Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdawczość agencji zatrudnienia realizowana za pomocą systemu informatycznego KRAZ Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdawczość agencji zatrudnienia realizowana za pomocą systemu informatycznego KRAZ Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdawczość agencji zatrudnienia realizowana za pomocą systemu informatycznego KRAZ Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

2 Logowanie oraz identyfikacja agencji w systemie Agencja zatrudnienia razem z certyfikatem o dokonaniu wpisu do rejestru otrzymuje dokument zawierający login i hasło dostępu do systemu KRAZ umożliwiające dokonanie pierwszego logowania w systemie Logowanie następuje za pomocą ekranu logowania dostępnego poprzez przycisk menu Zaloguj użytkownika Agencja zatrudnienia po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich funkcji dostępnych dla osoby niezalogowanej oraz dodatkowo do menu Zarządzanie rejestrem Zarówno podczas logowania jak i podczas korzystania z formularzy dostępnych w systemie konieczne jest posługiwanie się przyciskami dostępnymi na ekranie – system nie dopuszcza akceptowania wpisów klawiszem ENTER.

3 www.kraz.praca.gov.pl

4 Strona logowania

5 Przeglądanie własnych danych, zmiana hasła dostępu do systemu Wprowadzanie, edytowanie, przeglądanie sprawozdań Menu Zarządzanie rejestrem

6 Menu Sprawozdania agencji zatrudnienia Wprowadzanie i edycja danych z działalności agencji zatrudnienia Weryfikacja kompletności wprowadzonych danych Przeglądanie wprowadzonych danych sprawozdawczych Przekazanie formularzy sprawozdawczych do WUP

7 Menu Sprawozdania agencji zatrudnienia Zaznaczenie rodzaju prowadzonej działalności a następnie potwierdzenie wyboru (przycisk Akceptuj dane) otworzy edytowalny formularz właściwy dla wybranej działalności. Każdy formularz sprawozdawczy dysponuje przyciskami: Cofnij wpisy – anulowanie wprowadzanych danych Akceptuj dane – zapisanie wprowadzonych danych

8 Formularz informacji o działalności pośrednictwo pracy na terenie RP

9 Formularz informacji o działalności pośrednictwo pracy na terenie RP - cd. Formularze dotyczące działalności w zakresie pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej zawierają przycisk Dodaj dane. Dodaje on do formularza 10 nowych (pustych) wierszy, które można edytować.

10 Formularz informacji o działalności pośrednictwo zagraniczne

11 Formularz informacji o działalności pośrednictwo zagraniczne – cd.

12 Formularz informacji o działalności doradztwo personalne

13 Formularz informacji o działalności poradnictwo zawodowe

14 Formularz informacji o działalności praca tymczasowa

15 Formularz informacji o działalności praca tymczasowa – cd.

16 Przesyłanie sprawozdań pocztą Wzór informacji o działalności agencji zatrudnienia jest określony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie działalności agencji zatrudnienia Druk można pobrać ze strony internetowej WUP w Toruniu www.wup.torun.pl Nazwy grup elementarnych zawodów oraz 4-cyfrowe symbole (klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) są dostępne na stronie KRAZ www.kraz.praca.gov.pl

17 Najczęstsze błędy dotyczące sprawozdawczości Nie przedstawianie informacji o działalności, zwłaszcza w przypadku, gdy podmiot nie prowadził w okresie sprawozdawczym efektywnej działalności agencji zatrudnienia. Przedstawianie wyzerowanej informacji o działalności bez załączonych wyjaśnień dotyczących przyczyn niewykazania działalności oraz oświadczenia o zamiarze prowadzenia działalności agencji zatrudnienia w kolejnym roku sprawozdawczym. Nieterminowe przedstawianie informacji o działalności agencji zatrudnienia.

18 Najczęstsze błędy dotyczące sprawozdawczości c.d. Informację o działalności agencji zatrudnienia należy przekazać marszałkowi województwa do dnia 31 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym. Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich agencji zatrudnienia bez względu na okres, jaki upłynął od dnia uzyskania wpisu do rejestru do końca roku sprawozdawczego. Agencje, które w okresie sprawozdawczym nie świadczyły usług, również zobowiązane są do złożenia informacji o działalności za rok ubiegły. W takim przypadku należy przedstawić wyzerowaną informację, a dodatkowo załączyć pisemne wyjaśnienia uwzględniające przyczyny nie świadczenia usług oraz oświadczenie dotyczące zamiaru prowadzenia działalności agencji zatrudnienia w kolejnym roku sprawozdawczym.

19 Najczęstsze błędy dotyczące sprawozdawczości Sporządzanie informacji o działalności agencji zatrudnienia na nieaktualnym druku Posługiwanie się nazwami zawodów bądź kodami niezgodnymi z aktualną klasyfikacją; Niezgodność między nazwami zawodów, a ich czterocyfrowymi symbolami, wpisywanie 6-cyfrowych kodów zamiast 4-cyfrowych.

20 Najczęstsze błędy dotyczące sprawozdawczości Brak rozróżnienia między działalnością w zakresie pośrednictwa pracy (na terenie Polski bądź zagranicą), a kierowaniem osób do wykonywania pracy tymczasowej. Skutkiem tego błędnie dwukrotnie wykazuje się te same osoby: najpierw w informacji o działalności pośrednictwa pracy (krajowego lub zagranicznego), a następnie w informacji o działalności w zakresie pracy tymczasowej. Uwzględnianie skierowania tych samych osób w zakresie pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

21 Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących agencji zatrudnienia: Paweł Ławański pawel.lawanski@wup.torun.pl tel. 56 669 39 11 fax 56 669 39 07 W przypadku pytań lub sugestii prosimy o kontakt z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu


Pobierz ppt "Sprawozdawczość agencji zatrudnienia realizowana za pomocą systemu informatycznego KRAZ Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google