Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 13 listopada 2012 r. Wiedza w procesach decyzyjnych polityk publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 13 listopada 2012 r. Wiedza w procesach decyzyjnych polityk publicznych."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 13 listopada 2012 r. Wiedza w procesach decyzyjnych polityk publicznych dr Karol Olejniczak

3 Plan prezentacji Rola administracji publicznej Natura kwestii społeczno- ekonomicznych Natura procesów decyzyjnych

4 Informacja o projekcie MUS Na jakim źródle opiera się ta prezentacja? Cel, uczestnicy Jak wzmocnić w polskich ministerstwach organizacyjne uczenie się, czyli… …proces stopniowej adaptacji, oparty na powiązaniu dotychczasowych działań z ich wynikami oraz z planowaną aktywnością organizacji MAC, MRR, MŚ, MTBiGM Metodyka projektu Przegląd literatury (n=1300) Badania ankietowe 4 polskich ministerstw (n=3394, zwrot 51%) Wywiady z polską kadrą kierowniczą (n=95) Wywiady w 12 krajach OECD (n=114) Konsultacje z ministerstwami Testowanie narzędzi w wybranych departamentach

5 Plan prezentacji Rola administracji publicznej Natura kwestii społeczno- ekonomicznych Natura procesów decyzyjnych

6 Natura kwestii społ.-ekonom. Systemy otwarte Ich granice są umowne Wchodzą w ciągłe, wzajemne relacje z otoczeniem Zmieniają się dynamicznie w czasie Są trudne do przewidzenia i kontrolowania WNIOSEK 1: działania nakierowane na kwestie społeczno-ekonomiczne to eksperymenty Czym charakteryzują się przedmioty polityk publicznych?

7 Plan prezentacji Rola administracji publicznej Natura kwestii społeczno- ekonomicznych Natura procesów decyzyjnych

8 Decyzje są wypadkową różnych przesłanek: Różnych rodzajów wiedzy Różnych punktów widzenia Różnych wartości Dowody z badań używane są w różny sposób WNIOSEK 2: dowody z badań są tylko jednym z elementów używanych w procesie decyzyjnym Jaka jest charakterystyka procesów decyzyjnych?

9 Plan prezentacji Rola administracji publicznej Natura kwestii społeczno- ekonomicznych Natura procesów decyzyjnych

10 Plan prezentacji Rola administracji publicznej: (1) Synteza (2) Refleksja Natura kwestii społeczno- ekonomicznych Natura procesów decyzyjnych

11 Przykłady praktyk dotyczących syntezy źródeł 1. Modele mentalne 2. Brokerzy wiedzy 3. Mapy argumentów

12 Praktyki syntezy źródeł Na czym polega praktyka? Zidentyfikowanie głównych interesariuszy danej polityki, klientów Zbadanie i analiza celów, oczekiwań, motywacji każdej z grup Opisanie - w formie mapy, modelu mentalnego każdej z grup Wykorzystanie map w komunikacji jak i w tworzeniu interwencji adresowanych do tych grup Dlaczego jest wartościowa? Nakierowuje uwagę ministerstwa na potrzeby i sposób myślenia odbiorców polityk Pozwala lepiej zrozumieć punkt widzenia klientów Modele mentalne

13 Praktyki syntezy źródeł Na czym polega praktyka? Jednostka w ramach ministerstwa, która daje wiedzę na stół: Pomaga formułować pytania i kwestie problemowe Skanuje otoczenie w poszukiwaniu użytecznej wiedzy Pozyskuje, dokonuje syntezy i tłumaczy przesłanki płynące z badań naukowych Inicjuje badania Dlaczego jest wartościowa? Łączy świat nauki ze światem procesów decyzyjnych Dostarcza bazę do refleksji i dyskusji opartych na dowodach Brokerzy wiedzy

14 Praktyki syntezy źródeł Na czym polega praktyka? Zbieranie w formie graficznej drzewa: Przesłanek za jak i przeciw danej kwestii/decyzji Dowodów na których budowane są te przesłanki Ważenie dowodów i argumentów Dlaczego jest wartościowa? W prosty sposób pozwala się zorientować w całości argumentów dla danej decyzji Daje mocną podstawę do uzasadniania decyzji, w tym dyskusji z krytykami Mapy argumentów

15 Opracowanie: K.Olejniczak

16 Przykłady praktyk refleksji 1. Podsumowania działań 2. Przeglądy wyników oparte na danych

17 Praktyki refleksji Na czym polega praktyka? Wewnętrzne, regularne spotkania poświęcone dyskusji i analizie zakończonych już działań Plan spotkania: Jakie były oczekiwania związane z projektem? Jak przebiegł projekt (różne perspektywy - chronologicznie)? Co się udało osiągnąć i dlaczego? Czego nie udało się osiągnąć i dlaczego? Co i w jaki sposób możemy udoskonalić w przyszłości? Dlaczego jest wartościowa? Wprowadza systematyczną, opartą na analizie przyczynowo- skutkowej refleksję nad efektami Podsumowania działań

18 Praktyki refleksji Na czym polega praktyka? Regularne dyskusje z kierownictwem organizacji poświęcone wynikom organizacji Spotkanie toczy się według scenariusza, w oparciu o dane ilościowe i jakościowe Nacisk kładziony jest na: Produkty i rezultaty Zrozumienie danych i znalezienie wyjaśnienia zmian wskaźników Znalezienie konstruktywnych rozwiązań Dlaczego jest wartościowa? Łączy myślenie strategiczne z operacyjnym Porządkuje i osadza decyzje w danych, dowodach, przesłankach Przeglądy wyników oparte na danych

19 www.mus.edu.pl Najnowsze publikacje książkowe projektu: Olejniczak K. (red.) Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, Wydawnictwo Scholar – grudzień 2012 r. Mazur S., Płoszaj A. (red.) Wspieranie mechanizmu uczenia się w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe, Wydawnictwo Scholar - grudzień 2012 r.


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 13 listopada 2012 r. Wiedza w procesach decyzyjnych polityk publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google