Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś Dominick Coniguliaro.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś Dominick Coniguliaro."— Zapis prezentacji:

1 Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś Dominick Coniguliaro

2 ROLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W REALIZACJI PROJEKTU Proszowice 20 stycznia 2012 r.

3 PROJEKT ZAKŁADA, ŻE PARTNERZY LOKALNI W PROSZOWICACH (POLSKA) I W ADANIE (TURCJA) BĘDĄ (są!) ODPOWIEDZIALNI ZA: organizację dodatkowych zajęć dla uczniów; pomoc przy organizowaniu konferencji i wizyt partnerskich; pomoc w przygotowaniu, publikowaniu i rozpowszechnianiu materiałów promujących projekt i jego rezultaty.

4 ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE DODATKOWYCH ZAJĘĆ: winny być na tyle atrakcyjne, aby młodzież chciała uczestniczyć w nich dobrowolnie; powinny uczyć wartościowych sposobów spędzania wolnego czasu i rozwijać zainteresowania uczestników; powinny bazować na uznanych wartościach kulturowych (dobra literatura, filmy, muzyka, zabytki architektury, muzea); i dobrze by było, aby dawały możliwość posługiwania się ulubionymi przez młodzież nowoczesnymi narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi.

5 WARTO PODKREŚLIĆ, ŻE WSZYSTKIE WYMIENIONE KRYTERIA SPEŁNIONE SĄ W CZASIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI MOBILNOŚCI program wyjazdu jest niezwykle staranie opracowany z uwzględnieniem zwiedzania miejsc wartych obejrzenia; wyznaczone osoby przygotowują informacje z przewodników turystycznych, którymi dzielą się ze wszystkimi uczestnikami wyjazdu; organizowane są quizy, konkursy, gry terenowe utrwalające nabytą wiedzę; Internet wykorzystany jest jako narzędzie promocji projektu, komunikacji między uczestnikami; uczestnictwo w wyjazdach (dobrowolne!) sprzyja rozwijaniu u uczniów takich cech jak samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność współpracy w grupie tolerancja, umiejętność nawiązywania kontaktów, ale i dyscyplina oraz szacunek dla potrzeb drugiego człowieka.

6 W JAKI SPOSÓB BIBLIOTEKA WŁĄCZYŁA SIĘ DO ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY? udostępniamy do godz. 18.00 komputery z dostępem do Internetu i legalnym oprogramowaniem, na których uczniowie przygotowują swoje materiały (blogi, prezentacje, artykuły, formatki filmowe); współpracujemy z nauczycielami w prowadzeniu zajęć Dyskusyjnego Klubu Filmowego (do 10 grudnia 2010 r. spotkania przynajmniej raz w miesiącu + wyjazdy do krakowskich kin); zorganizowaliśmy spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem (promocja czytelnictwa, podejmowania samodzielnych prób pisarskich, ale i zdrowego trybu życia, uczestnictwa w wyjazdach czy obozach; zorganizowaliśmy konkurs na logo projektu realizowanego przez bibliotekę.

7 POMOC BIBLIOTEKI JAKO INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ W ORGANIZOWANIU KONFERENCJI I WIZYT PARTNERSKICH pracujemy zgodnie z ustalonym na dwa lata harmonogramem; zbieramy, opracowujemy, powielamy materiały na konferencje i spotkania; udzielamy pomocy organizacyjnej, udostępniamy zaplecze biblioteki i posiadany sprzęt

8 POMOC BIBLIOTEKI W PRZYGOTOWANIU, PUBLIKOWANIU I ROZPOWSZECHNIANIU MATERIAŁÓW PROMUJĄCYCH PROJEKT I JEGO REZULTATY: tablice informacyjne w eksponowanych miejscach w Bibliotece, informacja o projekcie na stronie domowej Biblioteki www.mbpproszowice.internetdsl.pl ;www.mbpproszowice.internetdsl.pl kompletowanie dokumentacji źródłowej dotyczącej przebiegu projektu (artykuły prasowe, zdjęcia); opracowanie danych z ankiet monitorujących poziom zadowolenia uczestników projektu oraz poszczególne etapy realizacji projektu.

9 KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE  utrwalanie partnerskich relacji pomiędzy Biblioteką a placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Proszowic;  wzmocnienie pozycji Biblioteki jako potencjalnego beneficjenta własnych projektów np. na realizację projektu „Agresji i nudzie mówimy stop” realizowanego od II do VI 2011 r. pozyskaliśmy dotację w wysokości 5.000 zł z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Aktywna Biblioteka”;  zdobywanie doświadczenia w realizowaniu dużego projektu (obsługę finansową w całości prowadzi główna księgowa Biblioteki);  pozyskanie do grona czytelników i użytkowników Biblioteki grupy gimnazjalistów;  ze środków finansowych pozyskanych na realizację projektu „NON-VIOLENCE RULES” zakupiliśmy do Biblioteki laptop, drukarkę i materiały biurowe. I.DLA BIBLIOTEKI JAKO INSTYTUCJI

10 KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE  możliwość uczestnictwa w mobilnościach (szansa na kontakt z inną kulturą, poznania interesujących ludzi, szlifowania umiejętności językowych;  przełamanie stereotypowego wyobrażenia na temat gimnazjalistów i trudnej z nimi współpracy;  wzrost kompetencji i umiejętności przydatnych w pracy z młodzieżą: - dwie osoby ukończyły roczny internetowy kurs „Młodzieżowe Kluby Filmowe” w ramach programu „Kulturalnie i obywatelsko w Bibliotece” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej; - dwie osoby uczestniczyły w trzydniowych warsztatach „Biblioteka jako miejsce dla młodych” (grudzień 2010 r.);  nabycie dodatkowych doświadczeń w pracy metodą projektu. II.DLA BIBLIOTEKARZY

11 Myślę, że wielką wartością płynącą z udziału w tym projekcie jest partnerstwo polegające na wspólnym działaniu dla osiągnięcia określonego celu Dziękuję za uwagę Katarzyna Wawrzeń Miejska Biblioteka Publiczna Tel. 12 386 02 00; e-mail: mbpproszowice@o2.p;


Pobierz ppt "Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś Dominick Coniguliaro."

Podobne prezentacje


Reklamy Google