Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

USŁUGI RYNKU PRACY. POŚREDNICTWO PRACY USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY POŚREDNICTWO PRACY polega na: pozyskiwaniu ofert pracy; udzielaniu pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "USŁUGI RYNKU PRACY. POŚREDNICTWO PRACY USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY POŚREDNICTWO PRACY polega na: pozyskiwaniu ofert pracy; udzielaniu pomocy."— Zapis prezentacji:

1 USŁUGI RYNKU PRACY

2 POŚREDNICTWO PRACY

3 USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY POŚREDNICTWO PRACY polega na: pozyskiwaniu ofert pracy; udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy; informowaniu o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami ( giełdy i targi pracy); współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania, informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

4 USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY MOGĄ UZYSKAĆ OD POŚREDNIKÓW PRACY: informacje o ofertach pracy, pomoc w znalezieniu właściwych dla siebie ofert pracy, skierowania do pracy na zgłoszone przez pracodawców miejsca pracy, informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.

5 USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY  Powiatowy urząd pracy przyjmuje od pracodawców oferty pracy i udostępnia je osobom zainteresowanym, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz w internetowej bazie ofert pracy.  Powiatowe urzędy pracy zobowiązane są do podawania do publicznej wiadomości każdego wolnego miejsca pracy zgłoszonego przez pracodawcę. www.pupradom.pl oferty pracy

6 USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY  Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu organizuje także specjalistyczne formy pośrednictwa - giełdy pracy i targi pracy.

7 USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY  Giełda pracy to spotkanie pracodawców z dobranymi przez pośrednika pracy osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, które posiadają kwalifikacje wymagane na stanowiskach pracy zgłoszonych przez tych pracodawców.  Pracodawcy w trakcie trwania giełdy sami przeprowadzają rozmowy z bezrobotnymi i rekrutują ich do pracy.

8 USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY  Powiatowy urząd pracy organizuje targi pracy samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.  Targi pracy są organizowane przez powiatowe urzędy pracy dla wielu pracodawców i dają możliwość zaprezentowania przez pracodawców ofert pracy. W czasie targów prowadzone są rozmowy rekrutacyjne.

9 USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY USŁUGI EURES – MIĘDZYNARODOWE POŚREDNICTWO PRACY Celem EURES jest pomoc poszukującym pracy w poruszaniu się na europejskim rynku pracy.

10 USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY W ramach sieci EURES znajdziesz między innymi:  informacje na temat mobilności zawodowej,  zagraniczne ofert pracy,  informacje o warunkach życia i pracy w krajach europejskich,  informacje o tym, co istotne przed wyjazdem z Polski,  ofertę sieci EURES w obszarach przygranicznych.  dane kontaktowe do polskich doradców EURES.  zarejestrujesz swoje CV w internetowej bazie, do której dostęp mają pracodawcy całej Europy.  utworzysz konto „Mój EURES”, które pozwoli dostosować dostępne na portalu narzędzia do Twoich indywidualnych potrzeb.  W serwisie www.eures.praca.gov.plwww.eures.praca.gov.pl


Pobierz ppt "USŁUGI RYNKU PRACY. POŚREDNICTWO PRACY USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY POŚREDNICTWO PRACY polega na: pozyskiwaniu ofert pracy; udzielaniu pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google