Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„W DRODZE DO PRACY” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„W DRODZE DO PRACY” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1."— Zapis prezentacji:

1 „W DRODZE DO PRACY” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1

2 Konferencja podsumowująca projekt „W DRODZE DO PRACY” Konferencja podsumowująca projekt „W DRODZE DO PRACY” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1 27 października 2014r

3 „W DRODZE DO PRACY” …czyli o kilku ważnych krokach w życiu naszym i naszych uczestników/ …czyli o tym, że warto wspólnie zrobić tych kilka kroków, by znaleźć właściwą drogę/ …czyli o tym, jak kilka istotnych kroków może zmienić nasze życie/ … czyli 0 tym, na ile sposobów każdy z nas może odnaleźć własną drogę do zatrudnienia/ celu

4

5 INFORMACJE OGÓLNE WnioskodawcaGmina Skarżysko- Kamienna/ Centrum Integracji Społecznej Termin realizacji01.01.2013- 31.10.2014 Kwota dofinansowania957 453,31 PLN Liczba uczestników 52 osoby (29 kobiet, 23 mężczyzn)

6 „W drodze do pracy” … krok 1: REKRUTACJA 122 osoby (70 kobiet i 52 mężczyzn) przystąpiły do rekrutacji do projektu. Każda z nich przeszła szereg rozmów rekrutacyjnych: z psychologiem, doradcą zawodowym, terapeutą uzależnień, instruktorami zawodu, a w finale- z Komisją Rekrutacyjną. Dzięki temu, spośród grupy 122 kandydatów udało nam się wyłonić 40- osobową grupę UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

7 krok 2: OKRES PRÓBNY- czyli „W drodze do pracy” … START! KWIECIEŃ 2013 40 osób (22 kobiety i 18 mężczyzn) rozpoczęło realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) w ramach miesięcznego okresu próbnego.

8 krok 2: OKRES PRÓBNY- czyli „W drodze do pracy” … START! REINTEGRACJA ZAWODOWA REINTEGRACJA SPOŁECZNA INDYWIDUALNE ROZMOWY DIAGNOSTYCZNE PONADTO: ZAJĘCIA W RAMACH 4 WARSZTATÓW PRZYUCZAJĄCYCH DO PRACY W ZAWODZIE TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH, WARSZTATY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, WARSZTATY EDUKACYJNO- MOTYWACYJNE SFORMUŁOWANIE CELÓW I FORM WSPARCIA Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNEJ SYTUACJI UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK ORAZ RÓŻNIC PŁCI ZAJĘCIA INFORMATYCZNE WARSZTATY RÓWNOŚCIOWE WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

9 „W drodze do pracy” … krok 3: OKRES ZASADNICZY 1 MAJA 2013- 31 MARCA 2014 DODATKOWO, DZIEKI POCZYNIONYM OSZCZĘDNOŚCIOM I ZMIANOM W PROJEKCIE 12- OSOBOWA GRUPA KONTYNUOWAŁA REALIZACJĘ IPZS W RAMACH PROJEKTU DO 30 CZERWCA 2014

10 DZIAŁANIA  Reintegracja zawodowa  Reintegracja społeczna  Zajęcia uzupełniające  Monitoring  Świadczenia dla uczestników

11 CHOĆ ZACZNIJMY OD NOWOŚCI… CHOĆ ZACZNIJMY OD NOWOŚCI…

12 REINTEGRACJA ZAWODOWA- nowe warsztaty zawodowe W oparciu o dotychczasowe doświadczenia CIS, analizę lokalnego rynku pracy oraz potrzeb uczestników i kandydatów w ramach projektu utworzono nowe warsztaty zawodowe: -stolarski -gastronomiczny

13 REINTEGRACJA ZAWODOWA- nowe warsztaty zawodowe Warsztat stolarski Dzięki nawiązaniu współpracy z Panią Dorotą Nowak- Małek- Dyrektorem Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych 6 uczestników projektu poznawało tajniki pracy stolarza w profesjonalnie wyposażonej pracowni placówki.

14 REINTEGRACJA ZAWODOWA- nowe warsztaty zawodowe Warsztat gastronomiczny Ogromnym wyzwaniem okazało się stworzenie warsztatu gastronomicznego, którego przygotowanie było możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu. Pracy było mnóstwo… a w przygotowania włączyli się wszyscy uczestnicy i uczestniczki w ramach praktycznej nauki zawodu…

15 REINTEGRACJA ZAWODOWA- nowe warsztaty zawodowe Remont wykonali uczestnicy grupy remontowej…

16 REINTEGRACJA ZAWODOWA- nowe warsztaty zawodowe Meble wykonali uczestnicy grupy stolarskiej…

17 REINTEGRACJA ZAWODOWA- nowe warsztaty zawodowe Zasłony, obrusy i dekoracje wykonały uczestniczki grupy krawiecko- rękodzielniczej…

18 REINTEGRACJA ZAWODOWA- nowe warsztaty zawodowe … wyposażenie, urządzenia, sprzęt i akcesoria kuchenne zakupione zostały ze środków projektu

19 REINTEGRACJA ZAWODOWA- nowe warsztaty zawodowe I dopiero wtedy przyszedł czas na wielkie otwarcie Pracowni Gastronomicznej „POD CISEM”

20 REINTEGRACJA ZAWODOWA- nowe warsztaty zawodowe Od tej chwili pracownia gastronomiczna przysłuży się do rozwoju CIS i wykorzystana będzie m.in. do: realizacji zajęć praktycznej nauki zawodu w ramach reintegracji zawodowej, przygotowywania posiłków dla uczestników CIS, prowadzenia działalności gastronomicznej- świadczenia odpłatnych usług cateringowych i gastronomicznych w ramach działalności statutowej CIS

21 REINTEGRACJA ZAWODOWA WARSZTAT KRAWIECKO- RĘKODZIELNICZY WARSZTAT OGRODNICZO- EKOLOGICZNY WARSZTAT GASTRONOMICZNY WARSZTAT REMONTOWO- STOLARSKI

22 REINTEGRACJA ZAWODOWA- moduły uzupełniające WARSZTAT KRAWIECKO-RĘKODZIELNICZY Warsztat z zakresu projektowania odzieży WARSZTAT OGRODNICZO- EKOLOGICZNY Warsztaty z zakresu selektywnej zbiórki odpadów WARSZTAT GASTRONOMICZNY Pokazowe warsztaty kulinarne

23 REINTEGRACJA ZAWODOWA- wyjazdy szkoleniowe WARSZTAT KRAWIECKO- RĘKODZIELNICZY WARSZTAT OGRODNICZO- EKOLOGICZNY WARSZTAT GASTRONOMICZNY WARSZTAT REMONTOWO- STOLARSKI październik- grudzień 2013

24 REINTEGRACJA ZAWODOWA- praktyki zawodowe u pracodawcy REINTEGRACJA ZAWODOWA- praktyki zawodowe u pracodawcy DANA COLLECTION AL' CANTRA. PRACOWNIA ZASŁON, FIRAN I KARNISZY TEX POL S.C MARIUSZ PI Ą TEK MAŁGORZATA PI Ą TEK WARSZTAT KRAWIECKO- RĘKODZIELNICZY ALMAX SP. Z O.O partner projektu WARSZTAT OGRODNICZO- EKOLOGICZNY HOTEL"PROMIE Ń " EXPOL-BIS Spółka Jawna SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. Obro ń ców Westerplatte MIEJSKI O Ś RODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Skar ż ysku- Kamiennej WARSZTAT GASTRONOMICZNO- PORZĄDKOWY

25 REINTEGRACJA SPOŁECZNA ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZYCH ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM WARSZTATY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ ZAJĘCIA Z TERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ WARSZTATY EDUKACYJNO- MOTYWACYJNE/ GRUPY WSPARCIA ZAJĘCIA Z PRAWNIKIEM ZAJĘCIA GRUPOWE I PORADNICTWO INDYWIDUALNE REINTEGRACJA SPOŁECZNA

26 PONADTO W RAMACH REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ… ZAJĘCIA INFORMATYCZNE WARSZTATY: WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK SZKOŁA DLA RODZICÓW TEATR

27 ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE EGZAMINY CZELADNICZE KRAWIEC- 3 UP KUCHARZ- 7 UP STOLARZ- 4 UP MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE- 7 UP KURS I EGZAMIN PRAWA JAZDY KAT. B 5 UP KURS „OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO Z NAPĘDEM SPALINOWYM I GAZOWYM” 2 UP KURS OBSŁUG PILARKI SPALINOWEJ 2 UP

28 ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE KURS SPAWACZA 2 UP SZKOLENIE MINIMUM SANITARNE 19 UP SZKOLENIE OBSŁUGA KAS FISKALNYCH 17 UP

29 ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE SZKOLENIE HACCAP 7 UP SZKOLENIE Z ZAKRESU OCHRONY MIENIA 11 UP

30 ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE ZAJĘCIA Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ WARSZTATY/ KONSULTACJE PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAŁOŻENIA/ PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY/ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

31 ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW POSIŁEK BILETY NA DOJAZD UBEZPIECZENI E NNW BADANIA LEKARSKIE ŚWIADCZENIE INTEGRACYJNE

32 „W drodze do pracy” … krok 4: MONITORING Uczestnicy i uczestniczki projektu „W drodze do pracy”, którzy po zakończeniu realizacji Programu nie podjęli zatrudnienia: 1.zostali objęci Indywidualnym Planem Działania (IPD) działanie realizowane przez specjalistów Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku- Kamiennej- partnera projektu 2.brali udział w systematycznych zajęciach grupowych i indywidualnym wsparciu- specjaliści i kadra CIS Celem tych działań było podtrzymanie aktywności na rynku pracy oraz pomoc w razie pojawiających się problemów, trudności.

33 PROJEKT W LICZBACH 4886 godzin warsztatów zawodowych 188 godzin zajęć z psychologiem 188 godzin zajęć z doradcą zawodowym 138 godzin zajęć z terapeutą uzależnień 33 godziny zajęć/ poradnictwa z prawnikiem 46 godzin zajęć z przedsiębiorczości 232 godzin zajęć z informatyki

34 PROJEKT W LICZBACH Jednak najważniejszy dla nas jest wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wśród absolwentów projektu. Do chwili obecnej 14 osób (6 kobiet i 8 mężczyzn) podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy (na zasadach określonych w wytycznych POKL) Ponadto: -2 osoby (1 kobieta i 1 mężczyzna) podjęły zatrudnienie, jednak taka forma umowy nie spełnia kryteriów wskaźnika zatrudnieniowego zgodnie z wytycznymi POKL -4 osoby kontynuowały IPZS ze środków własnych CIS, co zgodnie z wytycznymi POKL uznaje się za nawiązanie stosunku pracy; - 1 kobieta nabyła praw emerytalnych …a projekt jeszcze się nie zakończył…

35 UCZESTNICY PŁEĆ WIEK 55,8% 44,2%

36 UCZESTNICY WYKSZTAŁCENIE STATUS NA RYNKU PRACY 79% ogółu kobiet 87% ogółu mężczyzn

37 OCZAMI UCZESTNIKA…

38 ZDANIEM UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI…

39 Zapraszamy na naszą stronę www.cis-skarzysko.pl

40 Dziękuję za uwagę Agnieszka Perkowska koordynator ds. reintegracji zawodowej i społecznej Centrum Integracji Społecznej


Pobierz ppt "„W DRODZE DO PRACY” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.2.1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google