Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Życie w kropli wody” Projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu pod opieką p. Agnieszki Berkowskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Życie w kropli wody” Projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu pod opieką p. Agnieszki Berkowskiej."— Zapis prezentacji:

1 „Życie w kropli wody” Projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu pod opieką p. Agnieszki Berkowskiej

2 Cele projektu Uczniowie potrafią: 1. Zaprojektować i przeprowadzi doświadczenie sprawdzające jak czystość wody wpływa na jednokomórkowe organizmy w niej żyjące - analiza wyników w programie Excel 2. Przeprowadzić obserwację mikroskopową i utrwalić obraz spod mikroskopu w postaci zdjęć lub filmów oraz opracować zdjęcia w programie graficznym 3. Przygotować prezentację multimedialną w programie PowerPoint lub MovieMaker pokazującą najczęściej występujące w kropli wody organizmy 4. Wykonać stronę internetową projektu łączącą wykorzystanie wszystkich wcześniejszych programów komputerowych 5. Przygotować prezentację swoich dokonań w postaci wystawy - praca z programami graficznymi i edytorami tekstu

3 Opis projektu Uczniowie wykonają doświadczenie sprawdzające jakie organizmy żyją w kropli wody oraz jak czystość wody wpływa na liczbę tych organizmów oraz ich skład gatunkowy. Aby to osiągnąć uczniowie wykonają hodowlę sianową - wyniki zostaną opracowane w postaci wykresów w programie Excel. Podczas obserwacji zostaną wykonane zdjęcia spod mikroskopu oraz nagrane krótkie filmy przedstawiające poruszające się organizmy. Aby zidentyfikować organizmy uczniowie wyszukają w Internecie. informacje o najczęściej spotykanych w wodzie przedstawicielach protistów i glonów i przygotują prezentację przedstawiającą wybrane gatunki. Końcowym efektem pracy uczniów będzie strona internetowa przedstawiająca wyniki pracy nad projektem (prezentacje, galerię zdjęć i filmów, wyniki doświadczenia) oraz wystawa prezentowana społeczności szkolnej.

4 Narzędzia i programy komputerowe wykorzystane w projekcie
Windows Movie Maker – do przygotowania prezentacji o pierwotniakach oraz składania filmów nagrywanych spod mikroskopu Microsoft PowerPoint – do przygotowania tej prezentacji  oraz przedstawienia zdjęć z prac graficznych uczniów Paint, IrfanViev, MsOffice Picture Menager, Adobe Photoshop – obróbka zdjęć, przygotowanie logo Gmail – do kontaktowania się z uczniami i przekazywania plików Przeglądarka Google – do wyszukiwania informacji w Internecie HyperCam– nagrywanie zdjęć spod kamery Excel – do zestawienia wyników doświadczenia i tworzenia wykresów Word – do przygotowania wstępnych kart informacyjnych oraz mini plakatów informacyjnych na wystawę Notatnik – do stworzenia strony internetowej

5 Organizacja pracy Pierwszy etap (wybór tematu projektu, sposobu pracy, narzędzi internernetowych, przyszły podział pracy) został przeprowadzony wspólnie podczas spotkania z nauczycielem (do projektu przystąpiło 8 uczniów) Przy pierwszym zadaniu uczniowie pracowali samodzielnie – każdy zbierał informacje o wybranym organizmie – został wyznaczony koordynator działań który miał dbać o terminowość oddawania prac. Na drugim etapie uczniowie podzielili się na dwa zespoły (po 4 uczniów), z których każdy miał do opracowania jedna prezentację. Niestety jak się okazało znaczna cześć grupy na tym etapie zachorowała i trzeba było zmienić plany. Zamiast dwóch zespołów powstał jeden i musieliśmy zrezygnować z części założeń. Taki stan został zachowany do końca projektu, ponieważ przez większość czasu pracowały 4 osoby (nie zawsze te same – w międzyczasie doszła jeszcze jedna osoba) dopiero w ostatnich dwóch tygodniach liczba uczniów się zwiększyła.

6 Organizacja pracy Za każdym razem przy wykonywaniu konkretnych działań była wyznaczana jedna osoba która miała koordynować pracę. W ramach działań zespołu zostały wykonane pozostałe zadania: Prezentacja o pierwotniakach; Projekt, wykonanie i analiza doświadczenia; Wykonanie wykresów ilustrujących doświadczenie; Strona internetowa; Przygotowanie wystawy Działania w tak rozbitej grupie były bardzo trudne ale dzięki zaangażowaniu koordynatorów oraz dzięki dobrej woli uczniów było to możliwe.

7 Rola nauczyciela Wspólny wybór tematu projektu i pomoc w projektowaniu doświadczenia Koordynacja działań, czuwanie nad terminowością oddawania prac Weryfikacja merytoryczna materiałów Pomoc w obsłudze mikroskopu, identyfikacji organizmów Współpraca razem z uczniami nad materiałami do prezentacji projektu Motywowanie uczniów, wyjaśnianie na bieżąco nieścisłości, Razem z uczniami dbanie o dobrą atmosferę Ocena końcowa uczniów (część wspólnie z nimi) Dbanie o przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywania doświadczenia

8 Działania uczniów Zbieranie i sortowanie informacji
Wykonywanie i obróbka zdjęć Projektowanie, przeprowadzenie i analiza doświadczenia Przygotowywanie preparatów mikroskopowych Nagrywanie filmów i robienie zdjęć spod kamery mikroskopowej Tworzenie wykresów e Excelu Stworzenie lago projektu Przygotowanie strony internetowej Przygotowanie wystawy Obróbka filmów obrazujących życie pierwotniaków Prowadzenie bieżącej dokumentacji Utrzymywanie kontaktu między członkami zespołu oraz archiwizacja danych na skrzynce owej

9 Rezultaty pracy uczniów
Stworzenie logo projektu – a ściślej dwóch – ze względu na charakter projektu ostatecznie zostało wybrane logo stworzone komputerowo

10 Rezultaty pracy uczniów
Przygotowanie materiałów na wystawę która zostanie zaprezentowana na forum szkoły podczas obchodów 60-ciolecia

11 Rezultaty pracy uczniów
Przygotowanie strony internetowej Fragment galerii Opis przebiegu doświadczenia

12 Liczba pierwotniaków w polu widzenia,
Rezultaty pracy uczniów Stworzenie wykresów ilustrujących wyniki doświadczenia Liczba pierwotniaków w polu widzenia, Kilka tysięcy Kilkaset Kilkadziesiąt Kilkanaście Ryc. 1. Liczebność pantofelków i stylonychii w badanych próbkach (liczone w polu widzenia). W pozostałych próbkach pierwotniaki nie były obecne* * Nawóz do kwiatów, sól kuchenna, płyn do dywanów, płyn do naczyń, proszek do prania, pasta BHP, benzyna, mydło, płyn do prania; próbki zalewane wodą wodociągową i wodą destylowaną

13 Prezentacja publiczna wyników
Publiczna prezentacja wyników obejmuje: Prezentację strony internetowej na serwerze naszego Gimnazjum – planowane zawieszenie strony do Prezentację przygotowanej wystawy podczas obchodów 60-ciolecia szkoły i później przez dwa tygodnie na terenie szkoły Projekt został omówiony w zespole oraz wstępnie zaprezentowany niektórym nauczycielom (strona internetowa, prace graficzne) – jak do tej pory spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem

14 Wnioski Czego nauczyli się uczniowie?
Pracy w grupie i odpowiedzialności za własne działania (szczególnie terminowość oddawania prac) Świadomego korzystania z informacji (szczególnie z Internetu) z podawaniem źródeł Projektowania doświadczeń oraz wykonywania obserwacji mikroskopowych Sprawniejszego korzystania z programów komputerowych min. Word, Excel, PowerPoint, Paint, IrfanView Prezentowania wyników swojej pracy na różne sposoby

15 Wnioski Co zyskałam realizując projekt?
Przede wszystkim lepiej poznałam moich uczniów i ich zainteresowania (również poza biologiczne). Zaskoczyło mnie jak chętnie wykonują nawet długotrwałe i czasami nużące działania kiedy uważają że tworzą coś swojego i jak łatwo ich wtedy zapalić do nowych pomysłów. Z pewnością podczas realizacji kolejnego projektu inaczej ustalę terminy i oczywiście postaram się jeszcze mocniej mobilizować uczniów (i siebie) aby były one dotrzymane. Założę również większy margines czasu na niespodziewane wypadki.

16 Dziękuję serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że projekt ten powstał, a przede wszystkim moim uczniom, wszystkim konsultantom pomagającym mi przebrnąć przez zawiłości projektu z internetem (w szczególności pani Barbarze za nieocenione komentarze) oraz koleżankom i kolegom z grupy, których praca i komentarze były dla mnie ogromną wskazówką i wsparciem. Pozdrawiam serdecznie! Agnieszka Berkowska


Pobierz ppt "„Życie w kropli wody” Projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu pod opieką p. Agnieszki Berkowskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google