Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SILHORKO-EUROWATER A/S EUROWATER Praktyczne przykłady stosowanych technologii przygotowania wody w przemyśle kosmetycznym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SILHORKO-EUROWATER A/S EUROWATER Praktyczne przykłady stosowanych technologii przygotowania wody w przemyśle kosmetycznym."— Zapis prezentacji:

1 SILHORKO-EUROWATER A/S EUROWATER Praktyczne przykłady stosowanych technologii przygotowania wody w przemyśle kosmetycznym

2 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego2  Międzynarodowa sieć

3 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego3 Kompetencje

4 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego44 PRODUKTY CD. DEMINERALIZACJA – WYMIANA JONOWA (OD 0,1 DO 50 m 3 /h) DEMINERALIZACJA – ODWRÓCONA OSMOZA (OD 0,1 DO 60 m 3 /h)

5 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego55 KONTENEROWE/PRZENOŚNE STACJE UZDATNIANIA WODY CONTAINERS AND UNITS FOR RENT

6 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego6 Woda do produkcji kosmetyków Klasyfikowana jako medium krytyczne w branży. Wytwarzana zgodnie z GMP Woda używana do różnych produktów, składników oraz do mycia. Większość przepisów nie określa wymagań projektowych. Poliktyka wewnętrzna wielu firm często zaostrza wymogi co do jakości wody. Wymagana jakość wody jest do osiągnięcia za pomocą różnych dostępnych technologii. Systemy wymagają formalności walidacyjnych w celu minimalizacji ryzyka.

7 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego7 Znaczenie wody w przemyśle kosmetycznym Szeroko używany a niekiedy najdroższy składnik produktu. Uważany jako składnik produktu nawet jeśli nie ma go bezpośrednio w produkcie. Zazwyczaj kontrolowany w szegółach przez ciała regulacyjne. Trydności w przygotowaniu wody poprzez zmienne zapotrzebowane i utrzymanie stałej jakości. Wymagania co do jakości różnią się w zależności od produktu, procesu, lokalizacj. Wymagania formalne nie są jasno sprecyzowane – otwartość na różne interpretacje.

8 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego8 WYMAGA JAKOŚCI WODY W PRZEMYŚLE KOSMETYCZNYM W zależności od wymagań mamy do czynienia z następującymi standardami wody do produkcji kosmetyków: A. Woda zdemineralizowana do produkcji chemicznej opartej na alkoholu Wymagana przewodność wody do 10 µS/cm oraz brak innych wymagań. Stosowane technologie to odwrócona osmoza lub wymiana jonowa z rozdzielonym złożem. B. Woda zdemineralizowana do produkcji chemii kosmetycznej np. szamponów itp. Wymagana przewodność wody do 10 µS/cm w punkcie użycia oraz inne wymagania stosowane przez producentów indywidualnie w zależności od specyfiki produktu. Zalecane technologie uzdatniania wody w zależności od składu chemicznego wody surowej: Wymiana jonowa w układzie przeciwprądowym z ewentualnym doczyszczaniem na złożu mieszanym Odwrócona osmoza z ewentualnym dalszym doczyszczaniem na jonitach W każdym przypadku wymagana jest ochrona mikrobiologiczna wody, co można uzyskać poprzez zastosowanie: Lamp UV 254 um + filtr mikrobiologiczny 0,45 lub 0,22 µm Lamp UV + filtr 1 µm + ozon + UV do usunięcia resztkowego ozonu C. Woda zdemineralizowana do produkcji profesjonalnych kosmetyków. Zalecana przewodność < 3 µS/cm lub < 1 µS/cm w zależności od indywidualnych wymagań producentów. Niekiedy jako wymóg podaje się normę farmaceutyczną USP np. XXXIII. Zalecane technologie przygotowania wody: 2 x RO < 3 µS/cm gdzie TOC < 500 ppb tzw. podwójna odwrócona osmoza RO + MBA (złoże mieszane) < 1 µS/cm Wymiana jonowa K + A + MBA < 1 µS/cm RO + EDI gdzie TOC < 10 ppb, < 0,1 µS/cm Dodatkowo wymagane jest specjalne wykonanie sanitarne instalacji w stali AISI316L lub PVDF, higieniczne magazynowanie wody oraz dystrybucja wraz z ochroną mikrobiologiczną UV, ozonem lub NaOCl.

9 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego9 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI ISPE Guide ISPE Vol. 4 Guide ISPE Vol. 5 Guide GEP ASME BPE ANSI/ASME BPE-2007 GAMP 5 CFR 21 Part 11, 210, 211

10 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego10 WODA OCZYSZCZONA

11 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego11 PretreatmentCation IXAnion IX Mixed Bed PretreatmentMixed Bed CausticAcid R.O.EDI R.O. Caustic Acid Pretreatment EWOLUCJA TECHNOLOGII DEMINERALIZACJI WODY

12 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego12 POJEDYNCZA STACJA RO

13 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego13 PODWÓJNA STACJA RO

14 11 January 2015EUROWATER company presentation14 Przykład 1

15 11 January 2015EUROWATER company presentation15 Purified water 3 x 7,5 m3/h RO/EDI HWS with ozone in the loops

16 11 January 2015EUROWATER company presentation16

17 11 January 2015EUROWATER company presentation17

18 11 January 2015EUROWATER company presentation18 Przykład 2

19 11 January 2015EUROWATER company presentation19 P&ID

20 11 January 2015EUROWATER company presentation20

21 11 January 2015EUROWATER company presentation21

22 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego22 Wymogi co do wody surowej Zgodnie z GMP źródłem powinno być woda spełniająca lokalne wymagania co do wody pitnej

23 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego23 Forum Walidacji ISPE Wrocław, 28-29 lutego 2012 European GMP (1) A1.35 Stacje uzdatniania wody i systemy jej dystrybucji powinny być zaprojektowane, wybudowane oraz utrzymane tak, aby zapewnić pewne źródło wody o odpowiedniej jakości  Nie powinny być użytkowane z przekroczeniem ich wydajności nominalnej

24 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego24 Forum Walidacji ISPE Wrocław, 28-29 lutego 2012 European GMP (2) A1.44 Źródło wody, urządzenia do uzdatniania wody oraz oczyszczane wody powinny być regularnie kontrolowane pod względem chemicznym, skażenia mikrobiologicznego. Rejestry powinny zachowywać zapisy na temat wyników z monitorowania i wszystkich podjętych działań.

25 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego25 Forum Walidacji ISPE Wrocław, 28-29 lutego 2012 European GMP (3) A3.43 Urządzenia do dejonizacji oraz w stosowanych przypadkach inne rurociągi wodne powinny być sanityzowane według pisemnych procedur gdzie określone są szczegółowe działania które należy podjąć w przypadku przekroczenia zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

26 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego26 Forum Walidacji ISPE Wrocław, 28-29 lutego 2012 European GMP (4) A9.4 Po każdej chemicznej sanityzacji instalacji wodnych, należy stosować zatwierdzone i zwalidowane procedury płukania w celu zapewnienia dokładnego usunięcia chemikaliów dezynfekcyjnych.

27 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego27 Forum Walidacji ISPE Wrocław, 28-29 lutego 2012 Interpretacja 21 CFR część 210 Wody stosowane w produkcji produktów leczniczych podlegają przepisom cGMP, nawet jeśli woda nie pozostaje w produkcie końcowym.

28 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego28 Forum Walidacji ISPE Wrocław, 28-29 lutego 2012 21 CFR 211.48b Rurociągi podłączone do kanalizacji, powinny być wyposażone w przerwy powietrzne Szczególne warunki sanitarne Przerwy powietrzne są preferowane zamiast zaworów zwrotnych czy przerywaczy strugi Wspólne kolektory ściekowe powinny być zabezpieczone tak aby nie było możliwości kontaminacki wtórnej Uwaga na tzw. Chmurę bakteryją czyli bakterie lotne

29 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego29 Forum Walidacji ISPE Wrocław, 28-29 lutego 2012 21 CFR 211.65a Powierzchnie, które posiadają kontakt z surowcem nie powinny reagować, absorbować lub chłonąć czegokolwiek co mogłoby zmienić ich bezpieczeństwo, własności, skład, jakość lub czystość produktu finalnego

30 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego30 21 CFR 211.65b Żadna z substancji wymagana do procesu produkcyjnego jak smary, chłodziwa nie może mieć kontaktu z medium i wpływać na bezpieczeństwo, jednorodność, skład, jakość lub czystość produktu końcowego w stopniu wyższym niż założone wymagania

31 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego31 Forum Walidacji ISPE Wrocław, 28-29 lutego 2012 21 CFR 211.67a Sprzęt musi być czyszczony, konserwowany i sanityzowany tak aby zapobiec awariom i skażeniom które naruszałyby bezpieczeństwo, jednorodność, skład, jakość lub czystość produktu ponad oficjalny lub ustalony wymóg

32 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego32 Forum Walidacji ISPE Wrocław, 28-29 lutego 2012 Interpretacja 21 CFR 211.67a Narzuca kontrolę wody płuczącej Woda płucząca nie może zawierać niedopuszczalnych zanieczyszczeń Końcowe płukanie powinno odbywać się wodą o jakości równoważnej wodzie produkcyjnej

33 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego33 Forum Walidacji ISPE Wrocław, 28-29 lutego 2012 21 CFR 211.67c –Zapisy rejestrów powinny zawierać informacje o konserwacji, czyszczeniu, sanityzacji oraz kontroli Procedury sanityzacji, czyszczenia, konserwacji powinny być udokumentowane Skuteczność sanityzacji oraz czyszczenia powinna zostać zatwierdzona i udokumentowana zachowując kluczowe dane

34 11 stycznia 2015Kongres Przemysłu Kosmetycznego34 Dziękuję za uwagę Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami w Warszawie, Gdańsku oraz Wrocławiu. www.eurowater.pl


Pobierz ppt "SILHORKO-EUROWATER A/S EUROWATER Praktyczne przykłady stosowanych technologii przygotowania wody w przemyśle kosmetycznym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google