Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Zachodnio-Pomorskie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Zachodnio-Pomorskie"— Zapis prezentacji:

1 Województwo Zachodnio-Pomorskie

2 Spis treści Położenie Historia i powstanie Klimat Przyroda
Ochrona środowiska Parki Narodowe Podział administracyjny Architektura Urbanizacja Gospodarka Transport Turystyka Demografia Kultura Tradycje Oświata Sport Administracja i polityka Cmentarze wojenne Współpraca międzynarodowa Wykonali

3 Położenie Województwo zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia województwa wynosi 22 892,48 km². Obszar ten obejmuje morskie wody wewnętrzne polskiej części Zalewu Szczecińskiego oraz akweny wokół cieśnin: Dziwny i Świny. Graniczy na zachodzie z Niemcami, z krajami związkowymi Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia. Północną granicę województwa stanowi wyznaczona linia brzegowa nad Zatoką Pomorską i dalszą częścią Bałtyku. Zachodniopomorskie graniczy z trzema innymi województwami – na południu z woj. lubuskim i woj. wielkopolskim, a na wschodzie z woj. pomorskim.

4 Historia i powstanie Województwo zachodniopomorskie utworzono z następujących części administracyjnych: województwa szczecińskiego (w całości) województwa koszalińskiego (w całości) województwa gorzowskiego (gminy powiatów choszczeńskiego i myśliborskiego) województwa pilskiego (gminy powiatu wałeckiego) województwa słupskiego (3 gminy powiatu sławieńskiego: Sławno (m), Sławno (w) i Postomino)

5 Klimat Klimat województwa charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością. Północna i zachodnia część województwa ma typowe cechy klimatu morskiego. W miarę oddalania się od morza i w kierunku wschodnim zaznaczają się stopniowo cechy klimatu kontynentalnego Bliskość morza, zasoby wodne oraz duża powierzchnia lasów kształtują umiarkowany klimat charakteryzujący się znaczną wilgotnością powietrza oraz przewagą wiatrów zachodnich i północno-zachodnich. Klimat nad morzem można określić jako umiarkowany ciepły morski, natomiast klimat w głębi lądu jako umiarkowany ciepły przejściowy.

6 Przyroda Lasy w woj. Zachodniopomorskim obejmują bardzo dużą część terenów. Znaczna ich część znajduje się na terenie Parków Narodowych. Powierzchnię lasów zachodniopomorskich obejmują następujące grupy rodzajowe: sosna, brzoza, buk, dąb, olsza, świerk. Największym zbiornikiem wodnym jest Zalew Szczeciński, poza tym jest wiele innych jezior i zbiorników wodnych. Przez województwo przepływa kilkadziesiąt rzek, w tym druga pod względem długości rzeka kraju: Odra, oraz wiele mniejszych

7 Ochrona środowiska W zachodniopomorskim są 2 parki narodowe: Woliński, oraz w połowie Drawieński, a także 7 parków krajobrazowych. Poza tym w województwie jest 114 rezerwaty przyrody o różnej typologii, m.in. florystyczne, leśne, torfowiskowe. Łączna powierzchnia obszarów tworzących krajowy system obszarów chronionych wynosi około 20% ogólnej powierzchni województwa.

8 Parki Narodowe Woliński Park Narodowy – polski park narodowy w woj. zachodniopomorskim, w środkowo-zachodniej części wyspy Wolin, pomiędzy Zatoką Pomorską i Zalewem Szczecińskim. Powierzchnia parku wynosi ha. Drawieński Park Narodowy - Polski park narodowy o powierzchni 114,41 km², utworzony w 1990 r. Park położony jest w północno-zachodniej Polsce, na Równinie Drawskiej, w kompleksie Puszczy Drawskiej.

9 Podział administracyjny
Największym powiatem województwa jest powiat gryfiński, a najmniejszym powiat policki . Największą gminą województwa jest gmina Wałcz, a najmniejszą gmina miejska Sławno.

10 Architektura Na zasoby środowiska kulturowego województwa składa się 2893 zabytków. Na obszarze województwa znajdują się dwa obiekty uznane za pomnik historii:  zespół katedralny w Kamieniu Pomorskim  zespół kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Świata oraz średniowieczne mury obronne miasta w Stargardzie. (układ szachownicy w Trzebiatowie) (Brama Wolińska) (Zamek Książąt Pomorskich) Występują tu m.in. układy staromiejskie o średniowiecznej metryce, które zachowały rozplanowanie z czasu lokacji. Składają się na nie kościoły farne, ratusze i zespoły zabudowy mieszczańskiej W dobrym stanie zachowały się układy staromiejskie w Cedyni, Darłowie, Dobrej , Lipianach, Maszewie i Wolinie. Odbudowywane są obecnie zespoły staromiejskie w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim i Kołobrzegu. Województwo zachodniopomorskie posiada zamki będące ośrodkami władzy książąt pomorskich i biskupów. Najbardziej okazałymi są Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz  Darłowie. Następne zamki znajdują się w Białogardzie, Swobnicy, Świdwinie. Relikty zamków mieszczą się w Dobrej, Drawnie, Starym Drawsku, Karlinie i Złocieńcu.

11 Obiekty sakralne były i pozostały dominantami w zabudowie miast i wsi
Obiekty sakralne były i pozostały dominantami w zabudowie miast i wsi. Najstarsze pomorskie obiekty sakralne datuje się na XII–XIII wiek. Należą do nich romańskie i wczesnogotyckie kościoły granitowe. Jest to grupa świątyń miejskich i wiejskich położonych w południowo-zachodniej części województwa, będąca kontynuacją tego typu budowli po zachodniej stronie Odry. Do budowli sakralnych o największych walorach zalicza się : katedra w Kamieniu Pomorskim wraz z zabudową Osiedla Katedralnego  stargardzka kolegiata NMP Królowej Świata oraz katedra NMP w Kołobrzegu. ( Kaplica templariuszy) (Fort Anioła w Świnoujściu) Na ternie województwa występują licznie zabytki archeologiczne, będące świadectwem najdawniejszych dziejów Pomorza Zachodniego, jak na przykład grobowce megalityczne z epoki kamienia w rejonie Dolic, grodziska kultury łużyckiej, głównie z okresu wczesnego średniowiecza, cmentarzyska kurhanowe w rejonach Wolina, Dolic, Osiny, Przelewic, Trzebiatowa, cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi w Grzybnicy, grodzisko wyżynne, port wczesnośredniowieczny, oraz cmentarzysko ciałopalne w Budzistowie.

12 Urbanizacja W województwie zachodniopomorskim są 64 miasta, w tym 3 miasta z prawami powiatu. Liczba ludności i powierzchnia Miasto Ludność Powierzchnia Szczecin ,55 Koszalin ,34 Stargard Szczeciński ,08 Kołobrzeg ,67 Świnoujście ,23 Szczecinek ,48 Police ,31 Wałcz ,17

13 Świnoujście Szczecin Koszalin

14 Gospodarka W 2009 r. produkt krajowy brutto woj. zachodniopomorskiego wynosił 52,4 mld zł, co stanowiło 4,0% PKB Polski. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 30,9 tys. zł, co plasowało zachodniopomorskie na 7. miejscu względem innych województw. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie mieszkańca woj. zachodniopomorskiego wynosi 3341,55 zł, co lokowało je na 7. miejscu względem wszystkich województw. W końcu marca 2012 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie obejmowała ok. 116,8 tys. mieszkańców, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 18,5% do aktywnych zawodowo. Port Świnoujście Zakład chemiczny police

15 Rolnictwo W 2009 r. użytki rolne obejmowały ogółem 925,3 tys. ha, z czego grunty orne stanowiły 76,3%, sady – 1,6%, łąki – 11,6%, pastwiska – 3,5%, pozostałe użytki – 7,0%. W 2010 r. ogółem powierzchnia zasiewów w województwie obejmowała 662,0 tys. ha, z których najwięcej (25,2%) zajmował zasiew pszenicy, żyta i jęczmienia. Zbiory samych zbóż stanowiły 6,8% zbiorów zbóż z całej Polski. W 2008 r. na obszarze woj. zachodniopomorskiego było 59,6 tys. gospodarstw rolnych. Najczęściej gospodarstwo miało areał wynoszący od 5 do 10 ha dla użytków rolnych. jęczmień pszenica żyto

16 Transport Transport kolejowy Transport drogowy
Według danych z 2009 w woj. zachodniopomorskim było 18,2 tys. km dróg publicznych, w tym 1141 km dróg krajowych i 2115 km dróg wojewódzkich. W 2009 r. na zachodniopomorskich drogach miało miejsce 1818 wypadków drogowych, w których zginęło 206 osób, a 2237 osób zostało rannych. Transport kolejowy Według danych z 2009 r. na obszarze woj. zachodniopomorskiego było 1206 km linii kolejowych normalnotorowych, z czego 35,2% miało dwa lub więcej torów. Największymi obiektami infrastruktury kolejowej w województwie są:  szczeciński węzeł kolejowy stargardzki węzeł kolejowy Autostrada A6 Szczecin Główny

17 Transport wodny Na wybrzeżu województwa zachodniopomorskiego znajdują się cztery morskie porty handlowe w: Szczecinie Świnoujściu Kołobrzegu  Policach oraz 10 małych portów bałtyckich i 13 przystani rybackich. Transport lotniczy Na obszarze województwa zlokalizowane są następujące lotniska: Port lotniczy Szczecin-Goleniów – port lotniczy należący do podstawowej sieci lotnisk w kraju. W pełni przystosowany do obsługi cywilnego ruchu pasażerskiego i towarowego. Jest również lotniczym przejściem granicznym. Szczecin-Dąbie – lotnisko cywilne o nawierzchni trawiastej (aeroklub, baza lotnictwa sanitarnego) lotniska wojskowe: Świdwin, Mirosławiec, Oleszno lotniska powojskowe : Płoty, Dziwnów, Zegrze Pomorskie, Borne Sulinowo, Kluczewo, Chojna, Wilcze Laski, Bagicz. Świnoujście

18 Turystyka Województwo Zachodniopomorskie – nadmorska kraina pełna wspaniałych przygód! Zachodniopomorskie to przede wszystkim natura. Piękne, szerokie, piaszczyste plaże wraz z otaczającym je Morzem Bałtyckim oraz wydmami stwarzają warunki do rozwoju turystyki zarówno wypoczynkowej jak i aktywnej. Rzeki, pojezierza, lasy to raj dla wielbicieli wypoczynku wśród przyrody, a istniejące na terenie regionu Parki Narodowe i Krajobrazowe, Rezerwaty Przyrody umożliwiają podziwianie różnych gatunków fauny i flory, których często nie można zobaczyć na innych obszarach. Duża liczba akwenów stwarza możliwość uprawiania turystyki wodnej. Takie pojęcia jak żeglarstwo, kajakarstwo, nurkowanie, windsurfing czy kitesurfing nie są dla turystów z województwa zachodniopomorskiego niczym obcym. Uprawianie tych dyscyplin umożliwiają znajdujące się na terenie województwa dobrze rozwinięte sieci rzek, jeziora czy tereny Zalewu Szczecińskiego lub Morza Bałtyckiego. Wszystkie te elementy tworzą idealne warunki do kreowania szlaków wodnych, lubianych przez wielu miłośników wodnego szaleństwa.

19 Demografia Struktura demograficzna mieszkańców woj. Zachodniopomorskiego Ogółem Kobiety Mężczyźni Jednostka osób osób osób Populacja 1 692     952 Wiek przedprodukcyjny 329     076 Produkcyjny 1 115     949 poprodukcyjny 247     927 W 2002 roku w powszechnym spisie ludności na mieszkańców woj. zachodniopomorskiego przeważająca większość zdeklarowała narodowość polska. Największą grupą obywateli polskich w województwie należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej była mniejszość ukraińska. Drugą grupą była mniejszość niemiecka. Tylko 1 osoba w woj. zachodniopomorskim zadeklarowała używanie w kontaktach domowych języka kaszubskiego, który jest językiem regionalnym Pomorza.

20 STRUKTURA WIEKU I PŁCI

21 Współpraca międzynarodowa
Województwo zachodnio-pomorskie wspołracóje z krajami takimi jak : Włochy Niemcy Belgia Francja Chiny Rosja

22 Urząd wojewódzki Urząd wojewódzki znajduje się w Szczecinie

23 KULTURA Według danych z 2008 roku, na terenie województwa znajdują się: 482 placówek bibliotecznych 24 kina stałe 22 muzea 12 teatrów i instytucji muzycznych 15 galerii i salonów sztuki Największą biblioteką na terenie województwa Zachodnio-Pomorskiego jest Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie. W jej skład wchodzi 1,05 mln książek i czasopism, a także 453,8 tys. pozycji ze zbiorów specjalnych.

24 Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

25 TRADYCJE czyli co jemy w województwie Zachodnio-Pomorskim ;)
Na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdują się takie produkty jak: Paprykarz szczeciński Jeziorowy ogórek kiszony Kapusta kiszona z beczki Ogórek kołobrzeski Konfitura szczecińska z owoców róży Chleb razowy koprzywieński Pierniki szczecińskie Kiszka szwedzka Miód Drahimski Miody przelewickie Pasztecik szczeciński Miód pitny trójniak Nalewka ze śliwek z Dębiny Wino ze śliwek Grzyby marynowane z szyszką

26 Paprykarz szczeciński
Konfitura szczecińska z owoców róży

27 Grzyby marynowane z szynką
Pierniki szczecińskie

28 OŚWIATA Realizacją polityki oświatowej na terenie województwa kieruje Zachodniopomorski Kurator Oświaty. Kuratorium ma siedzibę w Szczecinie, posiadając także 2 delegatury: w Koszalinie i w Wałczu. W 2008 r. w województwie funkcjonowały 22 szkoły wyższe, na których studiowało ogółem 78,2 tys. osób. Na obszarze woj. zachodniopomorskiego znajdowało się 475 szkół podstawowych, 254 gimnazjów, 41 liceów profilowanych, 125 techników, 116 liceów ogólnokształcących, 22 szkoły artystyczne, 127 szkół policealnych dla dorosłych. Największą zachodniopomorską uczelnią jest Uniwersytet Szczeciński, na którym według danych z 30 listopada 2008 r. studiowało 30,1 tys. osób.

29 Uniwersytet Szczeciński (budynek rektoratu)

30 SPORT Na terenie województwa w 2008 r. we wszystkich dyscyplinach działało 643 klubów sportowych, w których ćwiczyło łącznie 43,1 tys. osób. W najwyższych rozgrywkach krajowych w 2009 r. w Polskiej Lidze Koszykówki z woj. zachodniopomorskiego grają 2 drużyny: AZS Koszalin oraz Kotwica Kołobrzeg. W najwyższej lidze futsalu Ekstraklasie grał zespół Pogoń 04 Szczecin. Drużynami grającymi w sezonie 2011/2012 w rozgrywkach I ligi w piłce nożnej są Flota Świnoujście i Pogoń Szczecin. Największym obiektem sportowym w województwie jest Stadion Miejski w Szczecinie, który może pomieścić 18 tys. osób. Stadion jest wykorzystywany do meczów piłki nożnej.

31 Stadion Miejski w Szczecinie

32 ADMINISTRACJA I POLITYKA
SAMORZĄD Organem stanowiącym samorządu jest Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, składający się z 30 radnych, którzy są wybierani przez mieszkańców województwa w 5 okręgach wyborczych. Siedzibą sejmiku województwa jest Szczecin. Sejmik wybiera organ wykonawczy województwa, którym jest zarząd województwa, składający się z 5 członków z przewodniczącym mu marszałkiem. ADMINISTRACJA RZĄDOWA Terenowym organem administracji rządowej jest Wojewoda Zachodniopomorski, wyznaczany przez Prezesa Rady Ministrów. Siedzibą wojewody jest Szczecin[78], gdzie znajduje się urząd wojewódzki. Działa także delegatura urzędu w Koszalinie

33 Gmach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na Wałach Chrobrego w Szczecinie
Sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

34 SĄDOWNICTWO W województwie znajduje się jeden Sąd Apelacyjny w Szczecinie, w którego obszarze właściwości znajdują się 3 sądy okręgowe (także Gorzów Wielkopolski). Teren województwa zachodniopomorskiego jest objęty właściwością dwóch sądów okręgowych (w Szczecinie i Koszalinie) oraz 14 sądów rejonowych. Prócz tego istnieje 7 wydziałów zamiejscowych sądów rejonowych. Wydziały prawa pracy znajdują się przy 5 sądach rejonowych. Rozpoznawanie spraw gospodarczych zostało przekazane Sądowi Rejonowemu w Koszalinie oraz Sądowi Rejonowemu Szczecin-Centrum w Szczecinie. W Szczecinie znajduje się także wojewódzki sąd administracyjny.

35 Sąd Okręgowy w Szczecinie

36 CMENTARZE WOJENNE Na terenie województwa znajduje się wiele miejsc wiecznego spoczynku żołnierzy i jeńców wojennych różnych narodowości (Polaków, Rosjan, Francuzów, Anglików, Belgów, Włochów, Niemców i in.) Zdecydowana większość z nich zginęła podczas II wojny światowej. Zachowały się także kwatery ofiar I wojny światowej oraz wojny francusko-pruskiej

37 Cmentarz wojenny w Drawsku Pomorskim

38 Alicja Gawron Paulina Niestrój Ania Wawrzyńczyk Sebastian Karcz
Wykonali Alicja Gawron Paulina Niestrój Ania Wawrzyńczyk Sebastian Karcz

39 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Województwo Zachodnio-Pomorskie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google