Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SciFiEd: Science Fiction w Edukacji 527471-LLP-1-CY-Comenius-cmp Podstawowe informacje o projekcie „Nauka jest tym czym się zajmuję ale fikcja naukowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SciFiEd: Science Fiction w Edukacji 527471-LLP-1-CY-Comenius-cmp Podstawowe informacje o projekcie „Nauka jest tym czym się zajmuję ale fikcja naukowa."— Zapis prezentacji:

1 SciFiEd: Science Fiction w Edukacji 527471-LLP-1-CY-Comenius-cmp Podstawowe informacje o projekcie „Nauka jest tym czym się zajmuję ale fikcja naukowa jest projekcją moich marzeń. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Unii Europejskiej. Publikacja zawiera wyłącznie opinie partnerów projektu I Komisja Unii Europejskiej nie bierze odpowiedzialności za zawartość merytoryczną publikacji.

2 Partnerzy projektu P1: CARDET LTD, Cypr (koordynator) P2: University of Pitesti, Rumunia P3: County Meath Vocational Educational Committee, Irlandia P4: Public Library in Ursus District of the City of Varsavia, Polska P5: Innovade Ltd, Cypr P6: ASEV, Włochy

3 Przeprowadzone badania potwierdziły, że wprowadzenie fantastyki naukowej w nauce przedmiotów ścisłych znacząco podnosi wśród uczniów poziom zapamiętywania, zainteresowania i zrozumienia Konsorcjum uważa, że fantastyka naukowa może przyczynić się do znaczącego postępu w rozwoju nauk ścisłych. Uzasadnienie projektu SciFi-Ed

4 1.Podniesienie poziomu zainteresowania i uzyskiwanych osiągnięć przez uczniów w naukach ścisłych przyrodniczych i innych przedmiotach nauczania poprzez wprowadzenie Fantastyki Naukowej do edukacji. Zwiększenie jakości nauczania przedmiotów ścisłych i technicznych oraz innych przedmiotów wśród uczniów w wieku od 9 do 15 lat 2. Powiązanie nauczania przedmiotów nauk przyrodniczych z istotnymi czynnikami życia na ziemi takimi jak środowisko naturalne 3. Umożliwienie dziewczętom i innym grupom łatwiejszego dostępu do przedmiotów ścisłych 4. Przyczynienie się do poprawy kształcenia nauczycieli i doskonalenia rozwoju zawodowego nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i do wzajemnej wymiany innowacyjnych metod nauczania. Cele projektu SciFiEd

5 Projekt SciFiEd - cele szczegółowe 1.Przybliżenie edukatorom w Europie pracującym z uczniami w wieku od 9-15 lat gatunków fantastyki naukowej i przekonanie ich o jej wartościach literackich i pedagogicznych 2.Udostępnienie nauczycielom analiz dotyczących międzynarodowych i europejskich autorów science fiction dla dzieci i młodzieży oraz tytułów książek Sci-Fi dostępnych w krajach partnerskich. 3.Opracowanie ogólnych i szczegółowych metod i technik nauczania z wykorzystaniem Fantastyki Naukowej oraz kluczowych umiejętności i pojęć naukowych a także innych ważnych elementów programu nauczania. 4.Zachęcanie edukatorów do wykorzystania filmu, multimediów i technologii Web 2 w celu wdrażania Fantastyki Naukowej do procesie edukacji 5.Opracowanie przykładowych międzyprzedmiotowych jednostek dydaktycznych Fantastyki Naukowej, które będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli oraz stanowić wzór do budowy nowych jednostek dydaktycznych. 6.Wprowadzanie przekrojowych jednostek programowych Fantastyki Naukowej w szkołach europejskich, zbieranie uwag i wniosków oraz udostępnienia wyników dla nauczycieli, szkół i decydentów w formie opisów studium przypadku. 7.Upowszechnienie odpowiednio wyselekcjonowanych materiałów wśród europejskich pedagogów

6 Projekt SciFiEd – innowacyjność Obecnie edukacja europejska ignoruje a nawet deprecjonuje Fantastykę Naukową SciFi-ED to pierwszy tego typu projekt, mający na celu wykorzystanie w pełni możliwości tego ekscytującego gatunku. Innowacyjność projektu widoczna jest przede wszystkim w interdyscyplinarnej metodologii, która proponuje włączanie do programu nauczania wartością Fantastykę Naukową i w ten sposób zachęcenie uczniów do nauk przyrodniczych, technologii i całej gamy innych dziedzin wiedzy.

7 Cztery czynniki, które przemawiają za tym by wykorzystać Fantastykę Naukową do nauczania przedmiotów ścisłych: 1. Siła i znacznie dobrej narracji 2. Potencjalna możliwość zaistnienia w przyszłości proponowanych w fantastyce naukowej wizji 3. Zainteresowanie uczniów wiedzą naukową 4.Poznawanie świata od wewnątrz (Raham, 2004)

8 Opowiadania Sci-Fi w edukacji Podnoszenie jakości nauczania przedmiotów ścisłych i technologicznych Zwiększanie osiągnięć i motywacja w nauce przedmiotów ścisłych Dziewczęta i inne grupy: łatwiejsze uczenie się przedmiotów ścisłych

9 Rezultaty projektu: materiały instruktażowe PART I: Metody opracowane w projekcie PART II: Podstawowe informacje o Fantastyce Naukowej i jej pod gatunkach PART III: Przegląd najważniejszych materiałów źródłowych dotyczących Fantastyki Naukowej PART IV: Wskazówki i sposoby wdrażania Fantastyki Naukowej PART V: Propozycje wykorzystania filmu i technologii informacyjnych PART VI: Przykłady międzyprzedmiotowych jednostek programowych Fantastyki Naukowej PART VII: Studium przypadku - Fantastyka Naukowa

10 Project Milestones Raport z badań i podsumowanie zaproponowanych metod i strategii Wprowadzenie do Fantastyki Naukowej i jego podgatunków Przegląd najważniejszych materiałów źródłowych science-fiction dla dzieci i młodych ludzi w krajach partnerskich Wskazówki i sposoby wdrożenia science-fiction w różne dziedziny edukacji Przykładowe Jednostki międzyprzedmiotowe Wersja robocza science-fiction instruktażu (bez studium przypadku) Moduły nauczania dla nauczycieli Pilotaż i zastosowanie Publikacja pełnego materiału instruktażowego projektu SciFi-Ed Konferencja Europejska


Pobierz ppt "SciFiEd: Science Fiction w Edukacji 527471-LLP-1-CY-Comenius-cmp Podstawowe informacje o projekcie „Nauka jest tym czym się zajmuję ale fikcja naukowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google