Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Życie w kropli wody” Projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu pod opieką p. Agnieszki Berkowskiej 1/16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Życie w kropli wody” Projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu pod opieką p. Agnieszki Berkowskiej 1/16."— Zapis prezentacji:

1 „Życie w kropli wody” Projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu pod opieką p. Agnieszki Berkowskiej 1/16

2 Uczniowie potrafią: 1. Zaprojektować i przeprowadzi doświadczenie sprawdzające jak czystość wody wpływa na jednokomórkowe organizmy w niej żyjące - analiza wyników w programie Excel 2. Przeprowadzić obserwację mikroskopową i utrwalić obraz spod mikroskopu w postaci zdjęć lub filmów oraz opracować zdjęcia w programie graficznym 3. Przygotować prezentację multimedialną w programie PowerPoint lub MovieMaker pokazującą najczęściej występujące w kropli wody organizmy 4. Wykonać stronę internetową projektu łączącą wykorzystanie wszystkich wcześniejszych programów komputerowych 5. Przygotować prezentację swoich dokonań w postaci wystawy - praca z programami graficznymi i edytorami tekstu Cele projektu 2/16

3 Uczniowie wykonają doświadczenie sprawdzające jakie organizmy żyją w kropli wody oraz jak czystość wody wpływa na liczbę tych organizmów oraz ich skład gatunkowy. Aby to osiągnąć uczniowie wykonają hodowlę sianową - wyniki zostaną opracowane w postaci wykresów w programie Excel. Podczas obserwacji zostaną wykonane zdjęcia spod mikroskopu oraz nagrane krótkie filmy przedstawiające poruszające się organizmy. Aby zidentyfikować organizmy uczniowie wyszukają w Internecie. Opis projektu informacje o najczęściej spotykanych w wodzie przedstawicielach protistów i glonów i przygotują prezentację przedstawiającą wybrane gatunki. Końcowym efektem pracy uczniów będzie strona internetowa przedstawiająca wyniki pracy nad projektem (prezentacje, galerię zdjęć i filmów, wyniki doświadczenia) oraz wystawa prezentowana społeczności szkolnej. 3/16

4 Narzędzia i programy komputerowe wykorzystane w projekcie Windows Movie Maker – do przygotowania prezentacji o pierwotniakach oraz składania filmów nagrywanych spod mikroskopu Microsoft PowerPoint – do przygotowania tej prezentacji oraz przedstawienia zdjęć z prac graficznych uczniów Paint, IrfanViev, MsOffice Picture Menager, Adobe Photoshop – obróbka zdjęć, przygotowanie logo Gmail – do kontaktowania się z uczniami i przekazywania plików Przeglądarka Google – do wyszukiwania informacji w Internecie HyperCam– nagrywanie zdjęć spod kamery Excel – do zestawienia wyników doświadczenia i tworzenia wykresów Word – do przygotowania wstępnych kart informacyjnych oraz mini plakatów informacyjnych na wystawę Notatnik – do stworzenia strony internetowej 4/16

5 Organizacja pracy Pierwszy etap (wybór tematu projektu, sposobu pracy, narzędzi internernetowych, przyszły podział pracy) został przeprowadzony wspólnie podczas spotkania z nauczycielem (do projektu przystąpiło 8 uczniów) Przy pierwszym zadaniu uczniowie pracowali samodzielnie – każdy zbierał informacje o wybranym organizmie – został wyznaczony koordynator działań który miał dbać o terminowość oddawania prac. Na drugim etapie uczniowie podzielili się na dwa zespoły (po 4 uczniów), z których każdy miał do opracowania jedna prezentację. Niestety jak się okazało znaczna cześć grupy na tym etapie zachorowała i trzeba było zmienić plany. Zamiast dwóch zespołów powstał jeden i musieliśmy zrezygnować z części założeń. Taki stan został zachowany do końca projektu, ponieważ przez większość czasu pracowały 4 osoby (nie zawsze te same – w międzyczasie doszła jeszcze jedna osoba) dopiero w ostatnich dwóch tygodniach liczba uczniów się zwiększyła. 5/16

6 Organizacja pracy Za każdym razem przy wykonywaniu konkretnych działań była wyznaczana jedna osoba która miała koordynować pracę. W ramach działań zespołu zostały wykonane pozostałe zadania: Prezentacja o pierwotniakach; Projekt, wykonanie i analiza doświadczenia; Wykonanie wykresów ilustrujących doświadczenie; Strona internetowa; Przygotowanie wystawy Działania w tak rozbitej grupie były bardzo trudne ale dzięki zaangażowaniu koordynatorów oraz dzięki dobrej woli uczniów było to możliwe. 6/16

7 Rola nauczyciela -Wspólny wybór tematu projektu i pomoc w projektowaniu doświadczenia -Koordynacja działań, czuwanie nad terminowością oddawania prac -Weryfikacja merytoryczna materiałów -Pomoc w obsłudze mikroskopu, identyfikacji organizmów -Współpraca razem z uczniami nad materiałami do prezentacji projektu -Motywowanie uczniów, wyjaśnianie na bieżąco nieścisłości, -Razem z uczniami dbanie o dobrą atmosferę -Ocena końcowa uczniów (część wspólnie z nimi) -Dbanie o przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywania doświadczenia 7/16

8 Działania uczniów -Zbieranie i sortowanie informacji -Wykonywanie i obróbka zdjęć -Projektowanie, przeprowadzenie i analiza doświadczenia -Przygotowywanie preparatów mikroskopowych -Nagrywanie filmów i robienie zdjęć spod kamery mikroskopowej -Tworzenie wykresów e Excelu -Stworzenie lago projektu -Przygotowanie strony internetowej -Przygotowanie wystawy -Obróbka filmów obrazujących życie pierwotniaków -Prowadzenie bieżącej dokumentacji -Utrzymywanie kontaktu między członkami zespołu oraz archiwizacja danych na skrzynce e-mailowej 8/16

9 Rezultaty pracy uczniów Stworzenie logo projektu – a ściślej dwóch – ze względu na charakter projektu ostatecznie zostało wybrane logo stworzone komputerowo 9/16

10 Rezultaty pracy uczniów Przygotowanie materiałów na wystawę która zostanie zaprezentowana na forum szkoły podczas obchodów 60-ciolecia 10/16

11 Rezultaty pracy uczniów Przygotowanie strony internetowej Opis przebiegu doświadczenia Fragment galerii 11/16

12 Rezultaty pracy uczniów Stworzenie wykresów ilustrujących wyniki doświadczenia Liczba pierwotniaków w polu widzenia, Kilka tysięcy Kilkaset Kilkadziesiąt Kilkanaście Ryc. 1. Liczebność pantofelków i stylonychii w badanych próbkach (liczone w polu widzenia). W pozostałych próbkach pierwotniaki nie były obecne* * Nawóz do kwiatów, sól kuchenna, płyn do dywanów, płyn do naczyń, proszek do prania, pasta BHP, benzyna, mydło, płyn do prania; próbki zalewane wodą wodociągową i wodą destylowaną 12/16

13 Prezentacja publiczna wyników Publiczna prezentacja wyników obejmuje: -Prezentację strony internetowej na serwerze naszego Gimnazjum – planowane zawieszenie strony do 22.05.2009 - Prezentację przygotowanej wystawy podczas obchodów 60-ciolecia szkoły 06.06.2009 i później przez dwa tygodnie na terenie szkoły - Projekt został omówiony w zespole oraz wstępnie zaprezentowany niektórym nauczycielom (strona internetowa, prace graficzne) – jak do tej pory spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem 13/16

14 Wnioski Czego nauczyli się uczniowie? -Pracy w grupie i odpowiedzialności za własne działania (szczególnie terminowość oddawania prac) -Świadomego korzystania z informacji (szczególnie z Internetu) z podawaniem źródeł -Projektowania doświadczeń oraz wykonywania obserwacji mikroskopowych -Sprawniejszego korzystania z programów komputerowych min. Word, Excel, PowerPoint, Paint, IrfanView -Prezentowania wyników swojej pracy na różne sposoby 14/16

15 Wnioski Co zyskałam realizując projekt? Przede wszystkim lepiej poznałam moich uczniów i ich zainteresowania (również poza biologiczne). Zaskoczyło mnie jak chętnie wykonują nawet długotrwałe i czasami nużące działania kiedy uważają że tworzą coś swojego i jak łatwo ich wtedy zapalić do nowych pomysłów. Z pewnością podczas realizacji kolejnego projektu inaczej ustalę terminy i oczywiście postaram się jeszcze mocniej mobilizować uczniów (i siebie) aby były one dotrzymane. Założę również większy margines czasu na niespodziewane wypadki. 15/16

16 Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że projekt ten powstał, a przede wszystkim moim uczniom, wszystkim konsultantom pomagającym mi przebrnąć przez zawiłości projektu z internetem (w szczególności pani Barbarze za nieocenione komentarze) oraz koleżankom i kolegom z grupy, których praca i komentarze były dla mnie ogromną wskazówką i wsparciem. Pozdrawiam serdecznie! Agnieszka Berkowska aga@biol.uni.wroc.pl 16/16


Pobierz ppt "„Życie w kropli wody” Projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu pod opieką p. Agnieszki Berkowskiej 1/16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google