Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA I EFEKTY ZEWNĘTRZNEGO POŚREDNICTWA PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA I EFEKTY ZEWNĘTRZNEGO POŚREDNICTWA PRACY."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA I EFEKTY ZEWNĘTRZNEGO POŚREDNICTWA PRACY

2  Nawiązanie szerszej współpracy z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego, służącej lepszemu rozwojowi firm.  Marketing usług i instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy.

3  Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego poprzez systematyczne wizyty pośredników pracy u pracodawców.  Pozyskiwanie informacji o obecnych i przyszłych potrzebach pracodawców w zakresie: - potrzeb kadrowych pracodawcy, - oczekiwań pracodawcy względem Powiatowego Urzędu Pracy.  Pozyskiwanie ofert pracy.  Diagnozowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w zakresie: - ustalenia potrzeb kadrowych pracodawców ze względu na zawody, - ustalenia zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy.

4 CEL: RÓWNY DOSTĘP PRACODAWCÓW DO INFORMACJI O OFERCIE PUP

5  Terytorialno – przestrzenne - wizyty pośredników pracy u pracodawców z każdej gminy Powiatu Cieszyńskiego.  Ze względu na ilość zatrudnianych osób - zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy jednoosobowe.  Branżowe - ze względu na profil działalności firmy i zapotrzebowanie na zawody.

6  Wizyta pośrednika pracy u pracodawcy.  Uzyskanie rzetelnej informacji bez konieczności opuszczania firmy.  Możliwość złożenia oferty pracy w czasie wizyty.  Usprawnienie kontaktów pomiędzy urzędem pracy a pracodawcą.  Zacieśnienie lub nawiązanie kontaktów z pracodawcą w perspektywie długofalowej współpracy.  Wyjaśnienie funkcjonowania pośrednictwa pracy oraz innych instrumentów i usług, oferowanych przez urząd pracy.  Usprawnienie kontaktów pomiędzy pracodawcą a urzędem pracy. KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW KORZYŚCI DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

7 W okresie od lutego 2013 roku do grudnia 2014 roku zewnętrzni pośrednicy pracy zwizytowali łącznie 371 firm z terenu całego powiatu cieszyńskiego, z czego 226 pracodawców nawiązało współpracę z urzędem pracy po raz pierwszy. CIESZYN - 62GOLESZÓW – 31 USTROŃ - 36ISTEBNA - 26 WISŁA – 34ZEBRZYDOWICE - 28 SKOCZÓW - 52CHYBIE - 19 BRENNA - 31HAŻLACH - 14 STRUMIEŃ - 22DĘBOWIEC - 16

8

9  pośrednictwo pracy,  poradnictwo zawodowe,  szkolenia,  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,  prace interwencyjne,  staż,  przygotowanie zawodowe dorosłych,

10  Bon stażowy dla bezrobotnych do 30 r.ż,  Bon zatrudnieniowy dla bezrobotnych do 30 r.ż,  Bon szkoleniowy dla bezrobotnych do 30 r.ż,  Bon na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 r.ż,  Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,  Świadczenia aktywizacyjne dla rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawującego opiekę nad osobą zależną,

11  Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 r.ż,  Refundacja pracodawcy składek na ubezpieczanie społeczne za bezrobotnych do 30 r.ż, którzy po raz pierwszy podejmują zatrudnienie,  Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,  Krajowy Fundusz Szkoleniowy,

12 INSTRUMENTY/ USŁUGA RYNKU PRACY ILOŚĆ ZAINTERESOWANYCH FIRM Staż174 Doposażenia nowego stanowiska pracy91

13 Seminarium I – 09.05.2013r.Seminarium II – 06.05.2014r. Realizacji bieżącej edycji projektu „Nowa jakość- nowe możliwości IV”. Zawody poszukiwane - poradnictwo dla firm. Elastyczne form zatrudnienia- ich skutki dla pracownika i dla pracodawcy. Przekwalifikowanie zawodowego. Umów cywilno-prawnych z punktu widzenia ZUS. Równości szans. Podstawowych zasad BHP. Procedur kontroli w przedsiębiorstwach. Procedur zgłaszania wypadków w pracy. Umów o pracę w szczególnym uwzględnieniem umów na czas nieokreślony.

14

15 Mocne strony :  Poznanie przedsiębiorców i pracodawców z terenu Powiatu Cieszyńskiego.  Równy dostęp do informacji o ofercie Powiatowego Urzędu Pracy.  Wypracowanie płaszczyzny współpracy z lokalnymi pracodawcami.  Rozbudzenie świadomości pracodawców o oferowanych formach wsparcia.  Podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz pracodawców.  Lepsze diagnozowanie potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy.

16  Objęcie kompleksową pomocą pracodawców z terenu powiatu.  Zmiana wizerunku Powiatowego Urzędu Pracy na lokalnym rynku pracy.  Wspieranie rozwoju pracodawców z terenu powiatu poprzez bieżące informacje na temat form wsparcia oraz dostępności środków.  Zacieśnienie współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy.  Rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację indywidualnych potrzeb pracodawców.

17  Przekazywanie rzetelnej informacji poprzez organizowanie seminariów tematycznych dla pracodawców.  Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników Urzędu Pracy.

18 Słabe strony :  Czynniki terytorialno- geograficzne.  Ograniczenia czasowe.  Mentalność pracodawców, stereotyp „urzędnika”.  Rozbieżność wzajemnych oczekiwań.  Negatywny stosunek wynikający z wcześniejszych doświadczeń.

19 Aneta Kuśnierz- pośrednik pracy-stażysta Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Tel. 33 851 49 91 www.pup.cieszyn.pl


Pobierz ppt "REALIZACJA I EFEKTY ZEWNĘTRZNEGO POŚREDNICTWA PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google