Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Patrycjusz Nowakowski Praktyka pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie z perspektyw członka Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Patrycjusz Nowakowski Praktyka pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie z perspektyw członka Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej."— Zapis prezentacji:

1 Patrycjusz Nowakowski Praktyka pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie z perspektyw członka Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej

2 I ETAP Interwencja Policji w środowisku czyli pierwszy kontakt z osobą stosująca przemoc w rodzinie. Wszczęcie procedury Niebieska Karta Działania i procedury Policji Rzetelna informacja Dobre praktyki

3 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Przekazanie formularza „C” Notatka Policji z interwencji jako załącznik do Niebieskiej Karty „C” - jako dobra praktyka wypracowana w współpracy Interdyscyplinarnej !!! ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GRUPA ROBOCZA

4 Istotnym jest także, aby przed powołaniem grupy roboczej każdy z członków Zespołu Interdyscyplinarnego zapoznał się z Niebieską Kartą, i już na samym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego posiadał niezbędne informację o rodzinie jak i osobie stosującej przemoc, które pozwolą na szybkie ustalenie planu pomocy.

5 II ETAP Wezwanie osoby stosującej przemoc na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej Problemy Dobre praktyki

6 Dobrych praktyk ciąg dalszy
Grupa robocza na Komendzie/Komisariacie Policji Okazuje się także, że Komenda/Komisariat Policji, jest najbardziej trafionym miejscem, jeśli chodzi o frekwencję wzywanych osób stosujących przemoc która sięga nawet %, przy % OPS lub innych miejsc.

7 III ETAP Policjant (dzielnicowy) Kurator Sądowy Pracownik Socjalny
SKŁAD GRUPY ROBOCZEJ DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC Policjant (dzielnicowy) Kurator Sądowy Pracownik Socjalny Przedstawiciel Komisji Alkoholowej Osoba prowadząca Program Korekcyjno - Edukacyjny

8 Przedstawiciele oraz specjaliści różnych służb i instytucji spotykając się z osoba stosującą przemoc w ramach prac w grupie roboczej powinni tak prowadzić działania, aby zmotywować osobę stosującą przemoc do poprawy swoich wcześniejszych zachowań, oczywiście pod warunkiem, że motywacja ta nie będzie miała tylko charakteru kontroli, lecz skoncentruje się na rozwiązaniu pierwotnego problemu.

9 Pamiętać należy, że każdy przypadek związany z przemocą w rodzinie zazwyczaj ma indywidualny i osobisty charakter dlatego podczas prac w grupie roboczej ze sprawcą, ważnym elementem jest uzyskanie w rozmowie jak najwięcej informacji dotyczących rodziny, problemów, zasobów, jak również starać się określić deficyty i inne czynniki powodujące pogorszenie relacji w rodzinie.

10 IV ETAP DZIAŁANIA WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC uzyskuje informacje o konsekwencjach popełnianych czynów; prawnych, rodzinnych, (pytany/a jest o skutki tych zachowań i ich wpływ na dalsze relacje w rodzinie); uzyskuje informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie; poddany jest analizie poszukania w sobie mocnych stron i pobudzany do znalezienia siły na osiągnięcie swoich celów innymi metodami (nie przez stosowanie przemocy)

11 DZIAŁANIA WOBEC OSOBY STOSUJĄCEJ PRZEMOC
dostaje propozycję skorzystania z pomocy specjalistycznej, celem osiągnięcia tego na czym mu zależy bez uciekania się do zachowań, które są krzywdzące dla innych a dla samego siebie powoduje przykre skutki; zmotywowany zostaje do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych nie na zasadzie suchej informacji, lecz konkretnej merytorycznej określającej założenia ogólne, cel główny, cele szczegółowe, zakładane rezultaty; Dobre praktyki

12 V ETAP ROZMOWA MOTYWUJĄCA Z OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC
Okazujemy szacunek tej osobie, niezależnie od tego jak oceniamy jej zachowanie, Pamiętamy, aby rozmawiać konkretnym, zrozumiałym językiem. Nie używamy zbitek pojęciowych np. „zachowanie przemocowe” lecz konkretnie, pytamy, kiedy Pan Pani bije, szarpie, krzyczy, przeklina – co wtedy dzieje się z córką, żoną, synem, co Pan/Pani chce przez to uzyskać, co Pan/Pani czuje ?

13 Nie oceniamy osoby, nie oskarżamy jej, nie krytykujemy
ROZMOWA MOTYWUJĄCA Z OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC Informujemy o tym co jest możliwe w przypadku przyjęcia oferty pomocy (co klient może zyskać) i co zrobimy, gdy klient odmówi – informujmy o konsekwencjach (zawiadomienie policji, prokuratury, sądu rodzinnego) Nie oceniamy osoby, nie oskarżamy jej, nie krytykujemy    Pytamy jak ona widzi swoją sytuację, dalszą przyszłość

14 Okazujemy zrozumienie dla jej perspektywy, na ile to jest możliwe, podkreślać pozytywne aspekty jej myślenia i działania; Wykazujemy zainteresowanie tym, co przeżywa osoba stosująca przemoc PAMIĘTAJMY !!! że łatwiej będzie osobie stosującej przemoc podjąć właściwą decyzję, jeżeli nasza propozycja będzie zgodna z jego celami. Poczuje się dobrze przez nas potraktowany uzna, że zależy nam na tym aby w jego życiu działo się lepiej, zrozumie, że jesteśmy mu życzliwi i nie chcemy go zmieniać na siłę, lecz decyzja należy do niego.

15 Skuteczność pracy ze sprawcami przemocy jak również całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie zależał od tego, czy osoby w nim uczestniczące są dobrze przygotowane, czy podwyższają swoje kwalifikacje, wykazują zaangażowanie i wierzą w to, że przemoc w rodzinie można powstrzymać, a także pomóc i uzyskać trwałą zmianę oraz czy mają wypracowane i drożne kanały przepływu informacji oraz procedury właściwych działań. Ponadto nie kierują się własnymi stereotypami i przekonaniami na temat sprawców przemocy.

16 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Patrycjusz Nowakowski Praktyka pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie z perspektyw członka Zespołu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google