Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opcje Opcje egzotyczne, Strategie opcyjne i ich zastosowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opcje Opcje egzotyczne, Strategie opcyjne i ich zastosowania."— Zapis prezentacji:

1 Opcje Opcje egzotyczne, Strategie opcyjne i ich zastosowania

2 Opcje standardowe- waniliowe Dopuszczone do obrotu giełdowego Bez dodatkowych warunków, czy też zmiennych cen wykonania Podział ze względu na czas wykonania: amerykańskie/europejskie

3 Podział opcji egzotycznych Pojedyncze Binarne, o uwarunkowanej premii, z odstępem Elastyczne Bermudzkie, o opóźnionym starcie, ratalne, wyboru Uwarunkowane Azjatyckie, barierowe, drabinowe, na okrzyk, wsteczne

4 Przykład 1 (Opcje towarowe)

5

6 Przykład 2 (Opcje giełdowe i pozagiełdowe)

7

8

9 Przykład 3 (Opcje binarne)

10

11 Strategie opcyjne Powstają przez połączenie standardowych kontraktów opcyjnych oraz kontraktów terminowych Tworzy się je w celach spekulacyjnych, arbitrażowych i zabezpieczających Pozwalają dostosować profil wypłaty do indywidualnych oczekiwań

12 Przykład 1 Strategia arbitrażowa: long box=long call+short put+short call+long put Dochód Cena instrumentu bazowego Strategia możliwa tylko przy złej wycenie kontraktów opcyjnych. Inwestor z góry zna dochód, który nie jest uzależniony od ceny instrumentu bazowego

13 Przykład 2 Strategia zabezpieczająca: long strangle=long call+long put Dochód Cena instrumentu bazowego W tym przypadku inwestor zabezpiecza się przed silnymi zmianami ceny instrumentu bazowego, poprzez zakup przeciwnych kontraktów, z różną ceną wykonania.

14 Przykład 3 Strategia spekulacyjna: rotated bull spread=short put +long call Dochód Cena instrumentu bazowego W tym przypadku inwestor liczy na silny wzrost ceny instrumentu bazowego, a tym samym na ponadprzeciętny zysk. Strategia ta nie wymaga wkładu własnego przy zawieraniu kontraktów.

15 Opcje wielokresowe na stopę procentową typu cap i floor Każda z tych opcji jest portfelem wielu opcji jednookresowych nazywanych caplet i floorlet Służą do zabezpieczania się przed niekorzystnymi zmianami oprocentowania Są korzystniejsze od kontraktów typu FRA, ponieważ nie płaci się różnicy w oprocentowaniu drugiej stronie, a jedynie premię przy nabyciu kontraktu.

16 Przykład 1 Okres od zawarcia kontraktu w latach WIBOR 6M na początku okresu w procentach Płatność na koniec okresu 0,57,250 17,360 1,56,84800 26,751250 2,56,98100 37,350 Kontrakt typu floor: wartość nominalna 1 mln, stopa referencyjna WIBOR 6M, stopa kontraktu będąca ceną wykonania -7% Płatności następują wg formuły: max(((0,07-WIBOR6M)*1000000*0,5);0) Poprzez zawarcie kontraktu floor nabywca zabezpiecza się przed spadkiem stopy procentowej

17 Przykład 2 Okres od zawarcia kontraktu w latach WIBOR 6M na początku okresu w procentach Płatność na koniec okresu 0,57,251250 17,361800 1,56,840 26,750 2,56,980 37,351750 Kontrakt typu cap: wartość nominalna 1 mln, stopa referencyjna WIBOR 6M, stopa kontraktu będąca ceną wykonania -7% Płatności następują wg formuły: max(((WIBOR6M-0,07)*1000000*0,5);0) Poprzez zawarcie kontraktu cap nabywca zabezpiecza się przed wzrostem stopy procentowej

18 Koniec

19 Aleksander Suski Maciej Hampel

20  Opcja – pochodny instrument finansowy dający prawo (nie obowiązek) zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego po ustalonej cenie (cena wykonania) w danym okresie (termin wykonania opcji). Opcja występuje w postaci zarówno umowy zawieranej na rynku nieregulowanym jak i przedmiotu obrotu na giełdzie.

21 Kupno opcji kupna (long call) Sprzedaż opcji kupna (short call) Źródło: http://www.theoptionsguide.com

22 Kupno opcji sprzedaży (long put) Sprzedaż opcji sprzedaży (short put) Źródło: http://www.theoptionsguide.com

23

24

25  Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą miały tendencje do lekkiego wzrostu  Nabycie opcji kupna instrumentu o określonej cenie wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji kupna tego samego instrumentu z wyższą ceną wykonania  Maksymalny zysk ograniczony  Maksymalna strata ograniczona

26

27  Inwestor przewiduje, że ceny na giełdzie będą miały tendencje do lekkiego spadku  Nabycie opcji sprzedaży instrumentu o określonej cenie wykonania i jednoczesna sprzedaż opcji sprzedaży tego samego instrumentu z niższą ceną wykonania.  Maksymalny zysk ograniczony  Maksymalna strata ograniczona

28

29  Stosowana, gdy inwestor oczekuje stabilizacji ceny instrumentu bazowego  Nabycie opcji kupna o stosunkowo niskiej cenie wykonania (t1) oraz nabycie opcji kupna o relatywnie wyższej cenie wykonania (t3), oraz:  Sprzedaż dwóch opcji kupna o cenie zbliżonej do aktualnej ceny instrumentu bazowego (t2), tak by: t1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/10/2854310/slides/slide_29.jpg", "name": " Stosowana, gdy inwestor oczekuje stabilizacji ceny instrumentu bazowego  Nabycie opcji kupna o stosunkowo niskiej cenie wykonania (t1) oraz nabycie opcji kupna o relatywnie wyższej cenie wykonania (t3), oraz:  Sprzedaż dwóch opcji kupna o cenie zbliżonej do aktualnej ceny instrumentu bazowego (t2), tak by: t1

30

31  Stosowana, gdy inwestor oczekuje dużych zmian w cenie instrumentu bazowego w dowolnym kierunku  Nabycie opcji kupna i sprzedaży o tej samej cenie wykonania oraz o tej samej dacie wygaśnięcia opcji  Zysk jest potencjalnie nieograniczony  Strata jest ograniczona tylko do wysokości sumy zapłaconych premii

32

33  Indywidualny charakter – dopasowanie do wybranej strategii poprzez dodawanie dodatkowych warunków – przynajmniej jedna różnica odróżnia opcje egzotyczne od standardowych  Nie są przedmiotem obrotu na tradycyjnych „parkietach” giełdowych  Oferowane są głównie przez banki dla klientów (brak działań międzybankowych) – dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

34

35

36

37  Wypłata zależy od średniej wartości instrumentu bazowego w danym okresie (śr. arytmetyczna/śr. geometryczna)  Pierwsza opcja wystawiona na sprzedaż przez Bankers Trust – Tokio  Zdecydowanie tańsze od opcji europejskich  Jeżeli cena instrumentu na koniec okresu przewyższa wartość średnią z całego okresu ⇒ zysk dla inwestora  Niższy koszt zabezpieczenia średniego kursu ceny instrumentu bazowego

38  Dywersyfikacja ryzyka poprzez uzależnienie wyniku transakcji od więcej niż jednego instrumentu bazowego  Używane w okresie dużej niepewności co do zachowań instrumentu bazowego w przyszłości  Wybór instrumentów bazowych o najmniejszej możliwej korelacji ⇒ ograniczenie ryzyka gwałtownych fluktuacji

39

40  Wykonanie zależy od ceny instrumentu bazowego (osiągniecie lub przekroczenie pewnego poziomu)  Elastyczne rozwiązanie dla inwestorów, którzy chcą się zabezpieczyć przed fluktuacjami na rynku

41  Down & In Call/Put – prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku spadnie poniżej poziomu bariery  Down & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie spadnie poniżej poziomu bariery  Up & In Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku wzrośnie powyżej poziomu bariery  Up & Out Call/Put - prawo do zakupu lub sprzedaży waluty po kursie realizacji opcji jeżeli kurs na rynku nie wzrośnie powyżej poziomu bariery

42  Bariery amerykańskie – obserwowane przez całą długość trwania kontraktu  Bariery europejskie – obserwowane w dniu zapadalności kontraktu (najczęściej o określonej godzinie)

43  Na początku zawarcia kontraktu decyzje ograniczają się do ustalenia: ◦ Typu instrumentu bazowego ◦ Ceny wykonania ◦ Terminu wykonania ◦ Wartości premii  Inwestor w trakcie trwania kontraktu ma prawo do wyboru czy zakupiony instrument będzie opcją kupna czy opcją sprzedaży

44  Podobna do strategii Stelaża ⇒ różnica dotyczy określenia kierunku transakcji przez inwestora  Inwestor stosuje tą opcję gdy oczekiwane są duże zmiany w cenie instrumentu, jednak nie można zdefiniować kierunku tych zmian

45


Pobierz ppt "Opcje Opcje egzotyczne, Strategie opcyjne i ich zastosowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google