHAM

2 Ojcem Abrahama był Terach. Wierzył on w wiele bóstw
Ojcem Abrahama był Terach. Wierzył on w wiele bóstw. Natomiast Abraham stał się monoteistą, pozostającym w bliskich kontaktach z Bogiem. Poprzez wizje i sny prorocze nastąpił rozwój duchowy Abrahama, dzięki temu stał on ojcem całej wierzącej ludzkości.

3 Terach wraz z synami mieszkał w Ur chaldejskim
Terach wraz z synami mieszkał w Ur chaldejskim. Zdecydował się on opuścić wraz z rodziną, dotychczasowe miejsce pobytu. „Terach, wziąwszy ze sobą swego syna Abrama, Lota – syna Harana, czyli swego wnuka i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan”.

4 "Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród. Abram udał się w drogę, jak Pan mu rozkazał, a z nim poszedł i Lot". Abraham był posłuszny Bogu, zaufał Mu i powierzył się Jego kierownictwu. Postawa Abrahama wskazuje na jego wiarę, na zawierzenie Bogu. Jest on znakiem wiary, a jego wędrówka do ziemi Kanaan stanowi pewien symbol.

5 Apostoł Paweł, przedstawiając bohaterskie przykłady wiary, tak pisze o Abrahamie: "Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, która miał objąć w posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie.„ Dzięki tej wierze żona Abrahama, Sara, mimo podeszłego wieku urodziła syna, Izaaka.

6 Abraham zawierzył obietnicy Boga, że będzie miał liczne potomstwo
Abraham zawierzył obietnicy Boga, że będzie miał liczne potomstwo. I tę wiarę Bóg poczytał mu jako zasługę. Z chwilą urodzenia Izaaka zaistniała możliwość spełnienia obietnicy, której Abraham zawierzył. Tymczasem Bóg powiedział mu: „Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jak ci wskażę”.

7 Abraham wykazał całkowite posłuszeństwo Bogu
Abraham wykazał całkowite posłuszeństwo Bogu. Był gotów złożyć w ofierze syna Izaaka. Bóg jednak poddał Abrahama tylko próbie, doświadczał i badał czy jest on bogobojny, czy jest gotów do oddania Bogu wszystkiego. Nie chciał natomiast ofiary z ludzi. W tym opowiadaniu autor natchniony zamierzał przedstawić zachowanie człowieka w chwilach kryzysu i próby. Abraham wykonuje wszystko, co Bóg mu polecił pomimo tego, że żądanie Boga było dla niego niezrozumiałe.

8 Nie stracił on zaufania do Boga
Nie stracił on zaufania do Boga. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: "Przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę. Całą swoją istotą człowiek wyraża przyzwolenie Bogu Objawicielowi. Pismo święte nazywa odpowiedź człowieka objawiającemu się Bogu „posłuszeństwem wiary"

9 Wzorem takiego posłuszeństwa jest Abraham
Wzorem takiego posłuszeństwa jest Abraham. Jego posłuszeństwo stało się wskazaniem dla wszystkich ludzi. Także obecnie ludzie wierzący nie są wolni od różnych doświadczeń, trudności i zwątpień. Zawsze jednak, gdy przyjdą takie doświadczenia trzeba zaufać Bogu.

10 Tak jak kiedyś Abraham, również teraz Bóg powołuje ludzi do swej służby. Trzeba odpowiedzieć Mu na to powołanie z pełnym zaufaniem, każdego dnia powtarzać swoje "tak" Bogu. Pełnienie woli Jego powinno stać się celem życia człowieka wierzącego. Wszystko, co nas spotyka, trzeba widzieć w kontekście miłości Boga. Wierzyć, znaczy bowiem identyfikować się z Bogiem, który jest Miłością

11

12 Wykonały: Natalia Dembińska Nikola Krasińska Kl. IV b
Koniec Wykonały: Natalia Dembińska Nikola Krasińska Kl. IV b


Pobierz ppt "ABRAHAM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google