Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

To fundamentalny element procesu naprowadzającego ludzi w stronę zachowań i działań najbardziej odpowiednich w danej sytuacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "To fundamentalny element procesu naprowadzającego ludzi w stronę zachowań i działań najbardziej odpowiednich w danej sytuacji."— Zapis prezentacji:

1

2 To fundamentalny element procesu naprowadzającego ludzi w stronę zachowań i działań najbardziej odpowiednich w danej sytuacji

3 FEEDBACK - ang.; feed „karmić, zasilać” ;back „ z powrotem” SPRZĘŻENIE ZWROTNE

4 Definicja feedbacku Feedback to informacja na temat postępowania lub zachowania, która prowadzi do działania mającego potwierdzić lub rozwinąć to postępowanie lub zachowanie. Feedback to uświadomienie uczącym się, które z ich dokonań osiągnęło odpowiedni poziom, dzięki czemu będą mogli w przyszłości to zachowanie powtórzyć oraz uświadomienie im, co było poniżej wymaganego standardu, po to, by można było z nimi uzgodnić plan pozwalający uniknąć w przyszłości podobnych zachowań.

5 Feedback Warunek: Istnienie uzgodnionych standardów zachowań i działań, a także dwustronnej komunikacji na temat tego, co poszło dobrze, a co źle !

6 Cel feedbacku 1. Dostarcza informacji zwrotnej na temat zachowania i działania ocenionych na podstawie obiektywnych standardów w taki sposób, że odbiorca opinii zachowuje pozytywny stosunek do siebie i swojej pracy. 2. Pozwala przyjąć indywidualny plan rozwoju, który oparty jest na zgromadzonej przez odbiorcę wiedzy i doświadczeniu. Zarówno wiedza, jak i doświadczenie uzyskane są w wyniku analizy reakcji odbiorcy na własne zachowania, a także zachowania innych.

7 Feedback otrzymywany jest: 1. Formalnie - od szefa komentującego wyniki i podwładnych oceniających sposób kierowania nimi. 2. Nieformalnie - od rodziny, znajomych,sąsiadów w postaci reakcji na to, co i jak robimy. 3. Od samego odbiorcy, dzięki gromadzeniu wiedzy i doświadczeń oraz dzięki ocenie własnego postępowania i postępowania innych.

8 „10 narzędzi” przekazu konstruktywnego feedbacku 1. Analiza aktualnej sytuacji Na czym polega problem? Co w danym zachowaniu i działaniu wymaga zmiany i dlaczego? 2. Określenie celów i wyników do jakich się dąży Jakie rezultaty chcą uzyskać obie strony (nadawca i odbiorca) w efekcie sprzężenia zwrotnego? 3. Regulowanie skali odbioru Ludzie różnią się w swoich możliwościach przyjmowania konstruktywnej krytyki, dlatego podczas przekazu należy zwracać uwagę na reakcję odbiorcy i aktywnie słuchając jego odpowiedzi, dostosowywać do nich sposób, tempo i treść przekazywanej krytyki

9 C.d. „10 narzędzi” przekazu konstruktywnego feedbacku 4. Kreowanie właściwej atmosfery Stworzenie możliwie najlepszych warunków do zrozumienia i przyjęcia krytyki poprzez wytworzenie atmosfery zaufania, otwartości i wzajemnego szacunku. 5.Skuteczne komunikowanie się Efekt całego feedbacku może zostać zniweczony, jeśli wiadomość przekazywana słowami nie znajdzie potwierdzenia w intonacji głosu, gestach, postawie nadawcy. Sugestia wypowiedziana zagniewanym, sarkastycznym tonem może zabrzmieć jak destruktywna krytyka.

10 C. d. „10 narzędzi” przekazu konstruktywnego feedbacku 6.Opis zachowania, które chce się zmienić To najistotniejsza faza. Ważne jest aby odbiorca: - rozumiał istotę zagadnienia, - przyznał, że istnieje problem, - uznał potrzebę zmian. 7. Opis pożądanego zachowania Ważne jest dokładne sprecyzowanie, jakich zachowań lub działań oczekuje się od odbiorcy. 8. Wspólne poszukiwanie rozwiązań Udzielanie pomocy, cennych wskazówek odbiorcy feedbacku.

11 C.d. „10 narzędzi” przekazu konstruktywnego feedbacku 9. Koncentrowanie uwagi na tym, co dobre Zwrócenie uwagi na to, co jest pozytywne, nie pomijając tego, co pozostawia wiele do życzenia, używając w tym celu techniki „przekładańca”. 10.Osiąganie porozumienia Nie można odbiorcy zmusić do zmiany zachowania lub sposobu działania, ale można mu pomóc i zachęcić go do ewentualnych zmian.

12 Zasady dawania feedbacku 1. Oceniaj to co widzisz - bez nadinterpretacji. 2. Mów do osoby a nie o sobie - nie mów: „Ja bym to zrobił tak a tak”. 3. Bądź konkretny i precyzyjny. 4. Nie krytykuj, lecz opisuj. 5. Nie przekazuj naraz zbyt dużej informacji zwrotnej. 6. Dziel się spostrzeżeniami, a nie samymi wnioskami.

13 C.d. Zasady dawania feedbacku 7. Mów najpierw to co dobre, potem to co nie prowadziło do celu. 8. Skup się na korzyściach dla drugiej osoby, a nie dla siebie. 9. Nie dawaj rad, nie narzucaj rozwiązań raczej dziel się pomysłem i informacjami. 10. Uważaj na czas i miejsce przekazywania feedbacku - nie krytykuj w miejscu publicznym. (Procter & Gamble)

14 „Przyłapujcie ludzi na robieniu rzeczy dobrze !” (Procter & Gamble) „Jakąż ogromną siłę oddziaływania na związki interpersonalne, moralne oraz motywację może mieć umiejętnie przekazywany i odbierany feedback” R. i F. Bee


Pobierz ppt "To fundamentalny element procesu naprowadzającego ludzi w stronę zachowań i działań najbardziej odpowiednich w danej sytuacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google