Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODY POSZUKIWANIA PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODY POSZUKIWANIA PRACY"— Zapis prezentacji:

1 METODY POSZUKIWANIA PRACY

2 Samodzielne metody szukania pracy:
Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczanych w mediach. Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście

3 Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu
Zamieszczanie własnych ofert pracy Praktyki, staże, wolontariat.

4 Pomoc oferowana przez różne instytucje:
Agencje pracy tymczasowej. Agencje doradztwa personalnego lub agencje pośrednictwa pracy Biura Karier

5 Urzędy Pracy (Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie)
Różnego typu instytucje i organizacje aktywnego wspierania poszukiwania zatrudnienia KONTAKTY PRYWATNE

6 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

7 Po co jest rozmowa kwalifikacyjna?

8 zgłębienie motywacji kandydata,
bardziej wnikliwe poznanie jego kwalifikacji zawodowych, zweryfikowanie stylu funkcjonowania interpersonalnego kandydata,

9 Jednymi z częściej zadawanych pytań podczas rozmowy rekrutacyjnej są pytania:

10 Co Pan/Pani sądzi n temat funkcjonowania naszej firmy?
Co zdecydowało o tym, że postanowił (a) Pan/Pani starać się o prace w naszej firmie? Co w Pana/Pani ocenie stanowi przewagę konkurencyjną naszej firmy w odniesieniu do konkurentów?

11 Proszę się zaprezentować,
Jakie są Pana/Pani cele? Jakie są Pana/Pani oczekiwania w związku z pracą na danym stanowisku? Czy woli pracować Pan/Pani w zespole czy indywidualnie?

12 Czy funkcjonuje u Państwa system wdrażania do pracy nowych pracowników?
Jak wyobrażają sobie Państwo relacje z osobą zatrudnioną na tym stanowisku? Czy chcieliby Państwo uzyskać dodatkowe informacje o moim doświadczeniu zawodowym?

13 Czy mógłbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat osób, z którymi miałbym na co dzień bezpośrednio pracować? Czy pracownicy mają możliwość dalszego kształcenia się i czy firma pomaga im w tym?

14 Błędy popełniane podczas rekrutacji
Błędy wypowiedzi – udzielanie wymijających odpowiedzi, chaotyczne odpowiedzi, gadulstwo bądź brak odpowiedzi; Słabe przygotowanie do rozmowy – brak podstawowych informacji o firmie, nie zadawanie pytań, nieodpowiednie zachowywanie się podczas rozmowy;

15 Niesprecyzowane zainteresowania, celów zawodowych itp.,
Błędy motywacyjne – bierność, nadmierne podporządkowanie itp.; Nierealistyczne oczekiwania np. co do wynagrodzenia.

16 RODZAJE ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
TELEFONICZNA ma na celu potwierdzenie informacji w CV i liście motywacyjnym, sprawdzenie motywacji i gotowości kandydata do zaangażowania się w procedurę rekrutacji

17 BEZPOŚREDNIE ROZMOWY KWALIFIKACYJNE
rozmowa indywidualna rozmowa panelowa rozmowa grupowa stresująca

18 nastawiamy się pozytywnie, próbujemy się wyciszyć: przypomnieć sobie coś miłego itp.,
ćwiczenia relaksacyjno – oddechowe; ciepła kąpiel wieczorem; wcześniejsze położenie się spać;

19 zjedzenie lekkiego, ale pozytywnego śniadania;
zapewnienie sobie odpowiedniego czasu potrzebnego na przygotowanie się do wyjścia z domu – nie działamy w pośpiechu; nie koncentrujemy się na załatwianiu innych spraw, nie wdajemy się w dyskusje z osobami w sytuacjach, które mogą doprowadzić do kłótni.

20

21 Jak odpowiadać na pytania?
Przewidzenie pytań, z jakimi możemy się zetknąć, i przećwiczenie swoich odpowiedz; Z jednej strony skoncentrować się na treści wypowiedzi, z drugiej zaś na stylu i sposobie jej udzielania;

22 Unikać odpowiedzi ogólnikowych, mało konkretnych – starajmy się obrazować je konkretnymi przykładami, potwierdzającymi zarówno naszą wiedzę, jak i doświadczenie; Nie dążyć do zdominowania rozmówcy swoimi wypowiedziami; Mówić zwięźle, lecz pełnymi zdaniami;

23 Nie odpowiadać pytaniem na pytanie;
Nie odpowiadać na zasadzie „tak-nie”; Unikać podręcznikowych formułek; Nie mówić banałów i wstrętów językowych typu: „eee…yyy….”; Wykazać się umiejętnością słuchania; Mówić wyraźnie, przekonująco, z autentycznym zaangażowaniem; Być przygotowanym na pojawienie się zaskakującego pytania np. opowiedzenie dowcipu.

24 Elastyczne formy zatrudnienia
ELASTYCZNOŚĆ zatrudnienia funkcjonalna czasu pracy przestrzenna finansowa

25 Co oznacza elastyczność pracy?
dla pracownika - konieczność przystosowania się do nowych rozwiązań, pojawiających się w obszarze zatrudnienia, np. czasu i miejsca pracy, czy tez adekwatności kwalifikacji

26 dla pracodawcy - zdolność przedsiębiorstwa do dopasowywania struktury zatrudnienia pracowników do zapotrzebowania i zmian w wielkości produkcji lub intensywności usług, wyznaczanych przez warunki rynkowe;

27 Podział elastycznych form zatrudnienia
zatrudnienie pracownicze w ramach klasycznego stosunku pracy: umowy terminowe: - na czas określony, - na czas wykonania określonej pracy, - na okres próbny, - na zastępstwo, - zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, - leasing pracowniczy, - telepraca, - praca na wezwanie, - job sparing (dzielenie pracy).

28 zatrudnienie niepracownicze, które nie podlega rygorom prawa pracy:
umowy cywilno-prawne: - umowa zlecenie, - umowa o dzieło, - umowa agencyjna, - praca nakładcza.

29 pozostałe: - outsourcing (stałe zlecenie świadczenia usług na zewnątrz), - samozatrudnienie; - job rotation (praca rotacyjna).

30 Korzyści z elastycznych form
aktywizację zawodową osób o utrudnionym dostępie do rynku pracy lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy np. osób niepełnosprawnych, starszych, długotrwale bezrobotnych, opiekujących się dziećmi; wejście lub powrót na rynek pracy osób po dłuższej nieobecności, np. kobiet po urlopach wychowawczych;

31 wprowadzenie w życie zawodowe ludzi młodych, bez doświadczenia zawodowego;
godzenie pracy zawodowej z obowiązkami poza pracowniczymi np. nauką, zdobywanie doświadczenia zawodowego, rozwijanie kompetencji i nawiązywanie kontaktów poprzez pracę w wielu przedsiębiorstwach, co często jest pierwszym etapem do zdobycia satysfakcjonującego zatrudnienia.

32 Zastrzeżenia wobec elastycznych form z punktu widzenia pracowników to przede wszystkim:
brak skutecznej ochrony prawnej związanej z wynagrodzeniem za pracę, obciążenie finansowe związane z koniecznością samodzielnego szkolenia i zdobywania niezbędnych umiejętności, małe możliwości zrzeszania się pracobiorców, brak pewności co do stałości i ciągłości otrzymywanych zleceń, pracy,

33 brak możliwość korzystania z uprawnień pracowniczych, np
brak możliwość korzystania z uprawnień pracowniczych, np. prawa do urlopu, gorszy dostęp do szkoleń zawodowych organizowanych przez pracodawcę, ryzyko kolidowania pracy z życiem prywatnym, rodzinnym np. poprzez wykorzystywanie miejsca zamieszkania, do wykonywania swoich zadań zawodowych.


Pobierz ppt "METODY POSZUKIWANIA PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google