Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tematyka warsztatów Seminarium w ramach projektu „Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne” Jastrzębia Góra, 10-11 kwietnia 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tematyka warsztatów Seminarium w ramach projektu „Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne” Jastrzębia Góra, 10-11 kwietnia 2014."— Zapis prezentacji:

1 Tematyka warsztatów Seminarium w ramach projektu „Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne” Jastrzębia Góra, 10-11 kwietnia 2014

2 2 Warsztat A1: System oceny jakości pracy Moderator warsztatu : prof. dr hab. inż. Janusz Sowa, Kierownik Katedry Użytkowania Lasu i Drewna - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 1.Dokumentowanie uwag o jakości wykonanych prac 2. Ograniczanie szkód na drogach i urządzeniach melioracyjnych w trakcie prowadzeniem prac 3. Stosowane kary umowne 4. Definicje uszkodzeń 5. Sposób rejestrowania kar umownych 6. Czynniki decydujące o wydaniu pozytywnych referencji

3 3 Warsztat A2: Procedury zlecania i odbioru prac Moderator warsztatu : Marcin Naderza, zastępca nadleśniczego - Nadleśnictwo Kolbudy 1. Określenie terminu zlecenia prac 2. Określenie terminu odbioru prac 3. Określenie osoby odpowiedzialnej za jakość realizowanej umowy 4. Procedura egzekwowania przepisów BHP

4 4 Warsztat A3: Warunki stawiane wykonawcom, referencje Moderator warsztatu : Andrzej Schleser, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w Gdańsku 1. Zgodność oferty ze stanem faktycznym 2. Sposób dokumentowania referencji 3. Procedura odstąpienia od umowy 4. Warunki stawiane przedsiębiorcom

5 5 Warsztat A4:Obowiązujące przepisy prawne Moderator warsztatu : dr hab. Janusz Kocel, Instytut Badawczy Leśnictwa 1. Przepisy obowiązujące podczas realizacji umowy

6 6 Warsztat B1: Zakres kompetencji dla pracowników leśnych Moderator warsztatu : dr inż. Piotr Marciniak, Technikum Leśne w Tucholi 1.Wymagania stawiane podczas przetargu Jak sprawdzać kompetencje dla pracowników leśnych podczas przetargów? czy i jak weryfikować przedstawiane zaświadczenia? jak punktować dodatkowe kwalifikacje? Jakie kursy zawodowe należy honorować? W jaki sposób szkolić pracowników ZUL? Czy są dziś potrzebne dodatkowe umiejętności u pracowników ZUL ? znajomość surowca drzewnego zasady zabiegów gospodarczych prawo ochrony przyrody

7 7 Warsztat B2:Udział podwykonawców Moderator warsztatu : dr Józef Grodecki, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych 1. Zakres uczestniczenia podwykonawców Czy należy ograniczać udział podwykonawców? do jakich prac należy dopuszczać udział podwykonawców? czy należy zastrzec poziom prac, jakie można powierzyć podwykonawcom? czy podwykonawcy powinni spełniać wszystkie wymogi ? Na jakich warunkach należy dopuszczać podwykonawców? czy zamawiający może ingerować w relacje wykonawca-podwykonawca? czy można ingerować w sposób rozliczania się z podwykonawcami? Dostęp do rynku usług leśnych jak otworzyć rynek dla absolwentów szkół leśnych? czy należy umożliwić otwieranie firm młodym przedsiębiorcom?

8 8 Warsztat B3:Parametry techniczne dla maszyn i urządzeń Moderator warsztatu : dr hab. inż. Tomasz Nurek, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie 1. Opis maszyn i urządzeń niezbędnych przy realizacji usług leśnych Jakie należy przyjąć parametry przy zamawianiu sprzętu? Ocena stanu technicznego sprzętu wykorzystywanego do realizacji usług Użyczanie maszyn W jaki sposób preferować posiadanie maszyn własnych? Preferencja technologii prośrodowiskowych

9 9 Warsztat B4:Technologie prośrodowiskowe Moderator warsztatu : prof. dr hab. inż. Janusz Sowa, Kierownik Katedry Użytkowania Lasu i Drewna Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 1. Stosowanie olejów biodegradowalnych Procedury związane z ochroną przyrody Jak preferować prośrodowiskowe technologie? Jak promować firmy innowacyjne?

10 10


Pobierz ppt "Tematyka warsztatów Seminarium w ramach projektu „Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne” Jastrzębia Góra, 10-11 kwietnia 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google