Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY POSZUKIWANIA PRACY. Samodzielne metody szukania pracy:  Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w mediach.  Składanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY POSZUKIWANIA PRACY. Samodzielne metody szukania pracy:  Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w mediach.  Składanie."— Zapis prezentacji:

1 METODY POSZUKIWANIA PRACY

2 Samodzielne metody szukania pracy:  Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w mediach.  Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście

3  Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu  Zamieszczanie własnych ofert pracy  Praktyki, staże, wolontariat.

4 Pomoc oferowana przez różne instytucje:  Agencje pracy tymczasowej.  Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy  Biura Karier

5  Urzędy Pracy (Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie)  Różnego typu instytucje i organizacje aktywnego wspierania poszukiwania zatrudnienia  KONTAKTY PRYWATNE

6 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

7 Po co jest rozmowa kwalifikacyjna?

8  zgłębienie motywacji kandydata,  bardziej wnikliwe poznanie jego kwalifikacji zawodowych,  zweryfikowanie stylu funkcjonowania interpersonalnego kandydata,

9 Jednymi z częściej zadawanych pytań podczas rozmowy rekrutacyjnej są pytania:

10  Co Pan/Pani sądzi n temat funkcjonowania naszej firmy?  Co zdecydowało o tym, że postanowił (a) Pan/Pani starać się o prace w naszej firmie?  Co w Pana/Pani ocenie stanowi przewagę konkurencyjną naszej firmy w odniesieniu do konkurentów?

11  Proszę się zaprezentować,  Jakie są Pana/Pani cele?  Jakie są Pana/Pani oczekiwania w związku z pracą na danym stanowisku?  Czy woli pracować Pan/Pani w zespole czy indywidualnie?

12  Czy funkcjonuje u Państwa system wdrażania do pracy nowych pracowników?  Jak wyobrażają sobie Państwo relacje z osobą zatrudnioną na tym stanowisku?  Czy chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje o moim doświadczeniu zawodowym?

13  Czy mógłbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat osób, z którymi miałbym na co dzień bezpośrednio pracować?  Czy pracownicy mają możliwość dalszego kształcenia się i czy firma pomaga im w tym?

14 Błędy popełniane podczas rekrutacji  Błędy wypowiedzi – udzielanie wymijających odpowiedzi, chaotyczne odpowiedzi, gadulstwo bądź brak odpowiedzi;  Słabe przygotowanie do rozmowy – brak podstawowych informacji o firmie, nie zadawanie pytań, nieodpowiednie zachowywanie się podczas rozmowy;

15  Niesprecyzowane zainteresowania, celów zawodowych itp.,  Błędy motywacyjne – bierność, nadmierne podporządkowanie itp.;  Nierealistyczne oczekiwania np. co do wynagrodzenia.

16 RODZAJE ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH TELEFONICZNA ma na celu potwierdzenie informacji w CV i liście motywacyjnym, sprawdzenie motywacji i gotowości kandydata do zaangażowania się w procedurę rekrutacji

17 BEZPOŚREDNIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE rozmowa indywidualna rozmowa panelowa rozmowa grupowa stresująca

18  nastawiamy się pozytywnie, próbujemy się wyciszyć: przypomnieć sobie coś miłego itp.,  ćwiczenia relaksacyjno – oddechowe;  ciepła kąpiel wieczorem; wcześniejsze położenie się spać;

19  zjedzenie lekkiego, ale pozytywnego śniadania;  zapewnienie sobie odpowiedniego czasu potrzebnego na przygotowanie się do wyjścia z domu – nie działamy w pośpiechu;  nie koncentrujemy się na załatwianiu innych spraw,  nie wdajemy się w dyskusje z osobami w sytuacjach, które mogą doprowadzić do kłótni.

20 Jak skutecznie zaprezentować się pracodawcy? Przestrzeganie zasad kultury osobistej: - nie wypada się spóźnić - nie bądźmy zbyt wcześnie Stosowne zachowania niewerbalne: - pierwsze wrażenie czyli ”4x20” - postawa ciała - dystans - gesty - mimika - ton głosu Dobór właściwego ubioru

21 Jak odpowiadać na pytania? Przewidzenie pytań, z jakimi możemy się zetknąć, i przećwiczenie swoich odpowiedz; Z jednej strony skoncentrować się na treści wypowiedzi, z drugiej zaś na stylu i sposobie jej udzielania;

22  Unikać odpowiedzi ogólnikowych, mało konkretnych – starajmy się obrazować je konkretnymi przykładami, potwierdzającymi zarówno naszą wiedzę, jak i doświadczenie;  Nie dążyć do zdominowania rozmówcy swoimi wypowiedziami;  Mówić zwięźle, lecz pełnymi zdaniami;

23  Nie odpowiadać pytaniem na pytanie;  Nie odpowiadać na zasadzie „tak-nie”;  Unikać podręcznikowych formułek;  Nie mówić banałów i wstrętów językowych typu: „eee…yyy….”;  Wykazać się umiejętnością słuchania;  Mówić wyraźnie, przekonująco, z autentycznym zaangażowaniem;  Być przygotowanym na pojawienie się zaskakującego pytania np. opowiedzenie dowcipu.

24 Elastyczne formy zatrudnienia ELASTYCZNOŚĆ zatrudnienia funkcjonalna czasu pracy przestrzenna finansowa

25 Co oznacza elastyczność pracy? dla pracownika - konieczność przystosowania się do nowych rozwiązań, pojawiających się w obszarze zatrudnienia, np. czasu i miejsca pracy, czy tez adekwatności kwalifikacji

26 dla pracodawcy - zdolność przedsiębiorstwa do dopasowywania struktury zatrudnienia pracowników do zapotrzebowania i zmianw wielkości produkcji lub intensywności usług, wyznaczanych przez warunki rynkowe;

27 Podział elastycznych form zatrudnienia zatrudnienie pracownicze w ramach klasycznego stosunku pracy: umowy terminowe: - na czas określony, - na czas wykonania określonej pracy, - na okres próbny, - na zastępstwo, - zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, - leasing pracowniczy, - telepraca, - praca na wezwanie, - job sparing (dzielenie pracy).

28 zatrudnienie niepracownicze, które nie podlega rygorom prawa pracy: umowy cywilno-prawne: - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - umowa agencyjna, - praca nakładcza.

29 pozostałe: - outsourcing (stałe zlecenie świadczenia usług na zewnątrz), - samozatrudnienie; - job rotation (praca rotacyjna).

30 Korzyści z elastycznych form  aktywizację zawodową osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy np. osób niepełnosprawnych, starszych, długotrwale bezrobotnych, opiekujących się dziećmi;  wejście lub powrót na rynek pracy osób po dłuższej nieobecności, np. kobiet po urlopach wychowawczych;

31  wprowadzenie w życie zawodowe ludzi młodych, bez doświadczenia zawodowego;  godzenie pracy zawodowej z obowiązkami poza pracowniczymi np. nauką,  zdobywanie doświadczenia zawodowego, rozwijanie kompetencji i nawiązywanie kontaktów poprzez pracę w wielu przedsiębiorstwach, co często jest pierwszym etapem do zdobycia satysfakcjonującego zatrudnienia.

32 Zastrzeżenia wobec elastycznych form z punktu widzenia pracowników to przede wszystkim:  brak skutecznej ochrony prawnej związanej z wynagrodzeniem za pracę,  obciążenie finansowe związane z koniecznością samodzielnego szkolenia i zdobywania niezbędnych umiejętności,  małe możliwości zrzeszania się pracobiorców,  brak pewności co do stałości i ciągłości otrzymywanych zleceń, pracy,

33  brak możliwość korzystania z uprawnień pracowniczych, np. prawa do urlopu,  gorszy dostęp do szkoleń zawodowych organizowanych przez pracodawcę,  ryzyko kolidowania pracy z życiem prywatnym, rodzinnym np. poprzez wykorzystywanie miejsca zamieszkania, do wykonywania swoich zadań zawodowych.


Pobierz ppt "METODY POSZUKIWANIA PRACY. Samodzielne metody szukania pracy:  Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w mediach.  Składanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google