Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Sprzedaż bezpośrednia i działalność marginalna, lokalna i ograniczona

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Sprzedaż bezpośrednia i działalność marginalna, lokalna i ograniczona"— Zapis prezentacji:

1 „Sprzedaż bezpośrednia i działalność marginalna, lokalna i ograniczona
– proponowane zmiany legislacyjne” Magdalena Bartosińska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINSTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

2 Projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- etap prac legislacyjnych
Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej - przesłane do zwolnienia z obowiązku rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej - trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych projektu Po etapie Komisji Prawniczej oba projekty zostaną przesłane do notyfikacji Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującą procedurą Teksty ww. projektów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wprowadzanych zmian i oceną skutków regulacji, zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji (www.minrol.gov.pl;

3 Sprzedaż bezpośrednia

4 Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego -proponowane zmiany (1)-Katalog produktów
I. Rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia zwierzęcego dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej o: zsiadłe mleko, siarę, masło, twaróg, maślankę, serwatkę, skórowane tusze grubej zwierzyny łownej, patroszone tusze drobnej zwierzyny łownej, podroby drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych, mrożone tusze w przypadku drobiu, zajęczaków i zwierząt łownych.

5 Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego -proponowane zmiany(2)- Obszar sprzedaży i sprzedaż podczas imprez okolicznościowych II. Zniesienie ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży bezpośredniej Dotyczy sprzedaży podczas imprez okolicznościowych, w szczególności wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów na terytorium całego kraju III. Wprowadzenie możliwości sprzedaży produktów przez prowadzącego sprzedaż bezpośrednią z tego samego powiatu Dotyczy sprzedaży podczas imprez okolicznościowych, organizowanych w celu promocji produktów

6 Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego -proponowane zmiany (3) –Wielkość produkcji
IV. Nowe limity wielkości produkcji: dla nowych produktów, dla produktów dotychczas bez limitów (z wyłączeniem produktów pszczelich nieprzetworzonych i produktów rybołówstwa), zmiana niektórych limitów; V. Wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości produkcji w danym tygodniu, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

7 Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego -proponowane zmiany (4) – Jaja
VI. Wprowadzenie możliwości sprzedaży jaj bezpośrednio z gospodarstwa; VII. Wprowadzenie wymogu dostarczania jaj konsumentom nie później niż 21 dni od dnia ich zniesienia;

8 Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego -proponowane zmiany (5) – Inne
VIII. Określenie minimalnych wymagań higienicznych: 1) dla sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego z obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, w tym urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności (np. mlekomatów), 2) dla wody używanej przy produkcji i sprzedaży bezpośredniej, w tym lodu używanego przy produkcji produktów rybołówstwa; IX. Wprowadzenie wymogu posiadania podstawowej dokumentacji dotyczącej ilości sprzedanych produktów oraz wyników badań laboratoryjnych; X. Uproszczenie i usystematyzowanie brzmienia przepisów oraz poprawa ich czytelności .

9 Działalność marginalna, lokalna i ograniczona
.

10 Działalność marginalna, lokalna i ograniczona- proponowane zmiany (1)-Katalog produktów i limity dostaw I. Rozszerzenie katalogu produktów o: - produkty jajeczne uzyskane w wyniku obróbki lub przetwarzania jaj (np. jaja na twardo w zalewie octowej) - proponowany limit dostaw 0,15 tony tygodniowo, - gotowe posiłki wyprodukowane z produktów pochodzenia zwierzęcego wytworzonych w ramach tej działalności (np. jaja na twardo z majonezem, jaja na twardo faszerowane rybą, kotlety jajeczne, kotlety rybne, śledzie w śmietanie, twaróg ze szczypiorkiem) - proponowany limit dostaw 1,5 tony tygodniowo, - produkty na bazie siary - proponowany limit dostaw 0,3 tony tygodniowo, jako limit łączny z produktami mlecznymi; II. Zwiększenie limitu dostaw dla produktów rybołówstwa ze 150 kg na 500 kg tygodniowo;

11 Działalność marginalna, lokalna i ograniczona- proponowane zmiany (2)-Obszar sprzedaży
Zwiększenie obszaru, na którym może być prowadzona działalność marginalna, lokalna i ograniczona Umożliwienie sprzedaży konsumentom końcowym oraz prowadzenia dostaw produktów do dużych miast zlokalizowanych na terenie województw sąsiadujących z województwem, w którym jest prowadzona produkcja, tj. miast, w których zlokalizowana została siedziba wojewody lub sejmiku województwa; Zniesienie ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży Dotyczy sprzedaży produktów podczas imprez okolicznościowych, w szczególności wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy organizowanych w celu promocji tych produktów na terytorium całego kraju;

12 Działalność marginalna, lokalna i ograniczona- proponowane zmiany (3)- Wykorzystywanie surowca z SB
V. Umożliwienie wykorzystywania do produkcji w MLO surowców, które zostały wyprodukowane w zakładzie prowadzącym sprzedaż bezpośrednią, o ile obie te działalności prowadzone są przez ten sam podmiot.

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Sprzedaż bezpośrednia i działalność marginalna, lokalna i ograniczona"

Podobne prezentacje


Reklamy Google