Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ip4inno 3/28/20151 Moduł szkoleniowy 3A: Część 2 Korzystanie z informacji patentowej w sposób systematyczny oraz wydajny pod względem czasu Studium przypadku:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ip4inno 3/28/20151 Moduł szkoleniowy 3A: Część 2 Korzystanie z informacji patentowej w sposób systematyczny oraz wydajny pod względem czasu Studium przypadku:"— Zapis prezentacji:

1 ip4inno 3/28/20151 Moduł szkoleniowy 3A: Część 2 Korzystanie z informacji patentowej w sposób systematyczny oraz wydajny pod względem czasu Studium przypadku: SUPERCO Johannes Schaaf, EPO

2 ip4inno 3/28/20152 Plan prezentacji Ogólna prezentacja Superco Carla Miller z Superco ma pomysł Pomysł przybiera formę wniosku projektowego Wniosek projektowy zostaje rozpatrzony przez zarząd Projekt zostaje zweryfikowany rok później Powstaje dokumentacja dot. wprowadzenia pomysłu na rynek Wnioski

3 ip4inno 3/28/20153 Zastosowanie informacji patentowej Studium przypadku: Superco MSP aktywne w obszarze diod emitujących światło (LEDs) Miller, wynalazca Smith z departamentu badawczo- rozwojowego, wyznaczony „ekspert patentowy”

4 ip4inno 3/28/20154 Carla Miller z Superco ma pomysł Carla Miller, członek zespołu badawczo- rozwojowego, ma pomysł Miller opisuje swój pomysł i przekazuje go szefowi dep. badawczo-rozwojowego Szef widzi w opisie potencjalne korzyści dla firmy i prosi wynalazcę o sporządzenie wstępnego wniosku projektowego Wniosek zawiera opis wynalazku, jego zalety, szacunek wymaganych zasobów oraz wyniki wyszukiwań dot. stanu techniki.

5 ip4inno 3/28/20155 PLAN PREZENTACJI Ogólna prezentacja Superco Carla Miller z Superco ma pomysł Pomysł przybiera formę wniosku projektowego Wniosek projektowy zostaje rozpatrzony przez zarząd Projekt zostaje zweryfikowany rok później Powstaje dokumentacja dot. wprowadzenia pomysłu na rynek Wnioski

6 ip4inno 3/28/20156 Pomysł przybiera formę wniosku projektowego Korzystając z wkładu wynalazcy, Smith na wstępnym etapie sprawdza klasy patentowe, w których wynalazek mógł zostać sklasyfikowany

7 ip4inno 3/28/20157 Smith oraz Miller wyszukują w klasach MKP/ECLA http://v3.espacenet.com/eclasrch

8 ip4inno 3/28/20158 Klasyfikacja Patentowa (MKP oraz ECLA) DziałKlasaPodklasaGrupa Główna Podgrupy H H01 H01L H01L33 Przyrządy półprzewodnikowe co najmniej z jedną barierą potencjału lub z barierą powierzchniową, specjalnie przystosowane do emitowania światła; Sposoby lub urządzenia specjalnie przystosowane do wytwarzania lub obróbki takich przyrządów lub ich części; Elementy takich przyrządów.../44

9 ip4inno 3/28/20159 http://ep.espacenet.com

10 ip4inno 3/28/201510 Czego dowiedziała się Miller po przeczytaniu skrótów opisów patentowych Miller znalazła trzy patenty, które mogą zawierać wynalazek podobny do jej pomysłu. Znalazła także osiem patentów, które mogą zawierać nieznaną jej interesującą technologię. Miller i Smith pobierają z esp@cenetu powyższe patenty w formacie pdf.

11 ip4inno 3/28/201511 Wniosek projektowy Miller Wynalazek: Obróbka powierzchni czipu diody za pomocą xyz Korzyść: Ulepszona wydajność oraz jasność Zasoby potrzebne do opracowania wynalazku: 2 lata (1 rok w przypadku 2 naukowców) do chwili przetestowania prototypu Zdolność patentowa: Wstępne badania ujawniły, że wynalazek nie jest znany. Biorąc pod uwagę dotychczas wyszukane wynalazki, należy uznać że wynalazek nie jest oczywisty. Jesteśmy w stanie opatentować wynalazek!

12 ip4inno 3/28/201512 Plan prezentacji Ogólna prezentacja Superco Carla Miller z Superco ma pomysł Pomysł nabiera formy wniosku projektowego Wniosek projektowy zostaje rozpatrzony przez zarząd Projekt zostaje zweryfikowany rok później Prototyp zostaje przetestowany Powstaje dokumentacja dot. wprowadzenia pomysłu na rynek. Wnioski

13 ip4inno 3/28/201513 Zarządzanie portfolio W ostatnich miesiącach kierownikowi działu badawczo-rozwojowego zaproponowano 30 pomysłów oraz opracowano 10 wniosków projektowych. Superco może sobie pozwolić na finansowanie jedynie 3-5 projektów – które projekty powinna wybrać komisja weryfikacyjna? Aby przygotować decyzję, Smith zostaje poproszony o przygotowanie graficznej prezentacji danych statystycznych dot. patentów – pierwszej w firmie – która wykaże działania konkurencji oraz obecne silne i słabe strony Superco.

14 ip4inno 3/28/201514 Podstawowa technologia SUPERCO oraz Europejski System Klasyfikacji Patentowej Urządzenia znamienne budową półprzewodnika Obudowy Elementy odblaskowe Układy do przewodzenia prądu elektrycznego Powłoki Pobór ciepła oraz elementy chłodzące 1 2 3 4 56

15 ip4inno 3/28/201515 Odpowiadające klasy Europejskiej Klasyfikacji Patentowej* H01L33/02 H01L33/52 H01L33/60 H01L33/62 H01L33/44 H01L33/64 2 3 4 56 1 *ECLA ma dużo więcej wyników w obszarze LED.

16 ip4inno 3/28/201516 Raport z analizy Uprawniony +MKP+ Data Znajdź wszystkie patenty w klasach H01L33/44, H01L33/02, etc Eksportowanie oraz przetwarzanie danych Przygotuj prezentację dla zarządu

17 ip4inno 3/28/201517 Obszar działań badawczo-rozwojowych Newco Pole1 Pole 5 4 Pole 2, np.. H01L33/00 3 Podział zgłoszeń patentowych w 2006 r. Pole 1 Pole 5 4 Pole 2, np. H01L33/00 3 Podział zgłoszeń patentowych w 2003 r.

18 ip4inno 3/28/201518 Rozwój dziedzin techniki Liczba zgłoszeń patentowych przez rok

19 ip4inno 3/28/201519 Portfolio patentowe* MKP1 MKP2 MKP3MKP4MKP5 SUPERCO Konkurent 1 Konkurent 2 Konkurent 3 Działalność patentowa Kandydat do fuzji lub przejęcia Poszukiwanie aktywnego wynalazcy *jeden kolor na wynalazcę oraz firmę

20 ip4inno 3/28/201520 Decyzja zarządu Obróbki powierzchni (MKP 2) zostają określone jako obszary o strategicznym znaczeniu oraz nowy kierunek działań Wniosek projektowy Miller zostanie zaakceptowany, jeżeli pomysł wpisuje się w nową strategię zadań, ma potencjał oraz Superco prawdopodobnie będzie w stanie uzyskać patent. Zarząd decyduje się zasięgnąć porady zewnętrznego rzecznika patentowego w kwestii zbadania stanu techniki oraz uzyskać opinię co do zdolności patentowej oraz swobody działania – to pierwszy wynalazek w tej dziedzinie!

21 ip4inno 3/28/201521 Plan prezentacji Ogólna prezentacja Superco Carla Miller z Superco ma pomysł Pomysł przybiera formę wniosku projektowego Wniosek projektowy zostaje rozpatrzony przez zarząd Projekt zostaje zweryfikowany rok później Prototyp zostaje przetestowany Powstaje dokumentacja dot. wprowadzenia pomysłu na rynek. Wnioski

22 ip4inno 3/28/201522 Aktualizacja wyszukiwań patentów

23 ip4inno 3/28/201523 Szukanie alternatywnego rozwiązania patentowego Szukanie alternatywnego rozwiązania patentowego jest zgodne z prawem W tym celu można skorzystać z wielu kreatywnych technik –Burza mózgów –Analiza morfologiczna –TRIZ –etc. Im wcześniej odkryjemy obcy patent w trakcie realizacji projektu, tym łatwiej będzie uniknąć naruszenia patentu lub szukać alternatywnych rozwiązań.

24 ip4inno 3/28/201524 Plan prezentacji Ogólna prezentacja Superco Carla Miller z Superco ma pomysł Pomysł przybiera formę wniosku projektowego Wniosek projektowy zostaje rozpatrzony przez zarząd Projekt zostaje zweryfikowany rok później Powstaje dokumentacja dot. wprowadzenia pomysłu na rynek. Wnioski

25 ip4inno 3/28/201525 Wynalazek Miller jest gotowy do wprowadzenia na rynek Wynalazek jest chroniony przez kilka patentów, włącznie z patentem głównym o szerokim zakresie. Jego użycie nie narusza patentów konkurencji Technologia Miller stosuje wynalazek stworzony przez Newco, który nie jest chroniony patentem. Wynalazek znacząco zwiększył jasność diod! Zarząd gratuluje Miller i Smithowi. Zarząd także chce wnieść swój udział: Opracowuje innowacyjną strategię w celu maksymalizacji wartość technologii!

26 ip4inno 3/28/201526 Maksymalizacja wartości nowej technologii Zarząd zaobserwował, że: –Klienci nie rozumieją technologii, ale dostrzegają jasność diod. –Klienci nie wiedzą, które diody są lepsze aż do chwili zakupu produktu – potrzebują więc silnego, godnego zaufania znaku towarowego, który ułatwi im wybór. Strategia: –Wprowadzić znak towarowy „smiLED” oraz poprowadzić agresywną akcję reklamową w okresie, gdy diody okażą się lepsze na tle konkurencji z powodu opatentowanej technologii. –Utrzymywać wysokie ceny diod nawet, gdy technologia stanie się nieaktualna lub, gdy konkurencja wprowadzi podobne rozwiązania - gdyż klienci nadal będą szukać produktów z oznaczeniem „smiLED”

27 ip4inno 3/28/201527 Plan prezentacji Ogólna prezentacja Superco Carla Miller z Superco ma pomysł Pomysł przybiera formę wniosku projektowego Wniosek projektowy zostaje rozpatrzony przez zarząd Projekt zostaje zweryfikowany rok później Powstaje dokumentacja dot. wprowadzenia pomysłu na rynek. Wnioski

28 ip4inno 3/28/201528 Wnioski: Co można zrobić Powstanie pomysłu Użycie informacji patentowej jako inspiracji oraz/lub źródła rozwiązań Opracowanie pomysłu Stan techniki / nowość / badania dot. naruszeń Decyzja inwestycyjna Działania badawczo-rozwojowe Stały monitoring oraz omijanie obcych patentów na wczesnym etapie Graficzna prezentacja danych statystycznych nt. patentów Gdy pojawiają się wynalazki: Badanie techniki/ nowość / badania dot. naruszeń Decyzja o głównym kierunku działań

29 ip4inno 3/28/201529 Trzy skuteczne metody zastosowane w przeszłości Wyraźna instrukcja dla pracowników działów badawczo-rozwojowych, aby korzystać z informacji patentowej. Wprowadzenie osoby odpowiedzialnej za patenty do każdego zespołu badawczo rozwojowego. Systematyczne wprowadzanie kryteriów związanych z patentami do procesu oceny projektów badawczo- rozwojowych oraz zarządzania.

30 ip4inno 3/28/201530 Dziękuję za uwagę! jschaaf@epo.org Pytania?


Pobierz ppt "Ip4inno 3/28/20151 Moduł szkoleniowy 3A: Część 2 Korzystanie z informacji patentowej w sposób systematyczny oraz wydajny pod względem czasu Studium przypadku:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google