Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015 r. Łódź KWS TAX sp. z o.o. Ulga podatkowa na nabycie nowych technologii jako element istotnej przewagi konkurencyjnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015 r. Łódź KWS TAX sp. z o.o. Ulga podatkowa na nabycie nowych technologii jako element istotnej przewagi konkurencyjnej."— Zapis prezentacji:

1 2015 r. Łódź KWS TAX sp. z o.o. Ulga podatkowa na nabycie nowych technologii jako element istotnej przewagi konkurencyjnej

2 2 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście 12 marca 2015 r. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu naszą wstępną ofertę na świadczenie usług doradztwa podatkowego i wsparcie Państwa Spółki w zakresie identyfikowanych korzyści w związku z nabyciem innowacyjnych rozwiązań IT. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu ogólną propozycję współpracy i jednocześnie zaprezentować naszą wiedzę, doświadczenie oraz identyfikowane istotne korzyści w związku z potencjalnie realizowanymi przez Państwa inwestycjami. Prosimy potraktować przekazany materiał dotyczący ulgi na nowe technologie o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wstęp do dyskusji. Z przyjemnością podzielimy się naszymi spostrzeżeniami w kwestiach dotyczących ulgi jak również innych zagadnieniach z obszaru podatków, które w zakresie chcieliby Państwo z nami przedyskutować. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w stosunku do poruszonych w niniejszym materiale zagadnień, zachęcamy do kontakt. Z wyrazami szacunku, Krzysztof Wiśniewski Michał Kwiatkowski Prezes Zarządu /Doradca Podatkowy nr 11218Doradca Podatkowy nr 12515

3 3 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście Spis treści Ulga na nowe technologie - informacje podstawowe………………………………….…....4 Życiorysy kluczowych osób zaangażowanych w prace…………………………………….5 Najważniejsze benefity w zakresie ulgi technologicznej dla Nabywcy…………………….7 Proponowany zakres wsparcia…………………………………………………….……..8 Wynagrodzenie…………………………………………………………………………..9 Referencje…………………………………………………………………………….....10 Kontakt…………………………………………………………………………………..11

4 4 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście Ulga na nowe technologie - informacje podstawowe  Mając na uwadze rozwój wiedzy i potrzebę podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw, ustawodawca wprowadził do przepisów podatkowych (w art. 18b UPDOP*) ulgę podatkową związaną z nabyciem nowych technologii informatycznych.  Przedmiotowa ulga daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania do 50% poniesionych wydatków na nabycie technologii i ich wdrożenie w określonym przedziale czasowym. Przykładowo nabycie licencji na system XYZ o wartości 1 mln PLN umożliwia uzyskanie korzyści w postaci obniżenia zobowiązania podatkowego o około 100 tyś PLN.  Warto podkreślić, iż ulga technologiczna uwarunkowana jest kilkoma warunkami z których najważniejszym jest pozyskanie opinii jednostki naukowej w przedmiocie innowacyjności danego rozwiązania. W praktyce gospodarczej ulga technologiczna znajduje zastosowanie do różnorodnych systemów IT.  Należy również wskazać, iż innowacyjność w rozumieniu regulacji podatkowych jest interpretowana znacznie szerzej niż wynikałoby to z potocznego rozumienia tego zwrotu, co umożliwia uzyskanie znaczących benefitów podatkowych również w stosunku do systemów, które są powszechnie i od dłuższego czasu stosowane przez podatników takich jak choćby oprogramowanie OS, pakiety biurowe, oprogramowanie antywirusowe, czy także systemy ERP, CRM poprzez wysoce wyspecjalizowane rozwiązania bazujące na technologiach mainframe itp.  Dodatkowe informacje w zakresie ulgi technologicznej i zasad rozliczana znajdują się w załączonej prezentacji. * Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych1 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851)

5 5 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście Życiorysy kluczowych osób zaangażowanych w prace Imię i nazwisko: Michał Kwiatkowski Stanowisko: Dorada Podatkowy, Kwalifikacje: Magister Prawa, Magister Politologii, Doradca Podatkowy numer 12515 Doświadczenie: Michał posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego. Współpracował z renomowaną kancelarią doradztwa podatkowego. Od 2009 r. zajmuje się prawem podatkowym w największej instytucji finansowej w Polsce, specjalizuje się m.in. w kwestiach nowych technologii jak również różnorodnych aspektach związanych z opodatkowaniem transakcji gospodarczych w obszarze podatku od towarów i usług. Michał w 2015 r. uzyskał wpis na listę licencjonowanych Doradców Podatkowych. Imię i nazwisko: Krzysztof Wiśniewski Stanowisko: Prezes Zarządu, Dorada Podatkowy, Kwalifikacje: Magister Prawa, Doradca Podatkowy numer 11218 Doświadczenie: Krzysztof zajmuję się prawem podatkowym od 2005 roku. Od 2009 r. legitymuje się wpisem na listę Doradców Podatkowych. Doświadczenie zdobywał kierując zespołem podatkowym i księgowym w największym polskim banku (PKO BP), obsługuje jedną z czołowych grup kapitałowych na rynku farmaceutycznym (ponad 150 spółek) a także legitymuje się bogatym doświadczeniem zawodowym w ramach w prowadzonej kancelarii podatkowej.

6 6 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście 1. Dodatkowy uzysk Klienta, w kwocie do 9,5% poniesionych wydatków na nabycie i wdrożenie licencji lub praw autorskich bazując na dostarczonej opinii o innowacyjności, 2. Podwójna korzyść, z uwagi na fakt, iż uzyskane benefity są niezależne od amortyzacji podatkowej zgodnie z UPDOP, 3. Pełne bezpieczeństwo podatkowe, ulga technologiczna stanowi mechanizm,,nieagresywnej” optymalizacji podatkowej, 4. Dodatkowe korzyści, wizerunkowe, biznesowe, potwierdzenie innowacyjności instytucji, wpływ na statystyki danego podmiotu, poprawa wyniku finansowego. Możliwość objęcia odliczeniem w zakresie ulgi na nowe technologie zarówno nowo nabywanych rozwiązań IT jak również już wdrożonych systemów i aplikacji (odliczenie w drodze korekty za okresy nieprzedawnione do 5 lat wstecz). 5. Ograniczone koszty certyfikacji technologicznej, w związku z naszym wsparciem i doświadczeniem we współpracy z renomowanymi jednostkami naukowymi minimalizujemy Państwa zaangażowanie w prace. Koszty certyfikacji są niewspółmiernie niskie w stosunku do estymowanych korzyści. Możemy również wspierać Państwa w pozyskaniu opinii o innowacyjności od dostawcy rozwiązań IT przerzucając na niego koszty certyfikacji. Benefity Najważniejsze korzyści w zakresie ulgi technologicznej dla Nabywcy rozwiązań IT

7 7 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście Proponowane zakres naszego wsparcia (wariant podstawowy)  Wszelkie relacje z jednostkami naukowymi będą prowadzone bez dodatkowego Państwa zaangażowania (ograniczając je do niezbędnego minimum),  Prace w zakresie pozyskania opinii o innowacyjności prowadzimy zdalnie bez konieczności dostępu do wytypowanych rozwiązań IT,  Jako licencjonowani Doradcy Podatkowi jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych we współpracy z Państwem. Również w relacjach z jednostkami naukowymi zapewniamy pełen profesjonalizm. Pozyskanie opinii o innowacyjności Dokument będzie przygotowany przez renomowaną jednostkę naukową na Państwa rzecz bazując na kwestionariuszu oceny innowacyjności oraz ewentualnych dodatkowych informacjach w zakresie charakterystyki danego rozwiązania IT, lub ich pakietu. Bazując na wypełnionym załączonym formularzu, możliwym będzie potwierdzenia założeń o innowacyjności oferowanych rozwiązań IT. W oparciu o wypełniony kwestionariusz przekażemy Państwu ofertą współpracy określając warunki finansowe. Nie ponoszą Państwo ryzyka pozyskania negatywnej opinii o innowacyjności.

8 8 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście Proponowane zakres naszego wsparcia (wariant pełny)  pełnego przeglądu wdrożonych rozwiązań IT. Na tej podstawie będziemy mogli wstępnie zidentyfikować ich innowacyjność, uwzględnić także wszelkie kwestie formalne, które przewidują regulacje podatkowe w konstrukcji ulgi na nowe technologie,  Analizy dokumentów źródłowych będących podstawą do określenia wysokości ulgi na nowe technologie,  Przygotowania wniosków do Ministra Finansów o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji Podatkowej (opcjonalnie),  Przygotowania wniosków o stwierdzenie nadpłaty,  Sporządzenia raportu podsumowującego prace oraz innych niezbędnych dokumentów związanych z realizacją prac,  Asysty w relacjach z organami podatkowymi. Dodatkowo zachęcamy Państwa do rozważenia naszego zaangażowania w zakresie:

9 9 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście Nasze wynagrodzenie:  Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług będzie kalkulowane w oparciu o dogodną dla Państwa formułę w zależności od zakresu naszego wsparcia.  W przypadku wariantu podstawowego wynagrodzenie będzie ustalane po przekazaniu informacji określonych w kwestionariuszu oceny innowacyjności z uwzględnieniem kryteriów czasowych niezbędnych do certyfikacji danego rozwiązania IT.  W przypadku przeprowadzenia kompleksowych prac (wariant pełny) związanych z analizą, weryfikacją rozwiązań IT, ich certyfikacją i odzyskaniem korzyści podatkowych może być ono kalkulowane również w formie premii za osiągnięty sukces.

10 10 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście Referencje Według najnowszego rankingu Dziennika Gazety Prawnej z 5 marca 2015 r. nasza Spółka znalazła się w gronie najskuteczniejszych kancelarii doradztwa podatkowego wśród małych podmiotów doradczych za 2014 r.

11 11 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 90a; NIP 947-198-40-35, REGON 101772351, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000508845 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście Kontakt Osoba dedykowana: Michał Kwiatkowski Doradca Podatkowy nr 12515 e-mail: m.kwiatkowski@kws-tax.plm.kwiatkowski@kws-tax.pl +48 692 446 165 Krzysztof Wiśniewski, Prezes Zarządu, Doradca Podatkowy nr 11218 e-mail: k.wisniewski@kws-tax.plk.wisniewski@kws-tax.pl +48 785 487 163 KWS Tax Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego Pojezierska 90a 91-341 Łódź http://www.kws-tax.pl/ fax. +48 (22) 300 90 31


Pobierz ppt "2015 r. Łódź KWS TAX sp. z o.o. Ulga podatkowa na nabycie nowych technologii jako element istotnej przewagi konkurencyjnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google