Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Wykorzystaj swoją szansę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Wykorzystaj swoją szansę"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt „Wykorzystaj swoją szansę
Projekt „Wykorzystaj swoją szansę!” jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Wykorzystaj swoją szansę!
Projekt skierowany do: osób korzystających z pomocy społecznej osób w wieku aktywności zawodowej osób zatrudnionych lub pozostających bez pracy Wykorzystaj swoją szansę! Projekt umożliwił: wzmocnienie własnego potencjału odkrycie swoich mocnych stron podniesienie swoich kwalifikacji większą mobilność na rynku pracy

4 W realizacji projektu założono następujące rezultaty:

5 Miękkie: Upowszechnianie idei projektu, przekazywanie do publicznej wiadomości informacji na temat zadań realizowanych w ramach projektu, Zwiększenie motywacji uczestniczek i uczestników do udziału w projekcie, Uzyskanie przez uczestniczki i uczestników wsparcia w dążeniu do osiągnięcia celu i podniesienie wiary we własne umiejętności, Ukształtowanie korzystnej postawy, np. wyższa samoocena dotycząca własnych szans na zatrudnienie, podniesienie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i społecznej, Pozytywne nastawienie do poszukiwania pracy do czego przyczyniły się kursy przygotowujące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, Podniesienie kluczowych umiejętności ułatwiających poruszanie się po rynku pracy (posługiwanie się komputerem, napisanie CV, listu motywacyjnego)

6 Twarde: Zorganizowanie konferencji podsumowującej realizację projektu,
Rozpowszechnienie wśród mieszkańców miasta ulotek, plakatów informujących o projekcie i spoty reklamowe w radiu lokalnym i TV lokalnej, Umieszczenie na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie wszystkich informacji o idei projektu i etapach jego realizacji, Zrekrutowanie 143 uczestniczek i uczestników projektu i zawarcie z nimi kontraktów socjalnych, 135 osób otrzyma zaświadczenia o odbyciu zajęć w Klubie Integracji Społecznej, 31 osób uzyska zaświadczenie o ukończeniu kursu komputerowego, 54 osoby ukończą kurs prawa jazdy kat. B, Zostanie wydanych 150 zaświadczeń o ukończeniu kursów zawodowych, 6 osób będzie kontynuowało naukę na poziomie ponadgimnazjalnym

7 Przygotowanie do wejścia lub powrót na rynek pracy
Główny cel projektu Przygotowanie do wejścia lub powrót na rynek pracy

8 Realizację projektu poprzedzono folderami, ulotkami informacyjnymi i spotami reklamowymi w lokalnych mediach, promując projekt „Wykorzystaj swoją szansę” wśród mieszkańców Konina

9 Projekt zrealizowano poprzez
kontrakty socjalne i wsparcie w formie usług o charakterze edukacyjnym, zawodowym, społecznym i zdrowotnym

10 Projekt dla 143 osób Ogólna wartość projektu – ,35 zł w tym: środki finansowe UE – ,49 zł środki finansowe budżetu państwa – ,06 zł środki finansowe budżetu miasta – ,80 zł

11 Działania podejmowane podczas realizacji projektu w sposób trwały zmieniły sytuację osób, zatrudnionych lub pozostających bez pracy, korzystających z pomocy społecznej, poprzez nabycie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji oraz wzrost ich mobilności na rynku pracy

12 Zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

13

14 Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym - 134 uczestniczek i uczestników projektu

15 W czasie dwugodzinnych spotkań opracowany został indywidualny plan działania. Obejmował on:
ustalenie aktualnej sytuacji życiowej i zawodowej uczestniczki i uczestnika projektu, określenia ich preferencji i predyspozycji zawodowych w kontekście wyboru form podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w kolejnym etapie projektu, przygotowanie do autoprezentacji na rynku pracy w tym pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, przypomnienie o roli i znaczeniu pracy w życiu człowieka, podniesienie motywacji do poszukiwania pracy.

16 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 96 uczestniczek i uczestników projektu

17 Tematyka warsztatów: Poziomy preferencji i predyspozycji zawodowych: - rozwój zawodowy, - strategia kariery zawodowej, - osobowość zawodowa, - Abraham Maslow i jego hierarchia potrzeb, - wypalenie zawodowe, - rozwój zawodowy i zarządzanie karierą. Świat zawodów, informacja o sytuacji na lokalnym, wojewódzkim i krajowym rynku pracy: - współczesny rynek pracy, - przemiany na rynku pracy, - instytucje rynku pracy, - wybrane zagadnienia Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

18 Autoprezentacja: - definicja autoprezentacji, - komunikacja interpersonalna, - zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Podstawy prawa pracy: - prawo pracy (sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców), - Europejskie Prawo Pracy.

19 Metody i techniki poszukiwania pracy: - metody rekrutacji na lokalnym rynku pracy, - Państwowe Służby Zatrudnienia oraz Prywatne Agencje Zatrudnienia. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej: - przykładowe odpowiedzi na pytania, - negocjacje, - kontakt z potencjalnym pracodawcą.

20 Indywidualne rozmowy z psychologiem - 129 uczestniczek i uczestników projektu

21 Trening z komunikacji i integracji - 96 uczestniczek i uczestników projektu
Poprzez udział w warsztatach nastąpiła poprawa komunikacji w grupie oraz nabycie umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu pracy.

22 Uczestniczki i uczestnicy projektu otrzymali wsparcie dochodowe w łącznej kwocie 103 415, 80 zł

23 Zajęcia poza Klubem Integracji Społecznej

24 Instrumenty aktywizacji zdrowotnej
50 – badania lekarskie profilaktyczne 40 – badania lekarskie specjalistyczne 39 – badania lekarskie kontrolne podstawowe

25 Wyższy poziom wykształcenia – lepsze szanse uzyskania zatrudnienia

26 Uczestnicy projektu – 2 osoby poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia uzyskają większe szanse na podjęcie pracy

27

28 Zakład Doskonalenia Zawodowego – realizatorem kursów zawodowych

29

30 Kurs obsługi kasy fiskalnej – 26 uczestniczek i uczestników

31 Kurs kierowcy wózków jezdniowych – 17 uczestników projektu

32 Kurs komputerowy podstawowy - 21 uczestniczek i uczestników projektu

33 Kurs komputerowy II i III stopnia - 9 uczestniczek i uczestników projektu

34 Kurs magazynier / hurtownik - 12 uczestników projektu

35 Kurs księgowości komputerowej – 17 uczestniczek i uczestników projektu

36 Kurs stylizacji paznokci - 13 uczestniczek projektu

37 - 16 uczestniczek i uczestników projektu
Kurs kucharza - 16 uczestniczek i uczestników projektu

38 Kurs spawania elektrycznego i w osłonie CO2 – 11 uczestników projektu

39 Kurs przedstawiciela handlowego – 12 uczestniczek i uczestników projektu

40 Zorganizowanie kursu prawa jazdy i imprezy turystyczno-wypoczynkowej zlecono innym podmiotom

41 Kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E - 63 uczestniczek i uczestników projektu

42 Kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy - 1 uczestnik projektu

43 Wypoczynek letni dla 53 dzieci i młodzieży jako wsparcie otoczenia uczestniczek i uczestników projektu

44 Miejsce wypoczynku: Pogorzelica
Termin: – r.

45 Program wypoczynku: autokarowa wycieczka do Kołobrzegu (Molo, promenada, Port Handlowy, Katedra, Starówka), rejs statkiem w morze, „Piracka Przygoda” w Reducie Solnej, program rozrywkowy oprawiony muzyką folkową i szantową z licznymi konkursami, wycieczka kolejką do Trzęsacza (ruiny kościoła na klifie), wycieczka do Niechorza (latarnia), autokarowa wycieczka do Międzyzdrojów, promenada, Aleja Gwiazd, Rezerwat Żubrów, ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteki, plażowanie, gry i zabawy sportowe.

46 Wartością dodaną w projekcie było kontynuowanie realizacji środowiskowej pracy socjalnej w ramach zawartych kontraktów socjalnych z tak dużą liczbą podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie, przy zastosowaniu najnowszych metod, których wcześniej nie można było użyć ze względu na niewystarczające środki finansowe.

47 Konferencja podsumowująca realizację projektu
w okresie styczeń-grudzień 2009

48 Beneficjenci ostateczni zaprezentowanego projektu mają możliwość uczestnictwa do 2013 roku w innych formach reintegracji społecznej i zawodowej

49 Bez wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego
nie byłoby możliwe realizowanie tak kompleksowego programu

50 Kierownik projektu: Józef Mazurkiewicz Zespół zarządzający: koordynator – Anna Kwaśniewska asystent koordynatora – Joanna Jaworska specjalista ds. obsługi finansowej – Wioletta Włodarska specjalista ds. informacji i promocji – Mirosława Hetman specjalista ds. szkoleń – Magdalena Zbyszewska Współpraca: Danuta Maciejewska Anna Zawidzka

51 Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujący kontrakty socjalne: Igor Antecki, Leszek Brudziński, Maria Dziublewska, Katarzyna Grabowska, Karol Gryszkiewicz, Justyna Jasieńczuk, Katarzyna Jaskulska, Adam Kaczmarek, Wanda Kałużna, Klaudia Kanafa, Lidia Karoń, Katarzyna Klimek, Alicja Kołodziejek, Iwona Kołodziejska, Renata Kupczyk, Aleksandra Kuśmierczak, Monika Maciejewska, Małgorzata Malczak-Miara, Krzysztof Miara, Mirosława Moczyńska, Aniela Nietopiel, Alicja Nowak, Agnieszka Pawlik, Dorota Piechocińska, Szymon Płuciennik, Krystyna Puchała, Agnieszka Puszkiewicz, Aneta Szeflińska, Anna Szczepankiewicz, Mirosława Śledź, Krystyna Terlecka, Małgorzata Tyczewska, Dorota Wojtczak

52 Instytucja zaangażowana w projekt: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

53

54 Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie ul. Przyjaźni 5 Konin tel

55 DZIĘKUJEMY Prezentację opracowali: Anna Kwaśniewska Joanna Jaworska
Przemysław Kasprzyk grudzień 2009 r.

56


Pobierz ppt "Projekt „Wykorzystaj swoją szansę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google