Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opcje egzotyczne, Strategie opcyjne i ich zastosowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opcje egzotyczne, Strategie opcyjne i ich zastosowania"— Zapis prezentacji:

1 Opcje egzotyczne, Strategie opcyjne i ich zastosowania

2 Opcje standardowe- waniliowe
Dopuszczone do obrotu giełdowego Bez dodatkowych warunków, czy też zmiennych cen wykonania Podział ze względu na czas wykonania: amerykańskie/europejskie

3 Podział opcji egzotycznych
Pojedyncze Binarne, o uwarunkowanej premii, z odstępem Elastyczne Bermudzkie, o opóźnionym starcie, ratalne, wyboru Uwarunkowane Azjatyckie, barierowe, drabinowe, na okrzyk, wsteczne

4 Przykład 1 (Opcje towarowe)

5

6 Przykład 2 (Opcje giełdowe i pozagiełdowe)

7

8

9 Przykład 3 (Opcje binarne)

10

11 Strategie opcyjne Powstają przez połączenie standardowych kontraktów opcyjnych oraz kontraktów terminowych Tworzy się je w celach spekulacyjnych, arbitrażowych i zabezpieczających Pozwalają dostosować profil wypłaty do indywidualnych oczekiwań

12 Przykład 1 Strategia arbitrażowa: long box=long call+short put+short call+long put Dochód Strategia możliwa tylko przy złej wycenie kontraktów opcyjnych. Inwestor z góry zna dochód, który nie jest uzależniony od ceny instrumentu bazowego Cena instrumentu bazowego

13 Przykład 2 Strategia zabezpieczająca: long strangle=long call+long put
Dochód W tym przypadku inwestor zabezpiecza się przed silnymi zmianami ceny instrumentu bazowego, poprzez zakup przeciwnych kontraktów, z różną ceną wykonania. Cena instrumentu bazowego

14 Przykład 3 Strategia spekulacyjna: rotated bull spread=short put +long call Dochód W tym przypadku inwestor liczy na silny wzrost ceny instrumentu bazowego, a tym samym na ponadprzeciętny zysk. Strategia ta nie wymaga wkładu własnego przy zawieraniu kontraktów. Cena instrumentu bazowego

15 Opcje wielokresowe na stopę procentową typu cap i floor
Każda z tych opcji jest portfelem wielu opcji jednookresowych nazywanych caplet i floorlet Służą do zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami oprocentowania Są korzystniejsze od kontraktów typu FRA, ponieważ nie płaci się różnicy w oprocentowaniu drugiej stronie, a jedynie premię przy nabyciu kontraktu.

16 Przykład 1 Kontrakt typu floor: wartość nominalna 1 mln, stopa referencyjna WIBOR 6M, stopa kontraktu będąca ceną wykonania -7% Okres od zawarcia kontraktu w latach WIBOR 6M na początku okresu w procentach Płatność na koniec okresu 0,5 7,25 1 7,36 1,5 6,84 800 2 6,75 1250 2,5 6,98 100 3 7,35 Płatności następują wg formuły: max(((0,07-WIBOR6M)* *0,5);0) Poprzez zawarcie kontraktu floor nabywca zabezpiecza się przed spadkiem stopy procentowej

17 Przykład 2 Kontrakt typu cap: wartość nominalna 1 mln, stopa referencyjna WIBOR 6M, stopa kontraktu będąca ceną wykonania -7% Okres od zawarcia kontraktu w latach WIBOR 6M na początku okresu w procentach Płatność na koniec okresu 0,5 7,25 1250 1 7,36 1800 1,5 6,84 2 6,75 2,5 6,98 3 7,35 1750 Płatności następują wg formuły: max(((WIBOR6M-0,07)* *0,5);0) Poprzez zawarcie kontraktu cap nabywca zabezpiecza się przed wzrostem stopy procentowej

18 Koniec

19 Aleksander Suski Maciej Hampel
Opcje finansowe, w tym opcje egzotyczne, zbywalne strategie opcyjne i ich zastosowania Aleksander Suski Maciej Hampel

20 Przypomnienie Opcja – pochodny instrument finansowy dający prawo (nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie (cena wykonania) w danym okresie (termin wykonania opcji). Opcja występuje w postaci zarówno umowy zawieranej na rynku nieregulowanym jak i przedmiotu obrotu na giełdzie.

21 Przypomnienie – opcje kupna
Źródło: Kupno opcji kupna (long call) Sprzedaż opcji kupna (short call)

22 Przypomnienie – opcje sprzedaży
Źródło: Kupno opcji sprzedaży (long put) Sprzedaż opcji sprzedaży (short put)

23 Wybrane strategie opcyjne

24 Strategia byka – Bull Call Spread

25 Strategia byka – Bull Call Spread
Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą miały tendencje do lekkiego wzrostu Nabycie opcji kupna instrumentu o określonej cenie wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji kupna tego samego instrumentu z wyższą ceną wykonania Maksymalny zysk ograniczony Maksymalna strata ograniczona

26 Strategia niedźwiedzia – Bear Call Spread

27 Strategia niedźwiedzia – Bear Call Spread
Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą miały tendencje do lekkiego spadku Nabycie opcji sprzedaży instrumentu o określonej cenie wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji sprzedaży tego samego instrumentu z niższą ceną wykonania. Maksymalny zysk ograniczony Maksymalna strata ograniczona

28 Strategia motyla – Long Butterfly Spread

29 Strategia motyla – Long Butterfly Spread
Stosowana, gdy inwestor oczekuje stabilizacji ceny instrumentu bazowego Nabycie opcji kupna o stosunkowo niskiej cenie wykonania (t1) oraz nabycie opcji kupna o relatywnie wyższej cenie wykonania (t3), oraz: Sprzedaż dwóch opcji kupna o cenie zbliżonej do aktualnej ceny instrumentu bazowego (t2), tak by: t1<t2<t3 Strata jest ograniczona nawet przy dużych wahaniach ceny instrumentu bazowego

30 Strategia stelaża – Long Straddle Spread

31 Strategia stelaża – Long Straddle Spread
Stosowana, gdy inwestor oczekuje dużych zmian w cenie instrumentu bazowego w dowolnym kierunku Nabycie opcji kupna i sprzedaży o tej samej cenie wykonania oraz o tej samej dacie wygaśnięcia opcji Zysk jest potencjalnie nieograniczony Strata jest ograniczona tylko do wysokości sumy zapłaconych premii

32 Opcje egzotyczne

33 Opcje egzotyczne Indywidualny charakter – dopasowanie do wybranej strategii poprzez dodawanie dodatkowych warunków – przynajmniej jedna różnica odróżnia opcje egzotyczne od standardowych Nie są przedmiotem obrotu na tradycyjnych „parkietach” giełdowych Oferowane są głównie przez banki dla klientów (brak działań międzybankowych) – dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

34

35 Rodzaje opcji egzotycznych

36 Azjatyckie

37 Azjatyckie Wypłata zależy od średniej wartości instrumentu bazowego w danym okresie (śr. arytmetyczna/śr. geometryczna) Pierwsza opcja wystawiona na sprzedaż przez Bankers Trust – Tokio Zdecydowanie tańsze od opcji europejskich Jeżeli cena instrumentu na koniec okresu przewyższa wartość średnią z całego okresu ⇒ zysk dla inwestora Niższy koszt zabezpieczenia średniego kursu ceny instrumentu bazowego

38 Koszykowe Dywersyfikacja ryzyka poprzez uzależnienie wyniku transakcji od więcej niż jednego instrumentu bazowego Używane w okresie dużej niepewności co do zachowań instrumentu bazowego w przyszłości Wybór instrumentów bazowych o najmniejszej możliwej korelacji ⇒ ograniczenie ryzyka gwałtownych fluktuacji

39 Barierowe

40 Barierowe Wykonanie zależy od ceny instrumentu bazowego (osiągniecie lub przekroczenie pewnego poziomu) Elastyczne rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą się zabezpieczyć przed fluktuacjami na rynku

41 Barierowe - rodzaje Down & In Call/Put – prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku spadnie poniżej poziomu bariery Down & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie spadnie poniżej poziomu bariery Up & In Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku wzrośnie powyżej poziomu bariery Up & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie wzrośnie powyżej poziomu bariery

42 Barierowe - rodzaje barier
Bariery amerykańskie – obserwowane przez całą długość trwania kontraktu Bariery europejskie – obserwowane w dniu zapadalności kontraktu (najczęściej o określonej godzinie)

43 Wyboru Na początku zawarcia kontraktu decyzje ograniczają się do ustalenia: Typu instrumentu bazowego Ceny wykonania Terminu wykonania Wartości premii Inwestor w trakcie trwania kontraktu ma prawo do wyboru czy zakupiony instrument będzie opcją kupna czy opcją sprzedaży

44 Wyboru Podobna do strategii Stelaża ⇒ różnica dotyczy określenia kierunku transakcji przez inwestora Inwestor stosuje tą opcję gdy oczekiwane są duże zmiany w cenie instrumentu, jednak nie można zdefiniować kierunku tych zmian

45 Dziękujemy


Pobierz ppt "Opcje egzotyczne, Strategie opcyjne i ich zastosowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google