Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest mol?. Do wyrażania ilości substancji można wykorzystać różne jednostki: kopa – to zbiór 60 sztuk (elementów) tuzin – to zbiór 12 sztuk mendel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest mol?. Do wyrażania ilości substancji można wykorzystać różne jednostki: kopa – to zbiór 60 sztuk (elementów) tuzin – to zbiór 12 sztuk mendel."— Zapis prezentacji:

1 Co to jest mol?

2 Do wyrażania ilości substancji można wykorzystać różne jednostki: kopa – to zbiór 60 sztuk (elementów) tuzin – to zbiór 12 sztuk mendel – to zbiór 15 sztuk gros – to zbiór 144 elementów tuzin czerwonych róż 1 kopa jajek = 4 mendle jajek = 5 tuzinów jajek Zrozumienie czym jest tuzin, kopa nie jest trudne …

3 MOL to podstawowa jednostka liczebności materii w układzie SI. Jest to zbiór obejmujący niewyobrażalnie dużą liczbę mikroelementów (atomów, cząsteczek, jonów, elektronów). Liczbę elementów wchodzących w skład jednego mola wyznaczył włoski fizyk Amadeo Avogadro. Od jego nazwiska nazywamy ją liczną Avogadra i oznaczamy literą N. Amadeo Avogadro

4 MOL jest to zbór N takich samych elementów budowy materii. N = 6,02 · 10 23 MOL = 6,02·10 23 atomów, cząsteczek, jonów Jeden mol różnych substancji ma różną masę i objętość.

5 Co dla chemika oznacza zapis SO 2 ? SO 2 tlenek siarki(IV) – interpretacja jakościowa jedna cząsteczka tlenku siarki(IV) 1 mol, czyli 6,02 · 10 23 cząsteczek tlenku siarki(IV) interpretacja ilościowa

6 A jak zinterpretować równanie reakcji? SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 Interpretacja jakościowa: tlenek siarki(IV) reaguje z wodą, tworząc kwas siarkowy(IV); Interpretacja cząsteczkowa: jedna cząsteczka tlenku siarki(IV) reaguje z jedną cząsteczką wody, tworząc jedną cząsteczkę kwasu siarkowego(IV); Interpretacja molowa: jeden mol cząsteczek tlenku siarki(IV) reaguje z jednym molem cząsteczek wody tworząc jeden mol cząsteczek kwasu siarkowego(IV)

7 Znając już pojęcie mola spróbujmy rozwiązać proste zadania: 1.W naczyniu znajduje się 1,204 · 10 23 atomów siarki. Oblicz, ile to moli. Do rozwiązania tego zadania wystarczy skorzystać z definicji mola: 1 mol 6,02·10 23 atomów siarki x moli 1,204·10 23 atomów siarki x = 0,2 mola Odp. 1,204·10 23 atomów siarki stanowi 0,2 mola tego pierwiastka.

8 2. Oblicz łączną liczbę atomów, która składa się na jeden mol wodoru. Rozwiązanie tego zadania rozpoczynamy od interpretacji wzoru: H 2 – 2 atomy wodoru W skład jednej cząsteczki wodoru wchodzą dwa atomy wodoru. 1 mol H 2 zawiera 2 mole atomów wodoru Następnie korzystać z definicji mola: 1 mol 6,02·10 23 atomów 2 mole x atomów x = 12,04 ·10 23 atomów Odp. Jeden mol H 2 zawiera łącznie 12,04 ·10 23 atomów.

9 ZADANIA 1.Ile atomów znajduje się w 0,25 mola glinu? 2.Która z próbek zawiera więcej atomów: mol wodoru czy mol helu? 3. W naczyniu znajduje się 18,06·10 23 atomów węgla. Oblicz, ile to moli. 4. Ile atomów wodoru zawartych jest w 5 molach metanu?

10 Co to jest masa molowa?

11 MASA MOLOWA to masa 1 mola danej substancji. Masę molową wyrażamy w g/mol i oznaczamy literą M. Masa molowa atomów danego pierwiastka jest równa liczbowo jego masie atomowej, a masa cząsteczkowa substancji pierwiastkowej lub związku chemicznego jest równa jego masie cząsteczkowej.

12 SubstancjaMasa atomowa lub cząsteczkowa MolMasa molowa S (siarka) 32u 6,02*10 23 atomów 32 g/mol O 2 (tlen) 32u 6,02*10 23 cząsteczek 32 g/mol SO 2 (tlenek siarki(IV) 64u 6,02*10 23 cząsteczek 64 g/mol MOL I MASA MOLOWA WYBRANYCH SUBSTANCJI

13

14 Znając już pojęcie masy molowej spróbujmy rozwiązać proste zadania: 1.Oblicz masę molową kwasu siarkowego(VI). M H 2 SO 4 = 2·1g/mol + 1·32g/mol + 4·16g/mol= 98 g/mol Odp. Masa molowa kwasu siarkowego(VI) wynosi 98 g/mol. 2. Z ilu atomów siarki składa się 8 g tego pierwiastka? Rozwiązując to zadanie skorzystamy z pojęcia mola i masy molowej. M S = 32 g/mol 32 g 6,02·10 23 atomów 8 g x atomów x = 1,505 ·10 23 atomów siarki

15 ZADANIA 1.Oblicz masę 0,1 mola chloru. 2.Ile atomów miedzi znajduje się w 12,8 g miedzi? 3.Która z próbek zawiera więcej atomów 5 g tlenu czy 5 g azotu? 4.Oblicz masę 2 dm 3 tlenu (w warunkach normalnych).

16 STĘŻENIE MOLOWE określa liczbę moli substancji w 1 dm 3 roztworu. ZADANIA 1. Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 40 g bromku potasu w 2 dm 3 wody (gęstość roztworu bromku potasu 1,05 g/cm 3


Pobierz ppt "Co to jest mol?. Do wyrażania ilości substancji można wykorzystać różne jednostki: kopa – to zbiór 60 sztuk (elementów) tuzin – to zbiór 12 sztuk mendel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google