Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25."— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25

2 ul. Kilińskiego 31 ul. Legionów 9 ul. Braci Mieroszewskich 42 - Technikum Nr 2 - VIII Liceum Ogólnokształcące - Technikum Nr 4 - Technikum Nr 5 ul. Kilińskiego 25 - Technikum Nr 6 3-letnie liceum ogólnokształcące 4-letnie technika

3 oferta kształcenia: Klasa akademicka-medialna pod patronatem Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida

4 (profil 1) KSZTAŁCENIE TEATRALNE I FILMOWE: Polecamy ten kierunek miłośnikom literatury, pasjonatom teatru, wielbicielom filmu. Uczniowie swoje zainteresowania będą mogli rozwijać w ramach zajęć dodatkowych- warsztaty – teatralne i filmoznawcze oraz autoprezentacji. VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida

5 Polecamy ten kierunek uczniom, którzy chcą poznać warsztat dziennikarza prasowego, sportowego, radiowego i telewizyjnego, podstawowe gatunki dziennikarskie, zasady obróbki tekstów z wykorzystaniem nowych technologii komunikacyjnych/medialnych i grafiki komputerowej. VIII Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida (profil 2) DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

6 Technikum Nr 4 Transportowe kierunki kształcenia: Technik transportu kolejowego Technik mechanik lotniczy Technik spedytor

7 Technikum Nr 4 Transportowe kierunki kształcenia: Technik eksploatacji portów i terminali Technik dróg i mostów kolejowych Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

8 Technikum Nr 4 Transportowe atuty szkoły: Atrakcyjne i nowoczesne kierunki kształcenia zgodne z potrzebami rynku pracy Zagraniczne praktyki zawodowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci Możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów międzynarodowych umożliwiających podjęcie pracy w krajach Unii Europejskiej

9 Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane kierunki kształcenia: Technik budownictwa Technik architektury krajobrazu

10 Technikum Nr 2 Architektoniczno-Budowlane atuty szkoły: Własne warsztaty szkolne Klasa budowlana pod patronatem ECOPASHOUSE Wyjazdy i praktyki w ramach programów unijnych Zaangażowanie w akcje charytatywne Konkursy i turnieje branżowe

11 Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne kierunki kształcenia: Technik pojazdów samochodowych Technik mechatronik Technik mechanik

12 Technikum Nr 5 Samochodowo-Mechatroniczne atuty szkoły: Zagraniczne praktyki zawodowe finansowane z funduszy Unii Europejskiej Nowoczesna baza dydaktyczna oraz ścisła współpraca z pracodawcami Możliwość realizacji własnych pasji i zainteresowań

13 Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska kierunki kształcenia: Technik elektryk Technik analityk Technik logistyk Technik ochrony środowiska Technik górnictwa podziemnego Technik cyfrowych procesów graficznych

14 Technikum Nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska atuty szkoły: Realizacja międzynarodowych projektów Klasa patronacka Katowickiego Holdingu Węglowego Bogata i nowoczesna baza dydaktyczna Szkoła Nowych Technologii

15 ul. mjra H. Hubala- Dobrzańskiego 131 ul. Braci Mieroszewskich 42 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna ul. Kilińskiego 25 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 ul. Szymanowskiego 3b 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe

16 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kierunki kształcenia: Kucharz Cukiernik Mechanik pojazdów samochodowych Murarz-tynkarz Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna atuty szkoły: Mało liczne klasy zapewniające indywidualizację w procesie nauczania zajęcia prowadzone przez kadrę o wysokich kwalifikacjach pedagogicznych Udział w olimpiadach przedmiotowych i sportowych

18 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 kierunki kształcenia: Blacharz samochodowy Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik Sprzedawca Introligator Ogrodnik

19 kierunki kształcenia: Blacharz Elektromechanik pojazdów samochodowych Lakiernik Drukarz Tapicer Stolarz Ślusarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

20 kierunki kształcenia: fryzjer kucharz zegarmistrz Złotnik-jubiler Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

21 atuty szkoły: Klasy wielozawodowe integracyjne Realizacja społecznych projektów Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji Wsparcie w kształceniu praktycznym znanych i uznanych firm z regionu Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

22 kierunki kształcenia: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Elektryk Dekarz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Architektoniczno-Budowlana

23 atuty szkoły: Własne warsztaty szkolne Zaangażowanie w wolontariat i akcje charytatywne Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, Pola Nadziei Nowoczesne technologie budowlane Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Architektoniczno-Budowlana

24 kierunki kształcenia: Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Mechanik-monter maszyn i urządzeń Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych Mechanik motocyklowy Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna

25 atuty szkoły: Kształcenie praktyczne realizowane we własnych warsztatach szkolnych oraz doskonale wyposażonych pracowniach zawodowych Współpraca z pracodawcami Możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań Realizacja projektów i programów międzynarodowych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 Samochodowo-Mechatroniczna

26 dziękujemy za uwagę i zapraszamy do nas

27 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 www.ckziu25.sosnowiec.pl


Pobierz ppt "CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25."

Podobne prezentacje


Reklamy Google