Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel ogólny: Dziecko Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie ukierunkowanego na współpracę „ponad granicami” wyposażone zostanie w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel ogólny: Dziecko Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie ukierunkowanego na współpracę „ponad granicami” wyposażone zostanie w."— Zapis prezentacji:

1

2 Cel ogólny: Dziecko Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie ukierunkowanego na współpracę „ponad granicami” wyposażone zostanie w umiejętności niezbędne do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w szkole podstawowej i nawiązywania relacji z rówieśnikami i dorosłymi.

3 Dziecko jest samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych.. Dziecko odkrywa związki przyczynowo- skutkowe w treściach z różnych przedmiotów. Pyta „dlaczego?” Dziecko wykorzystuje własne możliwości intelektualne do rozwoju w szkole podstawowej i poza nią. Dziecko poprawnie komunikuje się w grupie i poszukuje sposobów rozwiązywania konfliktów.. Dziecko bezpiecznie czuje się w przedszkolu i lubi w nim przebywać. Dziecko porozumiewa się w sposób poprawny pod względem artykulacyjnym, fleksyjnym i składniowym. Istnieją ujednolicone działania przedszkola i domu rodzinnego w kształtowaniu samodzielności, postaw społecznych i kultury osobistej dzieci. Mamy sprzęt fotograficzny i multimedialny. Mamy dobrze wyposażone sale do działań warsztatowych. Potrafimy obsługiwać internetowy system informacji na poziomie możliwości współpracy w projekcie eTwinning. Nauczyciele posługują się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym. Nauczyciele preferują metody aktywizujące w codziennej praktyce dydaktyczno- wychowawczej. Dyrektor poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych dzieciom i nauczycielom poprzez motywowanie do nauki i otwarcie na Europę. Nauczyciel koncentruje się na kształtowaniu u dzieci umiejętności logicznego myślenia i odpowiedzialności za swoją edukacje.

4 PRZESZKODYCELE POŚREDNIEDZIAŁANIACZASOSOBY ODPOWIEDZIALNE - brak poczucia bezpieczeństwa - dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu i lubi w nim przebywać - opracowanie i wdrażanie programu adaptacyjnego dla dzieci przyjętych do przedszkola wrzesień, październik, listopad 2013 Nauczycielka z gr. I - brak umiejętności samoobsługowych - dziecko jest samodzielne w zakresie czynności samoobsługowych - treningi w zakresie zdobywania kolejnych umiejętności samoobsługowych we współpracy z rodzicami wrzesień 2013 – styczeń 2014 Nauczycielki, dzieci z gr. I i II, Rada Rodziców - brak ujednolicenia w postępowaniu wychowawczym miedzy rodzicami i nauczycielami - nauczyciele i rodzice współpracują w zakresie osiągania samodzielności, postaw społecznych i kultury osobistej dzieci - forum dla rodziców i nauczycieli w sprawie ujednolicenia postępowania wychowawczego z dzieckiem październik 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dyrektor Gabriela Browarska, socjoterapeuta, Katarzyna Romanowicz

5 - brak zastosowania metod aktywizujących w pracy z dziećmi - nauczyciele preferują metody aktywizujące w codziennej praktyce dydaktyczno- wychowawczej - szkolenie dla nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TIK, TOC - wykorzystywanie metody projektu edukacyjnego w pracy z dziećmi - planowanie pracy w oparciu o metody wyzwalające samodzielne myślenie dziecka - wdrażanie międzynarodowego programu eTwinning - wdrażanie innowacji pedagogicznej w ramach unijnego projektu „Młodzież w działaniu” - wdrażanie europejskiego projektu „Szkoła Promująca Zdrowie” - wykorzystanie międzynarodowych inicjatyw dla ekologii kwiecień 2015 wrzesień 2016 listopad 2013 styczeń 2014 styczeń 2014 – październik 2014 wrzesień 2013 styczeń 2015 dyrektor Gabriela Browarska, Urszula Ptak - brak umiejętności logicznego myślenia i samodzielnego działania - nauczyciel koncentruje się na kształtowaniu u dzieci umiejętności logicznego myślenia i odpowiedzialności za swoją edukację - organizowanie zajęć edukacyjnych umożliwiających samodzielne rozwiązywanie problemów („Chmurka”, „Gałązka logiczna”, „drzewko ambitnego celu”) listopad 2014Grupa IV

6 - brak kompetencji językowych nauczycieli - nauczyciele posługują się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym - kurs języka angielskiego dla rady pedagogicznej październik 2013 – czerwiec 2017 Dyrektor, Iga Borowicz, Danuta Kłoskowska, Urszula Ptak, Katarzyna Romanowicz, Bogumiła Celmer. - brak zaplecza do działań warsztatowych - mamy dobrze wyposażone sale do działań warsztatowych - „Studio twórcze” – doposażenie sal do działań warsztatowych, laboratoryjnych i badawczych warsztatowe – 2014, laboratoryjne – 2015, badawcze - 2016 Dyrektor, Ewa Oller, Danuta Kłoskowska, Bogumiła Celmer. - brak sprzętu fotograficznego i multimedialnego - mamy sprzęt fotograficzny i multimedialny - zakup niezbędnego sprzętu fotograficznego i multimedialnego styczeń 2014 – styczeń 2015 Dyrektor, Ewa Oller, Iga Borowicz. - brak znajomości technologii informatycznej przez nauczycieli - potrafimy samodzielnie przygotować film, spot, prezentację w zakresie wymiany działań edukacyjnych drogą internetową - kurs technologii informatycznej dla nauczycieli 2014Dyrektor, nauczycielki.

7 - brak kompetencji językowych u dzieci - dzieci potrafią porozumieć się w sposób poprawny pod względem artykulacyjnym, fleksyjnym i składniowym - opracowanie systemowych rozwiązań wspomagania logopedycznego przy niwelowaniu wady mowy - treningi w zakresie otwartej, śmiałej komunikacji z dziećmi i dorosłymi - rozwijanie w dzieciach wysokiej samooceny wrzesień 2013 – czerwiec 2017 Nauczycielki gr. I, II, III i IV. - brak umiejętności współdziałania w zespole - dziecko zgodnie współdziała w zespole i podejmuje próby rozwiązania konfliktów na drodze negocjacji - wykorzystanie metod socjoterapii - wykorzystanie narzędzi TOC do poszukiwania rozwiązań sytuacji konfliktowych przez dzieci wrzesień 2013Nauczycielka gr. I. - brak okazji do budowania pozytywnych relacji społecznych z ludźmi o różnej kulturze, narodowości, religii - dyrektor poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych dzieciom i nauczycielom poprzez motywowanie do nauki i otwarcie na Europę - opracowanie planu wspomagania nauczycieli z uwzględnieniem umiejętności trenerskich kwiecień 2014Dyrektor.


Pobierz ppt "Cel ogólny: Dziecko Przedszkola Miejskiego nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie ukierunkowanego na współpracę „ponad granicami” wyposażone zostanie w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google