Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul"— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25

2 VIII Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 4 3-letnie liceum ogólnokształcące 4-letnie technika - Technikum Nr 2 ul. Kilińskiego 31 ul. Braci Mieroszewskich 42 - Technikum Nr 5 - Technikum Nr 6 ul. Kilińskiego 25 ul. Legionów 9

3 oferta kształcenia: VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida
Klasa akademicka-medialna pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu

4 (profil 1) KSZTAŁCENIE TEATRALNE I FILMOWE:
VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida (profil 1) KSZTAŁCENIE TEATRALNE I FILMOWE: Polecamy ten kierunek miłośnikom literatury, pasjonatom teatru, wielbicielom filmu. Uczniowie swoje zainteresowania będą mogli rozwijać w ramach zajęć dodatkowych- warsztaty –teatralne i filmoznawcze oraz autoprezentacji.

5 VIII Liceum Ogólnokształcące
im. C.K. Norwida (profil 2) DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA: Polecamy ten kierunek uczniom, którzy chcą poznać warsztat dziennikarza prasowego, sportowego, radiowego i telewizyjnego, podstawowe gatunki dziennikarskie, zasady obróbki tekstów z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych/medialnych i grafiki komputerowej.

6 kierunki kształcenia:
Technikum Nr 4 Transportowe kierunki kształcenia: Technik transportu kolejowego Technik mechanik lotniczy Technik spedytor

7 kierunki kształcenia:
Technikum Nr 4 Transportowe kierunki kształcenia: Technik eksploatacji portów i terminali Technik dróg i mostów kolejowych Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

8 atuty szkoły: Technikum Nr 4 Transportowe
Atrakcyjne i nowoczesne kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy Zagraniczne praktyki zawodowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów międzynarodowych umożliwiających podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej

9 kierunki kształcenia:
Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane kierunki kształcenia: Technik budownictwa Technik architektury krajobrazu

10 Architektoniczno-Budowlane
Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane atuty szkoły: Własne warsztaty szkolne Klasa budowlana pod patronatem ECOPASHOUSE Wyjazdy i praktyki w ramach programów unijnych Zaangażowanie w akcje charytatywne Konkursy i turnieje branżowe

11 kierunki kształcenia:
Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne kierunki kształcenia: Technik pojazdów samochodowych Technik mechatronik Technik mechanik

12 Samochodowo-Mechatroniczne
Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne atuty szkoły: Zagraniczne praktyki zawodowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej Nowoczesna baza dydaktyczna oraz ścisła współpraca z pracodawcami Możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań

13 kierunki kształcenia:
Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska kierunki kształcenia: Technik elektryk Technik analityk Technik logistyk Technik ochrony środowiska Technik górnictwa podziemnego Technik cyfrowych procesów graficznych

14 Grafiki, Logistyki i Środowiska
Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska atuty szkoły: Realizacja międzynarodowych projektów Klasa patronacka Katowickiego Holdingu Węglowego Bogata i nowoczesna baza dydaktyczna Szkoła Nowych Technologii

15 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 ul. mjra H. Hubala- Dobrzańskiego 131 ul. Szymanowskiego 3b Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 ul. Kilińskiego 25 ul. Braci Mieroszewskich 42

16 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kierunki kształcenia: Kucharz Cukiernik Mechanik pojazdów samochodowych Murarz-tynkarz Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalna atuty szkoły: Mało liczne klasy zapewniające indywidualizację w procesie nauczania zajęcia prowadzone przez kadrę o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych Udział w olimpiadach przedmiotowych i sportowych

18 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kierunki kształcenia: Blacharz samochodowy Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik Sprzedawca Introligator Ogrodnik

19 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kierunki kształcenia: Blacharz Elektromechanik pojazdów samochodowych Lakiernik Drukarz Tapicer Stolarz Ślusarz

20 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kierunki kształcenia: fryzjer kucharz zegarmistrz Złotnik-jubiler

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
atuty szkoły: Klasy wielozawodowe integracyjne Realizacja społecznych projektów Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji Wsparcie w kształceniu praktycznym znanych i uznanych firm z regionu

22 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Architektoniczno-Budowlana kierunki kształcenia: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Elektryk Dekarz

23 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Architektoniczno-Budowlana
atuty szkoły: Własne warsztaty szkolne Zaangażowanie w wolontariat i akcje charytatywne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Pola Nadziei Nowoczesne technologie budowlane

24 kierunki kształcenia:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna kierunki kształcenia: Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Mechanik-monter maszyn i urządzeń Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych Mechanik motocyklowy

25 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna
atuty szkoły: Kształcenie praktyczne realizowane we własnych warsztatach szkolnych oraz doskonale wyposażonych pracowniach zawodowych Współpraca z pracodawcami Możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań Realizacja projektów i programów międzynarodowych

26 dziękujemy za uwagę i zapraszamy do nas

27 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25


Pobierz ppt "CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google