Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa robocza nr 4 Co możemy sobie dawać nawzajem? Baza danych o usługach, danych, wsparciu dostępnych u Partnerów Rafał Kulczycki 16 marca 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa robocza nr 4 Co możemy sobie dawać nawzajem? Baza danych o usługach, danych, wsparciu dostępnych u Partnerów Rafał Kulczycki 16 marca 2012."— Zapis prezentacji:

1 Grupa robocza nr 4 Co możemy sobie dawać nawzajem? Baza danych o usługach, danych, wsparciu dostępnych u Partnerów Rafał Kulczycki 16 marca 2012

2 W pracach udział wzięli Powiatowe Urzędy Pracy: Małgorzata Adamaczyk-Kurzak, Beata Jackowska (PUP Olkusz) Andrzej Mleczko (PUP Brzesko) Andrzej Kipiel, Katarzyna Kocemba (PUP Wadowice) Ewelina Pytlak, Agnieszka Kołodziejczyk (PUP Chrzanów) Sławomir Gałda (SUP) Ryszard Gorzkiewicz (PUP NS) Biuro Karier Uniwersytetu Rolniczego: Grażyna Wójcik Jednostki samorządu terytorialnego: Rafał Kulczycki (UM Kraków) Łukasz Fus (UM Tarnów) Ochotnicze Hufce Pracy: Edward Prokop (CEiPM Kraków) Adam Potempa (CEiPM Tarnów) Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości: Mirosław Przybył Lesław Kucharczyk

3 Spotkania grupy roboczej 28 listopada – zawiązanie grupy i określenie trybu prac 11 stycznia – lista zasobów informacyjnych członków grupy roboczej oraz potrzeby informacyjne Partnerów 1 lutego – koncepcja mapy zasobów informacyjnych Partnerów 23 lutego – system i częstotliwość przekazywania danych przez Partnerów

4 Cel Stworzenie systemu wymiany informacji przez Partnerów Mapa zasobów informacyjnych Partnerów

5 Mapa zasobów informacyjnych mapa przeznaczona dla Partnerów oraz innych użytkowników mapa służy szybkiemu poruszaniu się po zasobach informacyjnych Partnerów narzędzie zamieszczone na stronie internetowej inwestor.wup- krakow.pl mapa w formie tabeli aktualizowana przez pracowników projektu na podstawie informacji nadsyłanych przez Partnerów mapa o charakterze metadanej – odsyłacze do stron internetowych Partnerów + krótkie wprowadzenia

6 Powiatowe Urzędy Pracy Zakres danych: informacje nt. lokalnych rynków pracy (m.in. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Barometr Zawodów) pomoc dla pracodawców poszukujących pracowników (Instrumenty rynku pracy wspierające zatrudnienia oraz plany działań urzędów pracy) informacje nt. zjawisk, wydarzeń i tendencji na rynku pracy (statystyki dot. rynku pracy, linki do aktualności dot. wydarzeń na lokalnych rynkach pracy, inne aktualności) oferty pracy (linki do stron internetowych powiatowych urzędów pracy, gdzie znajdują się oferty pracy)

7 Jednostki samorządu terytorialnego Zakres danych: baza ofert inwestycyjnych (linki do stron Partnerów) dane dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz najważniejszych dokumentów strategicznych (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju) dane dotyczące najważniejszych zadań inwestycyjnych gmin, w tym inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego (generujących miejsca pracy)

8 Ochotnicze Hufce Pracy Zakres danych: informacje o profilu edukacji zawodowej potencjalnych kandydatów do pracy (osoby do 24 rż) – informacja aktualizowana raz na kwartał, dane z trzech Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży (Kraków, Nowy Sącz, Tarnów) oferty pracy (link do podstrony Komendy Wojewódzkiej OHP z ofertami pracy)

9 Akademickie Biura Karier Zakres danych opis kierunków studiów (linki do stron internetowych biur karier, gdzie zamieszczone są opisy kierunków studiów) informacje o absolwentach uczelni (liczba absolwentów z podziałem na kierunki) oferty pracy (linki do stron internetowych akademickich biur karier, gdzie zamieszczone są oferty pracy)

10 Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zakres danych: informacja o pracodawcach zrzeszonych w cechach (okolice Krakowa) – link do strony MIRiP, gdzie znajduje się lista cechów informacje o osobach szkolonych w zawodach rzemieślniczych – link do strony MIRiP informacje o egzaminach czeladniczych oraz aktualności – link do strony MIRiP

11 Wojewódzki Urząd Pracy Zakres danych: Informacje statystyczne dotyczące rynku pracy w Małopolsce – link do strony WUP badania prowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (m.in. Badanie losów absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce, Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców) – link do strony Obserwatorium

12 Aktualizacja danych przez Partnerów Powiatowe Urzędy Pracy plany działań (2 razy do roku) aktualności dotyczące zatrudnienia w powiatach (zależnie od wydarzeń) Ochotnicze Hufce Pracy informacja o liczbie osób w rejestrach OHP (raz na kwartał) Akademickie Biura Karier liczba absolwentów z podziałem na kierunki (raz do roku) Jednostki samorządu terytorialnego aktualizacja stron www Partnerów tak, by można było trafić do listy ofert inwestycyjnych czy planów zagospodarowania przestrzennego

13 Rozwiązania funkcjonalne Linki zamieszczone na mapie informacji kierują użytkownika wprost do miejsc, gdzie przedstawione są dane opisane w mapie, a nie do stron głównych instytucji Partnerskich W niektórych przypadkach na mapie zamieszczane są dokumenty do pobrania (np. Barometr Zawodów) Na mapie znajdują się krótkie wprowadzenia, w których użytkownik może dowiedzieć się, jaki jest dokładnych zakres danych Narzędzie jest łatwe do edycji – w każdej chwili można zmienić poszczególne zapisy

14 Postulaty grupy roboczej nr 4 Powiatowe Urzędy Pracy: aktualizacja informacji o planach działań (2 razy do roku), informacje o bieżącej działalności urzędów (w zależności od sytuacji) Jednostki Samorządu Terytorialnego: aktualizacja baz ofert inwestycyjnych, danych dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego oraz zadań inwestycyjnych gmin Ochotnicze Hufce Pracy: informacje o zarejestrowanych kandydatach do pracy (4 razy do roku) Akademickie Biura Karier: podanie informacji o liczbie absolwentów (raz do roku), opis kierunków prowadzonych na uczelniach Włączenie do systemu innych grup Partnerów (agencje zatrudnienia, związki zawodowe) i określenie zasobów


Pobierz ppt "Grupa robocza nr 4 Co możemy sobie dawać nawzajem? Baza danych o usługach, danych, wsparciu dostępnych u Partnerów Rafał Kulczycki 16 marca 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google