Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fuzje Case 3 Autorzy: Paweł Mańkowski Michał Lisak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fuzje Case 3 Autorzy: Paweł Mańkowski Michał Lisak."— Zapis prezentacji:

1 Fuzje Case 3 Autorzy: Paweł Mańkowski Michał Lisak

2 FUZJA Połączenie przedsiębiorstw w wyniku której tracą one osobowość prawną a na ich miejsce powstaje nowy podmiot, bądź podmiot wchłaniany przejmuje osobowość podmiotu wchłaniającego 2

3 Rodzaje fuzji Koncentracja Horyzontalna (pozioma) – uczestniczą przedsiębiorcy działający dotąd w tej samej branży Koncentracja Wertykalna (pionowa) – stronami są przedsiębiorcy dział‚ający na różnych szczeblach obrotu Koncentracja Konglomeratowa - to transakcja, w której nie występują ani poziome, ani pionowe powiązania między jej uczestnikami. Oferowane przez nich produkty lub usługi są zwykle komplementarne względem siebie 3

4 Case: Fuzja Arch Coal oraz Triton Coal Company 4

5 Case: Fuzja Arch Coal oraz Triton Coal Company – Przedstawienie Spółek Arch Coal – Amerykańska spółka założona w 1969 r. zajmująca się wydobyciem i przetwarzaniem węgla. Aktualnie Arch Coal jest drugim największym dostawcą węgla w USA zaraz po Peabody Energy (w roku 2003 był 3-im największym wydobywcą węgla w terenie SPRB). Arch Coal skupia pracę 32 czynnych kopalni. Triton Coal Company – Był to 4 największym wydobywcą węgla na tym samym terenie w 2003 r. Spółka była operatorem dwóch kopalni na terenie: Wyoming’s Powder River Basin. 5

6 Przebieg sprawy W maju 2003 r. Arch ogłasza zamiary przejęcia spółki Triton 1 kwietnia 20004 r. Federalna Komisja Handlu składa do sądu skargę w celu zablokowania transakcji Obszar dotyczący fuzji: SPRB- Southern Powder River Basin 6

7 7

8 Zarzuty: Wartościowy region bogaty w złoża byłby zarządzany przez 4 firmy Groźba zmowy cenowej i wzrost cen surowca Groźba zwiększenie wydobycie – niszczenie środowiska W przeszłości były już kierowane do wydobywców z tego regionu oskarżenia o zmowę cenową HHI biorąc pod uwagę praktyczne możliwości HHI biorąc pod uwagę „załadunkowe ” możliwości Wielkość produkcji Rezerwy Rynek przed fuzją 2152206822012054 Prognoza po fuzji 2346229223652103 Zmiana dzięki fuzji 19322416349 8

9 Odpowiedź na zarzuty Połączenie dwóch sąsiadujących kopalni zwiększy efektywność oraz zmniejszy koszty wydobycia Zawarcie zmowy cenowej byłoby bardzo ciężkie, ponieważ większość wydobywców jest związana wieloletnimi kontraktami, które nie pozwalają im na zmiany cen Jakość i rodzaj węgla wydobywanego przez różnych uczestników rynku jest różna, stąd też popyt i ceny są różne Wg. Arch rynek jest zbyt mało skoncentrowany, aby fuzja stwarzała zagrożenie (w szczególności w zakresie rezerw, które dają największe możliwości) Arch Coal odniósł się do zarzutów o zmowę cenową w roku 2000 jako niebyłą, ponieważ nigdy nie została ona udowoniona. 9

10 Decyzja? 13 sierpnia 2014 r. sąd podjął decyzję pozwalającą na fuzję. Decyzja ta błyskawicznie została zaskarżona przez FTC, ale apelacja została odrzucona (sierpień 2004 r.) Dopiero w czerwcu 2005 r. Komisja podjęła decyzję, że nie będzie podważać fuzji 10

11 Skutki fuzji Zwiększenie koncentracji na obszarze SPRB Wzrost ceny węgla o 15% od momentu dokonania fuzji, dopiero we wrześniu 2006 r. cena węgla wróciła do poziomu sprzed fuzji Zwiększenie wydobycia węgla Zwiększenie efektywności kopalni należących do Arch Coal Ryzyko manipulacji ceną w dalszej perspektywie czasowej 11

12 UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powstał w 1990 roku jako Urząd Antymonopolowy. W 1996 roku, kiedy po reformie administracji centralnej UA otrzymał swą obecną nazwę – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Rozszerzono przy tym zakres jego działań o ochronę interesów konsumentów 12

13 Case: Fuzja PGE i Energa 13

14 Case: charakterystyka podmiotów Polska Grupa Energetyczna S.A. jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku, kontroluje ok. 70 spółek. Przychody za rok 2013 wyniosły 30.144.855 tys. zł. Większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa - 61,89% udziału w kapitale zakładowym. Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Przychody za rok 2013 wyniosły 11 429 249 tys. zł, przy 17% udziale w rynku. Głównym udziałowcem jest Skarb Państwa z 51,52% udziału w kapitale zakładowym. 14

15 Obszar działania głównych spółek dystrybucyjnych w Polsce 15

16 Case: Fuzja PGE oraz Energa 20 października 2010 roku Polska Grupa Energetyczna złożyła do UOKiK wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli nad spółką Energa Zgłoszenie zamiaru koncentracji do UOKiK było wynikiem przeprowadzonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa procesu prywatyzacyjnego Energi, w której PGE chciała nabyć od Państwa 84,19% akcji gdańskiej spółki energetycznej o wartości 7,53 mld zł 16

17 Decyzja: Fuzja PGE - Energa Prezes UOKiK wydała decyzję zakazującą przejęcia przez Polską Grupę Energetyczną kontroli nad spółką Energa Zdaniem Urzędu, połączenie posiadającej silną pozycję na rynku grupy PGE ze spółką Energa, skutkowałoby utworzeniem podmiotu, który niezależnie od konkurentów i kontrahentów dyktowałby warunki sprzedaży i ustalał ceny energii. 28 stycznia 2011 roku Polska Grupa Energetyczna odwołała się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – sąd utrzymał w mocy decyzję UOKiK 17

18 Koncentracja na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce 2012 Nazwa firmyHHI PGE841 TAURON676 ENEA256 ENERGA225 VATTENFALL64 RWE STOEN36 RAZEM:2098 18

19 Udział w krajowym rynku sprzedaży energii elektrycznej w 2012 roku 19

20 Przewidywana struktura rynku po fuzji PGE-Energa 20

21 Case: Fuzja KGHM i Quadra FNX Mining 21

22 KGHM Polska Miedź S.A. wcześniej: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi - jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. W 2006 r. W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto, koncentrat palladu i platyny (93 kg), ołów i inne metale. KGHM wydobywa także sól kamienną. Spółka została założona w 1961 r. Quadra FNX Mining Ltd Kanadyjskie przedsiębiorstwo wydobywcze założone w 2002 r., zajmujące się pozyskiwaniem pallady, złota, kobaltu, i molibdenu ze złóż w Nevadzie, Arizonie, w Chile i na Grenlandii 22

23 Fuzja KGHM i Quadra FNX Mining KGHM podpisał w grudniu 2011 roku warunkową zobowiązującą umowę, w ramach nabędzie od dotychczasowych akcjonariuszy kanadyjskiej spółki górniczej Quadry FNX 100 proc. jej akcji za 2,87 mld CAD (ok. 9,44 mld zł) Specyfika prawa Kanadyjskiego wymaga kilku-etapowego przygotowywania fuzji oraz uzyskania zgody Ministerstwa Przemysłu 23

24 Skąd zainteresowanie KGHM Spółką Quadra FNX? Quadra FNX została założona w 2002 r. jako Quadra Resources, a jej debiut giełdowy (IPO) nastąpił w 2004 r. W 2010 nastąpiła fuzja z FNX Mining Company. W jej wyniku Quadra uzyskała dostęp do kopalni w słynnym z niklu, miedzi, palladu, platyny, złota oraz rud innych metali rejonie Sudbury na północy Ontario. 24

25 Zgody na fuzję 21 lutego 2012 r. - 78% akcjonariuszy zgodziło się na fuzję 22 lutego - Sąd Najwyższy Kolumbii Brytyjskiej (Kanada) zatwierdził warunki transakcji nabycia przez KGHM Polska Miedź akcji kanadyjskiej spółki Quadra FNX Mining stanowiących 100 proc. jej kapitału zakładowego 29 lutego – zgoda Ministerstwa Przemysłu na fuzję 6 marca zamknięcie transakcji przejęcia 25

26 Podsumowanie fuzji KGHM nabył 100 proc. akcji Quadra FNC za około 9,44 mld zł (2,9 mld dolarów kanadyjskich). Zasoby miedzi szacowane były na ponad 8 mln ton, a sama spółka zatrudniała łącznie około 2,5 tys. osób. Przychody w 2010 roku wyniosły 958 mln USD, natomiast zysk netto 172 mln USD. 26

27 27

28 28

29 29 Pytania do publiczności

30 Jakie są statutowe zadania UOKiK? a) Ochrona granic RP b) Ochrona waluty c) Ustalanie stopy referencyjnej d) Kontrola koncentracji rynku 30

31 Fuzja pozioma: a) Dotyczcy przedsiębiorstw oferujących dobra komplementarne b) Dotyczy przedsiębiorstw działających na różnych szczeblach obrotu c) Dotyczy przedsięborstw działających w tej samej branży na tym samym szczeblu obrotu d) Dotyczy przedsiębiorstw działających w różnych branżach 31

32 Odpowiednikiem UOKiK w USA jest: a) Centralna Agencja Wywiadowcza b) Federalna Komisja Handlu c) Federalne Biuro Śledcze d) Komisja ds. Regulacji Handlu 32

33 Wskaźnik Herfindahla – Hirschmana określa a) Koncentrację rynku b) Udziały przedsiębiorstwa w rynku c) Jest to wskaźnik obrotu aktywów d) Wskaźnik zadłużenia 33

34 Orzecznictwem w sprawach związanych z przeciwdziałaniem praktykom monopolistycznym zajmuje się: a) Sąd Rejonowy b) Sąd Administracyjny c) Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów d) Sąd Okręgowy, Wydział Gospodarczy 34

35 35

36 Źródła: http://20lat.uokik.gov.pl/download/pdf/ulotk a_uokik_fuzje.pdf http://20lat.uokik.gov.pl/download/pdf/ulotk a_uokik_fuzje.pdf http://www.uokik.gov.pl/ http://www.kghm.pl/ http://www.kancelarie.polskiprawnik.pl/dariu sz-tokarczuk-przejecie-quadry-przez-kghm- byla-wielka-i-skomplikowana- transakcja,1180/ http://www.kancelarie.polskiprawnik.pl/dariu sz-tokarczuk-przejecie-quadry-przez-kghm- byla-wielka-i-skomplikowana- transakcja,1180/ http://www.archcoal.com/ http://www.energa.pl/dla- domu/strona_glowna/dom http://www.energa.pl/dla- domu/strona_glowna/dom http://www.gkpge.pl/ 36


Pobierz ppt "Fuzje Case 3 Autorzy: Paweł Mańkowski Michał Lisak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google