Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW. Przedsiębiorstwo produkcyjne produkuje wyrób X z surowca Y. Do potencjalnych dostawców surowca Y należy: Dostawca 1 (D1), Dostawca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW. Przedsiębiorstwo produkcyjne produkuje wyrób X z surowca Y. Do potencjalnych dostawców surowca Y należy: Dostawca 1 (D1), Dostawca."— Zapis prezentacji:

1 1 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW

2 Przedsiębiorstwo produkcyjne produkuje wyrób X z surowca Y. Do potencjalnych dostawców surowca Y należy: Dostawca 1 (D1), Dostawca 2 (D2), Dostawca 3 (D3), Dostawca 4 (D4) oraz Dostawca 5 (D5). 2 JAK WYBRAĆ DOSTAWCĘ?

3 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 1 – określenie kryteriów oceny dostawców Dokonano wyboru 9 kryteriów oceny dostawców i ustalono ich ważność dla przedsiębiorstwa następująco: 3  cena - S1  jakość surowca - S2  terminowość dostaw - S3  warunki płatności - S4  upusty cenowe - S5  warunki reklamacji i zwrotów - S6  podejście do wymagań klienta - S7  transport - S8  opakowanie - S9

4 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów 4  cena - S1 Poziom IIIIIIIVV Liczba punktów 107521

5 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów 5  jakość surowca - S2 Braki 0%-2%3%-5%6%-10% Liczba punktów 1084

6 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów 6  terminowość dostaw - S3 Ilość dni 0-23-45-78-10 Liczba punktów 10851

7 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów 7  warunki płatności - S4 TAKNIE Kredytowanie dostaw 50 Bezgotówkowe rozliczenia 50

8 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów 8  upusty cenowe - S5 Procent 0%-1%2%-3%4%-5%6%-7%8%-10% Liczba punktów 0 2468

9 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów 9  warunki reklamacji i zwrotów - S6 Liczba dni 0-23-67-910-1112-14 Liczba punktów 1 46810

10 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów 10  podejście do wymagań klienta - S7 Rodzaj zachowań elastycznenegocjującesztywne Liczba punktów 10 50 Wymagania klienta to subiektywna ocena dokonywana na różnych szczeblach zarządzania (pracownicy operacyjni, menedżerowie komórek zaangażowanych w proces zakupu, zarząd).

11 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów 11  transport - S8 Pokrycie kosztów transportu przez dostawcę TAKNIE Liczba punktów 10 0

12 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 2 – określenie skali porównawczej kryteriów 12  opakowanie - S9 Ilość kg w skrzyni 20kg50kg100kg Liczba punktów 7 102 Dla przedsiębiorstwa produkcyjnego (analizowanego w przykładzie) nie jest istotne opakowanie, lecz sposób pakowania (rodzaj skrzyń). Najdogodniejsze do transportu surowca Y są skrzynie 50-cio kilogramowe.

13 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 3 – zestawienie kryteriów dla dostawców 13 DOSTAWCA1DOSTAWCA2DOSTAWCA3DOSTAWCA4DOSTAWCA5 CENA1,14 zł/kg1,20 zł/kg0,95 zł/kg0,98 zł/kg1,06 zł/kg JAKOŚĆ1% braków4% braków7% braków5% braków8% braków TERMINOWOŚĆ6 dni opóźnienia3 dni opóźnienia7 dni opóźnienia1 dzień opóźnienia5 dni opóźnienia WARUNKI PŁATNOŚCI bezgotówkowa bez kredytów bezgotówkowa bez kredytów gotówkowa Kredyty bezgotówkowa bez kredytów gotówkowa Kredyty UPUSTY CENOWE 2% przy 10 000 PLN 7% przy 10 000 PLN 3% przy 10 000 PLN 3% przy 10 000 PLN 5% przy 10 000 PLN WARUNKI REKLAMACJI I ZWROTÓW do 6 dnido 10 dnido9 dnido 7 dnido 12 dni PODEJŚCIE DO WYMAGAŃ KLIENTA NegocjująceElastyczneNegocjująceSztywneElastyczne TRANSPORTnie zapewniazapewnianie zapewnia Zapewnia OPAKOWANIE 20 kg w skrzyni 50 kg w skrzyni 50 kg w skrzyni 20 kg w skrzyni 100 kg w skrzyni

14 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 4 – zestawienie punktacji dostawców 14 D1D2D3D4D5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SUMA 2 10 5 0 2 4 5 0 7 35

15 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 4 – zestawienie punktacji dostawców 15 D1D2D3D4D5 S1211075 S2108484 S3585105 S400000 S526224 S6486610 S751050 S801000 S9710 72 SUMA3561424050

16 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 5 – ustalenie wag dla kryteriów 16 S1S2S3S4S5S6S7S8S9 Częstość przewagi Waga S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 Suma XXXXXXXX8 XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXX XX X 7 6 5 4 3 2 1 36 0,222 0,194 0,167 0,139 0,111 0,083 0,056 0,028 0,00 1,00  cena - S1  jakość surowca - S2  terminowość dostaw - S3  warunki płatności - S4  upusty cenowe - S5  warunki reklamacji i zwrotów - S6  podejście do wymagań klienta - S7  transport - S8  opakowanie - S9

17 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 6 – uwzględnienie wag w klasyfikacji 17 WagaD1D2D3D4D5 S10,222 S20,194 S30,167 S40,139 S50,111 S60,083 S70,056 S80,028 S90,000 SUMA1,000

18 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 6 – uwzględnienie wag w klasyfikacji 18 WagaD1D2D3D4D5 S10,2220,4440,2222,2221,5561,111 S20,1941,9441,5560,7781,5560,778 S30,1670,8331,3330,8331,6670,833 S40,000 S50,1110,2220,6670,222 0,444 S60,0830,3330,6670,500 0,833 S70,0560,2780,5560,2780,0000,556 S80,0280,0000,2780,000 0,278 S90,000 SUMA1,0004,0565,2786,2225,5006,222

19 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Krok 7 – Porównanie klasyfikacji bez i z zastosowaniem wag 19 Przyznane punkty (bez wag) Przyznane punkty z uwzględnieniem wag Waga D2D3D5D2D3D5 S1 0,22211050,2222,2221,111 S2 0,1948441,5560,778 S3 0,1678551,3330,833 S4 0,1390000,000 S5 0,1116240,6670,2220,444 S6 0,08386100,6670,5000,833 S7 0,056105 0,5560,2780,556 S8 0,028100 0,2780,0000,278 S9 0,0010 20,000 SUMA 1,006152605,2786,222

20 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zadanie 2 20 Z uwagi na toczące się dyskusje i spór pomiędzy Działem Logistyki, a Działem Handlu odnośnie określenia odpowiedniej hierarchii ważności poszczególnych kryteriów dokonano symulacji dwóch wariantów uwzględniających inną specyfikę ważności kryteriów.

21 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zadanie 2 21 W wariancie I pierwszorzędną rolę odgrywają kryteria jakościowe oraz logistyczno-operacyjne (terminowość, opakowanie, transport, możliwość zwrotów):  jakość surowca  terminowość dostaw  opakowanie  transport  warunki reklamacji i zwrotów  podejście do wymagań klienta  cena  upusty cenowe  warunki płatności

22 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zadanie 2 22 W ariant I - logistyczny  jakość surowca - S2  terminowość dostaw - S3  opakowanie - S9  transport - S8  warunki reklamacji i zwrotów - S6  podejście do wymagań klienta - S7  cena - S1  upusty cenowe - S5  warunki płatności - S4 Częstość przewagi Waga S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SUMA

23 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zadanie 2 23 W ariant I - logistyczny  jakość surowca - S2  terminowość dostaw - S3  opakowanie - S9  transport - S8  warunki reklamacji i zwrotów - S6  podejście do wymagań klienta - S7  cena - S1  upusty cenowe - S5  warunki płatności - S4 Częstość przewagi Waga S120,0556 S280,2222 S370,1944 S400,0000 S510,0278 S640,1111 S730,0833 S850,1389 S960,1666 SUMA361

24 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zestawienie punktów z uwzględnieniem wag kryteriów 24 WagaD1D2D3D4D5 S1 0,0556 S2 0,2222 S3 0,1944 S4 0,0000 S5 0,0278 S6 0,1111 S7 0,0833 S8 0,1389 S9 0,1666 SUMA 1

25 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zestawienie punktów z uwzględnieniem wag kryteriów 25 WagaD1D2D3D4D5 S1 0,05560,1110,0560,5560,3890,278 S2 0,22222,2221,7780,8891,7780,889 S3 0,19440,9721,5560,9721,9440,972 S4 0,00000,000 S5 0,02780,0560,1670,056 0,111 S6 0,11110,4440,8890,667 1,111 S7 0,08330,4170,8330,4170,0000,833 S8 0,13890,0001,3890,000 1,389 S9 0,16661,1671,667 1,1670,333 SUMA 15,3898,3335,2226,0005,917 Najkorzystniejszy jest dostawca D2, który charakteryzuje się niskim poziomem braków (4%), dobrą terminowością dostaw, bardzo dobrą charakterystyką opakowań

26 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zadanie 2 26 W wariancie II preferuje się dostawców oferujących korzystne warunki finansowe (niska cena, kredytowanie dostaw, upusty cenowe):  cena  upusty cenowe  warunki płatności  jakość surowca  warunki reklamacji i zwrotów  terminowość dostaw  opakowanie  transport  podejście do wymagań klienta

27 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zadanie 2 27 W ariant II - finansowy  cena - S1  upusty cenowe - S5  warunki płatności - S4  jakość surowca - S2  warunki reklamacji i zwrotów - S6  terminowość dostaw - S3  opakowanie - S9  transport - S8  podejście do wymagań klienta - S7 Częstość przewagi Waga S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SUMA

28 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zadanie 2 28 W ariant II - finansowy  cena - S1  upusty cenowe - S5  warunki płatności - S4  jakość surowca - S2  warunki reklamacji i zwrotów - S6  terminowość dostaw - S3  opakowanie - S9  transport - S8  podejście do wymagań klienta - S7 Częstość przewagi Waga S180,2222 S250,1389 S330,0833 S460,1667 S570,1944 S640,1111 S700,0000 S810,0278 S920,0556 SUMA361

29 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zestawienie punktów z uwzględnieniem wag kryteriów 29 WagaD1D2D3D4D5 S1 0,2222 S2 0,1389 S3 0,0833 S4 0,1667 S5 0,1944 S6 0,1111 S7 0,0000 S8 0,0278 S9 0,0556 SUMA 1

30 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Zestawienie punktów z uwzględnieniem wag kryteriów 30 WagaD1D2D3D4D5 S1 0,22220,4440,2222,2221,5561,111 S2 0,13891,3891,1110,5561,1110,556 S3 0,08330,4170,6670,4170,8330,417 S4 0,16670,000 1,6670,0001,667 S5 0,19440,3891,1670,389 0,778 S6 0,11110,4440,8890,667 1,111 S7 0,00000,000 S8 0,02780,0000,2780,000 0,278 S9 0,05560,3890,556 0,3890,111 SUMA 13,4724,8896,4724,9446,028 Dostawca D3 okazał się najlepszym partnerem handlowym oferującym optymalne warunki handlowe: najniższą cenę, warunki płatności (bardzo dobre: możliwość bezgotówkowych rozliczeń oraz kredytowanie zakupów), upusty cenowe (zadowalająca - 3% przy 10 000 PLN)

31 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW Wnioski 31 Kluczowymi elementami klasyfikacji dostawców są:  określenie hierarchii kryteriów  wyznaczenie wag poszczególnym kryteriom

32 ZADANIE Przedsiębiorstwo produkcyjne produkuje wyrób X z surowca Y. Do potencjalnych dostawców surowca Y należy: Dostawca 1 (D1), Dostawca 2 (D2), Dostawca 3 (D3), Dostawca 4 (D4) oraz Dostawca 5 (D5). Wybierz najlepszego dostawcę, jeżeli oferują oni następujące parametry dostaw: Przy czym ustalono następujące skale: Ważność kryteriów : cena 0,4 ; czas dostawy 0,35 ; jakość 0,15 ; upusty 0,1 Cena: najniższa -10pkt, najwyższa 2pkt ( co 2 pkt.); Jakość 1%-10pkt (za każdy 1% odejmujemy 1 pkt.), Rabat: najwyższy -10pkt, najniższy 2pkt ( co 2 pkt.), Czas najkrótszy -10 pkt., najdłuższy 2 pkt. (co 2 pkt.) DOSTAWCA1DOSTAWCA2DOSTAWCA3DOSTAWCA4DOSTAWCA5 Cena 1,10 zł/kg1,25 zł/kg0,90 zł/kg0,99 zł/kg1,15 zł/kg Jakość 1% braków 7% braków5% braków3% braków Rabat 4%3,5%1%5%3% Czas dostawy do 4 dnido 2 dniDo 8 dnido 7 dnido 3 dni


Pobierz ppt "1 KLASYFIKACJA DOSTAWCÓW. Przedsiębiorstwo produkcyjne produkuje wyrób X z surowca Y. Do potencjalnych dostawców surowca Y należy: Dostawca 1 (D1), Dostawca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google