Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa ALBA THYMENT Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Michał Jędrzejczak Przemysław Kurczewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa ALBA THYMENT Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Michał Jędrzejczak Przemysław Kurczewski."— Zapis prezentacji:

1 Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa ALBA THYMENT Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Michał Jędrzejczak Przemysław Kurczewski Ul. ul. Kossaka 21 60-760 Poznań

2 Plan prezentacji: 1.Charakterystyka branży 2.Analiza SWOT 3.Analiza benchmarkingowa 4.Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży Przemysł chemiczny - W grudniu 2009 r. zaobserwowano wzrost obrotów w handlu międzynarodowym wewnątrz UE, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Rok 2009 był trudny dla przedsiębiorstw branży chemicznej. Światowy kryzys finansowo-gospodarczy w sposób istotny odbił się także w polskim przemyśle chemicznym. nieb - Produkcja wyrobów chemicznych czerw. Produkcja wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych Dynamika przychodów i kosztów w przemyśle chemicznym w 2009 r. (2008 r.=100) Źródło: GUS

4 Analiza SWOT Mocne strony to przede wszystkim praca na własnych technologiach, systematycznie wprowadzane nowe gamy produktów, elastyczność i stabilność. Słaba strona to mało miejsca na produkcji. Wśród możliwości wyróżniono m.in. wzrost zapotrzebowania na produkty branżowe. Największe zagrożenia to przestrzeganie zasad wykorzystania chemikaliów. Strategia firmy jest agresywna.

5 Analiza benchmarkingowa Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa. wyniki firm z branży farmaceutycznej i chemicznej ALBA THYMENT Przywództwo (1) 55%54% Polityka i strategia (2) 51%54% Zarządzanie ludźmi (3) 57%48% Zasoby (4) 66%57% Procesy (5) 56%53% Satysfakcja klientów (6) 55%41% Satysfakcja zatrudnionych (7) 52%31% Wpływ na otoczenie (8) 54%47% Efekt końcowy (9) 53%47%

6 Wnioski, rekomendacje Nowe inwestycje związane z zakupem nowych technologii rekomendują się do dofinansowania ze środków UE. Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach: działania 4.3 POIG Kredyt technologiczny. Ze względu na złożoność programu kredyt technologiczny zaleca ze skorzystania z usług ośrodków KSI, w tym Wielkopolskiego Instytutu Jakości. Przy wdrażaniu nowych technologii można skorzystać także z transferu technologii.


Pobierz ppt "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa ALBA THYMENT Sp. z o.o. Zespół konsultantów: Michał Kłos Michał Jędrzejczak Przemysław Kurczewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google