Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa ALBA THYMENT Sp

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa ALBA THYMENT Sp"— Zapis prezentacji:

1 Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa ALBA THYMENT Sp
Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa ALBA THYMENT Sp. z o.o. Ul. ul. Kossaka 21 Poznań Zespół konsultantów: Michał Kłos Michał Jędrzejczak Przemysław Kurczewski

2 Plan prezentacji: Charakterystyka branży Analiza SWOT
Analiza benchmarkingowa Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży
Przemysł chemiczny - W grudniu 2009 r. zaobserwowano wzrost obrotów w handlu międzynarodowym wewnątrz UE, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Rok 2009 był trudny dla przedsiębiorstw branży chemicznej. Światowy kryzys finansowo-gospodarczy w sposób istotny odbił się także w polskim przemyśle chemicznym. Dynamika przychodów i kosztów w przemyśle chemicznym w 2009 r. (2008 r.=100) Źródło: GUS nieb- Produkcja wyrobów chemicznych czerw. Produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych

4 Analiza SWOT Mocne strony to przede wszystkim praca na własnych technologiach, systematycznie wprowadzane nowe gamy produktów, elastyczność i stabilność. Słaba strona to mało miejsca na produkcji. Wśród możliwości wyróżniono m.in. wzrost zapotrzebowania na produkty branżowe. Największe zagrożenia to przestrzeganie zasad wykorzystania chemikaliów. Strategia firmy jest agresywna.

5 Analiza benchmarkingowa
wyniki firm z branży farmaceutycznej i chemicznej ALBA THYMENT Przywództwo (1) 55% 54% Polityka i strategia (2) 51% Zarządzanie ludźmi (3) 57% 48% Zasoby (4) 66% Procesy (5) 56% 53% Satysfakcja klientów (6) 41% Satysfakcja zatrudnionych (7) 52% 31% Wpływ na otoczenie (8) 47% Efekt końcowy (9) Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa.

6 Wnioski, rekomendacje Nowe inwestycje związane z zakupem nowych technologii rekomendują się do dofinansowania ze środków UE. Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach: działania 4.3 POIG Kredyt technologiczny. Ze względu na złożoność programu kredyt technologiczny zaleca ze skorzystania z usług ośrodków KSI, w tym Wielkopolskiego Instytutu Jakości. Przy wdrażaniu nowych technologii można skorzystać także z transferu technologii.


Pobierz ppt "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa ALBA THYMENT Sp"

Podobne prezentacje


Reklamy Google